Skip to content

మొరటోడికి మొగలి పువ్వు ఇస్తే మడిచి ఎక్కడో – 5 | Telugu Sex Kathalu

Telugu Sex Kathalu (68) : కోకిల: ఇంకా చాలు పప్పి మళ్ళి రేపు చెప్తాను కధ..
పప్పి: రేపా ? ఎందుకు చెప్పు వింటాను పర్లేదు..
కోకిల: ఆ మా అయన వచ్చే టైం అయ్యింది..రేపు చెప్తాలే..
పప్పి: మంచి రస పట్టులో ఉండగా నస పెట్టావే పిల్ల…
కోకిల నవ్వుకుంటూ లోపలకి వెళ్ళిపోయింది…
పప్పి ఛీ ఇది మంచి టైం లో ఆపేసింది.
సరే అని తాను కూడా ఇంటికి బయలుదేరాడు..
మెట్లు ఎక్కుతుంటే ఇంటి ఓనర్ ఎదురు పడ్డాడు..
పప్పి: హలో అండి నా పేరు పప్పి..
ఓనర్: ఓ అవునా..నన్ను కొంచం మా ఇంటి దాకా తీసుకెళ్తారా ? నాకు కళ్ళు కనపడవు..
పప్పి: అయ్యో దానిదేముంది…పదండి…అని చెయ్యి పట్టుకుని నడిపిస్తున్నాడు.. | Telugu Sex Kathalu (68)

ఓనర్: మీరేనా కొత్తగా వచ్చింది..
పప్పి: అవునండి..అవును…మీకు కళ్ళు కనపడకపోతే కిందకి ఎలా వచ్చారు..
ఓనర్: అదా మా ఆవిడా కాసేపు వాకింగ్ కి వెళ్ళమంది…
పప్పి: ఓహ్ రోజు వెళ్తారా ?
ఓనర్: లేదండి మా ఆవిడా చెప్పినప్పుడే…
పప్పి: ఇదిగో మీ పోర్షన్ వచ్చింది…
ఓనర్: ఒసేయ్…నేను వచ్చేసా…..
వైఫ్: ఏమన్నా అంటే అన్నానంటారు ఆ వాకింగ్ కాస్త మెల్లగా చెయ్యచ్చుగా..అంత హడావిడి ఎందుకు ?
ఓనర్: హడావిడి ఏమిటి గంట నుంచి చేస్తున్నాను..
వైఫ్: సరే సరే… అబ్బాయి రెంట్ ఇస్తున్నాడు..పది నిమిషాలు..
పప్పి: రెంట్ తీసుకోడానికి పది నిమిషాలు ఎందుకండీ ?
ఓనర్: మా ఆవిడా అంతే…
ఓనర్: అయ్యిందా ?
వైఫ్..లేదు కాసేపు ఆగలేరా ?
ఓనర్: ఆగుతా..

కోటి అబద్దాలాడయినా! కుత్త దెంగమన్నారు పెద్దలు | Telugu Boothu Kathalu

వైఫ్: మీరు ఇప్పుడు పొడిచేది ఏముంది ?
ఓనర్: అంతేగా అంతేగా !!!!!!!!!!
పప్పి కి కుతూహలం మొదలైంది…మెల్లగా కిటికీ దగ్గరికి చేరి తొంగి చూసి హతాశుడయ్యాడు…
వైఫ్: కుమ్మరా తొందరగా… గంట నుంచి దెంగుతున్నావు… ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఉమ్మ్మ్ ఆహ్ ఆహ్
రేయ్ తొందరగా కానీరా..ఇంకా ఎంత సేపు మేనేజ్ చేయమంటావ్… హుమ్మ్ హుమ్మ్.. అరగంట నుంచి వొంగోబెట్టావ్..ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్… రెంటు రెంటు అని గంట నుంచి వాయిస్తున్నావ్..నీ యబ్బ….కానీ కానీ.. ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్… ఏమండి వచ్చేస్తున్నా అయిపోతోంది..ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్.. వీడు రెంటు కోసం సతాయిస్తున్నాడు..ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్.. ఉమ్మ్ కానివ్వరా… ఆహ్ అయిపోయిందా… హమ్మయ్యా ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్.. ఇంకా పో …మళ్ళి వచ్చే నెల చూద్దాం..
అబ్బాయి: లేదు అంటి..మళ్ళి రేపు ఇస్తా రెంట్
వైఫ్: ఓరినీయమ్మ…వొద్దు అని చెప్పనా..మళ్ళి కావలసినప్పుడు నేనే పిలుస్తా …దెంగేయి..హమ్మా..నా నడుము..
పది నిమిషాలాగి..ఏవండీ లోపలకి రండి…
పప్పి నెమ్మదిగా జారుకున్నాడు..అక్కడ నుంచి…

| Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu.

మరుసటి రోజు రాబర్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళగానే డయానా ఇంటికి వచ్చాడు పప్పి..
డయానా: ఓహ్ పప్పి వచ్చేసావా ? టిఫిన్ చేస్తావా ?
పప్పి: వొద్దు పాపా….ముందు కధ చెప్పు..
డయానా: అబ్బో నా కధ నీకు బాగా ఇంటరెస్టింగ్ గా ఉన్నట్టుండి..
పప్పి: మరి ఉండదా ?
డయానా సరే అని వచ్చి పప్పి పక్కన కూర్చుని చెప్పడం మొదలెట్టింది..
లంచ్ కి బయటకి వెళదాం అన్నాడా ? సరే అని నేను రెడీ అయ్యి వచ్చా..
వాసు: ఏంటి ఈ డ్రెస్ … వాసు తో వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాంటి డ్రెస్…నో నో ..ఏదన్న సెక్సీ గా రెడీ అయ్యి రా..
డయానా: వాట్..వీడితో బయటకి వెళ్ళటమే ఎక్కువ అనుకుంటే సెక్సీ డ్రెస్ అంట…అంటూ తల దించుకుని లోపలకి వెళ్ళింది..
లోపలకి వెళ్లిన డయానా ఆలోచించడం మొదలెట్టింది..
ఏంటిది ఎం చేస్తున్నాను నేను…వాడు డ్రెస్ చేంజ్ నేను లోపలకి వచ్చేసానా ? | Telugu Sex Kathalu (68)

అయినా మొహమాట పడటానికి ఏముంది..నన్ను చూసి వాడు కొట్టుకున్నాడు..వాడ్ని చూసి నేను కూడా..
అనుకుంటూ సిగ్గుపడుతూ…హుసాగారుగా డ్రెస్ మార్చింది..
కొంచం మోడరన్ గా డ్రెస్ చేసుకుని హరి స్టైల్ మార్చి..కాస్త హుషారుగా బయటకి వచ్చింది..
బయటకి వచ్చిన డయానా ని చూసి వాసు మతిపోయింది…
ఈ మోడరన్ డ్రెస్ సరిపోతుందా సర్ కి..అని చిలిపిగా అడిగింది..
వాసు: పద పద అంటూ తలుపు వేస్తుంటే లాక్కెళ్తున్నాడు..
ఇద్దరు కార్ ఎక్కారు..
కార్ ఎక్కంగానే డయానా ని ఒళ్ళోకి లాక్కున్నాడు వాసు.
డయానా: ఏయ్ ఏంటిది రోడ్ మీద ?
వాసు: ఓహ్..ఇంట్లో అయితే ఓకే అన్న మాట ?
అన్నాడు కానీ వదల్లేదు..
డయానా కూడా లేవలేదు..
వాసు భుజానికి అనుకుని కూర్చుంది..
కుడి చేత్తో స్టీరింగ్ పట్టుకుని ఎడమ చెయ్యి డయానా బుజం మీద వేస్తూ…మెడ మీద వేళ్ళతో గీస్తున్నాడు..
వాసు: ఇంట అందంగా ఉన్నావేంటి ?

డయానా: ఏమో నాకేం తెలుసు..
వాసు: తెలీదా అంటూ చెయ్యి ఎడమ సన్ను మీద వేసి పిండేసాడు..
దాని కోసమే వెయిట్ చేస్తున్న దానిలా డయానా ఆహ్ అంది..
వాసు ఇంకోసారి పిండాడు..
డయానా: ఏంటిది పబ్లిక్ లో…
అలా సరసాలుసుకుంటూ లంచ్ ఫినిష్ చేశారు..
పక్కనే ఎదో షాపింగ్ మాల్ ఉంటె వెళ్లారు ఇద్దరు..
వాసు: ఈ షాప్ లో ట్రయిల్ రూమ్స్ ఖాళీగా ఉంటాయి..ఒక ట్రయిల్ వేద్దామా ?
డయానా: దేనికి ట్రయల్ ? బట్టలు కొంటున్నావా ?
వాసు: నీ మొహం…నిన్ను ఒక ట్రయిల్ వేయమంటావా ?
డయానా: ఛీ…అంటూ వాసు ని కొడుతూ…ఒక షాప్ లోకి వెళ్లారు..
షాప్ అంతా ఖాళీగా ఉంది…
ఇద్దరు ఊరికే చేతులు పట్టుకుని నడుస్తుంటే…ఒక సెక్షన్ లో ఎదో చప్పుడు వస్తోంది..
వాసు: షాప్ లో ఎవరు లేరు..చప్పుడు ఎక్కడా అంటూ వెతికాడు..
డయానా చెయ్యి పట్టుకుని అక్కడికి తీసుకెళ్లి..అక్కడ చూడు…అన్నాడు..
డయానా తల తిప్పి ఆ సెక్షన్ లో టేబుల్ కిందకి చూసింది..
అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు అబ్బాయిలది రెండు చేతులతో పట్టుకుని చీకేస్తోంది..
డయానా: ఛీ అంటూ సిగ్గుపడింది..
వాసు: అందులో ఛీ ఏముంది..ఆమె ఈ షాప్ ఓనర్..వాళ్ళు ఎవరో అయ్యుండచ్చు..
డయానా: కానీ ఇద్దరితో ఇలా పబ్లిక్ గా.
వాసు: ఎవరు ఫాంటసీస్ వాళ్ళవి…అంటూ ఇద్దరు కార్ దగ్గరకి వచ్చారు.. | Telugu Sex Kathalu (68)

వాసు: అవును నీకు ఏమి ఫాంటసీస్ లేవా ?
డయానా: ఉన్నాయి..కానీ పెళ్లి అయిపొయింది గా..
వాసు: అయితే ?
డయానా: ఛీ పెళ్లి అయ్యాక తప్పు
వాసు: ఓహ్..అదా..మొగుడు ఓకే అంటే..
డయానా: అప్పుడు ఆ కధే వేరు..
వాసు: అబ్బో అమ్మాయిగారికి అన్ని ఫాంటసీస్ ఉన్నాయా ?
డయానా: నవ్వేసింది
వాసు: అవేంటో చెప్పరాదు ?
డయానా: నో నేను చెప్పను బాబు..మళ్ళి నన్ను ఏడిపిస్తావ్.
వాసు: ఏడిపించను చెప్పు.
డయానా: అది…వేరే వేరే వాళ్ళతో చెయ్యాలని..
వాసు: అమ్మని…మరి రాబర్ట్ కి చెప్పవ ?
డయానా: ఇలాంటివి ఎవరైనా చెప్తారా ? అందుకే వాటిని ఫాంటసీస్ అంటారు..
వాసు: నాతొ కూడానా ?
డయానా: నీకు చెప్పానుగా..
వాసు: అదే కాదు నాతొ కూడా చెయ్యాలని ఉందా ?
వేరే వేరే వాళ్ళతో అంటే..నాకు నచ్చిన వాళ్ళతో…
వాసు: నేను నచ్చానా ?

డయానా ఏమి మాట్లాడలేదు..
ఇద్దరు ఇంటికి చేరారు…ఇంటికి వెళ్లేసరికి రాబర్ట్ వచ్చేసాడు.
ఇద్దరు కాసేపు మాట్లాడుకున్నారు..
నైట్ డిన్నర్ చేసాక బయల్దేరాడు వాసు..
డయానా డోర్ దాకా వచ్చి…వెళ్లాలా అంది..
వాసు: నాకు షాపింగ్ మాల్ ఇస్తానంటే ఉంటా
డయానా: షాపింగ్ మాల్ ఇవ్వడం ఏంటి
వాసు: పొద్దున్న చూసావుగా
డయానా: ఛీ….సిగ్గులేదు నీకు…అంటూ రాబర్ట్ వింటున్నాడేమో అని వెనక్కి తిరిగి చూసింది..
రాబర్ట్ టీవీ చూస్తున్నాడు..
డయానా: ఎలాగూ రేపే కదా పార్టీ. నైట్ ఉండిపోరాదు ?
వాసు: సరే…కానీ నువ్వు నాకు రాత్రంతా మంచి సెక్సీ సారీలో కనిపించాలి…
సరే అని డయానా హుషారుగా లోపలకి వేల్లోపోయింది..
రాబర్ట్ అన్ని గమనిస్తూనే ఉన్నాడు..
డయానా కాసేపాగి…నైట్ డ్రెస్ వేసుకుని …వాసు కి బెడ్ షీట్స్ ఇస్తా అని గెస్ట్ రూమ్ కి వెళ్ళింది..
నైట్ డ్రెస్ లో డయానా ని చూసిన వాసు..
వాసు: ఏమున్నావే…కసిగా…ఇక్కడే పడేసి దెంగాళ్ళని ఉంది..
డయానా: ఛీ నోర్ముయ్యి..
వాసు: నీ నోటితో ముయ్యచ్చుగా అంటూ మీదకి లాక్కున్నాడు..
వాసు మీద పడింది డయానా…డయానా సళ్ళు వాసు గుండెలకి మెత్తగా తగులుకున్నాయి..
వాసు చేతులు డయానా గుద్ద మీద వేసి: ఏంటే బ్రా పాంటీ లో వేసుకోలేదా. ? | Telugu Sex Kathalu (68)

డయానా: లేదు..
వాసు: ఏ
డయానా: ఫాంటసీ ఫాంటసీ..
ఇంతలో రాబర్ట్ వచ్చి మంచి మ్యాచ్ వస్తోంది చూద్దాం రా రా అని వాసు ని పిలిచాడు.
రాబర్ట్ గొంతు వింటి టక్కున లేచింది డయానా..
డయానా లేచేటప్పుడు వాసు కాళ్ళు డయానా సళ్ళకి తగలటం గమనించాడు రాబర్ట్…
వాసు సైలెంట్ గా వచ్చి సోఫా లో కూర్చున్నాడు..
వాసు: మ్యాచ్ వద్దు రా ఏదన్న హారర్ మూవీ పెట్టు
రాబర్ట్: సరే..డయానా హార్రో మూవీ పెడుతున్నా…డా నువ్వు కూడా చూద్దుగాని..
డయానా: సరే అని వచ్చి ఎక్కడ కూర్చోవాలా అని చూస్తోంది..
వాసు రాబర్ట్ ఇద్దరు చెరో చివరికి జరిగారు..
డయానా వచ్చి మధ్యలో కూర్చుంది..
సినిమా స్టార్ట్ అయ్యింది…వాసు వెళ్లి దుప్పటి తెచ్చుకున్నాడు…ఏసీ ఎక్కువ ఉందని..
లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసేసాడు రాబర్ట్.
| Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.