Skip to content

నెరజాణ పద్మావతి రంకు లీలలు రాసలీలలు – 3 | Telugu Sex Stories

🔥 Telugu Sex Stories (402) : “అవును చూసాను” అన్నడాయన మళ్లీ… “మూర్తి చూపించాడా మీకు? వాల్లావిడ జాకెట్ విప్పి ,చూడు మిత్రమా నా పెళ్లాం సళ్లు ఎంతున్నాయో చూడు!! అని?”ఆశ్చర్యం గా అడిగాను… “అలా జరగలేదు… కానీ నేను చూసాను…. నేను చూసినట్లు తనకి తెలుసు”అన్నారు… ఈ సారి మరీ ఆశ్చర్యపోయాను.

“నిజమే పద్దూ!! మధ్యాహ్నం వాళ్లింటికెళ్లాను. హాల్ తలుపు దగ్గరగా వేసి ఉంది. నేను అలవాటుగా లోపలికెళ్లాను. బెడ్రూంలో నుంచి మూలుగులొస్తుంటే కిటికీలోంచి చూసాను. మూర్తీ,సుబ్బలక్ష్మీ మ్యాటినీ షో లాగిస్తున్నారు. వొంటి మీద నూలుపోగు లేదు.ఆమె సళ్లు ఇంతే! కమలా పళ్ల లాగ ఉన్నాయి . పిర్రలు మాత్రం చాలా బాగున్నాయి.. పిర్రల మధ్య తోసేయ్యొచ్చు.అరగంట చూసాను బ్లూ ఫిలిం, లైవ్ షో !!!.. బూతులాడుతూ కసిగా కొట్టించుకుంది సుబ్బలక్ష్మి!!”. ఆయనగారు చెబుతుంటే నా చేతిలో ఆయనది మరికాస్త పెద్దదయినట్లు అనిపించింది. మా వారికి సుబ్బలక్ష్మిని కొట్టుకోవాలని ఉందని నా చేతిలో ఆయన దూకుడే చెప్తూంది.” మరి మీ మూర్తి హుషారుగా చెయ్యలేదా?”అడగకూడదనుకుంటూనే అడిగాను.

నెరజాణ పద్మావతి రంకు లీలలు రాసలీలలు – 2 | Telugu Sex Stories

నా తొడల్లో తిమ్మిరి అలా అడిగించింది.
“అబ్బో మూరెడుంది వెధవది, భలే బూతుకూతలు కూస్తూ వాయించేసాడు, నాకు వెర్రెక్కిపోయింది”.
ఆయనగారి వెర్రి సంగతి దేవుడెరుగు, నాకు పిచెత్తిపొతూంది.” దా నువ్వు కూడ నన్ను అలా చెయ్యి” పక్క మీద పడి ఆయన్ని అసహనంగా మీదకి లాక్కున్నాను.
“రా చింపేయ్ పెట్టు” నెనే రెమ్మలు విడదీసి ఆయన పిర్రల మీద చెయ్యేసి నాకేసి అణచుకున్నాను. తడి చేరి పోయి ఉందేమో!! పిష్టన్ లా జర్రున జారిపోయింది. నిండుగా ఉంది నాకు. ఒక రొమ్ము ఆయన నోట్లో తోసాను. ఆయన సాన పెట్టినట్లు నాలుకతో రొమ్ము మీద తిప్పుతూ నాకుతున్నాడు. 🔥 Telugu Sex Stories (402), Telugu Kama Kathalu.

“యేమేం కూసాడు బూతుకూతలూ? ! నువ్వూ కూసి నన్ను చించేయ్ ” అన్నాను.
” ఆహాc, నేను చెప్పను,చెబితే నువ్వు తిడతావ్” అన్నారాయన.
నా వుద్రేకం అంతా కుతూహలంగా మారింది….
“ఏమీ అనను చెప్పండి”అన్నాను నేను. “వూc హూc” తల అడ్డం గా వూపారాయన. “ఫరవాలేదు చెప్పండి” ఆయన్ని తొడలమధ్యకి అణచుకుంటూ అసహనం గా అడిగాను. నీ గురించే ఆ బూతులు” ఆయన భయం గా నాకేసి చూసారు. నా గురించే అనగానే నా తొడల్లో తిమ్మిరి మరింత యెక్కువైపోఇంది,”ఏమిటవి విన్నవీ,జరిగిందీ వివరం గా చెప్పండి” అన్నాన్నేను.
“అతనికి నిన్ను చెయ్యాలని ఉన్నట్లుంది,పెళ్లాన్ని పగల్దీస్తూ నిన్నే చేస్తున్నట్టు”… పైకి తీసి దిగేసారయన.
నా కళ్ల ముందు మూర్తి కదిలాడు. మా ఆయన్ని గట్టి గా కౌగిలించుకున్నాను.”రా కొట్టు ,గట్టిగా కొట్టు”అన్నాను.
“ఎవర్ని మూర్తినా”అడిగారయన నవ్వుతూనే. నేను వులిక్కిపడ్డాను. తిమ్మిరిలో ఆలొచించినా కూడా మాట జారకూడదని సర్దుకుని,”ఏం మీకు లేదా మూరెడు? మీరే చెయ్యండి , కాకుం టే ఏం అన్నాడో చెప్తూ దిగెయ్యండి” అన్నాను. అంటూ ఆయన్ని గట్టి గా అణచుకున్నాను. లోపల లావాలా కాలిపోతుంది. నన్ను చెయ్యాలని ఉన్నా, యెంత నాటకమాడి నాకు వెర్రెక్కించాడు, లైట్లు పోయినప్పుడు నన్ను గోడకి అణచిపెట్టి దోపెయ్యలేకపోయాడా ?, మనసులోనే గొణుక్కుని “చెప్పండీ!!” అన్నాను.
“నీయ్యమ్మ!! ఇవేం సళ్లే, ఆ పద్మావతి సళ్లు చూడు!! గుమ్మడికాయల్లా ఉంటాయి. నేల మీద పడేసి దోపాలనిపిస్తుంది,లంజ నమిత లాగా ఉంటుంది.అంటూ కసిగా పాపం పెళ్లాం సళ్లు పిసికేసాడు!!!.” ఆగారాయన.నాకు కసి ఆగడం లేదు. “నేల మీద ఏం ఖర్మ …పరుపు మీద నే తొయ్యలేకపోయావా!!!” నాలో నేనే అనుకున్నాను.
“తర్వాత,వూపుతూ చెప్పండి” నడుం ఎగరేసాను.
“సుబ్బలక్ష్మి నవ్వుతూనే “దాన్ని చెయ్యండి,ఆమె గారికిష్టమయితే పగలూ రాత్రీ కూడా చెయ్యండి. ఆమెగారి మీద కసి నామీద చూపిస్తారేం” అంది”. అంటూ ఉద్రేకంతో ఆయన ఊగిపోతున్నారు.
“తోస్తాడే !! పగలూ రాత్రీ నాకు తోస్తుంటే నువ్వు పప్ప రాసుకుంటూ పడుకో !! ” మనసులో సుబ్బలక్ష్మి గురించి
నసుక్కుంటూ కింద నుంచి నడుం ఎగరేసాను నేను.
“అలాగే దొబ్బుతా!నీయమ్మ దాన్ని నీ ఎదురుగానే దొబ్బుతా.దాని సళ్లు పిసికి !!!!……దాని బొక్క లో పెట్టి…….” అంటూ నిన్ను చేస్తున్నట్టే చేసాడు సుబ్బలక్ష్మి ని”.
ఆయన చేతులు నా సళ్ల మీద వేసుకుని “గట్టిగా నలపండి,పిచ్చిగా పిసకండి” పెద్దగా అరిచాను ఉద్రేకం తో…..
“ఆ తర్వాత సుబ్బలక్ష్మి మూర్తి మీదకెక్కి తిరగేసి కొట్టింది.సళ్లు చిన్నవయినా ఆ పిర్రలు గుమ్మడికాయల్లా
ఉన్నాయి. కసెక్కిపోఇంది నాకు. ఆ పిర్రల మధ్య నాది తోసేద్దామనిపించింది”.
ఆయన నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకున్నారు. నాలో ఆయన మరింత గట్టిపడడం స్పష్టం గా తెలుస్తోంది. ఆయనకి సుబ్బలక్ష్మి ని చెయ్యాలని దాని పిర్రలని నలపాలని పిచ్చ గా ఉంది. నాకు మూర్తి చేత చేయించుకోవాలని …కింద చెరువైపోతోంది.
ఆయన గారు తనకు సుబ్బలక్ష్మి మీద ఉన్న కసిని నామీద చూపిస్తున్నారు. నేను మూర్తి ని ఊహించుకుని ఆయన్ని నలిపేస్తున్నాను. ఇద్దరిదీ దొంగాటే. నాలో నేనే నవ్వుకుని “నేనెక్కి చేస్తా దిగండి” అన్నాను. ఆయన దిగారు. నేను మీదెక్కి ఆయన్ని తగిలించుకున్నాను. సర్రున లోపలికి దిగిపోయింది. ఒంగున్నానేమో నా సళ్లు ఆయన ముఖం మీదకి ఒంగాయి. వాటిని ఆయన అందుకున్నారు. నేను ఆగకుండా వూపేస్తూ “అంత కసెక్కితే సుబ్బలక్ష్మి పిర్రల మధ్య తోసెయ్యలేకపోయారా?”అన్నాను. దాంతో మా గురువుగారు నాలో మరికాస్త పొడుగయినట్లు అనిపించారు.
“అలాగే తోస్తాను, మరి మూర్తికి నిన్ను చెయ్యాలని ఉందట చేయించుకుంటావా?”
నా చనుగుత్తులు పిసికేస్తూ కింద నుంచి నడుం యెగరేస్తూ అన్నారాయన.
“ఆ!అలాగే తీసుకురా ఒకేసారి నీచేత కింద దింపించుకుంటూ,ఆ గురువు చేత సళ్లు పిసికించుకుంటాను. ఆ తర్వాత ఆ గురువుగారి రోకలిని నువ్వే దింపి ఈ పువ్వు ని పచ్చడయ్యేలా చేయించు”
థప్!! థప్!! వూపేస్తూ అందామనుకున్న ఈ మాటలని మనసులోనే మింగేసాను.
“నీ పెళ్లాన్ని నాకివ్వు ,నేను…..పగలదీస్తాను,పూ….పచ్చడి చేస్తాను అనడిగాడా?” వూపుతూ ఈ ప్రశ్న మాత్రం అడిగాను.
“అడిగాడు. వాళ్ల పనయిపోయినా కూడా సుబ్బలక్ష్మిని అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయి మూర్తి కి దొరికి పోయాను. ముందు సిగ్గుపడ్డాడు, క్షమించమన్నాడు, మాటలు మరచిపోతున్నాడు. ఫరవాలేదని నేను నవ్వేసరికి ” నాకు పద్మావతిని చెయ్యాలని ఉంది. అలాగే సుబ్బలక్ష్మిని చెయ్యాలని నీకూ ఉండొచ్చు, తనని ఒప్పిస్తాను వాయించుకో !!” అన్నాడు….”నడుం యెగరేస్తూ మావారు చెప్పిన మాటలకు నాకు ఉద్రేకం ఆగలేదు, లావా ఎగజిమ్ముతోంది !!! కళ్లు మూసుకుంటే మూర్తి గూటం నా రెమ్మల మధ్య దింపుకున్నట్లుంది !!!. 🔥 Telugu Sex Stories (402), Telugu Kama Kathalu.

“నేను ఆపకున్నా కింద నుంచి ఇంత ఎదురు కొడుతున్నారంటే నాది విడదీసి మూర్తి దుంప దూర్చేసి నువ్వు సుబ్బలక్ష్మి పిర్రల మధ్యలో తోస్తున్నట్లు గా అనుకుంటున్నావేమో!!!!!” మూలుగుతూ అంటూ నేను కూడ ఊగిపొతున్నాను.
ఆయనగారు కూడ చివరికొచ్చేసినట్లున్నారు”అవును,పగల్దీసి పెడతాను సుబ్బలక్ష్మికి ” అంటూ చితికిపోయారు.. కొన్ని సెకన్లలోనే నేనూ వదిలేసాను.
పది నిమిషాల తర్వాత బాత్రూం కి వెళ్లొచ్చి పక్కపక్కనే పడుకున్నాం. బోసిమొలలతో పెనవేసుకున్నతర్వాత మెల్లిగా నేనడిగాను
“ఇంతకీ మధ్యాహ్నహ్నం సుబ్బలక్ష్మి కి తోసే వచ్చారా????”
“లేదు నువ్వు ఒప్పుకుంటావో లేదో తెలీకుండా సుబ్బలక్ష్మిని ఎలా వాయించనూ ?,అప్పటికీ మూర్తి దానికీ దీనికీ సంబంధం లేదు.కావాలంటే చెప్పు సుబ్బలక్ష్మిని పది నిమిషాల్లో ఒప్పిస్తాను. నీ ఉద్రేకం తీర్చుకునే వెళ్లు అన్నాడు. నేనే వద్దన్నాను”.
” ఏం ,ఎందుకని ??” అడిగాను నేను.
“నువ్వు మూర్తి చేత చేయించుకోడానికి ఊc అను,రేపీపాటికి నీకు మూర్తి తో కార్యం, నాకూ సుబ్బలక్ష్మికీ శోభనం” నా సళ్లు నొక్కుతూ అన్నారాయన.
నా సళ్లు జలదరించాయి. మనసు తీయగా మూలిగింది. అయినా తమాయించుకున్నాను.
” మీ సరదా పాడుచేయడం ఇష్టం లేక నేనిందాకట్నుంచీ మీకు సహకరిస్తూ వచ్చాను. సుబ్బలక్ష్మి పిర్రలు చూసి ఆమెకోసం నామీద మూర్తిని ఎక్కిస్తారు. ఆ తర్వాత మరొక దాని నడుం బాగుందని ఆమె మొగుడిని మీరే తీసుకొచ్చి దింపుతారు. ఇలా మనం జంటలు మార్చుకుంటూ పోతే చివరికి రేపు పిల్లలు పుడితే ఎవడి దెబ్బ కారణం అని చెప్పను, ఎవరి విత్తనమని చెప్పను. ఈ వేళున్న వేడి రేపు మీకుండదు. మీ మగాళ్లు తప్పు చెయ్యవచ్చు. రేపు మీరే నన్ను లంజా!! అనగలరు. సో, ఆ టాపిక్ వదిలెయ్యండి.
మీ స్నేహం మీరు నడుపుకోండి” మావారికి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలాను. ఆయన నీరుకారిపోయారు.
“ఆ మర్నాడే సుబ్బలక్ష్మి దగ్గరకెళ్లి మూర్తి లేకుండా చూసి “హితబోధ” చేసి వచ్చాను.
ఇది జరిగిన నెలకి మావారు ఆఫీసు పని మీద క్యాంపుకెళ్లారు. ఆ రోజుకి కానీ నాకు మూర్తికి ఫొన్ చెయ్యడానికి కుదరలేదు. పనుందని చెప్పగానే గురుడు సాయంత్రం ట్రిమ్ముగా దిగిపోయాడు. నామీద ఆశ చావలేదని ఆయనగారు గుమ్మంలో అడుగెట్టగానే తెలిసిపోయింది. యీ సారి గురువుగారు బుధ్దిమంతుడి ఫోజులు పెట్టలేదు. గోపాలకృష్ణుడి లాగానే వచ్చాడు. వస్తూనే…”కులాసాగా ఉన్నావా పద్మా”అనడిగాడు. అతని ఏకవచనం నేను గ్రహించాను. అయితే తొడల మధ్య తిమ్మిరి అంతకు చాలాసేపు ముందునుంచే తొలిచేస్తుండడం వల్ల మాట్లాడలేదు. అన్నీ విప్పుకుని బారజాపుకుని అతనితో రెడీ అయి పిలిచినా కూడా రంకు వ్యవహారాలు కొత్త కావడం వల్ల నా కాళ్లల్లో వణుకు ప్రారంభమయింది. 🔥 Telugu Sex Stories (402), Telugu Kama Kathalu.