Skip to content

మేడం పూకులో మొరటు మోత | Telugu Sex Stories

🐎 Telugu Sex Stories (200) : మేడంతో తెలుగు దెంగుడు: నేను ఒక పెద్ద కంపెని యజమాని ఇంటిలో వర్కరగా పని చేస్తున్నాను. ఇంటి పనులన్నీ నేనే చేస్తుంటాను. ఇంకా మేడం చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తుంటాను. అదే ఇంటిలో సుజాత కూడా పనిచేస్తున్నది. సుజాతకు నాకు మనసులు కలిసాయి. మనసులు కలిస్తే శరీరం ఊరుకుంటుందా? చిన్న చిన్నగా శరీరాలు కూడా కలిసాయి. దానిని అక్కడ ఇక్కడ అని స్థలం పట్టింపు లేకుండా, సiమయం గురించి ఆలోచించకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ దెంగడం మొదలుపెట్టాను. ఎన్ని ప్రదేశాలలో దెంగిన సార్ వాళ్ళ మాస్టర్ బెడఁరూం మజానే వేరే, నాకు నచ్చిన ఒక అద్భుతమైన స్థలం. దొరికే సుఖమే వేరు. మేడం వాళ్లు లేనప్పుడు వాళ్ల బెడ్ రూమ్ మేమిద్దరం వాడుకుంటున్నాము. మేడం వాళ్లు వున్నప్పుడు మాత్రం రాత్రిపూట సపరేటేగా వున్న వాటర్ పుంపు గదిని వాడుకుంటున్నాము. ప్రతి రోజు ఇది జరుగుతూనే వున్నది. అనుకోకుండా ఒక రోజు సారూ కంపెనీ పని మీద ఢిల్లి వెళ్లారు.

అన్నానికి అరిటాకు! సున్నానికి తంబాకు! నా మడ్డకి నీ పూకు – 1 | Telugu Sex Novels

సుజాత ఎప్పటినుండో మేడం ని లీవ్ కావాలని అడుగుతూ ఉంది. మేడం రెండు రోజులు ఇంటికి వెళ్లి రావాలి, మా వాళ్ళని చూసి చాలా రోజులు అయింది, అని ఎన్నో సార్లు ప్రాధేయ పడినా మేడం మాత్రం చచ్చిన సెలవు ఇచ్చేది కాదు. ఎందుకంటే మేడం సారూ ఇద్దరూ ఎదో పని పైన తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇంట్లో పనిమనిషి లేకుంటే చాల కష్టమౌతుంది. ఆ రోజు మేడం ఏ మూడులోఉందో తెలియదు కానీ లీవ్ కావలి అని అడిగిన వెంటనే , సరే వెళ్ళిరా అని ఒకే చెప్పింది. వెళ్లే ముందు ఎట్టిపరిస్థితులలో రేపుసాయంత్రానికి వచ్చేయాలి అని చెప్పి పంపించి వేసింది. ఆరోజు సుజాతను నువ్వు మీ ఇంటికి వెళ్లి రేపు రా.. ఎందుకంటే నువ్వు ఇంటికి వేల్లక చాలారోజులు అయిందిగా అన్నది. 🐎 Telugu Sex Stories (200), Telugu Kama Kathalu.

సుజాత చాలా సంతోషించి ఆమె ఇంటికి వెళ్ళింది. ఆరోజు రాత్రి నేను పుంపు హౌసులో పడుకొందామని వెళుతుండగా , ఎక్కడికి అని మేడం అడిగింది. పడుకుందామని పుంపు హౌసేకి వెళుతున్నాను అన్నాను. సరేలేగాని ఇంట్లోకిరా …పనివుంది అన్నది. నేను లోపలికి వెళ్ళాను, వారియుక్క బెడ్రూములోకి తీసుకెళ్ళింది. అదే AC రూము కదా , చల్లగా వున్నది , కూర్చో అంటూ బెడ్ చూపింది . నేను క్రింద కూర్చున్నాను . ఏమిటి క్రింద కూర్చున్నావు? బెడ్ మీద కూర్త్చో . కానీ ధైర్యం లేక క్రిందనే కూర్చున్నాను. మేడం బెడ్ పై కూర్చుని , నేను నిన్ను ఎందుకు పిలిచానో తెలుసా అన్నది. తెలియదు అన్నాను.

సరేలేగాని సుజాతకు నీకు ఎన్ని రోజులనుంచి భాగోతం నడుస్తున్నది? అన్నది . ఏమిటి మేడంగారు ,మీరు అనేది?…అన్నాను. నాకు అబద్దాలు చెప్పకు రాత్రి పుంపు హౌసులో జరింగింది అంతా చూసాను అన్నది . నాగుండె గుబేల్ అన్నది. చాల బయమేసింది , వుద్యోగం వూదినట్లే అనుకున్నాను. బయపడకు నిజం చెప్పు. నాకు కాళ్ళు చేతులు ఆడటం లేదు.

మేడం హెచ్చరించినట్లుగా లేచి మంచం మీద కూర్చో అన్నది, కూర్చున్నాను. సుజాత అంత బాగున్నదా , దాన్ని బాగా సంతోష పెట్టినావు, నీతోటి బాగా చేఇంచు కున్నదిగా. బాగా పిసికిన్చున్నదిగా.. మేడం అలా అంటూ వుంటే నాకు ఒక వేపు బయమేస్తున్నది. తప్పు క్షమించండి మేడం అన్నాను. రాత్రి మొత్తం నాలుగు సార్లు నీతో కొట్టించుకొన్నదిగా.. సుజాత తప్ప ఈ ఇంట్లో ఎవరు నీకు నచ్చలేదా అన్నది. ఇంకా ఎవరూ ఆడవాళ్ళు లేరుగా మేడం . ఎవరు లేరా? .బాగా ఆలోచించి చెప్పు. ఎవరూ లేరుగా మేడం అని మల్లి అన్నాను. వెంటనే నేను ఆడదాన్ని కాదా,నాకంటే అదే బాగుందా? అన్నది.నాకు షాకు కొట్టినట్లు ఇఇంది .మల్లి బయమేసింది. ఈరోజునుంచి సుజాతను మరచిపో …లేదంటే దాన్ని వుద్యోగంలోంచి పేకేస్తాను.. సరే మేడం ఇకనుండి మీరు చెప్పినట్లే వింటాను.

మంచిది ఇక పడుకో అంది మేడం  …మంచిది  మేడం అని.. ఇక నేను పుంపు హౌసు లోకి వెళతాను అని …ఏమి అవసరంలేదు ఈ బెడ్ మీదే పడుకో …మేడం?…ఏమికాదులే …సారూ రారులే.. వద్దు మేడం ..నేను వెళతాను…నీకు ఏమి బయం లేదు ..సారూ ఈరోజు రారు.. మేము చిన్నవాళ్ళం మేడం.. సారుకు తెలిస్తే …నన్ను బ్రతకనివ్వడు..చెప్పాగా సారూ రారు అని…సరేలే అని పడుకొన్నాను.మేడం కూడా పడుకొన్నది..నా షర్టు విప్పింది…నను తన జాకెట్ విప్పమన్నది..విప్పాను .సుజాతవి నోట్లో పెట్టుకున్నావుగా ..అలానే పెట్టుకో…చీకు… ఇంకా లోపలికి పెట్టుకో.. అబ్బ.. అబ్బా.. అబ్బబ్బా.. ప్లేజ్ క్రిందికిరా…చీకు… బాగా.. చీకు.. అబ్బ …అంత గట్టిగా ..కొరకకు..అబ్బా …అగేట్టుగా లేదు.నీ కడ్డి లోపలికి కుచ్చు …ఇస్ ..అబ్బ.. అబ్బా..కొట్టూ.. గట్టిగా.. ఇంకా …స్పీడుగా..నాకు కారుతున్నది..నువ్వు కూడా నాదంట్లో కార్చు.. అమ్మో.. వామ్మో.. వామ్మో.. వావ్.. వావ్..aaa.. క్ష్కక్కినొ …వ్కుఇమ్మొ.. ఆఆమ్మం..ఆఆమ్మ్మూ…అమ్మా..

ఈ సంగటన జరిగిన తరువాత నేను మావూరు వెళ్లి మూడు రోజుల తరువాత వచ్చినాను. రాగానే మేడం గారు కబురు చేసారు .. అర్జంటుగా రమ్మన్నది , అని నా భార్య నాతో చెప్పింది. నేను మేడం ఇంటికి వెళ్ళినాను. తలుపులు వేసి వున్నవి. ప్రక్కనుండి వెనుకకు వెళ్ళినాను. వుతకవలసిన బట్టలు చాలా వున్నవి. బట్టలు వుతుకుటకు సబ్బు కావాలి కాబట్టి నేను సబ్బు కొరకు కిటికీ వద్దకు వెళ్ళినాను. సబ్బు తీస్తుండగా కిటికీ సందులోనుంచి ఒక దృశ్యం కనబడింది . ఆచర్యంతో గమనించ సాగాను . మేడం ఇంట్లో పెంచు కొనుచున్న చిన్న కుక్క పిల్ల …మేడం రెండు కాళ్ళ సందులోనుంచి చీకుతున్నది. మేడం ఆనందంతో మంచం పై తృప్తిగా కదులు చున్నది .మేడం పూకును డాగ్ బాగా నాకు చున్నది.మేడం అంతులేని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నది. కొద్దిసేపటి తరువాత కుక్కపిల్ల నాకటం ఆపు చేసింది. 🐎 Telugu Sex Stories (200).

మేడం వెంటనే మంచం పై నుంచి లేచి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ వద్దకు వెళ్లి ఒకటి తీసింది .అది అచ్చం పళ్ళు తోముకొనే టూత్ పెస్తట్ లాగ వున్నది.ఏమి జరుగునో అని నేను చూస్తున్నాను .మేడం మల్లి మంచం పైకి వచ్చి ఆ పెస్ట్టును తన పూకుకు రాసుకున్నది. మల్లి కుక్క పిల్ల నాకుతున్నది. ఆపెస్ట్టుకు కుక్క పిల్లకు సంబంధం ఏమిటో అర్థం కాలేదు. మేడంకు పూర్తిగా తృప్తి పొందాక లేచింది. బయటకు వచ్చింది . నేను ఏమి చూడనట్లుగా బట్టలు వుతుకుకుతున్నాను.

కాని ఆ రహాస్యం తెలుసుకోవాలని కసితో వున్నాను. మేడం వచ్చి ఎంత సేపటి క్రితం వచ్చావు అన్నది. ఇప్పుడే వచ్చాను వుతుకుతున్నాను అన్నాను. కొద్ది సేపటి తరువాత మేడం డాగ్ ను శుభ్రముగా కడగమంటే కదిగినాను. మేడం ఓపెన్ హాల్లో T.V.చూస్తున్నది. నేను మెల్లగా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ వద్దకు వెళ్లి ఆ పెస్ట్టును చూసినాను. దాని పై ఇలా వ్రాసి వున్నది “ఈ పేష్టు మాంసం వాసనతోను మరియు సుగంద పరిమళ వాసనతోను వుండి చాలా తియ్యగా వుంటుంది . ఈ పేష్టు వ్రాసిన్ చోట డాగ్స్నాకును . కొద్దిసేపు నాకిన తరువాత తియ్యదనం వుండదు . అందువలన మల్లి వ్రాసుకోవాలి. అప్పుడు స్త్రీ అంగమును గాని పురుషుల అంగమును గని పెట్ డాగ్స్ తనివితీరా చీకును.

భర్తలను కోల్పోయిన స్త్రీలు, పెళ్ళికాని యువతులు , భార్యను కోల్పోయిన పురుషులు , పెళ్ళికాని పురుషులు ఈ పేష్టు వాడుకొని డాగ్స్ అంతులేని సంతృప్తి పొందవచ్చు.”ఇది చదివిన తరువాత నాకు విషయం అర్థమైనది. బట్టలు వుతకటం పూర్తి ఇన వెంటనే మా ఇంటికి బయలు దేరు చుండగా ఈ రోజు ఇక్కడే వుండు పని వున్నది అన్నది మేడంగారు. తప్పదుకదా ..సరే ..అన్నా.. రాత్రి తొమ్మిది ఐంది . నన్ను గదిలోకి రమ్మన్నది..వెళ్ళాను..గదిలోని లైట్లు అన్ని వేసింది.. చాప పరిచింది.. రమ్మన్నది..వచ్చాను..రేజరు ఇచ్చి చేతి క్రింద వెంట్రుకలు తీయమన్నది..తీశాను..ఆనందంతో మెలికలు తిరుగుచున్నది ..పాసు వస్తున్నది బాత్ రూంలోకి తీసుకేల్లమంటే తీసుకెళ్ళాను ..కూర్చొని పూకు కదగామంటే కడిగాను. మల్లి గదిలోకి ఎత్తుకొని వచ్చి చాపపై పడుకోబెట్టాను. మల్లి రేజరు ఇచ్చి క్రింది వెంట్రుకలు తీయమన్నది. క్రింది వెంట్రుకలు ఏమిటి అన్నాను.

గుద్దమేదివి అంటూ నీ పెళ్లానికి ఎప్పుడు తీయలేదా అన్నది.. నేను దానికి లేదు అన్నాను..మరి సుజాత తీయుంచుకోన్నడా అన్నది …లేదు అన్నాను..ఎందుకు అబద్దం చెప్పుతావు..సరేలే నావి తేయుచున్నవుగా …నాకు కారు చున్నది…అబ్బ..అబ్బా..అబ్బబో..లోపల పెట్టు..బాగా లోపలికి…ఇంకా …ప్లీజ్…గుద్దు…ఆరోజు సుజాతను గుద్దినవుగా అట్లా గుద్దు..అబ్బ.. అమ్మో…వామ్మో…వామ్మో…నా మొగుడు లంజకొడుకు ఎప్పుడు ఇట్లా చేయలేదు…లంజకొడుక ఇంత గట్టితనం ఎట్లా వచ్చిందిరా..నీ మొగతనం పాడుగాను…అబ్బ..వామ్మో..ఒరేయ్ ..నా బొడ్డు మీద కార్చర..వద్దు మేడం పక్క బట్టలు పాడు అవుతాయి.. లంజ కొడకా నేను చెప్పింది చేయరా..సలహాలు వద్దురా..నీ రసం నా బొడ్డు మీద ,నా సళ్ళమీద కార్చర…వామ్మో..వామ్మో..అబ్బ..అబ్బా.. ఓరినాయనో..వావ్ …అమ్మా..కొట్టు..అబ్బా.. కొట్టు..నీ సుల్లికయలో వున్నది మొత్తం కార్చరా.. అబ్బ..తృప్తిగా వుందిరా…వావ్ … అమ్మో..ఇక చాలు..చాలు..ఓఓఓఓ.. 🐎 Telugu Sex Stories (200), Telugu Kama Kathalu.