Skip to content

మామా! పెళ్లి ఎప్పుడు.. శోభనం తరవాత అల్లుడూ!! – 7 | Telugu Kama Kathalu

“గుడ్మోర్నింగ్, డియర్, ఐ లవ్ యూ టూ” అంది సుధ నను వాటేసుకుని. నేను గమనించలేదు, నిద్రలో నా లుంగీ ఊడిపోయిందని, నామొడ్డ పూర్తిగా లేచి నుంచుందని. సుధ నైటీ పైకి జరిపాను. కొద్దిగా మూలిగింది కానీ అబ్జెక్ట్ చెయ్యలేదు. సళ్ళ పైకి జరిపి గట్టిగా కౌగలించుకున్నాను. మా ఇద్దరి గుండెలూ వేగంగా ఒకేలయలో కొట్టుకుంటున్నాయి. నాది సరిగ్గా తన త్రిభుజంలో గుచ్చుకుంటోంది. కళ్ళు మూసుకుని మైమరచిపోయాం. తన మెత్తటి బంతులు నా ఛాతీని ఒత్తుతూఉంటే స్వర్గంలో తేలిపోతున్నాను. | Telugu Kama Kathalu (75)

” దుప్పటి కింద ఏం చేస్తున్నారు?డ్దుప్పటి తీసెయ్యమంటారా, నాలుగైదు రోజులు ఆగలేరూ” అని అరిచింది అత్త.
ఉలిక్కిపడి లేచాం గాభరాగా. సుధ నైటీ కిందకి లాక్కుంది. నేను లుంగీ సరిచేసుకున్నాను.లేచాక ఇద్దరంగిల్టీగా ఫీలయ్యాం.
“లేచి మొహాలు కడుక్కోండి” అంది అత్త.
మామ సోఫాలో కూర్చున్నాడుమొడ్డని బారుగా లేపుకుని.
” ఇద్దరూ కలిసి బాత్రూం లో దూరొద్దు. నేను చూస్తూనే ఉంటాను” అని అత్త వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఒకళ్ళ తరవాత ఒకళ్ళం బాత్రూంకి వెళ్ళి వచ్చాం.మేమ్ తిరిగి వచ్చేక అత్త ” టీ పాయ్ మీద కాఫీలు పెట్టేను, తీసుకోండి” అని చెప్పి, అత్త జలజలా కారిపోతున్న పూకు రెమ్మలు విడదీసి,మామకి అటోకాలు,ఇటోకాలూ వేసి కూర్చుంది తియ్యగా మూలుగుతూ.సుధ గుడ్లప్పగించి చూస్తూనేఉంది అత్త పూర్తిగా మామది తనలో దూర్పుకునేదాకా.
“సుధా,నిన్నే” అంది అత్త నవ్వుతూ,చన్నును మామ నోట్లో కుక్కి.

పూకులు కావాలా! పూత రేకులు కావాలా – 12 | తెలుగు శృంగార కథలు

“ఏ…ఏంటండి” అంది సుధ ఉలిక్కిపడి.
“నిన్ను మీ ఆయన పిలుస్తున్నాడు, కాఫీకావాలేమో?” అంది అత్త నెమ్మదిగా పైకి, కిందకి ఊగుతూ. సుధ నా చేతికి కాఫీ ఇచ్చి, నా పక్కనే కూర్చుంది.
“అత్తా,మామా, మీకిది న్యాయం కాదు, ఆకలితో మలమలా మాడేవాడి ముందు ప్ంచ భక్ష్యాలతో భోజనం చెయ్యటం” అన్నాను.
అత్త కవ్విస్తున్నట్టుగా అతి నెమ్మదిగా రెండు,మూడు సార్లు ఊగింది.
“అప్పుడే మజా వస్తుందయ్యా, భోజనం చేసేటప్పుడు” అంది మామ చేత్తోబాటు తన చేత్తోకూడా చన్నుని పిసుక్కుంటూ.
“అదీకాక సుధ తన కల చెప్పింది.భలే సెక్సీగా ఉందనుకో” అంది అత్త.
” ఏం కల?” అని అడిగాను కుతూహలంగా.
“మీరి చెప్పనన్నారు,ప్లీజ్” అని వేడుకుంది సుధ. ఈలోగా తలుపు కొట్టిన చప్పుడైంది. | Telugu Kama Kathalu (75), Telugu Sex Stories.

“రంగి వచ్చినట్టుంది, తలుపు తియ్యమ్మా” అంది అత్త.
“కానీ…… మీరు…..” అని నసిగింది సుధ.
“దానికి అలవాటేలే. రోజూ ఉండే భాగోతమే ఇది” అన్నాడు మామ చన్నులు చీకటం ఆపి, పిసుకుతూ.
సుధ తలుపు తీసింది.
నల్లటి తెగ బలిసిన సళ్ళు,జాకెట్ లోంచి సగానికి పైగా బయటికి వేసుకుని, అదీ జాకెట్,చీర తడుపుకుని.శృంగార దేవత లాగ వచ్చింది రంగి. రమ్గి ఒంగుని ఇల్లు ఊడుస్తూఉంటే,మామ కళ్ళు రంగినే వెంటాడుతున్నాయి. అత అదేమీ గమనించనట్టు వేగంగా ఊగుతోంది.
“ఏమే రంగీ,ఇంత ఆలస్యమైందేం? వర్షం వల్లనా, దెంగులాఅట వల్లనా?” అంది అత్త రొప్పుతూనే.
రంగి ఇల్లు ఊడవటం ఆపి,వయ్యారంగా నిలబడింది, పైట సరి చేసుకోలేదు.
” మీకు తెలీదేంటమ్మా. ఒక్కోరోజు త్వరగా అయిపోతుంది. ఒక్కోరోజు కధలు చెప్తూ చాలా సేపు దెంగుతాడు. ఈ రోజు అందుకే లేటయ్యింది. కుళ్ళ బొడిచేడు” అంది నవ్వుతూ.
” చూసేరా,దాని మొగుడు బూతు కధలు చెప్తూ దెంగుతాడట, మీరూ ఉన్నారు” అని అత్త సాగదీసింది.
“దానికేముంది,నేను దెంగుతూఉంటాను. దానిని కధలు చెప్పమను” అన్నాడు మామ.
రంగి వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గిర కూర్చుంది. పైట జార్చి, సళ్ళు, ముఖం తుడుచుకుంది.

“మీరూ ఇట్రండర్రా. ఇటు కూర్చుంటే రంగి కనిపిస్తుంది,కధ వినిపిస్తుంది” అన్నాడు మామ. మేం మా కుర్చీలు రంగివైపు మార్చుకున్నాం.
“మా మామ కి పదహారేళ్ళుంటాయటమ్మా. వాళ్ళ తాత ఊరెళ్ళాడట. వాడి దోస్తుతో బజారులో ఒక అమ్మాయిని చూసేడట. దాని మొగుడు పహిల్వానట.అది కొబ్బరిబొండాల్లాటి సళ్ళతో, సన్నటి నడుంతో,కళ్ళనిండా కామంతో సినీస్టార్ లాగా ఉందిట. ‘దెంగితే అలాటి అమ్మాయిని దెంగాలిరా” అన్నాట్ట మామ. “నీక్కావాలా చెప్పు” అన్నాట్ట దోస్తు. “వద్దురా.దాని మొగుడు ఎముకలు ఏరేస్తాడు.” అన్నాట్ట మామ. ‘అదంతా నీకెందుకు?కావాలంటే చెప్పు .అది ఒప్పుకుంటే ఏర్పాటు చేస్తాను” అన్నాట్ట దోస్తు. మామ సరేనన్నాట్ట.
” పహిల్వాన్ ఏదో షాప్ లోకి వెళ్ళగానే, దోస్తువెళ్ళి దానితో మాట్లాడేడట. అది మామని ఎగా దిగాచూసిందట.తలఊపి ఏదో చెప్పిందట.మామ బలంగా హీరో లెక్క ఉంటాడులెమ్మా. సరే,దోస్తు వచ్చి ఆమె చెప్పింది చెప్పేడట.
“మామ పొద్దుటే ఆరింటికి పొలంలో కింద దుప్పటి వేసుకుని, బట్ట్లు విప్పేసి, మొడ్డ బారుగా లేపుకుని పడుకున్నాడట. పహిల్వాన్,భార్య వచ్చేరట. భార్య చెంబు పట్టుకుని’ మామా,ఇక్కడే నిలబడి ఆ చెట్టు మీద మామిడికాయల్ని కొడుతూ ఉండు. ఎన్ని కొడ్తావో చూస్తాను.’ అని పొలం లోకి వచ్చి మామని చూసి నవ్వి,చీర ఎత్తి, కారిపోతున్న పూకుని గుచ్చుకుందిట. దాని మొగుడు విసిరిన రాయి కాయకి తగిల్తే’ భలే,భలే తగిలింది’ అని గెంతేదిట. తగలక పోతే ‘ తగల్లేదు’ అని గెంతేదిట. గెంతి,గెంతి మామని ‘ ఇంకెంత సేపు,కార్చెయ్,నా కాళ్ళు పీకుతున్నాయి’ అందిట.కిందనుంచి మామ కూడా బలంగా దెంగి కన్నం నింపేసేడట, చెంబు నీళ్ళు మామ మీద బోర్లించి,నవ్వుతూ వెళ్ళిపోయిందట.” అని కధ ముగించింది రంగి. | Telugu Kama Kathalu (75), Telugu Sex Stories.

లేచి అత భుజాలమీద చేతులు వేసి అదిమింది. ” కొంచెంసేపు కదలకండమ్మా. అయ్యగారు వచ్చేసేలా ఉన్నారు. నా కధ వింటూఉంటే మరీ బిగుసుకు పోయింది, నాకు కనిపించింది”అంది రంగి.
” అవునా?” అని అడిగింది అత్త. మామ అవునన్నట్టు తల ఊపేడు.
ఈ లోపల సుధ రెండో రౌండ్ కాఫీలు కలిపి తీసుకు వచ్చింది.
“కధ విన్నావా,సుధా” అని అత్త అడిగింది కదలకుండా కూర్చుని.
“విన్నాను,చెత్తగా ఉంది” అంది సుధ.
“అబ్బ, ఏమిటి, ఇంత స్ట్రాంగ్ గాఉంది కాఫీ” అన్నాను.
“ఏం చెయ్యమంటారు, పాలు విరిగిపోయాయి. కొంచెమే ఉన్నాయి, సర్దుకోండి” అంది సుధ.

“ఎందుకు సర్దుకోవడం? ఏమే, రంగీ,పాలేమైనా మిగిలేయా? అన్ని మీ ఆయన, బాబు తాగేసారా?” అని అడిగింది అత్త.
రంగి సిగ్గు పడింది.” నాకు చాలా పాలు వస్తాయమ్మా. అప్పుడూ,అప్పుడూ పిండేస్తాను” అంది.
“అయితే ఒక గ్లాసు పాలు ఇవ్వరాదూ పాపం” అంది అత్త.
“గ్లాస్ ఇవ్వండి. బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి పిండి ఇస్తా” అంది రంగి.
“అమ్మ,ఆశ ఆపప్పులేం ఉడకవు.అక్కడ వాష్బేసిన్ దగ్గిర చేతులు,సళ్ళు సబ్బు తో కడుక్కుని పాలు ఇయ్యి” అంది అత్త.
రంగి సిగ్గుతో,గర్వంతో పైట జార్చేసి ,జాకెట్ బటన్స్ తీసి విప్పేసి, సోఫా లో అత్త పక్కన పడేసింది.తెగ బలిసిన నల్లటి స్తనాలు,ముచ్చికలు పొగరుగా చూస్తున్నాయి.రంగి వాష్బేసిన్ దగ్గిర నిలబడి అందాలు చూసుకుంది.
మామ అత్తని లేవమన్నాడు. ఎందుకని అడిగింది అత్త.
“ఎందుకేమిటి? మీరంతా రంగి పాలు తీస్తూ ఉంటే చూడాలా? నేనెందుకు చూడకూడదూ” అన్నాడు. అత్త మామ మీదనుంచి లేచింది. అత్త తడితో మిలమిలా మెరిసిపోతున్నాడు మామ లింగడు. అత్తని ఒంగో బెట్టి, పెదాలు విడదీసి బలంగా తోసాడు.
“అబ్బ, గుండెల్లో తగిలింది కదండీ” అంది అత్త మామ చేతుల్ని సళ్ళ మీద వేసుకుని.
రంగి చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కుని, తరవాత సళ్ళని కడిగింది.
“సుధమ్మా, గ్లాస్ తీసుకువస్తారా” అని అడిగింది.
సుధ గ్లాస్ తీసుకెళ్ళింది. రంగి నెమ్మదిగా పిండుకోసాగింది.
“రాము, దాని బలం సరిపోవడం లేదు,నువ్వెళ్ళి పిండరాదూ” అంది అత్త. మామ ఇదంతా చూస్తూ బలంగా దెంగుతున్నాడు.
నేను రంగి వెనక చేరాను. సుధ రంగి ముందు నిలబడింది గ్లాస్ పట్టుకుని. నేను సుధ వైపు చూసాను “పిండమంటావా” అన్నట్టు. సుధ తల ఊపింది. వణుకుతున్న చేతుల్తో రంగి సన్ను పట్టుకున్నాను. ఒళ్ళు ఝల్లుమంది. లుంగీలో నావాడు ఇంకా గట్టిగా తన్నుకున్నాడు. అది రంగి పిర్రల మధ్య తగిలింది. అది కొన్ని అంగుళాలు వెనక్కి జరిగింది. అది చీర లోపల లంగా వేసుకున్నట్టు లేదు. దాని పిరుదుల మధ్య లోయ వెచ్చగా తగులుతోంది. | Telugu Kama Kathalu (75), Telugu Sex Stories.

అప్రయత్నంగా సన్ను గట్టిగా పిసికాను.పల్చటి పాలు ఫోర్స్ తో గ్లాస్ లో పడ్డాయి. రెండు చేతుల్తో రొమ్ముని పట్టుకుని పిండసాగాను.
సుధ కన్నార్పకుండా చూస్తోంది గ్లాస్లోకి పడుతున్న పాలకేసి, రంగి రొమ్ముని కసిగా,ఆత్రంగా పిండేస్తున్న నా చేతులకేసి. మా వెనక అత్త మూలుగులూ మామ రొప్పులూ వినబడుతున్నాయి. రంగి ఇంకా వెనక్కి జరిగింది. నా మొడ్డ దాని పిర్రల మద్య లోయలో గెంతులేస్తోంది.
“సుధా,కొంచెం ఒక పక్కకి నిలబడితే మాకు కూడా కనిపిస్తుంది” అన్న అత్త మాటలు విని సుధ ఒక పక్కకి జరిగింది. ఇప్పుడు సుధ డిసైడ్ చేసుకోలేకపోతోంది, రంగి పాల సళ్ళు చూడాలా లేక అత్త పూకు లోకి మామ మొడ్డ రాకపోకలు చూడాలా లేక మామ గుద్దులకి అదురుతున్న అత్త చన్నుల్ని చూడాలా అన్నది. | Telugu Kama Kathalu (75), Telugu Sex Stories.