Skip to content

మా ఓనర్ షాపులో పూకుకు.. స్టాకుకు కొదువ లేదు – 1 | Telugu Sex Stories

💞 Telugu Sex Stories (262) : ఇది నా మొదటి అనుభవం ఏదైనా తప్పు రాసి ఉంటే క్షమించండి. మా రూముకి ఎదురుగా ఉన్న ఇంట్లో ఉన్న ఫామిలీతో నా పరిచయం గురించి, వాళ్ళ ఆవిడతో నాకున్న తొడ సంబంధం గురించి ఈ కథలో చెప్పబోతున్నాము. ఆమె మొగుడు ఆ ఊరి ఎస్ ఐ అవడం వల్ల అనుకుంట ఆమెతొ ఎవరు కూడ పిచి వేషాలు వేసేవారు కాదు. నెను ఆమెని చూసిన మొదటి సారె నాకు బాగ నచ్చింది. కాని ఆమెతొ ఎలా క్లొజ్ అవ్వాలొ అని చాన్స్ కొసం 6 నెలలు ఎధురు చుసిన నెను, ఆమెని చూసిన ధగ్గర నుంచి ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలొ తెలియక పిచ్చెకి పొయిన నాకు ఆ దెవుడు ఒక అవకాశం ఇచాడు అధి కూదా ఆమె భర్త రూపంలొ.

ఒక రొజు నా బైక్ దొంగతనం అయ్యింది, లక్ష్మి మొగుదు పొలిస్ డిపార్ట్మెంట్ అవడం వలన కంప్లైట్ గురించి హెల్ప్ అడగటానికి మొదటి సారి లక్ష్మి వాల్ల ఇంటికి వెల్లి నన్ను పరిచయం చెసుకొని నా బాధ అతనికి చెప్పుకున్నను. అంతా విని స్టషన్ కి పొధాం వెయిట్ చెయ్యమని చెప్పి స్నాననికి వెల్లడు.

పూకు జలాలతో అభిషేకం చేసిన జలజ ఆంటీ – 1 | Telugu Kama Kathalu

నెను కుర్చీలొ కూర్చొని ఉండగా లక్ష్మి కాఫీ తెచ్చి నాకు ఇస్తుండగా లక్ష్మి వాల్ల కుక్క తన పైట పట్టుకొని గుంజడం కాఫీ నా మీద ఒలకదం, ఆ హడావిడి లొ అయ్యొ అని నా తొడల పై పడ్డ కాఫీ ని తుడుస్థుంటె నాకెమొ కల్ల ముంధు రెండు సల్లు ఊగుతూ కనువింధు చెస్తున్నయి.

ఇధంతా కూడ ఒకె ఒక నిమిషం తను నా కల్లు ఎక్కడ ఉన్నయొ చూసుకొని సిగ్గుతొ పైట కప్పుకొని లొపలికి వెల్లి పొఇంది. ఆ చాన్స్ నాకు ఎలా వచింది, లక్ష్మి ని ఎలా సాదించాను మరియు ఆమె రంకు మొగుడి హొధాలొ ఆమెను ఎన్ని రకాలుగా అనుభవించానొ మీరు  తెలియచేసే అభిమానాన్నిబట్టి రాస్తాను. కళ్లు ( కళ్లు ఒక్కటె కాదు ఇంకా అసలు సరుకులు కుడా పెద్దగా ఉన్నాయి ) తన వయసు 38 మరి. 💞 Telugu Sex Stories (262), Telugu Boothu Kathalu.

ఇంకా పిల్లలు కూడా, అన్నిటి కన్న ముంధు మీకు లక్ష్మి గురించి చెప్పాలి, తన ఎత్తు 5 అడుగుల 4 అంగుళాలు, తెల్లటి ఒల్లు, గుండ్రని మొఖము, పెద్ద టలెదు అలా చూస్తూ ఉండాలి అనిపిస్తుంధి. ఇంక అసలు కథ లొకి వెల్ధము. సరిగ్గా అప్పుడె మన ఎస్ ఐ (అతని పెరు వెంకట్ అండి) గారు స్నానం ముగించి వచ్చి నా అవస్త చూసి నవ్వుకుంటూ నన్ను ఫ్రెష్ అయ్యి రమ్మని లక్ష్మి ని పిలిచి “లక్ష్మి ఇలా వచ్చి ఈ బాబుకి ఏమి కావలొ చూసుకొ అలగె టవల్ మరియు లుంగి ఇవ్వు” నేను స్టేషన్ కి వెల్తున్న అని చెప్పి హడావిడిగా వెల్లిపొయాడు. అప్పుడు తను బయటికి వచ్చి ఒక టవల్ మరి ఆమె మొగుడి లుంగి తెచ్చి ముసిముసిగా నవ్వుతూ ఒక చేయి నడుముపై వేసి నాకు కొద్దిగా దూరంలొ నిల్చుని ఉంధి. అప్పటికి నాకు మంట కాస్త తగ్గి మడత పడిన తన నడుముని చూస్థూ ఉంటే నా మొడ్డ కొద్ది గా లెగవడం మొదలైంధి. నాకు ఏమి చెయ్యలొ అర్థం కవదం లెదు ఎదొ ల తన దగ్గర టవల్ తీసుకొని బాథ్ రూం లొకి వెల్లి నా పంట్ మరియు అండర్ వేర్ విప్పి ఉతకడం స్టార్త్ చెసాను. అంతలొ తలుపు దగ్గర లక్ష్మి వచ్చి ” అయ్యొ మగవాల్లు బట్టలు ఉతకడం ఎమిటి, అక్కడ వధిలి బయటకి రండి” అన్నది. దానికి నేను “అయినా నాకెమన్న మీలాంటి అందమైనన్ బార్య ఉన్నద బట్టలు ఉతకదానికి, పర్లెదు మాకు రూం లొ ఇది అలవాటే” అన్నానె కాని నెనెనా అంత దైర్యం గా అనగలిగను అని ఆలొచిస్తుంతె పర్లెదు కనీసం మీ బట్టలు ఇలా ఇవాండి నెను ఆరెతను అనే సరికి నెను చిన్న టవల్ కట్టుకొని బట్టలు చేత్తొ పట్టుకుని బయటకి వచ్చను. లక్ష్మి నా అండర్ వేర్ ముట్టుకుంటుంది అన్న ఒక చిన్న ఆలొచన నా తమ్ముదు గుదారం నిలపెట్టాడు. టను ఒక్కసారి నా గుడారాన్ని చూసి తల పక్కకు తిప్పుకొని బట్టలు ఆరెసి వస్తా అని డాబ పైకి వెల్లింది.

నేను కూడ హడావిది లొ నా పంట్ మాత్రమే వేసుకొని కి వెల్లిపొయను. కంప్లైంట్ ఇచ్చి రూం కైతె వచ్చి పడుకున్నా కాని కల్ల ముందు ఒకతె ఆలొచనలు, పొద్దున చూసిన లక్ష్మి నడుము, అలా ఊగుథున్న సల్లు గుర్తుకు వచ్చి నా మొడ్డని చేత్తొ ఒక సారి ఆడించుకొన్న కాని నా తాపం ఏమాత్రం తగ్గలెదు. వెల్లి ఒక సారి చూద్దం అంతె ఎమి పని మీద వెల్లలి, అసలె ఆరొజు షాపు కూడ తెర్వలెదు ఎల అని అలొచిస్తుంతె అప్పుడు కాని గుర్తుకురాలెదు నా అండర్వేర్ లక్ష్మి ఇంత్లొనే మర్చిపొయాను అని. ఒక్కసారి నా లంజని చూడొచ్చు అని ఆత్రం గా వెల్లాను. ఎంతొ ఆశ తొ వెల్లిన నాకు కి తాళం కప్ప వేలదుతు కనిపిచ్చె సరికి ఎక్కడ లెని నీరసం వచ్చెసింధి. నన్ను నేను తిట్టుకుంటు సరె సెంటర్ కి వెల్లి ఎమన్నా తిందాం అని వెల్తున్న నా కల్లు భాస్కర్ సినిమా హాల్ ముందు తొ పాటు నుల్చున్న లక్ష్మి మీద పడ్డై. ఒక్క సారి ఎక్కద లేని ఆనందం కలిగింది, ఆకలి అన్ని మర్చిపొయి నేను కూద సినిమా కి వెల్లి తనని ఫొల్లౌ అవుతూ తన పక్క సేట్లొనె కూర్చుని మెల్లగా అడిగాను,

“ఏంటి సినిమా కి వచ్చారా” తను ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడి నన్ను చూసి “ఒహ్ నువ్వ అని లేదు గుడ్డీ గాడిద ని మేపడానికి తెచ్చను” అని ముసిముసిగా నవ్వుతూ ఉంటె అల్లనె పట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకొవలి అన్న కొరికను బలవంతంగా అనుచుకొని నెను కూదా ఒక వెదవ నవ్వు నవ్వి సినిమ చూస్తూ పక్కనుండి తననె గమనిస్తున్నను. తను కూడా గా తన చెయ్యి హెండల్ మీద వెసింధి. తనని చూస్థేనె లెగిసి మారాం చెసె నా మొడ్డ, తను నాకు తగులుతూ కూర్చుంటె ఎమైపొద్ది. మీకు ఎమన్నా తీసుకొస్తాను అని చెప్పి బాత్ రూం కి వెల్లి మరొక్కసారి కొట్టుకొని తనకొసం కూల్ డ్రింక్ అంద్ తీసొకొని వచ్చి ఇచ్చి మల్ల తన పక్కన కూర్చున్న. సినిమా మొత్తం కుద మట్లాదె నేపం తొ తనకి దెగ్గరగా జరిగి చెవి దగ్గర నా వేది ఊపిరి వదులుతూ, మద్యలొ ఒకటి రెన్శు సార్లు తన నదుముని నా మొచేత్థొ టచ్ చెసను కూడా. ఇక సినిమా అయిపొయి బయటకి వచ్చెటప్పుదు కొత్త సినిమా అవదం వలన రుష్ పున్యమ అని జనాలు కొంచెం తూస్తున్నరు. 💞 Telugu Sex Stories (262), Telugu Boothu Kathalu.