Skip to content

రాజుగారికోటలో రమ్యమైన రతి రహస్యాలు – 14 | Telugu Boothu Kathalu

నిద్రావస్త లో నడుస్తున్న వాడి లా తల్పం సమీపించాడు.. అడుగు లో అడుగేసుకుంటూ..

పక్కన కూర్చున్న రాజా విక్రముడిని చనువు గా భుజం మీద చేయి వేసి తన వొడిలోకి లాక్కుంది, ఒక చేత్తో అతని ముఖాన్ని తన చనుదోయి కి సర్దుకుంటూ, మరో చేత్తో చనుకట్టు వస్త్రాన్ని విప్పి రొమ్ముని బయటకి తీస్తూ..
అతడి తల క్రింద తన అరచేయి వేసి.. పసి పాపను పాలు కుడిపించే తల్లి లా తన రొమ్ము కేసి అదుము కొంది..
వయస్సు హోదా మరుస్తూ విక్రముడు ఆమె నోటి దగ్గిర గా అందించే చను ముచ్చికను..
ఆబ గా.. ఆకలి గొన్న లేగదూడ లా పెదాల్ని తెరిచి పట్టేసాడు..
“అమ్మ…మ్మా ..హూ.ఓ.. చీపుకోండి..రాజా.. పొదుగుల నిండా .. చేపి వున్నా.. హా..హూ.. శ్.. అదీ.. కుడవండి.. ఎంత ఆకలండీ.. కడుపు నిండా చేపుతా .. అలాగే ..చీకండమ్మా.. అబ్బా.. హాయి గా చీపుతు న్నారండీ.. బాబూ.. ” అని పలవరిస్తూ.. రొమ్ముని అతని నోటి నిండా కూరుతూ తలని మీది, మీదికి అదుముకుంటూ.. ఎగ కుమ్ముతూ విక్రముడు సాగించే కుడుపులకి పరవశం గా మూల్గ సాగింది..
విక్రముడు తన నోటి నిండా చిక్కటి.. వెచ్చటి చనుబాలు చీక్కుంటూ.. ఈ లోకాన్నే మరచి.. ఆనంద లోకాల్లో విహరిస్తున్నాడు..
అతడి మొడ్డ మొల కట్టులోంచి బయట పడాలని విశ్వప్రయత్నం చేస్తోంది..
అతడి కి అదోరకమైన తియ్యటి బాధ నరాలని మెలి వేస్తున్నా విక్రముడు తొందర పడ  దలచుకోలేదు..
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
ఆ రోజు తన మగటిమి తన కొత్త రాణీ అయిన  అంబికాదేవి దే అన్న నిర్ణయం తో వున్నాడు తను..
ఆవేశం లో కొట్టు మిట్టాడుతున్న సుమతి చనువు గా ఆ మొడ్డను ని లాలించ బోతే.. మృదువు గా ఆపేసాడు..
అంత కామావేశం లోనూ, ఆ ముదిత కి రాజు గారి ఆంతర్యం తెలిసిపోయింది..
కొత్త రాణిదే  ఆ అదృష్టం అని మనసుకు చెప్పుకొని అదుపు చేసుకుంది చెలరేగే కోర్కెల ను..
ఆ రోజు తన కి ఆ మొడ్డ సుఖం దొరికే అవకాశం లేకపోయినా, రానున్న తదుపరి దినాల్లో తన పాలిండ్ల పాల జాలం లో రాజా విక్రముడిని చిక్కించి.. రాణి పిండేసుకున్నాక, మిగిలిన మగటిమిని పొందవచ్చని.. అంచనా వేసుకొన్నదై, అప్పటికి విక్రముడి వీరాపుని, రాణీ అంబికాదేవికి వదిలి వేయాలని గ్రహించింది..
తన లోని నిరాశను ఏ మాత్రం బయటపడ నివ్వకుండా.. అతడి కి తన రెండో చన్ను కూడా పూర్తి గా చేపి “మీరు ఇకనైనా భోజనం చేస్తే.. ఆ తర్వాత రాణీ గారి విషయం చూడొచ్చు..” అంది మందహాసం తో..
“నువ్వు భోజనం వదిలి వెళ్లొచ్చు.. నేను రాణీ తర్వాత భోంచేస్తాము..” అన్నాడు..
సుమతి ఉడుపులు సర్దుకొని వంగి నమస్కారం చేస్తూ మందిరం లోంచి నిష్క్రమించింది..
అంతవరకూ చాటు నుంచి ఆ రాసలీలను చూసిన అంబికా దేవి.. సుమతి వెళ్లి పోగానే మందిరంలోకి వచ్చింది..
“సుమతి తన పనిని చక్కగానే నిరవేర్చినట్లుంది.. మంచి పనిమంతురాలు.. కదూ..?” అంది విక్రముడి ని నిశితం గా చూస్తూ..
అతడి పెదాల చివర ఇంకా అంటుకొని వున్న సుమతి స్తన్యపు బొట్టు తెల్లగా మెరుస్తూంటే చిరునవ్వు నవ్వింది..
“నేను ఈ యాత్రకు బయలుదేరినప్పుడు నేను అందుబాటు లో లేనప్పుడు మీకు చనుబాల కుతి పేరుకు పోయి.. బాధపడతారేమో అని ఒక సంకటం మనస్సుని తొలిచింది.. 
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
అందుకే నేను ఆ స్వామి ఆశ్రమ పరిసరాలకు చేరబోతుండగానే పరివారం తో బాటు సుమతి ని వెనక్కి మరలించాను.. మీ అవసరాలను చూసుకోమని.. నేను ఆశించినట్లే మీకు తన చన్నులు కుడిపి మిమ్మల్ని సుముఖులు గా ఉండగలిగే లా చేసింది.. ముందు ముందు ఆమెను మన ఆంతరంగిక కామ కేళీల లో భాగస్వామిని కానిచ్చి.. ఆమెకూ మీ మగసిరి సుఖాలను పంచాలని నా ఆలోచన.. ఏమంటావు.. విక్రమా..?”
“రాణీ గా రాజమాత గా.. మీరు ఆనతిస్తే నేను కాదనను.. మాకూ నిరంతర రతీ సుఖాలు ఇష్టమే.. మీరన్నట్లు తను తన అపార పాలిండ్ల వూట తో మా ఆకలి ముప్పొద్దులా తీరుస్తూ వచ్చింది.. అదే సమయం లో మా లైంగికావసరాలు కూడా చక్కగా గమనిస్తూ.. సుఖాల ను అందించింది.. మీరు ప్రతిపాదిస్తున్న పారితోషికం కి ఆమె పూర్తిగా అర్హురాలు.. అది సరే మీ యాత్రా విశేషాలు చెప్పనే లేదు..? మీరు మీ ధ్యేయాన్ని సులభంగానే సాధించగలిగారా..?” ఆసక్తి గా అడిగాడు విక్రముడు తల్లి ని తల్పం మీద తన పక్కనే కూర్చుండ బెట్టుకొని..
“భగవంతుని దయ వలన అనుకున్న దానికన్నా సులభం గానే  అయిపోయింది.. నేను ఈ కార్యసాధన మరెవ్వరికీ తెలియ రాదనే ఆశ్రమ పరిసరాలకు చేరుతూనే పరివారాన్ని తిప్పి పంపేసాను.. నేను ఒక సామాన్య మహిళ లా ఆయన సన్నిధి కి వెళ్లాను.. ఆయన నన్ను ఇంతకు ముందెన్నడూ చూసి వుండ లేదు కాబట్టి నా గురుతు తెలియబోదని అలా చేసాను..” అంటూ తన యాత్రా విశేషాలను వివరించ సాగింది అంబికా దేవి..
విరూపాక్ష స్వామి దర్శనం కావాలని ఆశ్రమ వాసులని అడిగింది సులోచనాదేవి ఒక సామాన్య స్త్రీ వేషధారి అయి.
వారు  “స్వామి నదీ తీరంలో ఉపాసన లో  వున్నారు..” అని ఆమెను వెళ్లేదారి చెప్పి పంపారు..
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
అక్కడికెళ్లిన సులోచనా దేవి కి ఇద్దరు శిష్యులు స్వామి ఉపాసన చేసే గుహముందు తటస్థ పడి ఆమె కోర్కెను మన్నించి.. లోపలికి పంపారు స్వామి ధ్యానం లోంచి బయటకొచ్చేవరకూ అక్కడే వేచి వుండొ చ్చని..
తన ధ్యానం లోంచి బయటకొచ్చిన విరూపాక్ష స్వామి తన ముందుగా వినయం గా చేతులు జోడించి వున్న ఆమెను చూసి.. “ఎవరు మీరు..? ” అని ప్రశ్నించాడు..
“స్వామీ.. నేనొక అబల స్త్రీని.. నాదొక విచిత్రమైన గాథ ..సమస్య.. మీ దయ వల్లనే దానికి పరిహారం దొర కాలి..అని మీ సన్నిధికి వచ్చాను..” అందామె..
స్వామీ కన్నులు మూసేసుకొని కొద్ది  క్షణాలు తిరిగి ధ్యాన స్థితి లోకి వెళ్లారు..
ఆ తర్వాత కన్నులు తెరచి.. “ఇప్పుడు చెప్పు.. ” అన్నారు..
తటపటాయించి ఆమెను నిశితం గా చూస్తూ “చెప్పు.. ఎలాంటి విషయమైనా మేము ఖేద పడము.. నిర్భయం గా చెప్పు.. మేము నీ తండ్రిలాంటి వారమనుకొని.. నిస్సంకోచం గా చెప్పా వచ్చును..” అన్నారు ప్రోత్సాహం గా..
“స్వామీ నా భర్త యుద్ధం లో గతించారు.. నాకు కామాసక్తి చావలేదు ఇంకా.. మరు వివాహం చేసుకోగల అవకాశం లేనందున చేరుబాటు లో వున్న ఎదిగిన కొడుకు పై మొహం రేగ గా అతని తో లైంగిక సంపర్కం ఏర్పరచుకొని సుఖిస్తూ వచ్చాను.. ఇప్పుడా కొడుకు నా నుండి తన వారసుడిని కనాలని ఉబలాట పడు తున్నాడు.. నేను నా స్వ స్వరూపం లో ఉండ గా అతని ఇచ్ఛను  తీర్చలేను.. మీరు దయ చేసి మీ మంత్ర శక్తి తో నాకో మరో రూపం ఇవ్వాలని నా కోరిక..”
స్వామి గంభీరం గా.. “అర్ధమైంది నీ అక్కర .. సామాన్యం గా ఇలాంటి సమస్యలను మేము పరిష్కరించ ఇఛ్చ పడము.. 
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
కానీ నువ్వు వచ్చే కొద్ది సమయం ముందే మేము నదీ స్నానం చేసే తరుణం లో నీలాంటి ఓ వయస్కురాలైన స్త్రీ నిర్జీవ శరీరం మా ముందు గా నీటిలో తేలుతూ వెళ్లి కొద్దీ దూరం లోని పొద లో నిల్చి పోయింది మా కన్నుల ముందే.. స్నానానంతరం వొడ్డు మీద మా తొలి ధ్యానావస్థలో మా మది లో ఆ దేవి స్వరూపం కదిలి.. అంతకు ముందు మా కన్నుల బడుతూ తేలి వెళ్లిన నిర్జీవ స్త్రీ శరీరం ఓ భర్త చేత విష ప్రయోగం లో ప్రాణం కోల్పోయిన ఆమెదనీ.. ఆమె తన కొడుకు తో తన లైంగిక వాంచ్ఛలు తీర్చు కుంటూ ఉండటం తెల్సిన ఆమె అసమర్ధపు భర్త ఆమెను విషం పెట్టి చంపేశాడు.. కాబట్టి తీరని కోరికల తో చనిపోయిన ఆ స్త్రీ కి పునర్జన్మనిచ్చి సుఖపడ నియ్యమని అంతర్వాణి గా పలికి.. త్వరలోనే నీ ముందుకు అలాంటి అవసరం వున్న మరో స్త్రీ రాబోతోందని కూడా తెలియ జెప్పింది.. ఆ స్త్రీ నువ్వేనని.. నాకు ఇప్పుడే తెల్సింది.. అంబ పలుకు ప్రకారం నీ  ఆత్మని ఆ నిర్జీవ స్త్రీ శరీరంలోకి చేర్పిస్తాను.. అయితే అలా ఆత్మ మార్పిడి ఐయ్యాక పది పదిహేను  రోజులు నిద్రావస్థలోనే వుండటం జరుగుతుంది.. అటు పిమ్మట ఆ క్రొత్త శరీరం తో పాత ఆత్మ జ్ఞానాల తో నువ్వు నీ  ఇష్టుడైన కుమారుడి ని చేరి సుఖించి.. ఉభయుల కోరికలూ తీర్చుకోవచ్చు.. అయితే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి.. ఈ మార్పిడి, మరు సృష్టి, మీ పరస్పర తృప్తి కోసమే జరుగుతోంది కాబట్టి.. మీలో ఏ ఒక్కరికైనా పరస్పర వాంఛ లేకుండా పోయే సందర్భం లో మీకు మీ పూర్వ శరీరం తిరిగి రావటం జరుగుతుంది.. ” అని వివరించాడు నిర్వికార  స్వరం లో..
సులోచనా దేవి.. తన అభీష్టం నెరవేరబోతోంది సంతోషం గా అంగీకరించింది..
విరూపాక్ష స్వామి ఆమెను ఆ నదీ తీరాని కి తీసుకెళ్లి ఆ పొదలోని నిర్జీవ స్త్రీ శరీరం లోకి సులోచనా దేవి ప్రాణాన్ని.. ఆత్మనూ ప్రవేశింపజేసాడు..
తర్వాత శిష్యులను పిలిచి మూర్చిల్లినట్లు నిద్రలో పడివున్న ఆమెను తన ఆశ్రమం కి చేర్చమన్నాడు..
పన్నెండు  రోజుల అనంతరం లేచిన ఆమెను, “ఇక పై నీ పేరు అంబికా దేవి అని గుర్తుంచుకో.. నేను మొదటి లో చెప్పిన జాగ్రత్తలను గుర్తు లో ఉంచుకొని వెళ్లి నీ కోర్కెలను ఈడేర్చుకో..” అని ఆశ్వీరదించి పంపాడు శిష్యులను ఆశ్రమ పొలిమేరల వరకూ తోడు ఇచ్చి పంపుతూ..
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
తల్లి వివరణ విన్న విక్రముడు సంతోషం తో ఆమెను బిగియారా కావలించుకొంటూ “అంటే ఇక ముందు మనమిద్దరం స్వేచ్ఛ గా రమించి సుఖించ వచ్చు కదూ..?” అంటూ తల్పం పైకి వెల్లకిలా తోసాడు..
ఆమె అతడిని మీదికి లాక్కుంటూ.. “అవును విక్రమా మనకిక ఏ విధమైన సంకోచాలు గానీ.. అడ్డంకులు గానీ వుండవు.. నన్ను నీ రాణి గా ప్రకటించటం ఒక్కటే మిగిలి వున్న పని..” అంది కళ్ళలోకి ప్రియం గా చూస్తూ..