Skip to content

దెంగడంలో వివరణ అంటే మా ఆంటీనే – 1 | Telugu Sex Stories 96

దెంగడంలో వివరణ అంటే మా ఆంటీనే – 1 | Telugu Sex Stories 96

Telugu Sex Stories 96 : వివరించడం అంటే నోటితో నైనా చెప్పొచ్చు, బోర్డు పైన అయినా రాసి వివరించించొచ్చు, ఎలా దెంగి సుఖపెట్టాలో వివరంగా నేర్పడం మా అంటీకే చెల్లింది. నా పేరు రాజేష్ , నా ఇంటర్ పరిక్షలయ్యాక, నేను మా అత్తమ్మ పద్దు ఇంటికి వెళ్ళాను అత్తమ్మ వాళ్ళ మేనమమయ్య నే పెళ్లి చేసుకుంది. ఆమె పెళ్లయినప్పుడు ఆమెకు 18 ఏళ్ళు వాళ్ళ మామయ్య కు 29ఏళ్ళు . ఆవిడకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు , వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయి . పెదనాన ప్రభుత్వఉద్యోగి అయన నెలకు ఒక్క సారే ఇంటికి వస్తారుఆమె ఇంట్లో ఒక్కతే వుంటుందిఅందుకే నన్ను అక్కడ ఆమెతో వుండి నా డిగ్రీచేయ్యమనింది అందుకు మా అమ్మ నన ఒప్పుకున్నారు .అందుకని నేను ఆమెతోఉండడానికి ఒప్పుకున్నా తనకు అబ్బాయులు లేరు కాబట్టి తను నన్ను తన కొడుకు లాగేచూసేది . యా వయసులో కూడా నాకు తన శరీరం ఫై ఆశక్తి వుండేది . పద్మజఆంటీ 37 ఏళ్ళ వయస్కురాలు , ఆమె 5’6″ ఎట్టు , మంచి శరీరము , పొడవాటి కళ్ళు ,గుండ్రటి మొకము , నల్లటి పొడవాటి జుట్టు తన మో కాలు వరకు సాగుతుంది .తను దక్షిణ భారత నటి కేఆర్ విజయ లాగా వుండేది . ఆ మర్నాడు నేను మెలుకవగా వుంది కూడా బద్దకము వాళ్ళలేవకుండా అలానే మంచం ఫై పడుకున్నాను ,పద్మ అత్తమ్మ వచ్చి ఇలా అంది , రాజేష్ లే “, ఇంకానేను లేవ్వక పొయ్యే సరికి నా దుప్పటి పట్టుకు లగేసరికి నపెద్ద సులలితన కళ్ళకు కనబడేసరికి తనకు ఆశ్చర్యముకలిగి అలానే కొంతసేపటి వరకుఉన్దిపయినది షాక్ నేను న కళ్ళు కాస్త తెరిచి చూసే సరికి తన కళ్ళలో నా మొడ్డఫై ఉన్న ఆశక్తి కనబడింది . తను వెనకకు తిరిగి వెళుతూ తన తల ఒకసరి తిప్పి ఇలా అంది రాజేస్జ్ నీకు లుంగి ఎలా కట్టుకోవాలో తెలిసి ఉండాలి ” నేనులేసి మొకము కడుక్కొని వంటింటి వరకు వెళ్ళాను .పద్మ అత్తమ్మ అక్కడగరిటతో దోస పిండి కలుపు తుండగా అది తన చేయి జారి కింద పడింది , తనచేయ్యంత పిండి -పిండి గ వుంది . అప్పుడే తన కొప్పూడి , పొడవాటి జుట్టు మోకాలుదాక సాగింది .రాజ్ కాస్త నా జుట్టుని కొప్పుముడి ఎయావ అని అడిగింది .తన జుట్టును నా చేతిలో తీసుకున్నాను . ఆ మ్రుదువతి పొడువాటి జుట్టునాకు తగిలే సరికి వెంటనే నా మొగతనము నా లో మేల్కొంది .నేను లున్గినేవేసుకున్న , దాని లోన డ్రాయరు లేదు . నా మొడ్డ లేచి నిలబడింది నేను ఎలానోఅల నన్ను కంట్రోల్ చేసుకొని మొడ్డ పక్కకు తీసాను కానీ కొప్పు వెయ్యలేక పొయ్య .కానీ తను నా చాతి పైకి వాలింది , ఆ మ్రుదువతి జుట్టు నాలో ఏదోఅలజడి కలిగించింది , “అత్తమ్మ నీ జుట్టు చాల మృదువుగానే కాకా పొడవుగాఅందం గా కూడా వుంది “, అన్నాను . నేను బయపడ్డను కానీ నాకు తెలుసు తనునన్ను ఉహింకోగాలదని , అంతే కాకా తనే వెనకకు వాలింది . “అత్తమ్మ నువ్వు ఈ పొడవాటి జుట్టుతో చాల అందంగా ఉన్నావు ,దాన్ని జడగా వేసి పువ్వులు పెట్టుకుంటే ఇంకా అందంగా ఉంటావు ” అన్నాను తను ఇప్పుడే వద్దు అంటున్న తన జుట్టును తొందరగా జడగా అమర్చి ,కొప్పు వేసాను . అప్పుడు అత్తమ్మ అంది ,”మీ పెద్దనాన్న ఎప్పుడు నాగురించిఇలా పట్టించుకోలేదు , నువ్వుఎంత మంచాదివో “,అంది . తరవాత నేనెళ్ళినా కుర్చీ లో కూర్చుంది పొయ్యాను . తను దోస వేసి తెచింది , మేమిద్దరం మాతిండి కార్యక్రమం ముగించాము .

రాణి మంజు రంకు బొంకు పధకం – IV | తెలుగు బూతు కథలు

ఆ సమయమంతా నేను తన వక్షలనుచూస్తూ గడిపేస . తను నన్ను చూడడం చూసి కొద్దిగా సిగ్గుతో కూడిన నవ్వు నవ్వింది . తను నవ్వినప్పుడు తన బుగ్గలు లొట్టలు పడ్డాయి , అలా తను అందంగాకనపడింది . ఆ టిఫిన్ చేసాక , పద్మనన్ను నునే రాయమంది , పెరటిలో నారింజచెట్టుకింద కూర్చొని వుంది .తన పొడవాటి జుట్టుకి నునే రాయడం నాకు చాలనచ్చింది .తరవాత తన తలను మర్దన చేఅసను , అలానే తన చేతులకు,బుజాలకు కూడా నునే పూసను .తను తన చిర కాస్త పీకి లేపి తన తొడలకు కూడారాయమంది . తరవాత సున్ని పిండిని తన వాళ్ళంతా రాయమంది . నేను అలా నే చేశా . ” రాజేష్కాస్త నేను స్నానం చేయడానికి సహాయము చేస్తావ “, అంది .”నేను చేస్తాను“, అన్నాను . మేమిద్దరం స్నానాల గదికి వెళ్ళాం , అత్తమ్మ తన తలనుచక్కగా కడగమంది .నేను చక్కా కడిగే సరికి అది నెలదాకా సాగి కిందకుఅంటింది. తను తన blousu, bra, చిర , పెట్టికాట్ ఇంకా panty కూడా విప్పేసింది.తను పూర్తిగా నగ్న రూపము లో వున్నది .నేను చాల ఆనంద పడ్డాను .తనవక్షాలకు సబ్బు రాయమని అడిగింది .నేను అలానే చేశాను.తన పెద్ద సళ్ళుగుండ్రటి మామిడి పండ్ల ల వున్నాయి .తన సల్ల ఫై నిప్పలు మట్టి రంగులోవున్నాయి .నేను తనపై నీళ్ళు పోస.telugu sex storiesతను తరవాత నా లుంగి విప్పేసి నా మొడ్డతన చేతిలో పట్టుకొని ఇలా అంది “అబ్బ నీ మొడ్డ ఎంత పెద్దగ ఉందొ,నేవయసులో వారికీ ఇది చాల పెద్దది “. దాన్ని బాగా శుబ్రపరిచి తను ముద్దుపెట్టుకొని తన నాలుకతో బాగా నాకింది , తరువాత దాన్ని చికింది . Oh!!! ఆమెముతిలోకి నా స్పెరం ను వదిలాను , నేను నా చేతితో తన తలను పట్టుకొని పద్దు,పద్దు అంటుంటే ,తను అదంతా వేస్ట్ చెయ్యకుండా తాగేసింది.తరవాత నామొడ్డని తన నోటినుండి తిసి దాని చుక్క కూడా కింద పడకుండా శుబ్రంగా నకేసింది ,నా మొడ్డ ఇప్పుడు కాస్త వంగి వుంది తరవాత ఇలా అంది “రాజేష్ అది చాలబాగుంది , నీకిది నచ్చింద “”ఆహ్ అది స్వర్గం ల వుంది “”రాజేష్ ఇప్పుడు నీ నలకచాపు “తన తొడలను బాగా చాపింది.నేను కిందకొంగి తన పూకు రసాలను ముద్దుపెట్టుకున్న “నా పూకు నాకు “, అంది , నేను అలానే చేశా “నీ నాలుకతో ఇక్కడబాగా నాకు ” అని నాకు చెప్పింది .”తరవాత నా నాలుకను దాని లో గుచి తనపుకును నాలుక తోనే దేన్గాను .అప్పుడే నాకు తెలిదు ఆడ వాళ్ళకు కూడా ముగింపులుఉంటాయని .

దెంగడంలో వివరణ అంటే మా ఆంటీనే – 1 | Telugu Sex Stories 96

తన శరీరమంత ఊగిపోతుంది. తరవాత నా పేదలకు గట్టిగ ముద్దు పెట్టినేను ఇలాంటి అను బుతి enno ఎలానుంది పొంద లేదు. తరవాత మేమిద్దరం మా స్నానాలను ముగించం.ఒకరినొకరు కౌగిలించుకొని రూం లో కి వెళ్ళాం,అక్కడమేంఇద్దరం ఒకరికి ఒకరు బట్టలు వేసుకున్నాం , అక్కడతన జుట్టు ని బాగా అరపెట్టి,దువ్వి పొడువాటి జడ ల అమర్చి , “అత్తమ్మ నువ్విలనే వుండునేనిప్పుడే వస్తా ” ,అని బయటకు వెళ్లి 4 మురల మల్లె పువ్వులు తెచ్చితనతలలో పెట్టాను ఎందుకురా అంది పరవాలేదు అత్తమ్మ నువ్వు ఇంకాఅందముగా వుంటావు అంది నా కొండ అంటూ నా పెదాలపై ముద్దులు కురుపించింది కన్నానేనంటే ఎందుకురా అంత ఇష్టం అందినీవు చాల బాగుంటావు అత్తమ్మ అనిఅత్తమ్మ రోమ్ములపై ముద్దులు కురిపించాను అత్తమ్మ తమకముతో నా పెదాలను కొరికి ముద్దులు పెట్టింది నేను అత్తమ్మను మంచము మీదికి తీసుకెళ్ళాను అత్తమ్మ వొంటిమీద బట్టలేమీ లేకుండా తీసి వేసాను నా బట్టలు కూడా తీసేసాను ఏమిటిరా కన్నా అంత పెద్దగపెంచావు అంది నా ముద్దుల అత్తమ్మ కోసమే అన్నానుమరి కుమ్ముకో అందినేను అత్తమ్మ సల్లపై దడి మొదలు పెట్టాను ఏమిరా నా సాలలు నచ్చాయా అంది చాల బాగున్నాయి అత్తమ్మ ఇవి చూసే నీ మీద మనసు పడ్డానుఅన్నాను కొరికెయ్ నాన్న అంది నేను అత్తమ్మ ఒక సన్ను నా నోటిలోను రెండో సన్ను చేతిలోనూపట్టుకుని చీకుడు నలుపుడునలుపుడు మొదలు పెట్టాను తన సళ్ళు నా నోటిలోను చేతిలోనూ కూడా ఇమారతం లేదు అత్తమ్మ నీ సళ్ళు బలేగా వున్నాయి అన్నాను నలిపేయ్ రా మీ మావయ్య వాటిని అంతగా నలపలేదు నాలో ఇంకా హుషారు వచ్చి నోటితో సన్ను లోపలికంత లాక్కునివదులుతున్నాను వేరే సన్ను చేతితో ముచ్చిక నలుపుతున్నాను అత్తమ్మ ఆనందముతో మూలుగు తుందిఒర్ రాజ్ గా బలే గా వుందిరా అంది నా మొడ్డ అత్తమ్మ మొత్తకు తగులుచున్నది తను నా మొడ్డను చేతితో పట్టుకుని తన పూకు దగ్గర పెట్టి రాస్తున్నది ఏమిటి అత్తమ్మ తోసేయన అన్నాను అవునురా నీది చూస్తుంటే ఆగలేక పోతున్నార ఒకసారి నా పూకుని దున్నేయర అంది అలాగే అత్తమ్మ మరి తోసుకో అన్నాను తను నా మొడ్డను తన పూకులోకి దోచుకుంది ఇక నేను సళ్ళు పై దాడి ఆపకుండా నా మొడ్డ తో కొట్టుడు మొదలుపెట్టాను తప తప పైకంత లేపి కొడుతుంటే అత్తమ్మ పిచ్చి కేకలు పెట్టిందినేను అపుఅదపుడు అత్తమ్మ బుగ్గలు పేదలు కోరుకుతున్నాను ఒరే కన్నా బలే దేన్గుతున్నవురాఎక్కడ నేర్చవురా అంది ఇంతకు ముందు మా పక్కింటి ఆంటీ ని దేన్గాను అత్తమ్మ అన్నాను

మాటలు రాని పూకు, ఏ పూటా చెప్పదు సాకు

ఎవరు లలిత గార అంది అత్తమ్మ అవును అత్తమ్మ అన్నాను దానినిఎట్లా పట్టవురా అంది అపుడపుడు వాళ్ళ ఇంట్లో పడుకునే వాడిని తనే నన్ను ముగ్గులోకిదింపి దేన్గించుకుంది అన్నాను కానీ లేరా నిన్ను బలేగా తాయారు చేసింది ఇపుడు నాకు ఒదిలింది నీవేమో నన్ను కుమ్మి ఒదులుతున్నావు నీవు బాగుంటావు అత్తమ్మ నిన్ను దేన్గాలనే కోరికతోనేఇక్కడకువచ్చాను అన్నాను ఓహో చాల ప్లాన్ తో వున్నావన్న మాట సరేలే ఇక ఈ అత్తమ్మను నీ ఇష్టమొచ్చినట్లు దేన్గుకో ఇక నువ్వు నారంకు మొగిడివి మీ మావయ్య ఎలాగో ఎక్కువ వుండడు నీకు కావలిసినట్లుదేన్గుకో అందిఅలాగే నీ పూకు కి రోజు పూజ చేస్తాను నిన్ను దెంగి దెంగి వాదులు తను ఇక పెదనాన ఎందుకు నేనే నీ మొగుడిని నీకు రోజుశోభనం చేస్తా నీ సల్లకు నీ structure కు ఇపుడు సరైన పని పేడత నిన్ను రోజు దెంగిదెంగి వదులుత నీ పూకు లో రోజు రసాలు ఊరిస్త నా రసమంత నీ పూకులోకార్చేస్త అన్నాను అంతేనా ఇక్కడ కూడా పక్కింటి వాళ్ళను ఎవరినన్నాచూస్తావ అంది అబ్బే అదేమీ లేదు అన్నాను అవును లలిత తో బాగుందా నాతో నాఅంది లలిత ఆంటీ బాగానే వుంటది కాని నీ అంత అందమైనది కాదుగాఅత్తమ్మ అన్నాను అయితే నాకు దేన్గులత లో మంచి పట్లు నేర్పింది అన్నాను నిన్ను దేన్గాలనే గా అత్తమ్మ ఇక్కడకు వచ్చాను అన్నాను అత్తమ్మ నేను బాగా దేన్గుతన మా పెదనాన అన్నాను నువ్వు అప్పుడే దేన్గులాట లో మొనగాడి వయ్యవురా నన్ను మెప్పించావురా ఇక పేద నన ఆలోచన రాకుండా దేన్గుకోరనన్ను అంది అలాగే అత్తమ్మ నిన్ను పూకుకి రోజు స్వర్గం చుపిస్తగా అన్నానుతర్వత కాసేపు దెబ్బలు కొట్టాను అత్తమ్మ కార్చేసుకుంది ఇంకా రెండుమూడు దేబ్బలికి నాకు కూడా అయిపొయింది ఓకే అత్తమ్మ ఇంత కాలానికి న కోరిక తీరింది థాంక్స్ అన్నాను నేనే నీకు థాంక్స్ చెప్పాలిరా చాల గొప్పగా దెంగావు అంది ఇక రోజు దేన్గుతాగా అత్తమ్మ అన్నాను మీ పేద నన ఇంట్లో లేకపోతే ఈ అత్తమ్మ నీ పెళ్లామెర అంది థాంక్స్ అత్తమ్మ అని తన గుండెలపై తల పెట్టుకునిపడుకున్నాను ఇక మా అత్తమ్మను నేను అక్కడుంత కాలం దేన్గాను అపుడపుడు ఇపుడు వెళ్లి వస్తూనే వుంటాను మా అత్తమ్మ వేరే ఆడవాళ్ళ విషయములో కూడానాకు సహాహంచేసింది దేన్గమని అన్నాయని అడగలేక ఒక అంకుల్ కి అవకాసం ఇచ్చాను స్వర్గం చూపించి తన కొడుక్కి ఇచి పెళ్లి చేసాడు నేను పెద్దమనిషిఆయె ఒక సంవస్తరం అయింది కోరికలు ఎక్కువ అవుతున్నాయికానీ ఎలా అని చెప్పి అనుచుకుంటున్న రోజు చెయ్ పెట్టి ఫింగేరింగ్ చేసుకుంటూ వుంటాను ఇంట్లో అన్నయ వుంటాడు గాని అడగటానికి కొంచెం బయమ అందుకే వాడికి తెలియకుండా వాడు స్నానం చేసి తప్పుడు కన్నం లోనుంచి చూసి దాని నైట్ ఒకరూం లోనే పడుకుంటాం కానీ అడగటానికి బయం వాడు పడుకున్నపుడు చిన్న నిక్కేర్ వేసుకుంటాడు అప్పుడప్పుడు నిక్కేర్ లోనించి వాడి మొడ్డ మయతపడటం వాడి నిక్కేర్ తడిచివుండటం చూస్తే నాకు ఆగలేక చెయ్యే పెట్టి వఎంచుకునఎదాన్ని ఒక రోజు అమ్మ దగ్గర రిలేషన్ఒకతను హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు.అతను పని మీద మాఊరు వచారు.వారం రోజులు ఉంటారంట.నేను మొదటి సారి అతన్నిచూడటం.అతనికి నలబై ఉంటుంది వయస్సు.స్కూల్ నుండి వచాను,అమ్మ అతన్ని పరిచయంచేసింది.నన్ను దగ్గరికి తీసుకొని వొళ్ళోకూర్చోపెట్టుకుని ఏమి చదువుతున్నావు అని అడిగారు.పేరు,అన్ని చెప్పాను.అతను నాకు కొత్త కదా ,నా పొట్ట మీదచెయ్యి వేసి వొళ్ళో కుర్చోపెట్టుకున్నపుడు నేను తిన్నగా కూర్చోకుండా కిందకివంగి ,మల్లి సరిగా కూర్చోవడం చేస్తునపుడు,నా బాయలు అతని చేతులకుతగిలేవి.కొంచం సేపటి తరువాత రూమ్ కి వెళ్ళిపోయాను.బాత్ చేసి డ్రెస్వేసుకున్నాను.బ్రా వేసుకోలేదు,లోపల డ్రాయర్ కొత్తది ఆ డ్రాయర్ లో నుండి నా పూకుక్లియర్ గా కనపడుతుంది బయటికి.అతను బాత్ నాబాత్రూం లోనే చేసి లుంగి వేసుకున్నారు.ఏమిటి చడువుకున్తున్నవా అని అడిగారు,అవునుఅన్నాను.నేనేమనా చెప్పమనతవా అన్నారు.మీ ఇష్టం అన్నాను.వాటర్ తాగి వస్తాను అని వెళ్లారు,అతను వచ్చే లోగా నా షర్టు మద్యలో రెండు బట్టన్స్ విప్పెసాను.కూర్చుంటే నా బాయలు అతనికి కనపడతాయని అలావిప్పాను.అతను వచ్చి చెపుతున్నారు,నేను ఒక్కోసారి పైకి లేచి మల్లి కిందకి వంగిచడువుకునేతపుడు నా షర్టు లో నుండి బాయలు ముచికలతో సహా అతనికి కనపడేవి.అలానా పై అందాలు చూస్తూ నాకు పాఠాలు చెప్పాడు.రాత్రి కి నా పూకు ని కుడా చూపిస్తానులేరా గురుడా అనుకున్నాను.అన్నయ్య వచ్చి భోజనం చేసి నేను ఫ్రెండ్ఇంట్లో పడుకుంటాను అని నాతొ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు.ఎందుకంటే గెస్ట్ వచాడు కదా అందుకని.డిన్నర్అయ్యాక రూమ్ లోకి వచ్చి నేను బుక్స్ తీసుకొని చదువుతున్నాను,అతనుకుడా వచ్చినాకు పాఠాలు చెపుతున్నాడు.కొంచం సేపు విన్నాక,కిత్చెన్ లోకి వెళ్లివాటర్ తాగి,అమ్మా డాడీ పడుకున్నారు కదా అని నా రూమ్ డోర్ గెడ పెట్టిఅతని దగ్గర కూర్చొని మల్లి పాఠాలు వింటున్నాను.నా మిడ్డీ మోకాలి పైకి లేచి నా తెల్లటి తొడలు క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి.అతను ఒక్కోసారి నాచేతుల్ని టచ్ చేసేవాడు.మద్య మద్యలో అతను నా గురుంచి అడిగేవాడు,