Skip to content

పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి | తెలుగు బూతు కథలు

🐎 తెలుగు బూతు కథలు (75) : మన పెళ్ళాం ఎపుడూ అల్లమే, పక్కింటోడి పెళ్ళాం ఎపుడూ బెల్లమే. అందుకే పెద్దలన్నారు పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి అని. అదేమి ఆనందమో తెలియదు కానీ పక్కింటోడు మన పెళ్ళాన్ని తినేసేలా చూస్తుంటాడు, మనం వాడిపెళ్లాన్ని నమిలేసేలా చూస్తుంటాం. ఈ విషయం అందరికీ తెలిసినా ఎవరూ బయట పడరు. 
పక్కింటోడి పెళ్ళాన్ని తలుచుకొని తన పెళ్ళాన్ని దెంగుతుంటారు చాలా మంది. వాడుకూడా అక్కడ అదేపని చేస్తుంటాడనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే.

తోడికోడళ్ళు ఇద్దరికీ తొట్టి పగులుద్ది | తెలుగు దెంగుడు కథలు

🐎 తెలుగు బూతు కథలు (75) : ఒక కత్తిలాంటి కొత్తల్లుడు హోలి పండుగ కి అత్తారింటికి వెళ్ళాడు. తీర పండుగ రోజున అతని పెళ్ళాం బహిష్టు అయ్యి ఒక గదిలో చాపెక్కింది. అసలే కొత్తల్లుడు అందులోనూ మొదటి పండగ అని అతని మరదలు, ఆమె వదినలు ( బామ్మరుదుల భార్యలు ) చాలా సపర్యలు చేస్తున్నారు. అలసి వచ్చిన కొత్తల్లుడు నిద్రపోయాక అతని అత్తమామలు పక్క ఊళ్ళో ఎవరో బంధువుకి బాలేదని తెలిసి చూసి రావడానికి వెళ్ళారు. అతని ఇద్దరు బావమరుదులు పట్నంలో ఉద్యోగం నుండి శెలవ దొరకక ఇంటికి రాలేకపోయారు. అతని మరదలు తన మిత్రబృందంతో ఊళ్ళో కాసేపు హోలి రంగులు అడి ( బాగా పిసికించుకుని తద్వారా వేడెక్కి ) తన బావగారితో కూడా హోలి ఆడదామని ( పిసికించుకుందామని ) ఇంటికొచ్చేసరికి ఆమె బావాగారి పడుకుని ఉన్న గది తలుపు వేసి ఉంది. ఆ గదిలో ఏదో అలికిండి అవుతోందని అనిపించి కిటికి సందుల్లోంది తొంగి చూసింది ఆ తుంటరి మరదలు. లోపల జరుగుతున్నది చూసి అవాకయ్యింది. కొద్ది క్షణాల్లో తేరుకుని తన చేతిని కిందకి పోనిచ్చి తన నిలువు పెదవుల మధ్యలో రుద్దుకోవడం మొదలు పెట్టింది బాగా వేడెక్కి ఆ గడసరి పిల్ల.

వానజల్లు నీ కుత్తలోనే కురిసెనమ్మా ! | Telugu Srungaram

కిటికి సందులోనుండి తన కొత్త బావగారి గదిలో ఆ కసక్కు మరదలు చూస్తున్నది అలా ఉంది మరి. ఆమె ఇద్దరు వదినలు ఆ ఇంటి కొత్తల్లుడితో ఏదో ఆడుతున్నట్టు అనిపించింది. ఆ గదిలో వాళ్ళాడుతున్నది హోలి ( దెంగుడు ) ఆట మరియు బావగారి పొడవాటి లావుపాటి పిచికారి ( మొడ్డ ) చూసి పిచ్చెక్కిపోయింది లోపలున్న ఆమె వదినలకి బయటున్న ఆ తుంటరికి కూడా. ఆ హోలి ( దెంగుడు ) ఆట అయ్యి బయటకి వచ్చిన బావగారిని ఇలా అడిగి తెలుసుకుంది ఆ గడసరి మరదలు..

మరదలు: ఒక విషయం చెప్పండి బావగారు, నా వదినలిద్దరితో ఒకేసారి ఎలా ఆడగలిగారు హోలి ( దెంగులాట ) ఒకరు మీ ముందుంటే ఒకరు వెనక్కాల ఉండిపోతారు కదా ?

బావ: అంతా చూసేసావనమాట. వినవే గడసరి మరదలా … ఒకరి మీద ఒకరిని వెల్లకిలా పడుకోపెట్టి వేసాను ఇద్దరి ( పూకుల ) లో వంతులవారీగా

మరదలు: మీరు డాక్టరు అయ్యుండి ఇలాంటి పనులు ఎందుకు చేస్తున్నారు బావగారు?

బావ: ఏమి చెప్పమంటావే మరదలా, మీ అన్నయ్యలిద్దరూ కల్తీ సారా తాగి మగతనం పోగుట్టుకున్నారు అని పరీక్షలు చేసి తెలుసుకున్నాను , మీ అమ్మ నాన్న కి ఆ విషయం తెలియదు. వారి వంశోధ్ధరణకి ఇంటల్లుడిగా నేను నా వంతు సహాయం చేస్తున్నాను అంతే. అది కూడా మీ వదినలు అడిగితేనే.

మరదలు: అంత లావు పొడవు ఉన్నది అంతసేపు ఎలా నిలబెట్టి ఇద్దరినీ సంతృప్తి పరిచారు బావగారు?
బావ: ఇద్దరేమిటే పిచ్చిపిల్ల మా ఊళ్ళో 10 మంది వదినలతో ఒకేసారి హోలి ( దెంగులాట ) ఆడాను
మరదలు: అవునా బావగారు నేను విన్నాను నా చిన్నప్పుడూ మా ఊళ్ళో కూడా మీ లాంటి వాడు ఉండేవాడుట. మీరు చాలా పని తెల్సినవారిలా ఉన్నారు. ( కింద మరియు పై పెదవుల మీద ) ముద్దులతో మురిపించేసారు నా వదినలని.

బావ: అవునే గడసరి మరదలా … ఒకరి మీద ఒకరిని వెల్లకిలా పడుకోపెట్టి వేసాను ( మొడ్డ దింపాను ) ఇద్దరి ( పూకుల ) లో వంతులవారీగా.

మరదలు: తెలిసిందిలే బావగారు మీరు శ్రీ కృష్ణుడి వారసులని అసలే యాదవులు మీరు. ఐతే ఇద్దరిలో ( పూకుల్లో మొడ్డ వేసేటప్పుడు ) ఎవరిని కింద ఎవరిని పైన పెట్టాలో ఎలా నిర్ణయించారు బావగారు?
బావ: మీ పెద్దవదిన బొద్దుగా ఉంటుంది కనుక కింద, చిన్న వదిన కొద్దిగా సన్నగా ఉంది కనుక పైన పెట్టానే ముద్దుల మరదలా.

మరదలు: మీ మగతనం, పనితనం చూసి ముగ్ధురాలిని అయ్యాను బావగారు ఐతే నాకు ఇంకా పెళ్ళికాలేదు కనుక కడుపు చెయ్యకుండానే మా వదినలకి ఇచ్చిన స్వర్గ సుఖం నాక్కూడా ఇవ్వరా… సుఖపెట్టమని మరదలు కూడా అడిగితే మరి బావగారికి తప్పుతుందా? ఇంటల్లుడన్నాక ఆ ఇంట్లో ( వయసులో ఉన్న ఆడవారిని ) అందరిని సుఖపెట్టాలి కదా. 🐎 తెలుగు బూతు కథలు (75), తెలుగు కామ కథలు.