Skip to content

బయట పాలు రుచిగా ఉంటాయి.. మరి కల్తీ మాటేమిటో – 7 | Telugu Srungaram

ఒక అమ్మాయి, తనకు అంత దగ్గర అయిన అబ్బాయి దగ్గర కేజువల్ గా కనిపిస్తుందంటే, దాని అంతరార్ధం ఏమిటి మిత్రులారా!?… రవి ఆమెకి ఆమె బేగ్ అందించి, తను కిట్ బేగ్ తీసుకొని గుట్ట ఎక్కాడు. ఇద్దరూ ముందుకి నడవడం మొదలు పెట్టారు. మొదట పలచగా ఉన్న అడవి, రానురానూ దట్టంగా మారుతుంది. సుమారు ఒకగంట ప్రయాణించాకా, అతను “హుష్..” అని ఒక బండ మీద కూర్చుండిపోయాడు. ఆమె అదిచూసి నవ్వుతూ, “ఏంటీ, అబ్బాయి గారి పని అయిపోయిందా!” అంది. “హుమ్..ఇంత దూరం ఎప్పుడూ నడవ లేదు తెలుసా..” అన్నాడతను. | Telugu Srungaram (63)

“మ్…నాకు కాళ్ళు పీకితే నువ్వు ఎత్తుకు తీసుకువెళతావూ అనుకున్నాను. ఇప్పుడు నిన్ను నేను ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళాలేమో.” అంది కొంటెగా. అతను ఏదో ఆలోచిస్తూ రెండు క్షణాలు ఉండిపోయి, సడన్ గా అన్నాడు “అవునూ, నా కంటే బలహీనంగా కనిపిస్తున్నావు, నువ్వు అలసిపోలేదు. నేను అలసి పోయానేంటీ?” అని. ఆమె నవ్వుతూ “రాత్రి మందు కొట్టలేదుగా, అందుకే అయి ఉంటుంది.” అంది. రాత్రి మందు కొట్టక పోవడం కాదు, ఇన్నాళ్ళూ కొట్టిన మందు ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది, అన్న విషయం అతనికి అర్ధమయింది. “ఒక ఆడపిల్ల ముందు ఓడిపోవడమా! ఇక లైఫ్ లో మందు కొట్టకూడదు.” అని బలంగా తీర్మానించుకొని, పైకి లేచాడు.

మరో అరగంట నడిచేసరికి ఒక ఏరు అడ్డం వచ్చింది. కాస్త లోతు తక్కువగానే కనిపిస్తుంది గానీ, వడివడిగా ప్రవహిస్తుంది. ఆమె ఆ ప్రవాహం వైపే బిక్కమొహం వేసి చూస్తూ ఉంది. ఆమె మొహం చూసి నవ్వుతూ “ఏమిటీ, అలా చూస్తున్నావ్? ఈత రాదా!?” అన్నాడు. ఆమె రాదూ అన్నట్టు తల అడ్డంగా ఊపింది. “మరి ఇక్కడే ఆగిపోదామా?” అన్నాడతను. ఆమె చురుకుగా అతని వైపు చూసి “ఏం? నీకు కూడా రాదా?” అంది. “వచ్చు మేడమ్.” అన్నాడతను. “మ్…అయితే నువ్వే నన్ను అటువైపుకి తీసుకెళ్ళు.” అంది. అతను తగిలించుకున్న కిట్ ని పక్కన పెట్టి, నీటిలోకి దిగాడు. అతని చేయి పట్టుకొని ఆమె కూడా నీటిలోకి దిగి, చల్లని నీళ్లు కితకితలు పెట్టడంతో “ఏఏయ్.య్..” అంటూ, కిలకిలా నవ్వుతూ, “అబ్బా, ఈ నీటిలో స్నానం చేస్తే భలే ఉంటుంది కదా.” అంది.

డాబా పైన రెండు పూకులు! నా కోసం ఎదురు చూపులు – 3 | Telugu Boothu Novels

అతను కూడా నవ్వుతూ “అయితే చెయ్.” అన్నాడు. “అమ్మో! పడిపోతాను, ఇంకా బట్టలు కూడా తడిసిపోతాయి.” అంది. “బావున్నాయ్ నీ తెలివితేటలు. ఇప్పుడు నీటిలో దిగి అటు వెళ్తే నీ బట్టలు తడవవా?” అన్నాడతను. ఆమె నాలుక కరచుకొని “అవును కదా! మరి ఇప్పుడెలా?” అంది. అతను కొంటెగా నవ్వుతూ “అది నువ్వే ఆలోచించుకోవాలి.” అన్నాడు. ఆమె గాలిలోకి చూస్తూ కొన్ని క్షణాలు ఆలోచించి, “నువ్వు వెనక్కి తిరుగు.” అంది.

“ఎందుకూ?” అన్నాడతను. “ప్చ్..తిరగమని చెప్పాకదా.” అని అతన్ని వెనక్కి తిప్పి, “నేను చెప్పేవరకూ అలాగే ఉండాలి. ఓకేనా.” అంది. “ఓకే..” అన్నాడతను. “ప్రామిస్?” అంది ఆమె. అతను నవ్వుతూ “రసికులు..” అని ఏదో చెప్పబోతుంటే, ఆమె మధ్యలో అందుకొని “ఆడపిల్లలకి ఇచ్చిన మాట తప్పరు, అంతే కదా. థేంక్స్.” అని, ఐదు నిమిషాల తరువాత, అతను భుజంపై చేయి వేసి, “అలాగే వెనక్కి తిరగకుండా, ముందుకు వెళ్ళు. నిన్ను ఇలాగే పట్టుకొని నేను వస్తా.” అంది. ఆమె ఏమి చేస్తుందో అతనికి అర్ధం కాలేదు. అయినా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం వెనక్కి చూడకుండా ముందుకి నడిచాడు. మధ్యలో దాదాపు ఛాతీ లోతు ఉంది ఆ వాగు. పది నిమిషాల్లో అవతలి వడ్డుకి చేరుకున్నారు. “ఇప్పుడు తిరగ వచ్చా?” అని అతను అనగానే, ఆమె కంగారుగా “నో..” అని అరిచింది. అతను “ఓకే,ఓకే.” అన్నాడు. ఒక ఐదు నిమిషాల తరువాత ఆమె “ఓకే, వెనక్కి తిరగొచ్చు.” అంది. అతను వెనక్కి తిరిగి ఆమెని చూసాడు. బట్టలు పొడిగా ఉన్నాయి. “అరే ఎలా?” అని ఒక్కక్షణం అనుకొనేసరికి అతనికి అర్ధమై పోయింది. అంటే ఇంతసేపూ ఆమె తన వెనుక నగ్నంగా తనని పట్టుకొని నడిచిందన్నమాట. | Telugu Srungaram (63), Telugu Sex Stories.

అతను అలా అనుకోగానే అతని నరాలు జివ్వు మన్నాయి. “ఓరి నాయనోయ్, అంతమంది అమ్మాయిలను నగ్నంగా చూసినప్పుడు రాని ఫీలింగ్, ఈ అమ్మాయిని నగ్నంగా ఊహించుకుంటే వస్తుందేమిటీ? నాకేదో అయిపోయింది.” అనుకున్నాడు రవి. అతని అవస్థ చూసి ముసిముసిగా నవ్వుకుంది ఉష.

అతను తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళి, కిట్ తెచ్చేసాడు. ఇంతలో దూరంగా ఏదో జంతువు అరుపు వినిపించింది. అతను చప్పున ఆమె వైపు చూసాడు. ఆమె కేజువల్ గా ఉంది. “ఏదో అరిచింది, నీకు వినిపించలేదా?” అన్నాడతను. “వినిపించిందీ..” అంది ఆమె. “మ్…మరి భయం వేయలేదా!?” అన్నాడతను. “ఈ అడవిలో భయపెట్టేంత జంతువులు లేవని నాకు తెలుసు మాష్టారూ.” అంది ఆమె. “అరెరే..” అన్నాడతను. “ఏమయిందీ?” అంది ఆమె. “నువ్వు భయపడతావేమో..” అని అతను చెప్పబోతుంటే, మధ్యలో ఆపి ”మ్..భయపడితే కౌగిలించుకొని ధైర్యం చెబుదామనుకున్నావా? ప్చ్…చాన్స్ మిస్ అయిపోయావ్.” అని కొంటెగా నవ్వుతూ ముందుకు కదిలింది. ఆమె నవ్వుకి మరో సారి నరాలు జివ్వుమని, దాహం వేసింది అతనికి. గబగబా బాటిల్ ఓపెన్ చేసి నీళ్ళు తాగాడు. అది చూసి ఫక్కున నవ్వింది ఆమె.

మరి కొంతసేపు నడిచేసరికి బాగా ఆకలి వేసింది ఇద్దరికీ. మంచి నీడ చూసుకొని ఆగారు ఇద్దరూ. అతను కిట్ ఓపెన్ చేసి బ్రెడ్ పేకెట్ తీసాడు. అది చూసి “ఇంత అందమైన ప్రకృతిలో కూడా, ఈ బ్రెడ్ లూ, జామ్ లూ తినాలా?” అంది ఆమె. అతను విచిత్రంగా చూసి “మరి ఈ అడవిలో ఏం దొరుకుతాయ్?” అన్నాడు అతను. “అడవి మాష్టారూ ఇదీ….ట్రై చేస్తే ఏదైనా దొరకొచ్చు కదా.” అంది అమె తల ఎగరేస్తూ. అతను నిట్టూర్చి ముందుకు పోయి పొదల్లోకి మాయమైపోయాడు. | Telugu Srungaram (63), Telugu Sex Stories.

ఒక అరగంట తరువాత ఒక అడవి కోడితో వచ్చాడు. దాన్ని చూసి ఎగ్జటింగ్ గా “ఇదీ అడవి ఫుడ్ అంటే.” అంది. అతను దాన్ని అమె చేతికిచ్చి “మ్…ఏం చేస్తావో చెయ్ దీనిని.” అన్నాడు. అమె తన బేగ్ నుండి ఒక లైటర్ ని తీసింది. అతను షాక్ అయ్యాడు. “అంత షాక్ అవ్వకు. అన్నీ తెచ్చినా, చాలా మంది ఇలాంటివే మరచిపోతారు.” అంటూ, చుట్టూ వెదికి, ఎండుకొమ్మాలూ, ఆకులూ వెదికి పట్టుకొచ్చి, మంట చేసి కోడిని నీట్ గా కాల్చింది. దానిని టేస్ట్ చేసి “వావ్…మొత్తానికి ఆడపిల్లవి అనిపించావ్…సూపర్.” అన్నాడు రవి. అందంగా నవ్వింది ఉష.

“ఉప్పు లేదూ, కారం లేదు. కానీ తింటుంటే నవరసాలూ నాలుకకు అందుతున్నట్టు ఉంది. దీనికి ఇంత రుచి ఎలా వచ్చింది?” అన్నాడు రవి. “దానిదేం ఉందీ! నీ చేతితో తెచ్చావ్, నా చేతితో వండాను. అంతే, ఆటోమేటిక్ గా దానికి రుచి వచ్చేసింది.” అంది ఉష. “అంటే ఆ రుచి అంతా, ఒకరికోసం ఒకరు పనిచేయడం వలన వచ్చిందన్నమాట.” అన్నాడు రవి. ఉష నవ్వి “ఒకరికోసం ఒకరు…ఆ మాటే చాలా రుచిగా ఉంది కదూ.” అంది. రవి ఆమె వైపే కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు. ఆమె కింద కూర్చుని, మోకాళ్ళ మధ్య గడ్డం పెట్టుకొని అతన్నే చూస్తుంది. ఆమె చూపులు ఏదో కవితని చెబుతున్నట్టు ఉన్నాయి. అతని మనసు ఆ కవితని చదవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కాని ఆమె పైనే వాలి ఉన్న అతని చూపులు, అతని మనసుని చెదరగొడుతున్నాయి. ఆమెతో ఏదైనా మాట్లాడమని గుండె తొందర చేస్తుంది. ఏం చెప్పాలో తెలీక అతని మనసు సతమతమైపోతుంది. ఈ విచిత్రమైన ఫీలింగ్ ని ఏమంటారో తెలియక, మొత్తంగా అతనే ఇబ్బంది పడిపోతూ పైకి లేచి “ఇక వెళదామా?” అన్నాడు. ఆమె తన చేతిని అతని వైపుకి చాచింది. అతను తన చేతిని అందించ గానే, అది పట్టుకొని పైకి లేచింది.

ఇద్దరూ నడవసాగారు. ఉన్నట్టుండి అతను అతను అడిగాడు “నా మీద నీ అభిప్రాయం ఏమిటీ?” అని. తీరా అడిగిన తరువాత తన ప్రశ్న తనకే హాస్యాస్పదంగా అనిపించింది ఎందుకో. అంతలోనే ఆమె జవాబు చెప్పింది “నువ్వు చాలా మంచోడివి.” అని. అతనికి నవ్వొచ్చింది. “ఎందుకు నవ్వుతున్నావూ?” అంది ఉష.

“ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి ఇలాంటి ప్రదేశంలో వంటరిగా ఉన్నప్పుడు, ఆ అమ్మాయి ఆ అబ్బాయిని ‘మంచోడూ’ అంది అంటే దానికి రెండే కారణాలు.” అన్నాడు రవి. | Telugu Srungaram (63)

“అవునా! ఏమిటవీ?” అంది ఉష.

“ఒకటి, ఆ అబ్బాయితో…నువ్వు చేతకాని వాడివని ఇన్ డైరెక్ట్ గా చెప్పడం.”

ఫక్కున నవ్వి “ఊఁ…మరి రెండోదీ?” అంది ఉష.

అతనూ నవ్వుతూ “ఆ అమ్మాయికి అతనేమైనా చేస్తాడని భయం అయి ఉండాలి.” అన్నాడు.

ఆమె విస్మయంగా చూస్తూ “భయం అయితే, అలా ఎందుకు చెబుతుంది?” అంది.

“ ఎందుకంటే, నువ్వు మంచివాడివి అని ఎవరైనా అమ్మాయి అంటే, ఎంత చెడ్డవాడైనా చెడ్డపని చేయలేడు. అది మగాడి వీక్ నెస్.” అన్నాడు రవి కొంటెగా.

“అబ్బా! నాకు అంత ఎనాలిసిస్ లేదు బాబూ. ఏదో కేజువల్ గా అన్నాను. ఇంతకీ నీ అభిప్రాయం చెప్పు.” అంది ఉష.

“నీ పైనా?” అన్నాడు రవి.

“కాదు, నీ గురించి నువ్వేం అనుకుంటున్నావని?” అంది ఉష. అతను ఆగాడు. ఆలోచించసాగాడు. “అవును, ఇంతకీ నేను మంచోడినా, చెడ్డోడినా…” అని. అతనికే అర్ధంకాక “ఏమో, నాకే తెలియడం లేదు.” అన్నాడు. “సరే, రేపు మనం ఇంటికి వెళ్ళేలోగా నీకే అర్ధమవుతుందిలే, సరేనా?” అంది ఉష. అతను ఆలోచనల్లో పడిపోయాడు. | Telugu Srungaram (63)

అప్పటికే సాయంత్రం అయిపోయింది. అడవి కావడంతో చాలా వేగంగా చీకటి అయిపోతుంది. ఒక విశాలమైన ప్రదేశం చూసి ఆగారు. అతను కిట్ ఓపెన్ చేసి, ఒక బేగ్ లాంటిది బయటకు తీసి, రీఎరేంజ్ చేసేసరికి అది ఒక టెంట్ గా మారింది. నాలుగడుగుల వెడల్పూ, ఆరడుగుల పొడవూ, మూడు అడుగుల ఎత్తుతో ఒక చిన్న గుడిసలా ఉంది అది. ముందు భాగంలో ఒక పెద్ద జిప్. దాన్ని ఎరేంజ్ చేసేసరికి పూర్తిగా చీకటి పడిపోయింది. ఉషని లైటర్ అడిగాడు రవి. “ఎందుకూ?” అంది ఉష. “నెగడు వెలిగించాలి.” అన్నాడు రవి. “ఓకే, ఫైవ్ మినిట్స్.” అంటూ ఏదో చేస్తుంది. అతనికి ఆ చీకటిలో ఏమీ కనబడడం లేదు. “ఉషా!” అన్నాడు. “వన్ మినిట్.” అని, కొద్దిసేపటి తరువాత అతని చేతిలో లైటర్ పెట్టింది.

నెగడు వెలిగించాడతను. నెమ్మదిగా వెలుగు పుంజుకుంది అది. “లైటర్ ఇమ్మంటే ఇంతసేపూ ఏం చేసావ్?” అంటూ ఆమె వైపు చూసేసరికి అతని మతి మరోసారి పోయింది. త్రీ ఫోర్త్ టైట్ షార్ట్, స్లీవ్ లెస్ టాప్ వేసుకుందామె. అంటే ఇంతసేపు తన ముందు బట్టలు విప్పి, మార్చుకుందన్నమాట. మళ్ళీ జివ్వుమంటున్న నరాలను కసురుకొని “నువ్వు అసలూ..” అన్నాడు పళ్ళబిగువున. పకపకా నవ్వింది ఆమె. ఆమె నవ్వు చూసి “నన్ను మంచి వాడినని అనకు.” అన్నాడు సీరియస్ గా.

“ఎందుకూ?” అంది ఆమె. “ఏమో! మంచోడిలా ఉండనిచ్చేట్టు లేవు నువ్వు. ఎందుకైనా మంచిది, నువ్వు టెంట్ లోపల పడుకో, నేను బయట పడుకుంటా.” అన్నాడు. అతని మాటలకి ఆమె సిగ్గుగా నవ్వుతూ “బయట పడుకుంటే చలి వేయదా?” అంది. “నా పాట్లేవో నేను పడతా. ప్లీజ్ నీకు దణ్ణం పెడతా, లోపల పడుకో.” అన్నాడు. అలా అనడం అతనికే విచిత్రంగా ఉంది. అమ్మాయి కనిపిస్తే ఏదో ఒకటి ఎలా చేయాలా అని ఆలోచించే తను, ఇప్పుడు ఏం చేయకుండా ఎలా ఉండాలా అని ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇంతలో ఉష అంది “బయట చలిలో గడపాలంటే…ఉంటే చెలి ఉండాలి, లేదా..” అని నవ్వి “మందైనా ఉండాలి. లేకపోతే కష్టం కదా.” అంది. అతను ఏమనాలో అర్ధంగాక మనసులోనే జుట్టు పీక్కున్నాడు. “ఏ? మందు తెచ్చుకోలేదా?” అంది. అతను లేదన్నట్టు తలఊపాడు. ఆమె కొంటెగా నవ్వి “ఓకే, నేను హెల్ప్ చేయనా, నీ చలి పోగొట్టడానికి?” అంది. అతను ఆశ్చర్యంతో కూడిన ఆశతో చూసాడామెని. | Telugu Srungaram (63), Telugu Boothu Kathalu.

“అబ్బో, అంత ఆశ పడకు బాబూ, నేను అన్నది వేరే.” అంటూ తన బేగ్ లోంచి ఒక మందు బాటిల్ తీసింది. ఇక షాక్ అయ్యే ఓపిక కూడా లేక అలా నోరు వెళ్ళబెట్టి చూస్తూ ఉండిపోయాడు అతను. బాటిల్ ని అతని చేతికి అందించింది. అతను ఆలోచిస్తున్నాడు. “ఆలోచించ వద్దు మాష్టారూ, తాగండి.” అంది కళ్ళు ఎగరేస్తూ. “నో, కొన్ని గంటల క్రితమే, ఇక జీవితంలో తాగ కూడదని డిసైడ్ చేసుకున్నా.” అన్నాడు. “అబ్బో, ఎందుకలా!?” అంది ఆమె. “నా కారణాలు నాకుంటాయ్.” అన్నాడు. “సరే నీ ఇష్టం. మరి చలిని ఎలా ఆపుకుంటావు?” అంది ఉష. అతను ఆమె వైపే చూస్తూ, “ఏదైనా వేడిగా కబుర్లు చెప్పు, చాలు.” అన్నాడు. “మ్…అయితే మొన్న ఆపిన కథను చెప్పనా?” అంది. “ఆఁ…చెప్పు చెప్పు.” అన్నాడు.

“ఈ కథ ఈ రోజుతో పూర్తవుతుంది. ముందే చెప్పానుగా., కథ మొత్తం విన్నాక ఈ కథలోని మూడు పాత్రల్లో ఎవరు గ్రేటో చెప్పాలి.”అంది ఉష.

“చెబుతా, కాని నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అయినా, నువ్వు తప్పు అని చెబితే?” అన్నాడతను.

“సరే, నా ఆన్సర్ ఒక పేపర్ పై రాసి నీకిస్తాను. నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అన్నాననుకో, ఇక ఆ పేపర్ చూసే అవసరం ఉండదు. ఒక వేళ తప్పూ అని చెబితే, ఆ పేపర్ తీసి చూడు. ఓకేనా?” అంది ఉష.

“ఇది ఫెయిర్ గా ఉంది. ఓకే. మరి నేను కరెక్ట్ అయితే నాకు ఏమిస్తావ్?” అన్నాడు. ఆమె కొద్ది క్షణాలు ఆలోచించి, “కరెక్ట్ అయితే, నువ్వు కూడా నాతో పాటూ టెంట్ లో పడుకోవచ్చు. ఓకే నా?” అంది. మనసులో ‘హుర్రే’ అని గట్టిగా కేక వేసుకొని, “ఓకే, మొదలెట్టు.” అన్నాడు రవి. ఆమె తన బేగ్ లోంచి చిన్న పేపర్ తీసి, దానిపై ఏదో రాసి, అతనికిచ్చి, తన గొంతు సవరించుకుంది. | Telugu Srungaram (63).

x