Skip to content

లంజకి లేచిందే పరుగు నటించాలంటే పూకు చిరుగు – 35 | తెలుగు సెక్స్ కథలు

తెలుగు సెక్స్ కథలు (43) : హీరోయిన్లు అందరూ తిరిగి ఇంటికి చేరుకున్నారు. కానీ రమ్యకృష్ణ రాలేదు. రమ్యకృష్ణ ఆ వారం అంత ముగ్గురితో దెంగించుకుంటూ ఉంది. అలా ముగ్గురితో ఎంజాయ్ చేసాక తిరిగి వస్తుంటే మధ్యలో ఒక ఊరి పొలిమేరలో ఉచ్చ పోసుకోడానికి ఆగింది. కార్ పక్కకి ఆపుకుని దిగింది. అది రాత్రి వేళ సమయం 9 గంటలు. రమ్యకృష్ణ ఒకటే తొలుకుంటూ వస్తుంది. అలా ఆగి పక్కకి వెళ్లి లంగా ఎత్తి ఉచ్చ పోస్తుంటే ఒక నల్లగా కండలు తిరిగి లావుగా ఉన్న పిచ్చోడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కామ తల్లి , రాజ మాత అనుకుంటూ వచ్చి రమ్యకృష్ణ మీద పడ్డాడు. రమ్యకృష్ణ భయపడి వాడిని పక్కకి తోసేసింది. వాడు లెగిసి వెంటనే వాడి దెగ్గర ఉన్న పటం చూపించాడు. దానిలో రమ్యకృష్ణ ఉంది.  ఆ పటం చూసి రమ్యకృష్ణ ఆశ్చర్యపోయింది. నేనెప్పుడు ఇలా ఫోటో దిగాను అనుకుంది. ఆ పిచ్చోడు మాత రావాలి. నాతో రావాలి. రా మాత అని తీసుకెళ్తున్నాడు. రమ్యకృష్ణ ఏమి అర్థంకాక కన్ఫ్యూషన్ లో ఉంది.

వాడు ఒక చిన్న కాలనీ లోకి తీసుకు వెళ్ళాడు. అక్కడ 3-4 కుటుంబాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. వాళ్లంతా నల్లగా ఉన్నారు. రమ్యకృష్ణ ఫోటోలు వాళ్ళ మెడలో ఉన్నాయి. రమ్యకృష్ణ కి ఏమి అర్ధంకాలేదు. వాళ్ళని చూస్తుంది వింతగా. వాళ్లలో నుండి ఒక ముసలోడు వచ్చి “మీకు ఇదంతా ఏమి అర్ధంకాకపోవచ్చు. నేను స్పష్టంగా వివరిస్తాను రండి.” అని తీసుకెళ్లి బల్ల మీద కూర్చోపెట్టాడు. ఆ ముసలోడు వయసు 80 పైనే ఉంటుంది. వాడు రమ్యకృష్ణ ని చూసి ఆ పటం లో ఆమెని చూపించి “ఆమె పేరు శివగామి. మాహిష్మతి రాజ్యానికి మహారాణి.

| తెలుగు సెక్స్ కథలు (43)

ఒక నాడు మాహిష్మతి కి కాలేకేయులకి యుద్ధం జరిగింది. అక్కడ మీకు మాకు సంబంధం ఏర్పడింది” అంటూ మొదలు పెట్టారు. రమ్యకృష్ణ ని బల్ల మీద వాలిపోమని చెప్పి తన తల మీద ఏదో తైలం రాశారు. ఆ ముసలోడు రమ్యకృష్ణ మెథడ్ లో ఏదో నర్సన్ నొక్కి ఉంచాడు. రమ్యకృష్ణ కి ఇప్పుడు కథ చెప్తుంటే ముందు బొమ్మ కనిపిస్తుంది.

లంజకి లేచిందే పరుగు నటించాలంటే పూకు చిరుగు – 31 | తెలుగు సెక్స్ కథలు

కథ మొదలు :-
శివగామి కి ఇద్దరు పుత్రులు బాహుబలి, భళ్లాల దేవా. వాళ్ళ ఆయనకి ఖుష్టి రోగం ఉంది. అందువల్లనే రాజు కాలేకపోయాడు. ఇద్దరు పుత్రులు రాజు కావాలని చాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలాంటి సమయంలో ఒక బయట వాడు రాజ్యం లోకి అడుగుపెట్టి మాహిష్మతి రాజ్యాన్ని అంత చదివి ఎప్పటికప్పుడు బైటకి సందేశం పంపేవాడు. అలా ఒకరోజు రమ్యకృష్ణ ని చూసాడు. మహారాణి అయినప్పటికీ అందరితో కలిసి నడుస్తుంది. ఆరోజు నుండి రమ్యకృష్ణ వెనకాల నిఘా ఉంచాడు. ఒకరోజు శివగామి మీద దాడి జరిగింది. కట్టప్ప అనే నమ్మకస్తుడు వారితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు. ఆ సమయం లో శివగామి ని పక్కకి లాగి తనని అంతఃపురం వైపు తీసుకెళ్తూ వెనకాల యోధులత్ఓఓ యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఆ బయటవాడు. చివరికి అంతఃపురం చేరుకున్నాక శివగామి “నీ పేరు ఏంటి వీర?? చూస్తుంటే ఇక్కడ వాడిలాగా లేవు” అని అడిగింది. వాడు “కనచ్చి నా పేరు మహారాణి.

| తెలుగు సెక్స్ కథలు (43)

నేను ఇక్కడవాడిని కాదు. బైట నుండి వచ్చాను. రాజ్యాలు తిరిగి వాటిలోని అందాలను చూసి లిఖించి లోకానికి చూపిస్తుంటాను.” అని చెప్పాడు. శివగామి కి చాలా కొత్తగా అనిపించింది అతన్ని చూస్తే. “మాతోపాటు నడుస్తూ మీ పని గురించి వివరించండి. కట్టప్ప నా అంతఃపురం లోకి ఎవరూ రాకూడదు. నేను, ఈ కనచ్చి తప్ప. ఇది నా ఆజ్ఞ” అని చెప్పింది. కట్టప్ప అంతఃపురం అంత కాళీ చేయించాడు. శివగామి, కనచ్చి ఇద్దరు నడవసాగారు. కనచ్చి “నేను ఎన్నో రాజ్యాలు తిరిగాను, ఎన్నో అందాలను చూసాను. కానీ మీలాంటి అందాన్ని చూడ్డం ఇదే మొదటిసారి” అని అన్నాడు. శివగామి “ఏంటి?” అని అడిగింది. “అదే అమ్మ ఇలాంటి రాజ్యాన్ని ఎక్కడ చూడలేదు” అని అన్నాడు. శివగామి కి దానిలో అంతర అర్ధం తెలుస్తుంది. లొపల లోపల తెలియని ఏదో ఆనందం. మెల్లగా శివగామి కి కసి రేగుతోంది. కనచ్చి “ఆహా ఎలా చెక్కారో గాని అచ్చం దేవ లోకపు సుందరిని చెక్కినట్టు చెక్కారు. ఇలాంటి అందం ఒకరి సొంతం అయిపోవడం చాలా బాధాకరం” అని అంటున్నాడు.

శివగామి సిగ్గుపడుతుంది. శివగామి “రాజ్యం అన్నాక ఎవరో ఒకరు ఎలాలి కదా వీర” అని అంది. వాడు “కానీ ఈ రాజ్యాన్ని ఎవడు పడిత్ఏఏ వాడు ఎలితే ఆ రాజ్యానికి, ఆ రాజ్య ద్వారానికి బ్రష్టు పత్తి పోతుంది.”. శివగామి “ఇటు వైపు రండి వీర. ఇదే నా గది” అంటూ టెస్కెల్లి కూర్చోపెట్టి శీతలపానీయం అందించి తాగమంది. ఇద్దరు  తాగసాగారు. కనచ్చి “ఈ అందాన్ని వర్ణించడం మాటల్లో అయ్యేపని కాదు.

బయట లోకానికి వివరించాలి అన్నా కూడా మాటలు రావు. ఈ అందం సొంతం కానందుకు బాధ పడాలో లేక ఈ మాత్రం సమయం అయిన దొరికినందుకు సంతోషపడాలో అర్ధంకావట్లేదు.” అని అంటూ కొంచెం ముందుకి జరిగాడు. శివగామి “ఇవాళ నువ్వు నా ప్రాణం కాపాడావు వీర. ఈ రాణి ఇవాళ నీది. నీ బలంతో ఇందాక వాళ్ళని కట్టిపదేశావు. నీ మాటలతో నన్ను కట్టిపదేశావు. దా వీర. ఈ రాణి ద్వారంలో ఇవాళ నీ తల్వార్ ని పెట్టు” అంటూ ఇద్దరు దెగ్గరికి జరిగి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు.

| Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Story.

అలా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ పాన్పు పైన వాలి ఒకరి కౌగిట్లో ఒకరుని బందించుకుంటున్నారు. కనచ్చి అలా శివగామికి ముద్దులు పెడుతూ కిందకి జరిగి తన చీర మీద ముద్దులు పెట్టేస్తూ కిందకి వెళ్లి లంగాని పైకి లాగాడు. వాళ్ళ ఆయన తప్ప ఎవరూ చూడని తన పూకుని వాడికి చూపించింది. అప్పటికే కొంచెం తడిసి ఉంది శివగామి పూకు. కనచ్చి వెళ్లి దాని పైన నాలుక పెట్టి నాకడం మొదలు పెట్టాడు. శివగామి ఆ నాలుకతో జరుగుతున్న ఆటకి వయ్యారాలు తిరుగుతుంది.  ఆఅహ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఆఅహ్ వీర ఆఅహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఎం చేస్తున్నావు వీర. ఆఅహ్ ఆఅహ్ అహ్హ్ మ్మ్ హ్మ్మ్ ఇంతవరకు ఎవరూ నాకు అలాగే చెయ్యలేదు ఆఅహ్ ఆఅహ్ మ్మ్” అంటూ అరుస్తుంది.

వాడు ఆపకుండా శివగామి పూకుని అరగంటపాటు నాకాడు. శివగామి ఇప్పుడు పూర్తిగా వాడి వశం అయిపోయింది. వాడు పైకి లెగిసి వాడి బట్టను తొలగించాడు. శివగామి తన చీర పైట లేక తన సళ్ల మధ్యన సన్నటి గీత కనిపించేలాగా సళ్ళని దర్శనం ఇస్తుంది.  అలా దెంగించుకోవడానికి కసిగా ఎదురుచూస్తున్న శివగామి ని ఆశ్చర్యం లో ముంచెత్తుత్యూయూ వాడి బారు మొడ్డని చూపించాడు. శివగామి కి అప్పటికే వాడు పూకు నాకడంతో పూర్తిగ మైకంలో కమ్ముకుపోయింది. ఇక వాడు మొడ్డ చూపించగానే క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా వాడి మొడ్దస్ని పెట్టేసుకుని కొడుతూ “వీర నీ తల్వార్ భలే ఉంది వీరా. ఈ తల్వార్ ఖరీదు ఎంతో చెప్పు” అని అడిగింది. వాడు “ఈ అందమే నా ఖరీదు” అంటూ శివగామి వైపు చూపించాడు.
శివగామి మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని కొట్టడం మొదసలు పెట్టింది. వాడు ఏమి చెయ్యకుండా అలా శివగామీ చేసే పనిని చూస్తున్నాడు. | తెలుగు సెక్స్ కథలు (43)

శివగామి స్లర్ప్ స్లర్ప్ స్లర్ప్ స్లర్ప్ అంటూ మొడ్డని చీకుతుంది. ఆ మొడ్డని లోపల దాకా తీసుకోమని చెప్పాడు కనచ్చి. శివగామి కాదు అనకుండా లోపల దాకా తీసుకుని చీకుతుంది.  అలా ఒక పావుగంట చీకినాక కనచ్చి శివగామి ని పైకిలేపి మంచం మీద కూర్చోపెట్టి తనని హత్తుకుని మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ కింద పూకు దెగ్గర మొడ్డని పెట్టాడు. శివగామి “హ్మ్మ్ మ్మ్ వీరా. నీ మొడ్డ వేదితనం అలా నా పూకుకి తగులుతుంటే నా పూకు లో కసి రేగుతోంది. ఇక ఆలస్యం చెయ్యకు వీర. దెంగు నన్ను” అంటూ వాడికి తిరిగి ముద్దులు పెడుతూ వాడి చుట్టూ చేతులు వేసింది. కనచ్చి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. ప్రతి పోటుకి శివగామి అరుస్తుంది “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆష్ ఆఅహ్ వీరా ఆఅహ్ నా వీరా కామ వీరా దెంగు రా ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అలాగే దెంగు రా. శ్శ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్” అంటూ మూలుగుతుంది.

కనచ్చి శివగామిని మెల్లగా దెంగుతున్నా కూడా వాడు చేతులు వేసి తన సళ్ళు పిసకడం, పూకు పైన వేళ్ళు పెట్టి ఆడించడం, ముద్దులు పెడుతూ వెచ్చటి స్వాస శివగామి కి తగిలేలాగా వదలడం వలన శివగామికి ఇంకా ఎక్కువ మైకం కమ్ముకుంటుంది. అదే మైకాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తూ వాడు శివగామి ని తిప్పి కుక్కలాగా తిప్పి పొడుకోపెట్టాడు. అలా ఒంగోబెట్టి గట్టిగా పోట్లు వేస్తూ శివగామి ని దెంగుతున్నాడు కనచ్చి. తన జీవితంలో పెళ్ళైనాక తన కన్నెరికం కూలిపోయిన క్షణం నుండి ఇప్పటిదాకా బిజ్జల దేవా దెంగిన ప్రతిసారి శివగామి వాడి మీదకి ఎక్కి ఎగిరి దెంగించుకుని పొడుకోవడమే కానీ వాడు దెంగింది లేదు ఇప్పటిదాకా. | తెలుగు సెక్స్ కథలు (43)

అందుకే శివగామికి ఈ అనుభవం చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. అంతేగాక బిజ్జల దేవా వాడికి కారగానే శివగామిని దిగి పొడుకోమని తోసేసేవాడు. శివగామి తర్వాత చేతి పని చేసుకుంటూ కూర్చొడమే సరిపోయేది. ఈరోజూ అంత కొత్తగా ఉంది. అలా అనుకుంటుండగానే శివగామి కార్చేసింది. మొడ్డ పూకులో ఉండగా కార్చి ఎన్నో యుగాలు అయినట్టు అనిపించింది శివగామి కి. ఇద్దరు కొంసేపు అలాగే పొదుకున్నారు. కొంసేపటికి కనచ్చి లెగిసి చప్పుడు చెయ్యకుండా వెళ్లి మాహిష్మతి యుద్ధ ఎత్తులు పై ఎత్తులు అన్ని ఉండే తాలపథ్రరాలను దొంగలించి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయి కాలేకేయులకి సందేశం పంపాడు.

ఇక అక్కడ నుండి మన యువరాజులు ఇద్దరు కనచ్చిని పట్టుకోవడం త్రిసూల వ్యూహం గురించి చర్చించడం జరిగాయి. తర్వాత రోజు కనచ్చిని తీసుకుని వెళ్లి యుద్ధం ప్రకటించారు. అక్కడ కాలకేయుడు శివగామితో “యుద్ధం ఓడిపోతే నిన్ను, నీ రాజ్యాన్ని ఏలి నీతో ఒక కొడుకుని కంటాను” అని అన్నాడు.

| తెలుగు సెక్స్ కథలు (43)