Skip to content

పూకు ఫ్రీగా దొరికితే తెల్లవార్లు దెంగి! ఆగు మాతమ్ముడొస్తాడు అన్నాడంట – IV | Telugu Sex Stories (12)

Telugu Sex Stories (12): …నీసంగతేమో గానీ… సెలవురోజు తెల్లారేసరికి… నా…వలాగే ఐపోతాయ్!…అని జవాబిచ్చిందిసిగ్గుతో కళ్ళువాల్చుకుంటూ… …ఎందుకో!?…అంటూ కూపీలాగింది పరిమళ… …బావ సంగతి తెలీదుగానీ. , నీ మరిదివి మాత్రం…ఉక్కు…గుళ్ళల్లా ఐపోతాయ్ , ఆ టైం…లో…వాటి తాకిడికి కందిపోవేంటీ మరీ!!…అంటూ సాగదీసింది కవిత సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ… …అ…బ్బ!…నిజమా!?… అంది జీరగా! …స…ర్లే!…ఆ రెండోదెందుకో? అదీ చెప్పూ!?…అంది కవిత…పరిమళగొంతులో జీర వినేసరికి…ఎక్కడో కాలి!… …చెప్తా!…మనదేశస్థులెంత పచ్చగా ఉన్నా…ఆ…పె…దా…లు మాత్రం నల్లగాఉంటాయ్ కదా!…ఎవరిదాకానో ఎందుకూ! , నేను తెల్లగానే ఉంటానా!… ఐనా నీవీ , నావీ నల్లగానే ఉంటాయ్ గా!…అంటూ కన్ఫర్మేషన్ కోసం కవిత మొహం లోకి చూసింది… …దానమ్మా ఏమీ తక్కువది కాదంటారు…ఎవడి విత్తనమేయించుకుందో!?…అంది కవిత కసిగా… …అవన్నీ తవ్వుకోడంవల్ల ప్రయోజనమేంటిగానీ , నేనన్నది నిజమా?…కాదా??… అని రెట్టించింది పరిమళ… నిజమేలే! …అంటూ ఒప్పుకుని ,..ఊఁ…కొట్టింది చెప్పమన్నట్లు …ఇంతలో మీ పడగ్గది లోంచున్న బాత్రూం డోర్ చప్పుడు…సమాధానం చెప్పకుండా …ప…ని… ముగించడంలో లీనమైపోయిందావిడ , రెండోసారి తలుపు చప్పుడైనా!… …ఈసారి పాసేజ్ లోంచున్న తలుపు దగ్గర చప్పుడు … అలికిడి విని …ఛీ!…పొండావతలకి!!…అంటూ పైకి లేస్తూ బుసకొట్టిందావిడ తల వెనక్కి తిప్పకుండానే!…ఇంతలో దిస్స మొలతోనే వచ్చేసినట్లున్నాడు నా మరిదీ!…అని పరిమళంటూంటే … …చూ…సే…శావా!?…అంది కవిత కందిపోయిన మొహంతో…

…ఆవిడడ్డంరావడంతో…అ…ది… కనిపించలే కానీ!…మగతనంఉట్టిపడే బారెడు వెడల్పు ఛాతీ , కండలు తిరిగిన దండలూ, దిట్టమైన తొడలూ కనిపించేశాయిలే! అంటూ కన్ను గీటి…ఒళ్ళంతా ఆ జుత్తేంటే తల్లీ!…ఎలా తట్టుకుంటున్నావ్?…అంటూ ఎదురుప్రశ్నేసింది పరిమళ , సన్నగా వణుకుతూ… …పెళ్ళి చేసుకున్నాక తప్పదుగా!…జరిగింది చెప్పమంటే ఏంటా సిగ్గుమాలిన వర్ణనా!?…అంది కవిత , కళ్ళల్లో అనుమానం తొణికిసలాడుతూంటే… …చూసిందంతా పూసగుచ్చినట్లు చెప్పమన్నావుకనుక చెప్పా!…ఒద్దంటే మానేస్తాలే!…అంది పరిమళ దొంగకోపంతో బుంగమూతెట్టుకుని… …సర్లే!….

| Telugu Sex Stories (12)

కానీ!!…అంటూ ఆవిడ బుగ్గమీద చూపుడువేల్తో ఓ పోటు పొడిచింది కవిత , …ఏమైంది మనూ!?… అంటూ చంకల్లోంచి చేతులుదూర్చి పైకి లేవదీస్తూ …ఆ …రెండిం…టినీ…పట్టేసుకున్నాడేమో! …ఏంకా…లేదూ!…విద…లండి…బాబూ!!అని గిజ గిజ లాడిపోతూ ఒక్క ఊపున పైకి లేచిందే ఆ ఆడమనిషి!…దాంతో నా మరిది అరచేతుల్లోంచి…లటుక్కున బైట పడ్డాయోయ్, ఆవిడ గుబ్బలూ!…అ…బ్బ!…ఏం బింకం!!…ఏం పొంకం!!…పక్వానికొచ్చిన తాటి పళ్ళతికించుకుందా!?… అనిపించిందోయ్… ఓ అరడుగు, ఎదరకి పొడుచుకొచ్చేశాయంటే నమ్ము!…అంటూ తన్మయత్వంగా వర్ణించేస్తూంటే… …అంతలా ఎలా పొడుచుకొస్తాయ్!?…రొమ్ము విరుచుకుందేమో సిగ్గుమాలిన ముండ!?…అంటూ అక్కసు కక్కేసింది కవిత… …వా…ట్లో…తప్ప మరెక్కడా కొవ్వు చేరకపోడంవల్లేమో,చెప్పలేం గానీ…మరో వింతేంటంటే…ఆ…రెండూ…ఓ దాన్ని మరోటి ఒరుసుకుపోయేలా బిఱ్ఱుగా అమిరున్నాయే!…ఆడదాన్నైన నాకే …క…సి…గా… పిసికే యాలనిపిస్తే…మ…గా…డైన…నా మరిదికనిపించడంలో అబ్బడమేముందీ!…అంటూ కవిత మొహంలోకి చూసింది చిలిపిగా!… …ఆఁ… ఉంటాయుంటాయ్!…నీ మొగుడి చేతుల్లోనో , నా మొగుడి చేతుల్లోనో …ఓ వారం రోజులు నలిగితే తెలుస్తుంది…అంది ఉడుకుమోత్తనంగా!…కాస్త …వాలిన పరిమళ రొమ్ముల వైపు చూస్తూ… …అవకాశం రావాలిగా!…అదెలా ఉన్నా,ఆవిడ నా మరిది మాత్రం ప్రతాపం చూపించేసినట్టున్నాడ్లే!…ఆవిడ తెల్లటి గుబ్బల మీద ఎఱ్ఱటి వేళ్ళచ్చులు స్పష్టంగా కనిపించాయ్!…అంది , కవితనింకాస్త రెచ్చగొడుతూ… …నన్నుడికించడం మాని చకచకా విషయం చెప్పుతల్లీ!… అంటూ దండమెట్టేసింది కవిత… …సర్లే!…పై మొనల రంగేంటా!?… అని చూస్తూంటే ఎంతకీ కనిపించవే! …కాస్త జాగ్రత్తగా చూసేసరికి అర్థమైంది… మంగళసూత్రం బిళ్ళల వెనక దాక్కున్నాయని… ఆ సూత్రాల్ని చూడగానే గుర్తు పట్టేశా పొద్దున్నొచ్చినావిడని!…ఐనా అలా చేయించుకుందేంటీ…అడ్డొచ్చేట్టూ!?… అంటూ ఆగింది… …అత్తారింటి ఆనవాయతీట్లే!…కానీ!!…అంది కవిత… …ఉహూఁ…ఇంతలో …ఇ…ష్ష్…ఇక్క…డేంటీ!… అంటూన్న ఆవిడ గారాలు వినిపించి , ఏం చేస్తున్నాడా!?…అని కళ్ళు చికిలించి చూశాను…అప్పటికే ఓ చెయ్యావిడ వీపుమీదేసి ముందుకొంచేశాడు. …మరో చెయ్యి కనిపించకపోడంతో … డా…గీ…కి , సర్దు…కోటం లేదు కదా!?…అనిపించేసరికి ఒళ్ళు వేడెక్కిపోయిందోయ్ నాకూ!…అంటూ పరిమళ అరిచేతులు తొడల మధ్య ఒత్తుకునేసరికి… …నీ కెందుకూ…ఒళ్ళు …వేడెక్కిపోడం??…అంది కవిత గుర్రుగా…

| Telugu Sex Stories (12)

…ఎందుకేంటీ?…కలిసి బూతు కధలు చదువుతూంటేనే వేడెక్కిపోమూ మనిద్దరం?!…లైవ్ బ్లూ ఫిల్మ్ చూస్తూంటే ఏమౌతామేంటీ?…అంటూ ఎదురుకొట్టింది… …సర్లే తల్లీ!…తొందరగా ముగించు…అంటూ మరోసారి దండమెట్టింది… …ఏముందీ?…మరోక్షణంలో మొదలైపోయింది …డా…గీ… …గోడమీద రెండుచేతులూ పెట్టి …చేయిం…చు…కుంటూన్నదే… ఊతంకి మరిది గుబ్బల్నట్టుకున్నాడో లేదో,…అతగాడి చేతుల్ని తోసేస్తూ చటుక్కున లేచిపోయి…ఇందుకే…ఇ…లా…ఒద్దంటాను…అందావిడ మెడ వెనక్కి తిప్పి ఎగూపిరితో!… …ఎందుకూ!?…అంటూ నడుమట్టుకుని దగ్గరకి లాక్కున్నాడమ్మా నామరిది అసహనంగా !… …ఇ…లా…ఐతే…పిసికి పాకం పట్టేస్తావ్…ఎందుక్కందిపోయాయ్!?…అంటూ మా ఆయన ఆరా తీస్తే ఏం చెప్పుకోనూ!…అంటూ పట్టు విడిపించుకుని బాత్రూంగోడనతుక్కుపోయిందమ్మా ఆవిడ…దాంతో…అంటూ ఆగింది పరిమళ , చెప్పనా ఒద్దా!?…అన్నట్లు… …ఆగిపోయావేం?…చెప్పూ!…అంది కవిత .

పూకులోతు తెలియాలంటే మడ్ద మూర పొడుగున ఉండాలా?  | Telugu Sex Stories

గుండె గొంతుకలో కొట్టుకోడం…అన్న మాట విన్నావా!?… …ఊఁ…విన్నా!…ఐతే!… అలా ఐపోయిందమ్మా నా పరిస్థితీ!…అంటూ సాగదీసింది పరిమళ… …ఎందుకో!?… …అడ్డు తొలగిపోడంతో …కని…పించేసిందోయ్ , నా మరిదిదీ!… …ఛీ!…అంది కవిత , ఏమనాలో తెలీక… … గొంతెండిపోయిందమ్మాచూసేసరికీ!…అంది పరిమళ అదో రకంగా… …ఎందుకో!?…అంది కవిత కళ్ళల్లో అనుమానం దాచుకోకుండా …పుస్తకాల్లో, ఫొటోల్లో చూడడమేగానీ , మరో మగాడి…ది ప్రత్యక్షంగా చూడ్డం మొదటిసారికదా!?…ఐనా పసుపుకొమ్ములు దంచుకునే గూటంలా…అంత…లావేంటే బాబూ!…ఎలా ఓర్చుకుంటున్నావ్!?…అంది తమకంగా…

…తప్పుతుందా తల్లీ!…ఐనా బావకేం తక్కువనీ!?…మాంఛి హైటూ!…ఎక్సస్రైజ్డ్ బాడీ… పచ్చగా ,చాకులా ఉంటాడుగా!…ఇం…త…న్నట్లున్నావ్ కదూ?…అంది కవిత ,ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో మూరలో ఓ సగం పైగా చూపిస్తూ… (ఈ మధ్యే మొగుళ్ళ సైజులు చెప్పేసుకున్నార్లెండి…) …ఔననుకో!…ఐనానూ!… అంటూ అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసేసుకుంది పరిమళ… … సర్లే, విషయం చెప్దూ…అంటూ బ్రతిమాలుకుంది కవిత… …ఏముందీ , మీదడిపోయాడూ!… ఎ…క్క…డ…గుచ్చుకుందోగానీ ..ఏ…య్…ఛీ…అంటూ చటుక్కున వెనక్కి తిరిగిపోయింది…కుడిచేత్తో ఆవిడ ఎడం తొడని తన నడుంమీదకిలాక్కుంటూ మొత్తనూపాడు!…ఈసారెక్కడ గు..చ్చు…కుందో…కెవ్వుమంటూ మీ ఆయనభుజాలమీద చేతులేసి, పైకి లేచి కుడితొడనికూడా నడుంమీదేసేసింది… అతగాడి దండలడ్డురావడంతో నాక్కనిపించలేదుగానీ…చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకించుకుని,పిసి…కే…డం మొదలెట్టినట్టున్నాడూ… …ఏ…య్…అంటూ మత్తుగా మూలిగి , బలే ఉపాయంగా తప్పించుకుందే మర్దింపుల్నీ… అంటూ తలొంచుకుని ముసిముసినవ్వులకి లంకించుకుంది పరిమళ… …ఏంచేసిందేంటీ ఆ ముండ!?…కసిగా అంది కవిత… …తిడతావెందుకే పాపం!…మనమూ వాడుకోవచ్చా ట్రిక్కుని…అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ… …ముందు విషయం చెప్పు…వాడుకోడం తర్వాతమాట!…అంటూ బుసకొట్తింది… …చెప్తాలే విను…ఒద్దన్నానా!నా ఒళ్లిట్టే కందిపోతుందిబాబూ!… అని గారాలుపోతూ కాసేపు మీ ఆయన దండల్ని నిమిరి , చేతి వేళ్ళని చంకల్లోకి జొనిపి కితకితలెట్టిందేమో , గుబ్బల మీద పట్టుజారింది… అదే అవకాశంగా అతగాడి చేతుల్ని పక్కకి తప్పించి, తన చేతుల్నిమెడచుట్టూ పెనవేస్తూ మీ ఆయన ఛాతీకి తాపడమైపోయింది… బలే ట్రిక్కు కదూ మర్దనాలు తప్పించుకోడానికీ!…అంటూ కవిత కళ్ళల్లోకి చూసింది పరిమళ… …కొత్త…కనక ఫలించిందేమో దానికి!…నేనైతే ఛాతీమీదో , వీపుమీదో ఉన్న జుత్తంకించుకుని పీకేస్తా!…అంటూ చేతివేళ్ళు చాపి …అది సర్లే!… ఫలించిందా?!… …ఉహూఁ…విదుల్తాడా నా మరిదీ? మోచేతుల్నినిలువుగా గోడమీదాన్చి , అరచేతుల్ని రెండు శరీరాల మధ్యా చొప్పించి , మళ్ళీ గుబ్బల కుదుళ్లనొడిసిపట్టుకున్నాడు… అని పరిమళ అంటూటే…

…నే చెప్పలా!…ఊఁ!… …అ…బ్బ…ఒద్దంటే విన్రుగదా!..ఈ చేతులకి సంకెళ్ళేస్తే తప్ప లాభంలేదు… అంటూ మీ ఆయన భుజాల్ని అరచేతుల్తో కిందికి నొక్కుతూ పైకిలేచి , చెరోకాల్నీ చెరో మోచేతి వంపుమీదా వేసేసి కూచుండిపోయిందోయ్ , అంత…దిట్టమైన గూటాన్నీ రెండు శరీరాలమధ్యా బంధించేస్తూ… గృహా…ప్రవేశానికి… వీలుగా ఉంటుందనో ,ఆవిడ బరువునాపుకోడానికో, చేతులు కిందకిజార్చాక తప్పలేదు నా మరిదికి…మరుక్షణం తన తొడల్ని నడుంకి చుట్టేసిందోయ్…మెసలడానికి వీల్లేకుండా!!…అ…బ్బ!…ఏం పట్టమ్మా!…పోటెద్దుకి ముకుతాడేసినట్లు…అంటూ మత్తుగా కళ్ళుమూసేసుకుంది పరిమళ…

| Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu.

…లొంగాడా??…అంది మూడ్లోకొచ్చేసిన కవిత… …లొంగుతార్టమ్మా మగాళ్ళూ!…ఆవిడ మొత్తని గోడకొత్తేస్తూ అరచేచేతుల్లో ఆవిడ పిఱ్ఱల్నిముడ్చుకుని పైకెత్తి, అనువుగా మొహం ముందుకొచ్చిన ఆవిడ స్థనాల్ని ముక్కుతో తవ్వేస్తూ, మో చేతుల్తో బక్క పల్చటి తొడల్ని గోడకొత్తేసి…కసు…క్కున…దిగేశాడమ్మా … …కళ్ళూ బైర్లు కమ్మాయేమో ఆ…గెం…టు…కీ…, … మీ ఆయన జుత్తట్టుకుని మొహాన్ని గుబ్బలకొత్తేసుకుందోయ్…నోట మాట రాకా!…కాస్త ఎత్తుమీంచి చూస్తున్నానేమో!…నా మరిది …మొ…త్తం మగతనం…ఆవిడ రెమ్మల్ని చీల్చేస్తూ లోపలికి చొచ్చుకుపోడం…చీలిన పూరెమ్మల్లోంచి …తెల్లటి మదం… ఉబ…కడం…స్పష్టంగా కనిపించిందోయ్ కనుల పండుగ్గా!… రెమ్మలు చెమ్మ బారడంతో…కదలిక సులువైనట్లుంది… దం…పు…డు…మొదలెట్టాడు చూడూ!…అరవై మైళ్ల స్పీడుతో వెళ్ళే రైలింజను పిస్టన్ కదలిక గురొచ్చిందమ్మా!…ఒకటే తేడా!!… అంటూ ఆగిపోయింది పరిమళ మైమరుపుగా… …చెప్పేంటదీ?… అంటూ కసిరింది కవిత…కోపం, తమకం కలగాపులగమైన గొంతుకతో… …వినూ!…రైలింజను పిస్టన్ పులుముకున్నది నల్లటి గ్రీజైతే …నా మరిది…పట్టించు…కున్నది… తెల్లటి గ్రీజూ!……ఇక స్పీడు పెంచి ఆవిడ పూ బిళ్ళ మీద …ఫట్…ఫట్…ఫట్…మంటూ జోడు గుళ్ళ మరపా మొదలెట్టాడుచూడూ… …పక్క్…పక్క్…చప్పుళ్లతో, …ఆఁ…ఆఁ…ఆఁ…మూలుగుల్తో……థపక్..థపక్…

చప్పుళ్ళతో…బాత్రూం దద్దరిల్లిపోయిందనుకో!… అవునూ!…ఆవిడ పేరేంటీ?…అంది పరిమళ మైకంగా… …మాలతి… ఊఁ…కానీ!… …మనూ…అన్నట్లున్నావ్?… …అబ్బ!…రెండూ అదే!… …అదెలా అవుతుందీ?…అంటూ సాగదీసింది పరిమళ… … దానిపూర్తిపేరు మాలతీ మనోరమ… మనూ , అని కూడా అంటాం…ఐతే ఏంటిటా?!… అంది కవిత అసహనంగా… …ఏంలేదూ… ఆ మాలతీ మనోరమ స్థానంలో నేనుంటే!? … భగవంతుడా!?… అనిపించిందోయ్!… అంటూ మైకంగా కళ్లుమూసుకుంది పరిమళ… తొడలమధ్య అరచేతులొత్తుకుంటూ… ..ఛీ!… సిగ్గులేకపోతే సరీ!… బావని మోసం చేస్తావా?… అంటూ కసిరింది కవిత తప్పేముందీ?…ఈ మగాళ్ళు మన్ని మోసం చెయ్యట్లే!…వాళ్ళల్లాగే మనమూనూ!…అంది పరిమళ అంతే ఘాటుగా… …సర్లే తల్లీ…ఆ విషయం తరవాత…ఇంతకీ ఆ …నాలుగోరకం… చప్పుళ్ళెక్కడ్నుంచో!?…అంటూ మాట మార్చింది కవిత… …తప్పించుకుంటున్నావ్ కదూ!…సరే విషయంకొస్తా…మొదట నాకూ అర్థంకాలా!…కాస్త జాగ్రత్తగా | Telugu Sex Stories (12)