Skip to content

కొడుకు మొడ్డ కురిసింది కుండపోత వాన – II | Telugu Boothu Kathalu

తీవ్రమైన ఆ తల్లీకొడుకుల పోరాతంలో విజేత ఎవరు కాబతున్నారన్నది ఊహించ్లేని విషయమెమీ కాదు. ఎందుకంటే భూమాతా తనని తాను బిగ దీసుకున్నంత్త మాత్రాన తొలకరి చినుకు ఆమెను తడపక మానదు కొత్త వసంతానికింకి కావల్సిన విత్తులను ఆమె ఘర్భంలోకి ప్రవేశపెట్టక మానదు దానికి ముందు ఉరుము ఉరిమినా, మెరుపుమెరిసినా ప్రకృతి భిభత్సమె జరిగినా అది ఆ వసుధ పులకరించతానికే. ఉరుములు మెరుపుల తర్వాత చినుకు రాలక మానదు ఆ చినుకును ప్రేమతో భూమాత స్వీకరించకా మానదు. అది సౄష్టి సహజం. అది ముందే గెలుపెవరిదో నిర్నయించిన మధుర యుద్దం.
అవును రఘుకి దొరికింది, అతని ప్రయత్నాలు ఫలించాయి, కొన్ని నిముషాల నుంచీ అతను తన ప్రనయ దందంతో సోధిస్తున్న దానిని అతను కనుగొన్నాదు, మౄదువుగా, తేమగా, ప్రేమగా ఉన్న ఆ ప్రదేసం 21 సంవత్సరాల క్రితం అతనికి ఈ అవనిని చూపించిన ప్రాంతం. అది గుర్తుకు రాగానే అతని అంగం మరింత బలపడింది. అక్కడ అతని స్పర్స తగలగానే సుమతి ఉలిక్కి పడింది. అతని గుప్త నిధి దొరకనంత వరకే ఆ పోరాతం, దాగుడుమూతలూనూ, ఒక్క సారి ఆమె మర్మ స్తానం అతనికి చిక్కిందా ఇక ఆమె సరీర ధారుద్యానికి పరీక్ష మొదలౌవుతుంది.
అతను తన బలమైన పురుషాంగాన్ని తన జన్మస్తానంపైన నిలువుగా రుద్దాదు. సుమతి ఉలికులికి పదుతూ గుండెల నిమండా గాలి పీల్చుకుంది. అతను ఆమె కల్లలోకి చూసాడు, ఆమె అబావంగా చూసింది, దొరికిపోయాను కదా….పెట్తేస్తావా…..రెండో ఆలోహన ఏమీ లేదా అన్నత్లు ఉన్నాయి సుమతి చూపులు, చలా కష్త పది సాధించిన నిధి ముంది విజయగర్వంతో ఉన్న సాహసికుని మాదిరిగా ఉన్నయి రఘు చూపులు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
రఘు కొద్దిగా కదిలు తన పొజిషన్ సరి చేసుకున్నాదు. సుమతి అందుకు అనుగుణంగా సర్ధుకోక తప్పిందికాదు.. రఘు కొద్దిగా నొక్కాదు సుమతి కల్లు మూసుకుంది. సుమతి ప్రేమద్వారం అప్పతికే రఘు తో గడిపిన సమయంలోనే తది అయ్యింది అంగప్రవేశం అంత నొప్పికలిగించే విషయం ఏమీ కాదు, కానీ ఆమె ఇంకా బిగబత్తి ఉండతం వలన ఆమె యోని కండరాలు రఘు ప్రవేశాన్ని కొంతవరకు అడ్డుకుంటున్నాయి. రఘు తన తొలి ప్రయత్నం విఫలమయ్యెతప్పటికి, మరొక సారి ప్రయత్నించాడు. ఈ సారీ కొంచెం బలంగా వత్తాడు, సుమతి ఉఫ్ఫ్ఫ్…ఉఫ్ఫ్ఫ్…ఉమ్మ్మ్ అని మూల్గింది, అతను సుమతిని హత్తుకున్నాదు, అయితే సుమతికి ఎందుకు అతను హత్తుకున్నాడొ తెలియనిది కాదు, త్న మీద ప్రెమతోనె కాక అతను ఇవ్వబోయే రెండవ పుష్ కి ఈ సారి తను దిండు మీదకి జరిగిపోకుండా తన భుజాల మీదుగా చయ్యివేసి హత్తుకున్నాదు. ఆమె స్వాస బిగబత్తింది, అతను మరొక పుష్ ఇచ్చడు సుమతికి నొప్పిగా అనిపించింది, ఆమె కోదుకుతో కలుస్తున్నాను అన్న ఫీలింగ్ వలన ఆమె శరీరం బిగుసుకుపోతూంది. 
స్త్రీ స్వేచ్చగా ఉండకపోతే కలయిక సమయంలో యోని ద్వారం వదులుగా ఉండదు. ఇప్పుడు సుమతి పరిస్తితి అదే. కానీ మదించిన పోత్ల గిత్తలా ఉన్న రఘు తన ప్రయనాలని విరమించుకోవత్లేదు. కొంచేం గ్యాప్ తీసుకుని మల్లీ నొక్కాదు, సుమతి ఈ సారి నొరు తెరిచి ఆ ఆ అంటూ మూలిగింది, చప్పుడు చెయ్యకుండా ఉండాలన్న ఆమె అలోచన ఇక్కద వీలు కాలెదు. రఘు దాదాపు సగం దురం చేరుకున్నాదు. ఇప్పుడు తల్లి ముఖంలోకి చూసాదు. ఆమె కింది పెదవిని మునిపంత నొక్కిపెత్తి నొప్పిని బయతకు తెలియకుందా ఉంచతానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే ఆ సమయంలో ఆమె ముఖకవలికలు కోరికను పెంచేవిధంగా ఉన్నయే కానీ అయ్యొ పాపం అమ్మే కదా వదిలేద్దం అనిపించేలా లేవు. నిజానికి తన పురుషాంగ ప్రవేసమ్మ్ వలన ఒక స్త్రీ నొప్పిని పొందుతుందంతే ఏమగవాదు కోరికతో ఉన్నప్పుడు జాలి పదడు, మరింత ఉద్రేకపదతాడు. రఘు పరిస్తితి ఇప్పుడు అలానే ఉంది. తల్లి ముఖకవళికలకి ఆమెకు తాను యోని వద్ద కలిగిస్తున్న వత్త్దే కారనమని గుర్తొచ్చి రఘు రక్తం పరుగులు పెత్తింది. ఇంకొంచేం నొక్కాదు. ఉహూ ఈ సారి లోపలకి వెళ్ళలేకపోయాదు. అతను తల్లి ముఖంలోకి చూశాదు ఏమి చెయ్యాలి అన్నట్లు, ఆ స్తితిలో కూడ అతను తనకి ఏదైన తెలియకపోతే ఇదెలాగా అమ్మ అని అడిగే చిన్నపిల్ల్లవాదిలానే ప్రవర్తించాదు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
అతని అనుమానం గమనించిన సుమతి కొడుకు కల్లలోకి చూసింది, కానీ నోరు తెరిచి ఎల చెపుతుంది ఇదిగో ఇలా చెస్తే మొత్తం నా యోనిలోకి వస్తుంది రా నా చిన్నితంద్రీ అని, అందుకనె ఆమె కొడుకు కల్ల్లోకి చూసి మల్లీ ఏమీ ఎరగనత్లు కల్ల్ మూసుకుంది. కానీ ప్రతివాడికీ ఒక సహజ జ్ఞానం ఉంటుంది. అది అతనికి ఎప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో చెపుతుంది. అదేప్రకృతి జ్ఞానం.
రఘు కొంచెం వెనక్కి లాగాదు తన దానిని. అప్పుదు సుమతికి అర్ధమైంది. కొడుకు చెయ్యబోతున్నదేమితో, అతను సరైన దారిలోనే వెళుతున్నాదు. ఇప్పుడు ఆమె సిద్దమవ్వలి లేకపోతే ఆ బలమైన పుష్ కి ఆమెకి సుఖంతో పాతూ నొప్పి కూడ ఉంటుంది. సుమతి తన శరీరాన్ని రెలాక్స్ చేయతానికి మల్లీ ప్రయత్న్నించింది. ఆమె సర్ధుకుని అతని బలమైన పోతుని నిభాయించుకోవతానికి అనువుగా పదుకుంది. రఘు తల్లి భుజాలమీద తన పత్తు బిగించాదు, ఆమె కాల్ల్ మధ్య తనను తాను సర్ధుకున్నాదు …..గుండెలనిండుగా గాలి తీసుకున్నాడు, సుమతి పెదవులు బిగబట్టి కల్లు మూసుకుంది……….హుమ్మ్…..హా……అతను చిన్నగనే హుమ్మ్ అన్నాడు కానీ బలలంగా అతను తోసినతోపుకు అతని 8 అంగుళాల అంగం పూర్తిగా తనలోకి దూసుకెల్లతంతో సుమతి పెద్దగానే హా…అంటూ మూలిగింది, బిగబత్తిన ఆమె పెదాలు విచ్చుకుని ఆ కేకని బయతకి మోసుకొచ్చాయి.. అతను కొంచెం కదిలాడు, సుమతి కదలక మెదలక అలనే ఉంది, అతను ఒక్కసరి కొంచెం బయతకి లగి మల్లీ గుద్దాడు. సుమతి సరీరం మొత్తం ఒక చిన్నపాతి కుదుపునకు లోనయ్యింది.. రఘు మరొక సరి కదిలాడు. సుమతి పల్లు బిగబత్తి అతని కదలికలను అనుభూతి చెందుతూంది. అతను 21 ఎల్ల తరువాత తిరిగి తన జన్మస్తానంలోకి ప్రవేసించాదు.. ఆమె అతనికి ఓనమాలు దిద్దించింది, నడకలు నేర్పించింది, గోరుముద్దలు తినిపించింది, అతను ఒక సిశువు దస నుంచి నవయువకుదుగా ఎదిగే క్రమంలో అతనికి కావలసినవన్ని నేర్పింది అందిందించింది, ఒక్కటి తప్ప అది……స్త్రీ సుఖం. ఇప్పుడు ఆమె ఊహించకుండానే అది ఆమె అతనికి అందించసాగింది. ఆమె ….’అమ్మ”……అవును అమ్మ అంటే అన్ని అంతా…ఆమె కల్లెదుట నడయాడే దేవత. ఆ దేవత అందించే వరాలకు లోతే లెదు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
రఘు తన పొజిషన్ సరి చేసుకుని సుమతి మీద ఊగసాగాడు. ఇంక తనలోకి ప్రవెసించిన తరువాత స్కలించకుండా తనని వదలడని అర్ధమైన ఆమె అతని సయ్యాతకు అనుగునంగా సర్ధుకుని పడుకుంది. రఘు తల్లి మీద ఊగుతున్నాడు. లయబద్దంగా ఊగుతున్నాదు. ఆమె మృదువైన కండరాలు ఇప్పుదు కొడుకు పురుషాంగాన్ని అదిమిపత్తుకుని ఉంచి తాము ఇచ్చే సుఖం ఎలాంటిదొ అతని అంగానికి తెలియజేస్తున్నాయి. సుమతి పూర్తిగా ఇష్తపడకపోయినా రఘుకి సుఖాన్ని ఇచ్చె విషయంలో ఆమె శరీర భాగాలు అతనికి ఏమీ తక్కువ చేయత్లెదు. మొదత ఆమె పెదవులు, తర్వాత ఆమె ఎద ఎత్తులు, భుజాలు, జబ్బలు,మెత్తని పొత్త తోడలు, నునుపైన పాదాలు అన్నితి నుంచీ అతనికి సుఖం లభించింది.ఇప్పుడు అతనికి సుఖన్ని అందించే అని ఆమె యోని తీసుకుంది. అతను సుమతి మీద తన కదలికల వేగం పెంచాడు.
సుమతికి ఇప్పుడు వెంత వెంతనే దెబ్బలు పడుతున్నాయి, అతని ఊపులకి అనుగునంగా సుమతి శరీరం కదులుతోంది. కొద్ది సేపత్లొనే రఘుకి సుమతి ఇచ్చె సుఖం ఎలంతిదొ అవగతమవ్వసాగింది. రఘు కొంచెం ముందుకి జరిగాడు, సుమతి తొ దలు మరింత విచ్చుకున్నాయి, గుండెలా నిండుగా స్వాస తీసుకుని సుమతి భుజాలౌ పత్తుకుని ఆమెను బలంగా గుద్దసాగాడు రఘు. సుమతి కి ప్రతి దెబ్బా బలంగా పదుతూంది. ప్రతీ సారి అతను గుద్దినప్పుడల్ల అతని అంగం పూర్తిగా దిగబడుతుంది. అతని బరువుకి, బలానికీ సుమతి వల్లు కదిలిపోతూంది. అతను సుమతి పై భాగాన్ని బలంగా హత్తుకుని న్నాడు కానీ ఆమె క్తొడల మధ్యన విడిపోతున్నాడు అంతె వేగంగా, బలంగా ఆమెను తిరిగి ఢీ కొంతున్నడు.
సుమతి కొడుకు ప్రతి దెబ్బకీ హమ్మ్…హమ్మ్మ్.మ్మ్..మ్మ్…మ్మ్. అని అనసాగింది. ముందు ఆమె అతని ఊప్లకి ప్రతిస్పందించకుండా ఉందాలని అనుకుంది. మోదట్లో ఆమె అలానే ఉంది. కానీ ఇప్పుడు రఘు బలంగా కొడుతున్నాడు, ఎలాంటి స్త్రీకైనా ఆ ఊపులు నిభాయించుకోవతం కష్తమే. సుమతి లాగా సారీరిక పటుత్వం లేని ఎస్త్రీ అయినా ఆ దెబ్బలకి బెంబేలెత్తిపోవతం ఖాయం. కానీ చెక్కు చెదరని సుమతి శరిర్రీం అతని బలమైన తాకిడికి తత్తుకోగలుగుతూంది కానీ పూర్తిగా నిభాయించుకోలేకపోతుంది.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
అనుభవం లేకుందానే రఘ్ అలా వాయిస్తున్నడంతే కొంచెం అలవాతుపడితే అతను సుమతికి ముందు ముందు స్వర్గం చూపిస్తాదు. విచితమెమితంతే తనను నవమాసాలూ మోసీ కనీ పెంచిన తన కన్న తల్లి సరీరాన్ని సృంగార సౌఖ్యంతో అదరగొట్టగలిగే సక్తిని ఆమె కొదుకుకె ఇస్తుంది ఈ ప్రక్ర్తి. ఎ ప్రయజనాలు ఆశించి అలా చెస్తుందో కదా. సుమతికి దెబ్బ దెబ్బకీ ఉఫ్ఫ్ ఉఫ్ఫ్ అంతూ వగరుస్తుంది, ఆమె మీదకి ఎక్కి కొడుతుంది ఆమెతో గడపతం అలవాతు అయ్యి ప్రేమగా కొత్తే భర్త సుధాకర్ కాదు, 60 ఎళ్ళ వయస్సులో ఆమె అందాలనే అదమాలా, ఆమె కు స్ట్రోక్స్ ఏ ఇవ్వలా తెలీక తికమక పడే ముసలి రాధాక్రిష్న కాదు, నిండు వయస్సులో కోడె డ్దూడలా ఉరకలెత్తే ఉత్సాహం, జిమ్ము చెసి కండలు పెంచిన దెహ ధారుడ్యం తో ఉన్న ఆమె కన్న కొడుకు రఘు. అతను గుద్దే గుద్దులకి సుమతి ఎగిరెగిరి పడ్తూంది, కానీ ఆమెమీద బరువుగా వాలీ ఆమెను అదిమిపత్త్తుకుని ఉన్న రఘు ఆమెని పుర్తిగా పైకి ఎగరనివ్వతం లేదు, ఆమెను భుజాల మీదుగా చెయ్యివెసి కౌగిలంచుకుని ఉందతంతో సుమతికి అతని దెబ్బ అడ్డప్పుడల్ల కనీసం ఐకి జరగతానికి కూడా వీలు లేదు. ప్రతీ దెబ్బకీ ఆమె యోని భాగం బలంగా ధీ కొంతుంది, ఇప్పతి వరకు ఎర్రగా కందిపోయింది ఆమె వక్షోజాలు మాత్రమె ఇక ఇప్పుదు కందిపోవడం ఆమె యొని వంతు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
రఘు మధ్య మధ్యలొ ఆమె వక్షొజాల మీద చెయ్యి వెసి నొక్కుతున్నాడు, నిజానికి శృంగారం జరపతంలో అతని అనుభవలేమి ఆమె కు తెలుస్తూనె ఉంది, కానీ అతని బలానికి ఆమె చెల్లాచెదురైతుంది. సుమతికి తన యోని తిమ్మిరెక్క్కినత్లు అనిపించంది. అహా…ఆహా అంటూ సుమతి ములుగ్తూనే ఉంది. రఘు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు సుమతి మీద. కొద్ది సేపత్లోనే సుమతి వంట్లో రక్తప్రసరన తారా స్తాయికి చెరుకుంది. ఆమె గుప్పిత బిగించి కొడుకుని హత్తు కుంది. రఘు తల్లిని కొద్దిగా పైకి లేపి పత్తుకుని బలాంగా వాయిస్తున్నాడు.తిమ్మిరెక్కి మొద్దుబారిపోయినత్లైన సుమతి యౌఅనిని అదేపదే బలంగా కొడుతున్నాఉ. ఇంతలో రఘు దేహం అంతా కదిలిపోయినత్లైంది, స్వర్గ ద్వారాల అంచులకి చెరుకున్నాదు అతను. అదె…అదీ….అదె స్వర్గం మొదతి సారి, రెండవసారి, మూడ్సారీఇ…………అతను ఆగ్త్లేదు. అతను హస్తప్ర్యోగం చెఏసుకున్నప్పుడెపుడూ ఇంత్లా స్క్లించలేదు, మరొక అక్క సుమతి పరిస్తితి కుడా అలానే ఉంది, సరీరం మొత్తం చిక్కటి గులబీ రంగులోకి మారిపోయి, రక్త నాలాల్ చిట్లిపోతాయా అన్నంతగా సుఖానికి పరవసించిపోతూ ఆమె తను ఎవరితొ సంగమిస్తుందో కుదా గమనించ్లేనంత్ పారవస్య స్తితిలో సుఖానుబూతిని పొందసాగింది. ఇద్దరు స్త్రీపురుషులు స్రంగారంలో ఒకేసారి భావప్రాప్తి పొందడం అరుదుగా జరుగుతుంది…… కానీ ఇక్క్కడ అదే జరిగింది.
రఘు పుర్తిగా స్కైంచాక అమ్మా అమ్మా అంతూ సుమతి మీద వాలిపోయాడు. అంతకు ముందెన్నడూ పొందని బలమైన భావప్రాప్తిని పొందిని సుమతి పూర్తిగా అలసిపోయింది, ఆం మీద పడుకున్న కొదుకుని కనిసం లెపేప్రయత్నం కూడా చేయఏక అతనిని అలానే మీద పడ్కొబెట్టూకుని నిద్రలోకి జారిపోయింది. కితికీలోంచి వస్తున్న వెన్నెల కిరనాలు ప్రేమించుకోవతంలో ఇప్పతి వరకు అలసిసొలసిన ఆ తల్లీకొదుకుల దెహాలను ప్రేమగా నిమురుతూ ఉన్నయి. ఆ రాత్రి ఒక గొప్ప దృస్యాన్ని తనలో ఇముద్చుకుని నిశ్స్బంగా గడవసాగింది.
ఇది తొలి కలయిక మాత్రమె , ఇంకా సుమతి రఘుకి అలవాటుపడతానికి సమమ్యం ఉంది. ఆమె లోని తల్లి మనస్సు తను ఎంచిపెద్ద చేసిన కొడుకుతో సృంగార సౌఖ్యం పోందతానికి అంగీకరించేవరకు ఆమె స్త్రీ సౌఖ్యానికి అడ్డూపడుతున్న ఆమె తల్లి మనస్సుతొ రఘు పోటీ పడాల్సి ఉంది.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.