Skip to content

తలుపు | Telugu Sex Kathalu

🐎 Telugu Sex Kathalu (132) : అందరికీ ఇష్టమైన ఇంటిలోని ఒక భాగమే ఈ తలుపు. తలుపు లేకుంటే ఇల్లే లేదు. కథలో విషయమేమిటో నాకు తెలియదు కానీ ఈ పేరు పెట్టిన వాడికి మాత్రం రచనల్లో ఆస్కార్ అవార్డు ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే సెక్స్ కి కావలసింది, రూమ్, బెడ్, ఇవేమి కాదు. ముక్యంగా ఉండాలసింది ఈ తెలుపే.

 

ముగ్గురు వదినలు ఒకేసారి మీదకి ఎక్కితే? | Telugu Sex Kathalu

🐎 Telugu Sex Kathalu (132) : పెళ్ళాం మూడురోజులని బయటున్నప్పుడు పడకగదిలో కొత్తల్లుడిని సుఖపెట్టటానికి వచ్చిన ఆమె ముగ్గురు వదినలు.. (భోజ్పురి దేశం లో ముగ్గురి ప్రౌఢల ముద్దుల ఆడపడుచుని ఒక కత్తిలాంటి కుర్రాడికి ఇచ్చి పెళ్ళి చేసారు. ఆ పెళ్ళికూతురి ముగ్గురు వదినలకి ఆ పెళ్ళికొడుకు తో సుఖించాలని ఎంతగానో ఉంది. మొదటి రాత్రి చాటుగా అతని మొడ్డని పడక మీద అతని ప్రతాపాన్ని చూసిన ఆ ముగ్గురు ప్రౌఢలకి పూకు లో జిల మరియు జల (తడి) ఎక్కువయ్యాయి.

ఆ మరుసటి రోజు తమ ఆడపడుచు భోజనంలో మత్తు మందు కలిపారు ఆ ముగ్గురు ప్రౌఢలు. పెళ్ళాం గాఢ నిద్రలో నుండి అస్సలు లేవకపోతుంటే తన లేచిన మొడ్డని ఏమి చెయ్యాలో తోచలేదు ఆ శోభనపు పెళ్ళి కొడుకుకి. దిక్కు తోచక దిగాలుగా ఉన్నప్పుడు వచ్చారు అతని బామ్మరుదుల పెళ్ళాలు (అతని పెళ్ళాం వదినలు).

నా గుద్ద గుల తీరింది మా అన్నయ్య తప్పు వల్ల | Telugu Sex Stories

“ఏమయ్యింది” అని అడగగా తన గోడు వెళ్ళబోసుకున్నాడు ఆ శోభనపు పెళ్ళికొడుకు. గొల్లున నవ్వి, అది చిన్న పిల్ల నిద్రపోయింది, దిగులు పడకు మేమున్నాము కదా అంటు ఆ ముగ్గురు ప్రౌఢలు శోభనపు గది తలుపు బిడాయించి, తమ ఆడపడుచుని కింద పడుకోపెట్టి, గుడ్డలిప్పి గుద్డలు ఎగరేస్తూ పందిరి మంచం మీదకి ఆ పైన వంతులేసుకుని శోభనం పెళ్ళికొడుకు మీదకెక్కి అతని మొడ్డని తమ పూకుల్లో దింపుకుని, వాళ్ళ పూకుల్లో మరియు ఒంట్లో ఉన్న వేడిని తగ్గించుకుని ఆ రాత్రంతా రంకు రంబోలా చేసారోచ్చ్. ఈ రంకు ఒక మూడు రోజుల పాటు ప్రతి రాత్రి కొనసాగింది. పెళ్ళిళ్ళయి ఇన్నాళ్ళైనా కడుపు రాని ఆ ముగ్గురికి ఒక్క మూడు రోజుల్లో కడుపు చేసాడు వాళ్ళ ఆడపడుచు మొగుడైన ఆ కత్తిలాంటి కొత్త పెళ్ళి కొడుకు. ఆ దెంగుడు మరియు కడుపు వలన వచ్చిన నిగారింపు చూసి ఆశ్చర్య పోయిన సన్నిహితులు అడగగా ఇలా చెప్పారు)
కోరస్: ఏమేమి చేసారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు, కొద్దిగా వళ్ళు చేసారు, బాగా మెరుగు తేలారు, చెప్పండి చెప్పండి
ప్రౌఢలు: ఎలా చెప్పము సిగ్గేస్తోంది చెప్పడానికి, ఒక వింత జరిగింది రాత్రి, మీదెక్కేసాము మేము, ఏమి చెప్పలేకపోతున్నాము సిగ్గుతో. మా ఆడపడుచు మొగుడు మీద ఎక్కేసి మజా చేసాము, అతని మొడ్డని (మా పూకుల్లో) మరియు ఒంట్లో (పూకులో) వేడి (దూల, జిల) అన్నీ దింపేసుకున్నాము.
రెండు రోజులు మా ఆడపడుచుకి నిద్ర లేకుండా చేసాడు వాడు (దెంగులాటతో) ఇంక ఆమెని నిద్రపుచ్చాము (మత్తుమందుతో). దానిని కింద పడుకో పెట్టాము, అతను మా చీరలు లాగేసాడు ఆ తరవాత (మా పూకులు) నాకాడు. రాత్రి అతడు (అతని మొడ్డ) ఒంటరిగా దొరికేసాయి, మాకు పెద్ద తప్పు చెయ్యాలనిపించింది, మంచం మీద వాడిని పడేసి వాడి మీదెక్కేసాము వాడి నిగిడిన బారెడు మొడ్డని మా పూకుల్లోకి ఎక్కించేసాము.

కోరస్ : మీ మొగుళ్ళకి ఏమి చెప్తారు, మీ ఆడపడుచుకి ఏమి చెప్తారు ఓ సుందరాంగుల్లారా?

ప్రౌఢలు: పొద్దున్నకి మా ఆడపడుచు మొగుడి ఒంటి నిండా మా పెదవుల ఎర్రదనం (lipstick) మా కాటుక చారికలు మరియు మా పూకు రసాలు ఉన్నాయి. అవి తుడిచేసి సిగ్గుతో నవ్వుకుంటూ ఆ శోభనం గదిలోనుండి వచ్చేసాము. వాళ్ళ బావగారితో కడుపు తెచ్చుకున్నామని మా మొగుళ్ళకి ఎలా చెప్పగలము.

(మీరు అలాంటి పరిస్థితి లో ఉంటే ఏమి చేసేవారు, ఎలా చెప్పేవారు?) 🐎 Telugu Sex Kathalu (132), Telugu Kama Kathalu.