Skip to content

ఆమ్మో, నీతో డేంజర్ అపాయం | Telugu Sex Stories

మేము వెళ్లేసరికి రాత్రి 7 గంటలు అయ్యింది.”ఇంటికి వచ్చి బోచేసుకొని వెళ్ళు “”వద్దులే అక్కడే తింటాను , శాంతా నా కోసం చూస్తుంటుంది.””ఇంతవరకు ఉన్నావు ఇంకొచెం సేపు వుంటే వచ్చే నష్టం ఏమి లేదు , రా వచ్చి తిని వెళ్ళు ” అంటూ నా చేయి పట్టుకొని తిసికేల్లింది.”వదినా శివా కుడా ఇక్కడే బొంచేస్తాడు” అంటూ వాళ్ళ వదినకు చెప్పింది. “సరే ” అంటూ వాళ్ళ వదిన వంట రెడి చేసి టేబుల్ మీద పెట్టింది. మేము బొంచేస్తుండగా వాళ్ళ వదినే మాతో అంది.W”ఇందాక శాంతా కనబడితే చెప్పింది, 
వాళ్ళ నిర్మలాకి పెళ్లి కుందిరుంది ఆటగా , మొన్నాడు నిశ్చితార్తం అంట , వాళ్ళు వెళ్ళాలి అంటున్నారు. మాకు వీలు అయితే మేము ఎవరన్నా వస్తాము అని చెప్పా ” తిని ఇంటికి వెళ్లాను . తనేమో వాకిట్లోనే ఉంది.”ఇప్పుడు తీరిక అయ్యిందా అయ్యగారికి, ఊర్లోకి వచ్చి ఎంత సేపు అయ్యింది, ఇంతకి ఇప్పుడా వచ్చేది “”పల్లవి వాళ్ళ వదిన బొంచేసి వేళ్ళ మంటే ఆగాను “”వాళ్ళ వదిన అడిగిందా లేకుంటే అదే అడిగిందా “”అబ్బా, ఆడాళ్ళు ముందు పుట్టి అసూయా తరువాత పుట్టాది అంటారు అందుకు సాక్షం మిరే అనుకుంటా ?””ఏమయినా అడిగితె సామెతలు చెప్తారు. 
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
ఇంతకీ బొంచేస్తారా , వెళ్ళిన పని ఏమైంది , అది వదిలేసి అక్కడ అమ్మ గారిని ఊరంతా తిప్పుతూ గడిపారా ?””నువ్వు తిన్నావా “”లేదు నువ్వు వస్తే కలిసి తిందాము అని నీ కోసం వైటింగ్ “”యాదీ అన్నం పెట్టవే ” అంటూ యాదమ్మను కేకేసింది . నేను కుడా తనతో పాటు టేబుల్ మీద కూచొని జరిగింది అంతా చెపుతూ అక్కడ దొరికిన తాళం చెవి తనకు చూపించాను.”ఇంకా మూడోది దొరకాలి , |||  Hot Sex Video’s
ఆ తరువాత అ ప్రదేశం ఎక్కడో తెలియాలి ” అంటూ ,”మనము ఎల్లుండి రాజి వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాలి , మా అమ్మా నాన్న వాళ్ళు హైదరాబాదు నుండి అక్కడికే దిరేక్ట్ గా వస్తారంట నువ్వు , నేను , రాజి ఇంకా వాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తే రావచ్చు అదే ని గర్ల్ ప్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి నుంచి” అంటూ నా వైపు చూసి నవ్వుతూ”తనెం నా గర్ల్ ప్రెండ్ కాదు , మీరు ఉరికే అన్నీ ఎక్కిస్తున్నారు , మీకు ఎందుకు పల్లవి అంటే అంత కుళ్ళు “”కుళ్ళు కాదు , నీవు ఎక్కడా ఆ మహా తల్లికి పడిపోతావో నని “”మీ అనుమానాలన్నీ అటక మీద పెట్టండి, ప్రస్తుతానికి మనం చేసే పని చూడండి””నేను చేసేది ఏమి లేదు , నీకు రేపు ఒక్క రోజే టైం ఆ తరువాత 4 రోజులు మనం రాజి వాళ్ళ ఊరికి వెళతాం , అక్కడి నుంచి వచ్చాకే మల్లి నీకు టైం దొరికేది, కాబట్టి రేపు ఉన్న టైం లోనే ఆ మూడో తాళం చెవి ఎక్కడుందో వెతుకు , యాదమ్మ కుడా రేపు పనిలోకి రాదు నాకు ఇంట్లో పని ఉంటుంది నేను హెల్ప్ చేయలేను ” అంటూ తన తినేసి వెళ్లి పోయింది.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
“రేపు మల్లీ ఓసారి ఆ మర్రి మాను దగ్గరకు వెళ్ళాలి ” అనుకుంటూ నా చాపా దిండు తిసికోవడానికి లోనకు వెళ్లాను.”ఇప్పుడు మిద్ది మీదకు ఏమి వేలతావులో ఎక్కడే పడుకో ఆ బెడ్ రూమ్ లో ” అంటూ నాకు తన బెడ్ రూమ్ పక్కనుండే బెడ్రూం చూపించింది.”ఎందుకులే పెద్దోళ్ళు లేనపుడు , నేను లోపల పడుకోవడం, వాళ్ళ వచ్చినప్పుడు కావాలంటే అక్కడ పడుకొంటాలే “”నిన్ను నా పక్కలో పడుకోమన లేదులే ఎందుకు అంత కంగారు పడతావు” అంది నవ్వుతు ” ఆ పని చేయి నాకు కుడా ఎప్పటి నుంచో ఆ కోరిక తీర్చుకోవాలని వుంది నీతో ” అనుకొంటూ నాలో నేను గోనుక్కోన్నాను. “ఏమన్నావు ? ” అంటూ నా దగ్గరకి వచ్చి నన్ను తన చేతులతో చుట్టేసి “మల్లీ చెప్పు ” అంది”ఏమనలేదులే , బాగుండదు వదలండి “”ఏంటి నా అంతకు నేను దగ్గరకు వస్తే , దూరం దూరం వెళుతున్నావు , 
నువ్వు చేసే పనులన్నీ నాకు తెలుసు ” అంటూ నన్ను కౌగలించు కొని ఏడవ సాగింది”అరె ఇప్పుడు ఏమైంది , నేను ఏమి అన్నానని ఎడుస్తునారు””నీవు అలా దూరం పెట్టడం నేను సహించ లేను, మీ మగాళ్ళు ఎప్పుడూ అర్తం చేసుకొంటారో మమ్మల్ని “”అదేదో డైరెక్ట్ గా చెపితే అర్తం చేసుకొంటాము , ఇలా మిగిలిన వాళ్ళ మీద చొట్టు పెట్టి సాదిస్తుంటే ఏమని అర్తం చేసుకొనేది ” అంటూ తన మొహం నా చేతుల్లో తీసుకోని తన కన్నీల్లు తుడిచి. తన పెదాల మీద అంటి అంట నట్లు ముద్దు పెట్టి తనను నాకేసి గట్టిగా కోగలించు కొంటూ ,”నువ్వంటే నాకిష్టమే , కాని నా స్టేటస్ ఎక్కడా , మీ స్టేటస్ ఎక్కడా , అందునా మీరు అనుకున్నంత మంచి వాడిని కాదు, నాకు చాలా మంది అమ్మాయిలతో సంబందాలు ఉన్నాయి , కాబట్టి నేను మీకు తగిన వాణ్ణి కాదు “”నేను ఇప్పుడు నిన్ను ఏడిపించా నని ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను ఎదిపిస్తావా ?? “”లేదు నేను చెప్పేది నిజం””సరే నువ్వు ఎట్లున్నా నాకిష్టం , నేను నిన్ను నిన్నుగానే కావాలను కొంటున్నా , నువ్వు నాకోసం మారమని నేను చెప్పను , నీవు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావో పెళ్లి అయిన తరువాత కూడా అలాగే ఉండు నాకు ఏమి అబ్యంతరం లేదు , ఇంక మా వాళ్ళ సంగతి నాకు వదలిపెట్టి నేను చూసుకుంటాను. “
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
అంటూ తను నన్ను పెనవేసుకోంది తన బాడిలో హిట్ నన్ను ప్రేరేపిస్తుంటే తన పెదాలను నా పెదాలతో అందుకొని వాటి తియ్యదన్నాని అస్యాదించసాగాను , తనమో నాకు సహకరిస్తూ రెండు చేతులతో నన్ను వాటేసుకొని తనకు హత్తుకో సాగింది. నా రెండు చేతులు తన వెనుక వేస్తూ వాటి గట్టిదన్నాన్ని నా చేతులతో పరిక్షించ సాగాను. ముద్దు వలన ఉపిరి అందక నానుంచి విడువడి”అమ్మే , నువ్వు డేంజరు వదిలేస్తే ఇప్పుడే శోభనం చేసే టట్టు వున్నావు అంటూ బయటకు వేళ్ళ బోయింది 
” తన చేతిని పట్టుకొని నా వైపు లాక్కొంటు తనను వెనుక నుంచి పట్టుకొని నా చేతులతో తన రొమ్ముల సైజులు కొలుస్తూ “ఒకరికి ఒకరు ఇష్టపడ్డాం అయినా చేసుకుంటే తప్పేంటి ” అంటూ మోడ్డతో తన పిర్రల మద్యలో పొడుస్తూ తన రొమ్ములను చేతిలో చిక్కించు కొని సుతి మెత్తాగా వాటిని నొక్కాను” శివా …… మ్మ్ …..వద్దు ….. ” అంటూ నా చేతిలో మైనం లాగా కరిగి పోతుంటే అప్పుడే బయట నుంచి ఎవరో వచ్చిన చప్పుడు కాగా, చప్పున నా నుంచి తప్పించు కొని బయటకు పారి పోయింది.”ఏంటి సారూ అమ్మాయి గారు అలా పరిగెత్తుకొని వెళ్ళారు ” అంటూ కొద్దిసేపటికి యాదీ లోపలి వచ్చింది”ఇక్కడ పాములు ఉన్నాయి అని చెప్పాను అందుకని జడుసుకొని పారి పోయింది “”అమ్మాయి గారికి ఇంకా అలవాటు కాలేదు లే సారూ , నేనున్నా ఇక్కడ చెప్పండి ఎక్కడుందో పాము పట్టేస్తా ” అంటూ నా వైపు చూసి నవ్వింది”దావే పట్టుకొని పెట్టేసుకో ” అంటూ తన చేయి పట్టుకొని లేచిన నా దాని మీద వేసుకొన్నా”అమ్మో , పెద్ద పామే సారూ ఇది చేతులతో వినే రకం కాదు దీనికి పెద్ద పుట్ట కావాల్సిందే ,
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
ఇంకొద్ది సేపు ఉండండి నాదగ్గర ఆ పుట్ట ఉంది అమ్మగారు పాడుకోగానే వస్తాను అందులోకి తోసేత్తాను , అప్పుడు అమ్మగారికి ఎం భయం లేదు ” అంటూ ప్యాంటు మీద నుంచే నా దాన్ని పట్టుకొని నలప సాగింది. నేను తన సన్నులు పట్టుకో బోతే”అమ్మే , ఇప్పుడు మీరు మొదలు పెడితే నా కొంప మునుగు తుంది రాత్రికి వస్తాలే ” అంటూ తను కుడా పారి పోయింది.
ఎలాగు కిందే పడుకోమంది కదా అని , డ్రెస్ మార్చుకొంటుంటే”అన్నా నిన్ను కుడా కిందనే పడుకో మంది అక్క ” అంటూ రాజి వచ్చింది . అప్పటికే ప్యాంట్ విప్పేసి పంచేలోకి మారా అంతదాకా వాళ్ళు ఇద్దరి వళ్ళ లేచిన మా బుజ్జి గాడు ఇంకా అలాగే టెంట్ లేపెస్తుంటే , రాజి చేయి పట్టుకొని వాకిలి పక్కకు లాగేసి అక్కడే ఉన్న బియ్యపు మూటలు మీద తనను కుచోపెడుతూ తన పెద్దలను అందుకొని , తను వేసుకొన్న స్కర్ట్ కింద చేయి పెట్టి తన ప్యాంటి ని కిందకు గుంజుతూ తన కాళ్ళను యడం చేస్తూ నా లుంగీ చేరుగులు తప్పించి బయటకు తొంగి చూస్తున్నా నా మోడ్డను గురి చూసి తన పూకులో తోశా.
ముందే లేత పూకు ఓ రెండు సార్లు మాత్రమె దేంగా ఇంకా మేడ్డ కు అలవాటు కాలేదు , అందులోనా ఉన్న పలంగా దుర్చే కొద్ది తన పూకు పెదాలు మడత పడి నా మొడ్డ కత్తిలాగా లోనకు దూసుకేలుతుంతే కెవ్వున కేకేసింది. కాని నా పెదాలు తో బందించడం వలన అంది ఓ చిన్న ములుగు లాగా బయటకి వచ్చింది. ఎదో మోడ్డావేశంతో తన పూకులో గుచ్చాను కాని , ఆ తరువాత తెలిసింది కొద్ది సేపు తనను వేడెక్కించి తరువాత దుర్చాల్సింది అని. పూకు మట్టానికి దూర్చి ఇప్పుడు ఆలోచించడం ఏంటి అనుకొంటూ తన పెదాలను నా పెదాలతో పిల్చుతూ ఓ చేత్తో తన చెవి తమ్మ పట్టుకొని నలుపుతూ, ఇంకో చేత్తో తన టి షర్టు కింద నుంచి లోపలి చెయ్యి పెట్టి తన బ్రా ను పక్కకు తప్పించి తన రొమ్ములు పిసుకుతూ నిప్పిల్స్ ను వేళ్ళతో నలిపే కొద్ది , కి ఇచ్చిన మోటారు లాగా తన పూకు బావిలో రసాలు ఊరుతూ నా మొడ్డ చుట్టూ తేమ కలగ సాగింది. 
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
తన కేకతో అప్పటి వరకు అణిగి పెట్టి అక్కడే ఉంచిన మొడ్డను కొద్దిగా వెనుకకు లాగుతుంటే తనేమో నా పిర్రలు పట్టుకొని తన వైపు కు లాక్కొంది. రెండు చేతులతో తన పిర్రలు పట్టుకొని మూట అంచుకు పిక్కొంటు , సాంతం బయటకు లాగి అదే మేగంతో లోపలి నేట్టాను , తనూ నాకు అనుగుణంగా తన గుద్ద పైకి లేపుతూ , నా పెదాలు తన నోట్లోకి తీసుకొంటూ ఇంకా దేంగు అన్నట్లు తన చేతులతో నన్ను తన లోనకు పిక్కో సాగింది. ఓ వైపు లోపలి ఎవరైనా వస్తారని బయం , ఇంకో వైపు తన పూకు బిగుతనం , కసిగా తను దెంగిచు కొనే విధం చేసే కొద్ది నా మొడ్డ తన పుకుకో ఇంకో ఇంచి సాగింది , తన పుకులో సాగిన నా మొడ్డ తన పూకు అడుగంటా తాకుతుంటే ఆ position లో మొడ్డ రాపిడి సరిగ్గా తన గోల్లికి తగులుతుంటే తన కమావేశం కట్టలు తెంచు కొని “ఆ …. మ్మ్ …….. “అంటూ నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని , నా మొడ్డను తన పూకు పెదాలతో బందిస్తు కార్చేసుకోంది . తన పూకు బిగుతనం వలన నాకూ చివరి దశకు వచ్చేస్తుండగా నిలువుగా మూడు పోట్లు పొడుస్తూ తన గుద్దను మూట్ల మీదకు ఎగదోస్తు పూకు అడుగుకంటా గుచ్చేసి నా మొడ్డ గుండు నొప్పెడుతుండగా జర్క్ లిస్తూ తన పూకంతా నింపేశా. 
ఆయాసంతో ఉపిసి పిలుస్తూ , “అమ్మే అక్క బాత్రుం లో ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది లేకుంటే మనం ఇలా దొరికి పోయే వాళ్ళం తీ తీ ” అంటూ తన పుకులోంచి నా మొడ్డను పీకేసి కారుతున్న రసాలను తన ప్యాంటి లోకి పట్టేసి అలాగే తోడిగేసుకుంది. తను చేస్తున్న ఆ పనులకు అప్పుడే కార్చు కొన్ననా మొడ్డ ఇంకా నిక్కి నిగిడింది, అది చూసి ఎవరన్నా వస్తారు దాన్ని లోపల పెట్టుకో అంటూ నా లుంగీ అంచులతో మొడ్డను కప్పేసి వెళ్లి పోయింది . 
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
ఇంత దాకా తను కూచొన్న మూట మీద మొడ్డ మెత్తపడే దాకా కుచోని ఓ పది నిమిషాల తరువాత బాత్రుం కు వెళ్లి పోసుకొని వస్తుంటే అప్పుడే నిల్లు తాగి కిచెన్ లోంచి బయటకు వస్తున్నా రాజి కనిపించింది వెనుక నుంచి తన పిర్ర పట్టుకుంటే , ఒట్టి స్కర్ట్ మాత్రమే తగిలింది. “లోపలిది ఏమైంది ” అంటూ తన చెవిలో గోనిగాను “పూర్తిగా తడిచి పోయింది అందుకే ఉతికే బట్టల్లో వేసేసా””అంటే రాత్రికి గాలి బాగా తగలాలనా “”పో .. అంటూ తన బెడ్ రూమ్ లోకి పరిగెత్తింది.””శివా , నీళ్ళు కావాలంటే ఇక్కడ పెట్టాను , గుడ్ నైట్ ” అంటూ శాంతా తన బెడ్ రూమ్ తలుపులు వేసుకోంది రాజి , శాంతా ఇద్దరు అదే రూమ్ లో పడుకొన్నారు. అక్కడున్న వరండాలో యాది పడుకోంది.