Skip to content

సువాసనల సుజాత దేహం – 2 | Telugu Sex Kathalu

Telugu Sex Kathalu (23) : కూతురలా తనపై మోజు, ప్రేముందని చెప్పగానే ఆశ్చర్యమేసింది. సుజాత రజస్వలయిన తరువాత ఎప్పుడు తనపై ఇలాంటి కోరిక మనస్సులో వున్నట్లు ఎనాడు ప్రవర్తించలేదు. పద్మ గతంలో చాలా సార్లు ఊరెళ్ళినపుడు ఇద్దరే రాత్రులు ఇంట్లోవున్న సందర్భా లున్నాయి. కాని సుజాతె ప్పుడు ఇలా తనను రెచ్చగోట్టలేదు. ఈరోజు ఎందుకలా చేసింది. అదే అడిగాడు.

“ఒరేయ్ సుజీ.. నామీద మనస్సున్నట్లు ఎప్పుడు చెప్పలేదు.. ప్రవర్తించలేదు.. కాని ఇప్పుడేమిటి ఇలా రెచ్చిపోయి, నన్నురెచ్చగొట్టి నాలోని మృగాన్ని నిద్రలేపి ఇంతటి పని చేయించావు”
“నేను నీలోని మృగాన్నికాదు మగాడిని నిద్ర లేపాను.. నిజంగా నాకు నిన్నటి వరకు అలాంటి ఉద్దేశ్యమే లేదు డాడీ. మనమధ్య ఇలా జరుగుతుందని అనుకోలేదు. అంతా నాఫ్రెండు స్వాతి వల్ల జరిగింది” | Telugu Sex Kathalu (23)
“ఏంటి.. నీ ఫ్రెండుస్వాతి వల్లనా ఎలా”ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు. తమిద్దరి దెంగులా టకు స్వాతికి లింకేమిటి?
అప్పుడు సుజాత నవ్వుతు స్వాతి కథను చెప్పి,”అప్పటి సంది నాతొడల సందు లో ఏలాగైన నీ పండును దూర్చు కోవాలనే రంది మొదలైంది. స్వాతి లాగే నేను నీతో దెంగించు కోవాలని డిసైడయ్యా.. అదృష్టం కలిసొచ్చి అమ్మ ఊరే ళ్ళెంది. ప్లానేసా.. అమలు చేశా.. నిన్ను నాతొడల సందులోకి తెచ్చా , నా లేత పప్పను నాకించాను. నా కన్నె పువ్వును నీ లింగజలంతో అభిషేకించా.. నారంకు మొగుణ్ణి చేసుకున్న.. ఆదిరా తండ్రి స్టోరి.” అంటు తండ్రి వాలిన తొడ పండును చేతిలోకి మురిపెంగా తీసుకుని అటునిటు ఆడించింది. కూతురు చెయ్యి తగలగానే సుబ్రావు తొండ నిక్కింది. ఒంటి కన్నుతలను పైకికింది కాడించింది.

సువాసనల సుజాత దేహం – 3 | Telugu Sex Kathalu >>>>

“అమ్మాకూతురా నిజంగా నీవు పక్క జాణవే, ఏమైనా నేను నీఫ్రెండు స్వాతికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి”
“అదేంటి నాన్నా. పరులేవ్వరు కనని లేత కొబ్బరంటి నాకన్నెపూకును, నా లేలేత అందాలు కానుకగా సమర్పించిన న న్నొదిలేసి దాన్కి థ్యాంక్స్ అంటావు.. దానిమీద పడిందా కన్ను .. నేను అలిగా .. ఊ”అంటు తండ్రి మొడ్డను మోరటుగా పిసిక్కింది.
“మ్ మ్ “అని మూలిగిన సుబ్బ్రావు
“అదికాదే.. సుజీ.. అది తన గురించి చెప్పబట్టేకదా నీవు నాకు దక్కింది. లేకుం టే పెళ్ళయాక మొదటిరాత్రి మొగుడికి ఇవ్వాల్సిన అందాలన్నీ నాస్వంతం చేసి నాజన్మ పావనం చేసావు. నీ పూక్కు నన్నుదాసోహం చేసుకున్నావు. నీవు నా రతి సామ్రాజ్య పట్టపు రాణివే. ఈ రతి దేవి చరణదాసుండా. ఇప్పటి సంది నాకు అన్ని నీవే” అన్నాడు. కూతురు తలను ముందుకు లాక్కొని పెదాలపై ముద్దేట్టాడు.

| Telugu Sex Kathalu (23)

“అయితే. నాకు రోజూ రాత్రి నీవు నా తొడసందు బుజ్జికి నీ పండు తినిపించి బజ్జో బెట్టాలి”
“అలాగే.. అర్రె.. అదెలాగే.. రేపో మాపో అమ్మోస్తుంది.. ప్రతిరాత్రి అమ్మకు తెలియకుండా ఎలాకుదురుతుంది. మీ అమ్మకు తెలియకుండ చాటుమాటుగా జరగాల్సిన తంతు. మీ అమ్మ ఊరేల్లితేనే.. అంతవరకు మనకు పస్తులు”
“వుహు.. నాకేమి తెలియదు డాడీ. నాకు నీ పండు రోజు కావాలి. నీ రోకటి పోటు రోజు నారోళ్లో పడాల్సిందే..నీ దంపుడు లేకుండా నా పంగ పువ్వు నిద్రపోదు. అమ్మకు తెలియ కుండా చేస్తే మజేముంది.. అమ్మకు తెలిసేలా చెయ్యి.. అప్పుడే మనిద్దరికి అసలైన మజా”

“ఏమిటి.. అమ్మకు తెలిసేలానా . తెలిస్తే మనిద్దర్నీ చంపి పోగులెడతాది.. పిచ్చినా కూతురా”
“చూడప్పా సుబ్రావు.. ప్రతి మనిషికి ఒక బలహీనతుంటుంది. దాన్ని చూసి దెబ్బ గోడితే పడతారు.. అమ్మ వీకునెస్ కని పెట్టు.. దెబ్బ కొట్టు.. కూతురు పూకులో మొడ్డేడ్డుకో పండుగ సేసుకో. నా పంగపువ్వులో నీ గూటమెట్టి దంచు. సరే ఆ సంగతి నా కొదిలెయ్యి. నేను డీల్ చేస్తా. నేను అమ్మతో డైరెక్టుగా చెప్పేస్తా. నాన్నమొడ్డలేకుండ నేను ఉండలేను.. నీ వొప్పుకున్నా, లేకు న్నా నాన్నే నాపూక్కు పోటుగాడు, నారంకు మొగుడని చెప్తా.. ఇష్టమైతే నాతోకలిసి పక్క పంచుకో, ఇద్దరం కలిసి దొబ్బించు కుందాం, లేదంటే నీపూక్కి పస్తులే.. నా సవతిగా పడిండు, నాన్నే మనిద్ద రికి జాయింటు మొగు డని చెపుతా.. కాదంటే చచ్చిపోతానని బెదిరిస్తా. కూతురు చస్తానంటే ఏ తల్లి కాదంటది. అలాగే దెంగించుకు చావే నా సవతంటది.అంతకు మించి ఏమికాదు”
“అంతే నంటావా”సందేహంగా అడిగాడు..కూతురు చెప్పిందినిజమే నేను కూడా చస్తానని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తా సుబ్రావు మనస్సులో అనుకున్నాడు. పద్మోచ్చాక ఏమి సేయ్యా లో డిసైడు అయ్యాక తండ్రికూతుర్ల మనస్సు తేలికైంది.
” నా రంకు పెళ్ళామా ! ఇప్పుడేమి చేద్దాం.. సెకండు రౌండు మొదలెడ్తామా. లేక రెస్ట్ తీసుకుందామా?”
“వద్దురా.. ఎందుకు .. టి.వీ. పెట్టుకుని బుర్రకథ చూడు.. నేను నాపూకులో వేలెట్టి అమ్మా అబ్బా అంటు కొట్టుకుంటా ను. నీవు చూస్తుండు. | Telugu Sex Kathalu (23)

నీయబ్బా దొరికిన ఛాన్సు వాడుకోరా.. కూతురు దెంగరా నాన్నదెంగంటు బట్టలిప్పుకు మంచ మెక్కితే సుద్ద పప్పు లా ఏమి చేద్దామంటవా.. రారా వచ్చి పూకు నాకు అప్పుడు నీకు జ్ఞానోదయమవుతుంది. అమ్మ వచ్చేలోపు ఎన్ని సార్లు దెంగు తావో దెంగు.. ఈ రాత్రి నీ లింగానికి, నాపప్పకు జాగరణయే. నీ మొడ్డ వాచిపోవాలి, నాపూకు చితికి పోవాలి. రయిట్ రయిట్”.అంటుతండ్రి పై నిలువుగా వాలింది. సుబ్రావు ఛాతిమీద సుజాతరొమ్ములు, తండ్రి పొట్ట మీద కూతురు పొట్ట, సుబ్బారావు మొత్తకు, తొడలకు కూతురు ఆయా భాగాలు నేరుగా తగులుతున్నవి. తన పాదాల కాలి వేళ్ళతో తండ్రి పాదాలను నొక్కిపట్టింది. తన హస్తాలతో తండ్రి హస్తాలను గట్టిగా పెనవేసి పిడికిలి బిగించి పట్టుకుని పరుపు మీద బార చాపింది. తన నడుమును పైకెత్తి దభీమని తండ్రి మొత్తకు గుద్దింది. ఆ దెబ్బకు కూతురు పూకు కింద తండ్రి మొడ్డ నలిగింది.

తామర పువ్వంటి మెత్తని కూతురు పూకు తగలగానే, తోక తొక్కగానే బుస్సున లేచిన తాచులా సుబ్రావు మొడ్డ లేవ బోయింది, కాని కూతురు మొత్తను లేపలేక తలుపును చేత్తో టక్కుటక్కుమని కొట్టినట్లు, తండ్రి మొడ్డ సుజాత పూకును టపిటపిమని కొట్టి, ఎలాగైనా సందు చూసు కొని దూరిపోవాలని చూస్తున్నది. సుజాత తన చాతిని ఒక సారి నాలుగంగుళాలు వెనక్కి గాలిలోకి తీసుకుని గభిమని, తండ్రి కేసి గుద్దింది. రబ్బరు బంతి ని బలంగా చెత్తో నొక్కితే నలిగి నట్లు సళ్ళు నలిగి తండ్రి గుండెకు అతుక్కు పోయాయి, సళ్ళుఅలా అప్పచ్చిలా అణిగి పోయేట ప్పటికి సుజాత సళ్ళలో నరనరాన కామవాంఛ సర్రున పుట్టి, క్షణాల్లో దేహమంత కారుమబ్బులా వ్యాపించి, అణువణువునా, కణకణాన సన్నని మోహపు తీపులు వ్యాపించాయి.. హాయిగా అన్పిం చింది. సుజాత ఇదేదో బావుం దని, మళ్ళి మళ్ళి నాలుగైదు సార్లు రొమ్ములను గాల్లోకి లేపడం దభీమని గుద్దడం చేసింది. సుబ్రావు కూడా కూతురు మెత్తటిసళ్ళు అలా తన ఛాతిని పదే పదే గుద్దుతుంటే సమ్మగాఉంది.”ఆ హాయిని అనుభవిస్తు “మ్..అమ్.హు” అంటు మత్తుగా మూలుగు తున్నడు.  | Telugu Sex Kathalu (23), Telugu Boothu Kathalu

ఈసారి తన నడుమును పైకెత్తి, గుబిక్కుమంటు సుబ్రావుమొత్తకు తన దిమ్మతగిలే గుద్దింది. సుజాత వెన్నలాంటి మెత్తని పూకు రెమ్మలు తన మొడ్డ ను తాకగానే, ఆసుఖానికి మొడ్డ గట్టు మీది కప్ప గెంతినట్లు గెంతింది. అలాగే తండ్రి మొడ్డ తన సుతిమెత్తని పూపెదాలను మొరటు గా రుద్దుతుంటే, సుజాత పూకులో లోపల టిమటిమ లాడుతున్నది. ఒక సారి నడుము, ఒకసారి రొమ్ములను లేపిలేపి గుద్దుతుంది. ఇద్దరికి భళే మజా గుంది. పద్దెనిమిదేళ్ళు పెళ్ళాంతో కాపురం చేసి, పెళ్ళాం పూకుతో పాటు వేరే పూకులను దున్నిదున్ని రేవాడిన తనకు, పెళ్ళికాని, నిన్నటి వరకు, పూక్కు కు మొడ్డ రుచి తెలియని పద్దెనిమిదేళ్ళ కోడెవయస్సు పడుచుపిల్ల తండ్రిమీదెక్కి ,నాన్నకు ప్రేమతో కామపాఠాలు నేర్పుతున్నది. నాన్న ప్రీతిగా నేర్చుకుంటున్నాడు. ఇద్దరి ప్రణ యం మంచి రస కందాయంలో పడింది.
కూతురు చేష్టలకు సుబ్రావుకు మంచి ఊషారోచ్చింది. మొడ్డ నిగిడి, కూతురుపూకునుగట్టిగనొక్కుతున్నది,పూకు చీలిక ఏమాత్రం తెరచుకున్న బొక్కలోకి దూరటానికి, ఎలుక కలుగు వద్ద పిల్లిలా కాచుకుకుర్చున్నది.

సుజాత నిలువు రెమ్మల మధ్య

“ఏమే కూతురా ఏలా దెంగమంటావు, మీదెక్కి మిషనరీ స్టైల్లో దెంగనా, వోంగోబెట్టి డాగిస్టైల్లో దెంగనా, పక్కలో పడుకుని వెనుక పక్కనుండి దూర్చిదెంగనా, నిలబెట్టి దెంగనా?చెప్పవే.. నారంకు పూకుల రాణి,, ఏస్టైల్లో దెంగను.నీ పూకు దూల తీర్చు తా. వద్దు నాన్నోఆపు అనేలా దెంగి పెడతా”
తండ్రిమాటలు విన్న సుజాత పకపకమని నవ్వి, లేచి తండ్రికి అభిముఖంగా తండ్రి నడుముకు ఇరువైపులా కాళ్ళు వేసి, నడుమ్మీద కూర్చుంది. సుజాత పూకిచ్చుకుని తండ్రి పొట్టకు గొల్లి రుద్దు కుంటున్నది. సగం లేచిన సుబ్రావు మొడ్డ సుజాత పిర్రలను వెనుక రుద్దుతున్నది. దూరటానికి సందు దొరుకుతుందే మోనని అటుఇటు అల్లాడుతున్నది.తండ్రి భుజాల మీద చేతులు సపోర్టుగా వేసుకుని ముందుకు వంగి, తండ్రి కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి సూటిగా చూస్తూ “ఏమిటేమిటి నీవు నన్నుదెంగుతావా?ఎలా దెంగాలో నేనుచెప్పితే నన్ను దెంగు తావా? నీవు నన్నుదెంగెదేమిటిరా? నారంకు మొగుడా?.. నాగొల్లిగా.. పూకు మీది ఆతుగా.. నేనే నిన్ను దెంగుతానురా. ఉదయమంటే దెంగుడు మొదటి సారి కనుక. అప్పటి వరకు మగ స్పర్శ లేదుకనుక, కన్యను కనుక, మొదటి సారి కనుక ఆడదాన్నికనుక స్వాభావ సిద్ధంగా వుండే సిగ్గు వల్ల, బిడియం వలన పద్దెనిమిదేళ్ళగా పూకు దెంగిన అనుభవమున్న నీవు సుతారంగా నన్ను దెంగి పెడ తావని .. మొదటి ఛాన్సు నీకిచ్చా.. నేను మెచ్చేలా దెంగిపెట్టావు. ఇప్పుడు ఛాన్సునాది. కూతురు దెంగితే వున్న సమ్మదనం కమ్మతనం, హాయి ఎలుంటుందో రుచి చూపిస్తా.. ఈరాత్రి నా దెంగుడు రుచిచూసాక.. రేపటి నుండి మొడ్డ చేత్తట్టుకొచ్చి, నా ముందు నాదిమ్మకు ఎదురుగావెల్లకిలా పండి “దెంగు .. దెంగు.. నాలంజకూతురా అని నన్ను బ్రతిమాలేలా దెంగుతాను. | Telugu Sex Kathalu (23)