Skip to content

మొడ్డ మూరెడు.. కానీ పూకు పిడికెడు – 14 | Telugu Sex Kathalu

రాజమండ్రి — శిరీష్ మర్నాడు ఉదయం ఇంటి ముందున్న పూల మొక్కలకి నీళ్ళు పెడుతుండగా ఏదో బండి ఆగిన శబ్దం వినిపించి తలత్రిప్పి గేట్ వైపు చూశాడు.. అజయ్ తన జీప్ దిగి గేట్ తీసుకుని లోపలికి వస్తూ కన్పించాడు..  💋 Telugu Sex Kathalu (90)

శిరీష్ ముఖంపై చిరునవ్వు విరిసింది.
“హ్మ్… అజయ్! రా రా… నేను అనుకున్నదానికన్నా చాలా తొందరగానే వచ్చావేఁ!” అన్నాడు.
అజయ్ ఆశ్చర్యపోతూ ఆగిపోయి — “నేనొస్తానని ముందే అనుకున్నావా, గురూ!?”
శిరీష్ అవునన్నట్లు తలూపి, “నీకు నిన్ననే చెప్పాను కదా…. నీ గురించి నీకన్నా నాకే బాగా తెలుసునని!” అంటూ నర్మగర్భంగా నవ్వాడు.
“అయితే… నేనిక్కడికి ఎందుకొచ్చానో చెప్పు చూద్దాం?” జేబులో చేతులు పెట్టుకుని కళ్ళెగరేస్తూ అడిగాడు.
శిరీష్ తన చేతిలో వున్న వాటర్ జగ్ ని పక్కనున్న గట్టుమీద పెట్టి, “హ్మ్… ఎందుకొచ్చావో చెప్పనా లేక ఎక్కడకెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చావో కూడ చెప్పనా…!?” అతని కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ అన్నాడు.

నీకు నాకు శోభనము జరుగుతుండగా .. పచ్చ పైర గాలి వీస్తుండగా – 4 | Telugu Boothu Kathalu

అజయ్ ముఖంలో భావం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. గుటక మింగుతూ శిరీష్ తో కళ్ళని కలపలేనట్టు చప్పున తన తలని క్రిందకి దించేశాడు. ‘గురూకి ఎలా తెలిసిపోయింది?’ అనుకున్నాడు మనసులో.
నిజానికి డైరెక్టుగా శిరీష్ ఇంటికనే బయలుదేరిన అతడు…. ఒక్కసారి సౌమ్యని చూడాలని అన్పించటంతో దారి కాకపోయినా ముందు ఆమె ఇంటి వైపే తన జీప్ ని పోనిచ్చాడు. ఐతే… ఆమెను ఎందుకనో ఆమెను చూడకుండానే వెనుదిరిగి ఇక్కడికి వచ్చేసాడు.
శిరీష్ నిర్మలంగా నవ్వుతూ అజయ్ ని సమీపించి, “చూశావా… నేనేమీ చెప్పకుండా నువ్వే సమాధానం ఇచ్చేశావ్!!!” అన్నాడు.
అజయ్ మౌనంగా తన చేతులు కట్టుకుని వున్నాడు. ఒక పోలిస్ గా ఎందరో దొంగనాయాళ్ళను పట్టుకున్న అతడు మొదటిసారి శిరీష్ ముందర ఒక పట్టుబడ్డ దొంగలా నిలబడ్డాడు. 💋 Telugu Sex Kathalu (90).

శిరీష్ అతని భుజమ్మీద చెయ్యేసి, “లోపలికి పద… మాట్లాడుకుందాం!” అన్నాడు.
అజయ్ ని చూసిన వాణీ గబగబా పరుగెత్తుకుంటూ వాళ్ళ ముందుకొచ్చి, “అన్నయ్యా! ఏంటి ఇంత పొద్దున్నే వచ్చావ్?” అని అడిగింది.
“వాణీ… ముందు వాణ్ణి లోపలికి రానీయ్…!” అన్నాడు శిరీష్ తన నవ్వును మెయింటెయిన్ చేస్తూ.
అజయ్ గుర్రుగా వాణీని చూస్తూ, “గురూ… నీ మరదలితో చెప్పు. ఇంకోసారి నన్ను ‘అన్నయ్యా’ అని పిలవొద్దనీ!” అని శిరీష్ తో అన్నాడు.
ఇద్దరూ లోపలికొచ్చి హాల్లో కూర్చున్నారు.
శిరీష్ కూడా తన మొహాన్ని సీరియస్‌గా పెట్టి వాణీతో, “ఔను. నిజమే… అజయ్ ని నువ్వు ‘అన్నయ్య’ అని పిలవొద్దు…!” అంటూ చిన్నగా కన్నుకొట్టి, “కావాలంటే… అం-కు-ల్, అని పిలుచుకో!” అన్నాడు.
“అంకులా!” అంటూ వాణీ గలగల నవ్వేసింది.

అజయ్ బిక్క మొహం వేసి, “గురూ… నువ్వు కూడా మొదలెట్టావా!” అన్నాడు శిరీష్ తో.
“లేదు లేదు… నేను అన్నయ్యా అనే పిలుస్తాను!” అంటూ అజయ్ ప్రక్కన కూర్చుంది.
అప్పుడే లత ఆ గదిలోకి ప్రవేశించింది. తలారా స్నానం చేసి కాలేజీ యునిఫారం ధరించి తన తడి జుత్తును టవల్ తో శుబ్రంగా తుడుచుకుంటూ, “అరే… అజయ్ గారూ! మీరెప్పుడు వచ్చారు?” అని అడిగింది.
“ఇప్పుడే…” అని బదులిచ్చాడు అజయ్.

“టీ తీస్కొస్తానుండండీ!” అంటూ వడివడిగా కిచెన్ వైపు కదిలిందామె.
వాణీ అజయ్ గడ్డం పట్టుకుని తనవైపు తిప్పుకుని, “ఇప్పుడు చెప్పన్నయ్యా… ఇంత పెందలాడే వచ్చావేంటి?” అని అడిగింది మళ్ళీ.
లత ఆ మాటలు విని ‘అన్నీ దీనికే కావాలి!’ అని సణుక్కుంటూ టీ చేయ నారంభించింది.
అటు అజయ్ ఒకసారి వాణీని, శిరీష్ ని మార్చి మార్చి చూశాడు. 💋 Telugu Sex Kathalu (90)
శిరీష్ మొహం ఎప్పటిలాగే ప్రశాంతంగా వుంది. అయితే… వాణీ కళ్ళు మాత్రం చిలిపిగా కదులుతున్నాయి.
మళ్ళా గుండెల్లో ఏదో తియ్యని తిమ్మిరి మొదలయినట్టు అన్పించింది అజయ్ కి. ఇక ముసుగులో గుద్దుడు అనవసరమనిపించింది.
వాణీని చూస్తూ, “నీ వ్-వదినని చూద్దామని వచ్చాను!” అన్నాడు.

“హాఁ…హ్…హ్…హా!!”
శిరీష్ గట్టిగా నవ్వుతూ అజయ్ జబ్బని చరిచాడు.
వాణీ — ముడిపడ్డ కనుబొమలతో, “ఏఁ…హ్…ఎవరూ—?” అంటూ వెంటనే తలకొట్టుకుని, “ఓహ్… నిన్న వచ్చారే వాళ్లా… ఆంటీ… సౌ-మ్-గా—” అంటూ అజయ్ మొహాన్ని చూసి ఠక్కున ఆగిపోయింది.
ఆమె కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి. పెదవులపై చిన్నగా మొదలైన నవ్వు ప్రభాత వెలుగులా ముఖమంతా పరుచుకుంది.
“హ్-అన్నయ్యా! నువ్వు… సిగ్గు-పడుతున్నావా?! అయ్యబాబోయ్!!” అంటూ కుర్చీలోనే ఓసారి ఎగిరిందామె.
ఆనందాశ్చర్యాలతో ఆమె కళ్ళు నక్షత్రాల్లా తళుక్కుమంటున్నాయ్.

అజయ్ కి మొహమంతా చిరచిరలాడుతున్న భావన కలిగింది. మెడచివర్ల నుంచి వేడి ఆవిర్లు వస్తున్నట్టు అన్పించటంతో మెల్లగా తన కాలర్ ని సర్దుకున్నాడు.
లత ట్రేలో టీ పట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి, “కంగ్రాట్స్ అజయ్ గారూ…!” అంటూ టీ కప్పుని అతనికి అందించింది.
అజయ్ ఆమెను చూసి కాస్త ఇబ్బందిగా నవ్వుతూ టీ తీసుకున్నాడు.
అప్పుడే— బయట నించి సైకిల్ బెల్ శబ్దం రెండుసార్లు వినిపించింది.

“అఁ… రమా…వచ్చేసిందేఁ!” అంది లత.
రమ… వాణీ క్లాసుమేటు. రెండు వీధుల అవతలే ఆమె ఇల్లు వుంది. రోజూ ఇద్దరు కలిసే స్కూలుకి వెళ్తారు.
వాణి లేచి తన బ్యాగ్ ని తెచ్చుకుని, “వెళ్ళొస్తానక్కా!” అంది లతతో.
“హ్మ్… సరే! ఔను, వంటగదిలో టిఫిన్ బాక్స్ వుంచాను. పెట్టుకున్నావా?” అంటూ గోడ గడియారం వంక చూసింది లత. ఎనిమిదిన్నర కావస్తోంది. ఆమెకి కూడ కాలేజీకి టైం ఔతోంది.
“ఆ… పెట్టుకున్నా,” అని అనేసి అజయ్ తో, “నీతో ఇంకా చాలా మాట్లాడాలని వుంది అన్నయ్యా… ప్చ్… కానీ ఎగ్జామ్స్ టైమ్— హుఁ… వెళ్ళాలి!!” అంటూ పెదవి విరిచింది వాణీ.
బయట నించి మరోసారి సైకిల్ బెల్ సౌండ్ విన్పించింది. వెంటనే, “ఓయ్… వాణీ!” అనే పిలుపు కూడా.
“హా… వస్తున్నానేఁ!” అని తన స్నేహితురాలికి బదులిస్తూ తన బ్యాగ్ ని భుజానికేసుకుని అందరికీ ‘బై’ చెప్పి బయటకెళ్ళిపోయింది.
లత గుమ్మందాక పోయి ఆమెను సాగనంపి తిరిగి లోపలికి వచ్చింది. 💋 Telugu Sex Kathalu (90), Telugu Boothu Kathalu.

“ఏంటీ… మీరింకా తయారవ్వలేదు! ఇవ్వాళ స్కూల్ కి వెళ్ళరా?” అంది శిరీష్ తో.
శిరీష్ అజయ్ ని ఓసారి చూసి ఆమెతో, “మ్… ఊహుఁ… నా—క్కొంచెం వేరే పనుంది. అవును… నీకూ కాలేజీకి టైం అయ్యిందనుకుంటా!” అని అన్నాడు.
లత ఔననట్టు తలూపుతూ, “మ్… టిఫిన్ ని హాట్ పేక్ లో పెట్టి టేబిల్ మీద పెట్టేను. ఇప్పుడు తీసుకురమ్మంటారా? తర్వాత తింటారా?” అని అడిగింది.

“తర్వాత తింటాంలేఁ…” అని శిరీష్ అనటంతో ఆమె కూడ తయారై తన బాక్స్ ని తీసుకొని బ్యాగ్ లో సర్దుకొంటూ, “మాటల్లో పడిపోయి టిఫిన్ చేయటం మర్చిపోకండి… ఇద్దరూ!” అని వాళ్ళతో అనేసి కాలేజీకి బయలుదేరింది.
ఆమె గేట్ దాక వెళ్ళేవరకూ చూసి శిరీష్ తన తల త్రిప్పి, “హ్మ్… అజయ్! ఇంకేంటి విషయాలు?” అన్నాడు క్యాజువల్ గా.

అటు సామిర్, సుజాతకి చేరువయ్యేందుకు మార్గాలను అన్వేషిస్తూ వుంటే… నాస్మిన్ — తన చదువుమీద కన్నా సుజాతని తన అన్నకు దూరంగా వుంచటానికే ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టసాగింది.
సుజాత మళ్ళా తన ఇంటికి రాకుండా వుండటానికి, కలిసి చదువుకునే మిషతో తనే ఆమె ఇంటికి వెళ్ళేది. దాంతో, సామిర్ కి సుజాతని కలుసుకునే అవకాశమే లేకపోయింది.
ఎట్టకేలకు పదవ తరగతి పరీక్షలు మొదలయ్యాయి.
నాస్మిన్ ఇంటి నుంచే ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళే దారి కావటంతో సుజాత తన హాల్ టికెట్, ప్యాడ్ పట్టుకొని మొదటి రోజున ఎనిమిదింటికల్లా నాస్మిన్ ఇంటికి వచ్చింది.
నాస్మిన్ వాళ్ళ అమ్మ ఇద్దరినీ ‘అల్లా అంతా మంచిగా జరిగేలా చూస్తాడు’ అంటూ దీవించి, “టెన్షన్లు ఏమీ పెట్టుకోకుండా బాగా రాయండి,” అంది.
సామిర్ బైక్ ని స్టార్ట్ చేసి సుజాత వంక చూసి ఎక్కమని సైగ చేశాడు.
కానీ, నాస్మిన్ గబుక్కున ముందుకెళ్ళి ఒక కాలు అటు మరో కాలు ఇటు వేసుకుని ఎగిరినట్టుగా బైక్ ని ఎక్కింది. సామిర్ ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి ఆమెను గుర్రుగా చూసి ముందుకు తిరిగాడు. తర్వాత సుజాత కూడా నాస్మన్ వెనుకనే బైక్ ని ఎక్కి కూర్చుంది. నాస్మన్ సర్దుకుంటున్నాట్టుగా మరికాస్త ముందుకు జరిగి తన ఎత్తులను సామిర్ కి తాకించింది.
సామిర్ తన అమ్మీకి బాయ్ చెప్పి బైక్ ని పోనిచ్చాడు.
ఇద్దరాడాళ్ళూ చుడీదార్స్ ధరించారు. గాలికి వాళ్ళ చున్నీలు జండాల్లా రెపరెపలాడుతున్నాయి.
సుజాత మొహం తనకు కనిపించేలా సైడ్ మిర్రర్ ని కాస్త సరిచేసాడు సామిర్. ఆమె చాలా టెన్షన్ గా వున్నట్టు కనపడిందతనికి.
‘బహుశా ఎగ్జామ్స్ గురించి కలవరపడుతోందేమో!’ అనుకుంటూ, “పదో తరగతి… పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్… అని ఏమీ ఫికర్ కావద్దు. పాసయ్యేలా రాయండి… బస్! తెన్త్ తర్వాతనే అసలీ బాత్ షురూ ఔతుంది. ఈ తెన్త్ సర్టిఫికేట్ తర్వాత కేవలం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కోసం రిఫరెన్స్ గా పనికొస్తుందంతే!” అన్నాడు.
అతనలా అన్న వెంటనే, సుజాత ముఖంపై చిరునవ్వు మెరవటం అతని కంటపడింది.
‘యస్…’ అనుకుంటూ తను కూడ నవ్వుతూ బైక్ ని ముందుకి ఉరికించాడు. 💋 Telugu Sex Kathalu (90), Telugu Boothu Kathalu.