Skip to content

అత్తమ్మా .. బుజ్జమ్మా .. తుజే .. గునపం .. లాగా .. దేంగే – II | తెలుగు బూతు కథలు

“అలా ఏం కాదనుకో, వాళ్ళింట్లో బావోదు కదా…”
“మరీ??”
“మీ ఇంట్లో కుదరదా??”
“మా ఆయనకి తెలిస్తే చంపేస్తాడు, మా ఊరి చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కనపడినా కనీసం పలకరించడం కూడా చెయ్యకు…”
“ఇంతకీ మీ ఆయన ఏం చేస్తాడేం??”
“ఇంకేముందీ, పొలం పనులే”
“మరెలా??”
“ఎలా ఏముందీ?? అరెకరం పొలం కూడా ఉంది. సరిపోదా…”
“అదికాదు. మరెలా కుదురుతుందీ, అని, పోనీ కాకినాడ రాకూడదా??”
“అమ్మో… ఇంట్లో ఏం చెప్పాలీ??”
“ఇపుడేం చెప్పొచ్చావిక్కడికీ??”
“అదేంటదీ…. మా అక్కాళ్ళింటికొచ్చానూ…..”
“అక్కడికొచ్చినపుడే అలా రా…. వచ్చేపుడో, వెళ్ళేపుడో వస్తే సరిపోద్ది కదా…. ఇంతకీ ఎపుడెళ్తున్నావ్ మీ ఊరికి??”
“చాలా కంగారుగా ఉన్నట్లుందే కుర్రాడికీ”
“కొత్తకదా, అల్లాగే ఉంటుంది”
“మరి నువ్ మీఊరెళ్తున్నట్లున్నావ్??”
“ఆదివారం కదా… సోమవారం నుండీ శనివారం వరకూ కాకినాడా…. ఆదివారం ఊళ్ళో… ఇంతకీ ఎపుడూ….??”
“రేపటిదాకా ఆగుతావా, ఇపుడే….”
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex stories, Telugu Incest Stories.
“హా…. ఇపుడే….. చెప్పూ… ప్లీజ్….”
“అయినా ఇంత తొందర పడేవాళ్ళు ఎక్కువరోజులు ఒకళ్ళతో ఉండరంట”
“కొత్త కదా…. అందుకే ఆరాటం”
“ఏమో నాకు డౌటే”
“పోనీ నీకు కుదిరినపుడే చెప్పులే…”
“ఓయ్ పిల్లోడా…. ఎందుకంత ఉడుక్కుంటావ్??”
” ” ||| Hot Sex Video’s
“రేపు సాయంత్రం……, ఓకే నా??”
” ”
“చెప్పూ…. మళ్ళీ మా ఊరెళ్తే ఎపుడొస్తానో ఏమో….”
“సరే…. ఒచ్చేముందు ఫోన్ చెయ్యి”
“సరే… ఉంటాను”
“ఊ…”
“వస్తానన్నాగా….. ఊరికే అలా ఉడుక్కుంటే ఎలావోయ్?? సరే… బై…”
“సరే… బై… ఎదురుచూస్తూంటాను..”
“అదిరా సంగతి….”
“అబ్బా….. ముహూర్తం కూడా పెట్టేస్కున్నారన్నమాట”
“యా…..”
“ఏంట్రా…. నీకు మాట్లాడటం రాదా???”
“మనమల్లాగే అనాలిరా… దానికి తెలీదేట్రా?? అడిగిందా?? అంతే… మీ విషయాలు నాకనవసరం, నా విషయాలేం తెలిసినా నోరెత్తద్దని వార్నింగన్నమాట….”
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex stories, Telugu Incest Stories.
“ఒరే… బా…. స్పీడ్ చూస్తంటే నాకెక్కడో తేడా కొడతోంద్రా…. డబ్బులేమన్నా లాగుద్దేమోని. రేపిస్తా ఎల్లుండిస్తా…. వెయ్యియ్యి… రెండేలియ్యి… అంటే… ఇచ్చాకడగ్గలమా…. వదిలేసూర్కోగలమా….?? వదిలేస్తే మంచిదేమో….”
“అంతదాకా రాదులేరా….”
“‌‌‌‌వద్దు. బా………. వదిలేయ్”
“వచ్చినపుడొదిలేద్దాంలేరా……”
“ఏరా…. ఏ గేప్ లో ఇప్పి సూపిచ్చిందిబా…..”
“మీరు మీ అన్నయ్య గురించి మాంచి ఉపన్యాసాలిచ్చుకుంటున్నార్లేరా…..”
“మొత్తం చూసేవా మామా….”
“లేదెహే…. లంగా జాకెట్ మీదే…. చీరిప్పి నైటీ వేస్కుంది….”
“రేపెలాగా చూస్తావ్ గా….”
“మేనత్తేగా…. ఓ దెబ్బేస్కునేలా ఉంటే రా….రా….”
“అదేంమాట బావా…. కృష్ణార్జునులం మనిద్దరం…… నీ యవ్వారాలు నియ్యే… నా యవ్వారాలు నాయే…. సాయం మాత్రమే కలిసి”
నేను కాకినాడలో ఓ చిన్న ప్రైవేటు ఉద్యోగం వెలగబెడుతున్నా. మధ్యాహ్నం బోజనాలు ఐన దగ్గర నుంచీ పని మీద శ్రధ్ధ తగ్గి, ఫోన్ మీద ఎక్కువయ్యింది. మాటమాటికీ ఫోను చూస్తో కూచున్నాను. ఎంతకీ ఫోను రాకపోయేసరికి ఏదోలా ఉంది. ఇంకా బయల్దేరిందో లేదో? ఎక్కడివరకూ వచ్చిందో ఏంటో?
చూస్తుండగానే మూడైంది. చూడటం మానేసినా నాల్గయింది. ఇంక చిరాకొచ్చి నేనే కాల్ చేసాను.
“హలో..”
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex stories, Telugu Incest Stories.
“బయల్దేరేవా?”
“లేదబ్బాయ్, కుదర్లేదు”
“ఇష్టం లేదని చెప్పచ్చుగా”
“మా అబ్బాయి వచ్చాడు. ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళ ఫ్రెండింట్లో ఏదో ఫంక్షనుందంట. ఇప్పటివరకూ ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఎలాగూ బండి వేస్కొచ్చా కదా ఇద్దరం ఇంటికి వెల్దాం రమ్మని కూచున్నాడు. వాడికేదో చెప్పి పంపించేసాను. నీకోసమే..”
“సరే త్వరగా రా…”
“ఇపుడా..? చాలా లేటయింది కదా. రేపొస్తాను. సరేనా?”
“ఐదున్నరే కదా ఐంది?”
“వచ్చి వెళ్ళటానికే టైమంతా ఐపోద్ది కదా, మళ్ళీ లేటయితే బావోదు. వీళ్ళేమైనా అనుకుంటారు కదా”
“మరెలా? నువ్విలా చేస్తావనుకోలేదు. చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూసాను. నీళ్ళు చల్లేసావు”
“పోనీ నువ్వే రాకూడదా?, ఇక్కడికీ. బండి ఉందికదా. పదకొండూ పన్నెండూ టయానికైతే అందరూ పడుకుంటారు కదా”
“ఎవరైనా చూస్తే బావోదు కదా? అసలే మా ఫ్రెండూ నేనూ అస్తమానూ వచ్చివెళ్తూంటాం కదా”
“నీకేం భయం లేదు. మీ ఫ్రెండు వాళ్ళ వదిన ఉంది కదా. తను చూస్కుంటుందిలే. మీ ఇద్దరూ అక్కాతమ్ముళ్ళలా మసలుకుంటారట. ఆమాత్రం సాయం చెయ్యదా తమ్ముడికీ?”
ఆలోచిస్తే ఇంతకన్నా మంచి మార్గమేం తోచలేదు. తనొచ్చినా, కాసేపటికే మా రూమ్మేట్స్ వచ్చే టైమైపోద్ది. అక్కడికెళ్తే లక్ష్మీ అక్క చూస్కుంటుంది కదా. తను మా ఫ్రెండ్ గాడి వదిన. నాకు వరసకి అక్కౌతుంది.
ఎనిమిదికల్లా తినేసి మాంచి టీ షర్టూ షార్టూ వేస్కునీ, బండెక్కేసేను.
ఎంత స్లోగా వెళ్ళినా టైం గడవట్లేదు. ఎదవ టైము, ఏ పరీక్షకో వెళ్తేమాత్రం ఏదో పనున్నట్టూ పరుగులెట్టేస్తుంది.
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex stories, Telugu Incest Stories.
టైమయేంతవరకూ ఆ ఊరిచుట్టూ మూణ్ణాలుగు రౌండ్లేసేను. ఈలోపు తను ఫోన్ చేసి, పదకొండుకి ఫోను చేస్తాను వచ్చేయమని, వెనకాల తలుపు తెరిచి పెడతానని చెప్పింది.
పదకొండుకి ఒక్క సెకను కూడా అటూఇటూ అవ్వకుండా ప్రత్యక్షం అక్కడ నేను. ఇలాంటి విషయాల్లో మన క్రమశిక్షణకి పేరెట్టేవాడు ఈ పదమూడు జిల్లాల్లో ఎవ్వడూ లేడు. వెనక తలుపు శబ్దం చెయ్యకుండా తోసుకొని లోపలికెళ్ళాను. ఈలోపు తను ఆగది లోపలి తలుపు వేస్తోంది. గదిలో లైటు లేకపోయినా కిటికీలోంచి పడే చిరు వెన్నెల్లో నల్ల చుక్కలున్న తెల్లటి నైటీలో తనని చూడగానే పరుగుపరుగున వెళ్ళి వెనుకనుంచీ వాటేస్కున్నాను. ఇంటర్వూకోసం వందరకాలుగా ప్రిపేరయి ఒక్క ప్రశ్నకి కూడా సమాధానం చెప్పలేక కంగారుపడేవాడిలా ఉంది నా పరిస్థితి. 
రాత్రినుంచీ ఎన్ని రకాలుగా ఊహించుకున్నానో ఈ రొమాన్సుకోసం. నా ఒళ్ళంతా సన్నటి వణుకులా అన్పిస్తోంది. మెడమీద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, రెండుచేతులతో తన వక్షద్వయాన్ని పట్టుకుని తనని మంచం వైపుకి నెట్టుకుంటూ తీస్కెళ్ళాను. ఈ క్రమంలో నా ఆయుధం తన వెనుకభాగానికి వత్తుకుంటోంది. నాకు తొందరపడుతున్నట్టుగా అన్పిస్తోంది కానీ ఆగలేకపోతున్నాను. ఈలోపు తను తల వెనక్కి తిప్పింది పెదవులు నాకందించటానికి. ఆలస్యం అమృతం విషం అని నాకు హితబోధ. ఇద్దరి పెదవులు కలుసుకున్నాయి. ఒకరినోట్లోంచి ఒకరం అమృతం జుర్రుకోసాగాం.
అలాగే మంచంపైకి ఒరుగుతోంటే తన పిరుదుల మధ్యలో నేను నలుగుతోంటే చాలా సుఖంగా ఉంది. మంచంమీదకి పూర్తిగా చేరేసరికి తను పూర్తిగా నావైపుకి తిరిగింది. నేను తనని పూర్తిగా ఆక్రమించేసాను. నిన్నటినుండీ ఇవే ఊహల్లో ఉన్నానేమో ఉద్రేకం ఎక్కువైపోతోంది. ఒకసారి కానిచ్తేస్తే తర్వాత తీరిగ్గా రొమాన్సు చేద్దాంలెమ్మని, ఎడమ చేతిని కిందికి పోనిచ్చి నైటీ స్లోగా పైకి లాగాను. తన ఒంట్లో బెరుకు స్పష్ఠంగా తెలుస్తోంది నాకు. 
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex stories, Telugu Incest Stories.
<<< ఇంకా ఉంది రేపు చదువుదాం అంతా ఒకే రోజు ఎందుకు >>>
… అన్ని సార్లు మడ్డ కొట్టుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు …