Skip to content

అమ్మా నీ పూకు.. వండి వార్చిన విస్తారాకు – 1 | Telugu Sex Stories

🔥 Telugu Sex Stories (331) : కిరణ్ గాడు కంపు నా కొడుకు ఏది కావాలంటే అది మాట్లాడతాడు, ఇంత సేపు ఫోన్ తీయలేదు.. స్నానం చేస్తున్నాను రా… ఫోన్ రింగ్ వినపడలేదు… అంత సేపు బాత్రూం లో ఎం చేస్తున్నావ్ ఏం చేస్తాం స్నానమే కదా , వేడి నీళ్ళు రాక పొతే వెయిట్ చేస్తూ వున్నా.. అంతేనా లేక పొతే అంటూ నవ్వాడు కిరణ్ … ఏంటి అర్థం కాలేదు అంటూ …   ఇంతకూ ఎందుకు ఫోన్ చేసావ్ అడిగింది అమ్మ .. పొద్దున నుండి నీ గురుంచే ఆలోచిస్తున్నా .. నువ్వు బాగా గురుతుకు వచ్చి ఫోన్ చేశా ..ఎందుకు రా నా గురించి ఆలోచన నేను బానే వున్నా కదా , అయిన ఈ మద్య నువ్వు అర్థం కావటం లేదు నాకు అంది అమ్మా … … నువ్వు వొంటరిగాఉన్నావ్ కదా నాన్న పోయిన తరువాత నీ మంచి చెడ్డ నేనే చూడాలి కదా … అన్నాడుకిరణ్ .. ఇంతకిస్నానం చేసి ఎం కట్టుకున్నావ్ అమ్మ అంటూనవ్వుతు అడిగాడు ..ఏం కట్టుకుంటా చీరె కదా అంటూ అయిన నీకెందుకురా ఏం కట్టుకుంటే … అంది అమ్మ .. నువ్వు ఎర్ర చీర కట్టుకోవ్వచు కదా అమ్మఅన్నాడు … కిరణ్..

కన్నె పూకు కోసం మొగుడు పెళ్ళాల ఆరాటం l Telugu Boothu Kathalu

ఈ మద్య నీ వరసేం బాగోలేదు … ఎర్ర చీరకట్టుకో ,పులు పెట్టుకో అని అంటున్నావ్ ,, మీ నాన్న లేకుండా ఎలా కట్టుకోను … ఎం నాన్న లేకపోతె నేను లేనా … నా కోసంకట్టుకోవచ్చు కదా … చెప్పమ్మా అని అడిగాడు అదెలా రా …నాన్నఅంటే నా బర్త కాబట్టి… కట్టుకుంటా ,నువ్వు నా కొడుకుకదా ,,,అంది అమ్మ … అమ్మా ఆ రోజు నీపక్కన రాత్రి పడుకున్నాను కదా గుర్తు ఉందా అని అడిగాడు … ఎప్పుడు ఆ.. అ..రోజు కదా అంది సిగ్గుపడుతూ అమ్మఆ రోజు చాల బాగుంది కదమ్మా , నీ వెనుకపడుకుని నిన్ను దగ్గరికి తీసుకుని , ఎలా ఉందమ్మఅప్పుడు అని అడిగాడు .. అమ్మ సిగ్గుపడుతూ ఏంట్రా ఆ మాటలు ఏమో నాకుగుర్తుకు లేదు ఐన నేను నిద్ర పోయాను కదా అంది … అమ్మ ఎందుకమ్మా అబద్దాలు చెప్పుతావు ఆ మాత్రంతెలుసుకోలేన , దూరం జరుగు జరుగు అని ఎందుకన్న్నావ్ మరి… అని అడిగాడు … కిరణ్ చోటు లేదని అన్నానేమోఅవన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నావ్ ఇప్పుడు రా అంది అమ్మ … మరి తరువాత ఏమి అనలేదు కదా దగ్గరికి వచ్చినకూడా…చెప్పమ్మా అని అడిగాడు … ఏమోతెలియదు , ఇదిగో ఏంట్రా ఆ మాటలు వావి వరుస లేకుండా ఛీ పో … అంది అమ్మ …అమ్మా …ప్లీజ్ అమ్మ ఒక్కసారి చెప్పవ ప్లీజ్అని అడిగాడు … కిరణ్ ఇలా మాట్లాడితే ఫోన్ పెట్టేస్తా అంటూ… పోయి పని చేసుకో పో అంటూ అమ్మ ఫోన్ పెట్టేసింది . 🔥 Telugu Sex Stories (331), Telugu Kama Kathalu.

ఇదేంటి అమ్మఫోన్ పెట్టేసింది, నేనేమైన తొందర పడ్డాన , అమ్మను ట్రాప్ చెయ్యాలని లేక అమ్మ కు ఇష్టం ఉండి కూడాతను బయట పడటం లేదా .. చ ఫోన్ పెట్టేసింది మరల ఫోన్చెయ్యాల వద్దా…అని ఆలొచించి … ఊహు నేను చెయ్యను తను ఒకవేళ ఆ రోజు గురుంచిఅలోచించి గుల ఎక్కితే తనే చేస్తుంది … అనుకున్నాడు … కిరణ్అమ్మకు గుల ఎక్కువ అని నాకు తెలుసు , నాన్న పోయి రెండు సంవత్సరాలు అయింది తనకు జిల ఉండ కుండా ఎందుకుంటుంది అందులో కొడుకుతో దెబ్బవేయించుకుంటే అబ్బ ఆహ్హ ఓహో మొడ్డ విపరీతంగా గోల పెడుతుంది అనుకుంటూ పని లో మునిగిపోయాడు కిరణ్ .

సాయంత్రంకిరణ్ పని చేసుకుని గెస్ట్ హౌస్ కు బయలు దేరాడు తిరిగి అమ్మ ఆలోచనలుముసురుకుంటున్నాయి అమ్మకు ఫోన్ చెద్దామా వద్దా అని అల్లొచిస్తు సిగరేట్వెలిగించాడు ,ఆఫీసు బయటికి వచ్చి ,ఐన నేనేచేయకూడదు తనకు ఇష్టమైతే తనే చేస్తుంది అనుకుంటూ దమ్ము లాగుతున్నాడు ,సరిగ్గాఅప్పుడే అమ్మ నుండి ఫోన్ వచ్చింది ,ఒక పక్క సంతోషం మరో పక్క ఆత్రుత తో ఫోన్ఎత్తాడు కిరణ్ . ఏంటి ఫోన్ పెట్టేసి, మల్లి ఎందుకుచేసావ్ అని అడిగాడు కోపం నటిస్తూ… అమ్మ ఒక్క నిమిషం మౌనం గా ఉండి, ఒక్కనిమిషం తలుపు వేసి వస్తాను అని వెళ్లితలుపు వేసి వచ్చింది, ఇప్పుడు చెప్పు అంటూ…. నేనేం చెప్పేది నేను అడిగిన దానికిసమాదానం చెప్పలేదు కదా అన్నాడు ఉక్క్రొశమ్ నటిస్తూఒక వైపు ఆత్రంగా వుంది మనసులో… నేను ఫోన్ పెట్టేస్తే నువ్వు మల్లిచెయవచ్చుకదా అని అడిగింది అమ్మ… నేను చేయనునీకిష్టం లేకపోతె ఎందుకు చేయాలి, అమ్మ మౌనం గా ఉంది కొద్దిసేపు …అయిన ఎం సమాదానం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు అంది చిన్నగా… ఎందుకు నటిస్తావ్ అమ్మ,

ఆ రోజు నిన్నువెనుకనుండి కౌగిలించుకున్నాను కదా … అని అంటుండగా.. అమ్మ అడ్డుపడి ఒరేయ్ పక్కనఎవరైనా వుంటారు చూసి మాట్లాడు అంది… ఇక్కడ ఎవరు లేరు లే ఆ మాత్రంజాగ్రత్తలు చెప్పటం తెలుసు కానీ అడిగింది మాత్రం చెప్పవు అన్నాడు కిరణ్ అసహనంగా… అమ్మ అటువైపు మౌనం గా ఉంది … అమ్మచెప్పమ్మా మద్యాన్నం నుండి మనసు మనసులో లేదు నీ గురించే ఆలోచన తట్టుకోలేక పోతున్నఅన్నాడు కిరణ్… అమ్మ ఊఅంటూ మల్లి కొద్దిసేపు మౌనం … తరువాత ఎందుకు అంది చిన్నగాస్వరం వనుకుతుండగా … అమ్మ ఆ రోజు ఎలా ఉందొ చెప్పు అన్నాడు.. అమ్మ చిన్నగా … ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేవ … అంటు తరువాతనేనేం అనలేదుగా అంది … అదికాదమ్మ నీకు నచ్చిందా … ఆ విధంగాఉండటం అన్నాడు చిన్నగా ఏమంటుందో అన్న బయం కొద్ది … ఆమ్మ తిరిగి కొద్దిసేపు మౌనం … అమ్మచెప్పవ ప్లీజ్ అన్నాడు … అమ్మ … అయిన అదేమి బుద్దిరా నీకు అమ్మ అని కూడా చూడవ … అంది విసుగు నటిస్తూ .. అమ్మ …చెప్పు ప్లీజ్ అన్నాడు కిరణ్ .. అప్పుడు అమ్మ .. అబ్బా వదలవు కదరా అంటూ… బావుంది… చాలా అంటూ సిగ్గుపడింది .

కిరణ్ మనసులో ఆనందం … గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశం .. అమ్మ కు ఇష్టమే అని అనుకుంటూ థాంక్స్ అమ్మ అన్నాడు . ఆమ్మా అన్నాడు … అమ్మ మౌనం .. అమ్మ అని తిరిగి పిలిచాడు .. ఊ ఏంటో చెప్పు అంది సునీత అమ్మ నీ కోసం నీ శారీస్ మద్య కొన్ని బుక్స్ పెట్టాను చూసావా అన్నాడు కిరణ్ . ఎం బుక్స్ … నేను చూడలేదే అంది చిన్నగా నవ్వుతూ … అదిగొ అబద్దం చెప్పకు చదివావ లేదా చెప్పు అన్నాడు కిరణ్ … మనసులో ఆనందం .. ఈ సారి ఇంటికి వెళితే దీని పని పట్టాలి అనుకుంటూ … ప్లీజ్ అమ్మ చెప్పూ అని మల్లి అడిగాడు అమ్మని … అయిన ఏంట్రా ఆ పుస్తకాలూ ఎక్కడినుండి తెచ్చావ్ ,,ఛీ ఆ బొమ్మలు వాటితో పాటు కథలు .. లంజాకొడకా నీకు అసలు దెంగడం వచ్చా అవి కధలు కావమ్మ నిజంగా జరిగిన స్టోరీస్ … ఐన నువ్వు చదివావ లేదా చెప్పు … నిజం చెపు చదివావు కదా అమ్మ… ప్లీజ్ చెప్పు అన్నాడు .. 🔥 Telugu Sex Stories (331), Telugu Kama Kathalu.