Skip to content

శోభనం గదిలోకి వెళ్లి పురిటి నుండి వచ్చిందంటే! వగలాడి XV | Telugu Srungaram

“సమీర్ గారూ ఇదిగోండి………..వెలిగించుకోండి……..”

అత్త నిమ్మపండు చీర కట్టుకుని అదేరంగు జాకెట్టు లో రతీదేవి లా ఉంది. కుర్చీ లో కూర్చుని ఉన్నాడు సమీర్, అత్త ముందుకి వంగి ఆయన సిగరెట్ వెలిగిస్తోంది. వంగిన అత్త పైట జారి, దాని ఎత్తులు సమీర్ కళ్లకి విందు చేస్తున్నాయి. అత్త బాయల్ని చూస్తూ సిగరెట్ వెలిగించాడు సమీర్. గట్టిగా పోగ లోపలికి పీల్చి

“కస్తూరీ…నీకు గుర్తుందా మీ పెళ్లైన కొత్తలో ఇలాగే మీ ఇంటికి వచ్చా, అప్పుడూ ఇలాగే నా సిగరెట్ నువ్వే వెలిగించావు, కాకపోతే అప్పుడు చూడడానికి కొంచెం మొహమాట పడ్డా…..అంతే”

కళ్లతో అత్త సళ్ళని చూపిస్తూ చెప్పాడు, ఆ మాటకి అత్త కిలకిలా నవ్వి “ఛీ…….. ఊరుకోండి సమీర్ గారూ…. మీకు ఇలాంటివన్నీ బాగానే గుర్తుంటాయి… గుర్తుంచుకునేంత ఏం చూసారేమిటీ ….?”

అత్త కొంటెగా అడిగింది, అడుగుతున్నప్పుడు కూడా అలాగే వంగి ఆయనకి తన గుబ్బలని చూపిస్తూ హింట్ ఇస్తోంది. దొంగముండ కి నేను ఇక్కడ ఉన్నాననీ దానికి పెళ్ళై మొగుడున్నాడనీ ఏ సిగ్గూలేదు. నిజం చెప్పాలంటే ఒక వేశ్య లాగా ప్రవర్తిస్తోంది, నేనుఅలాగే మంచం మీద కాలుమీద కాలేసుకుని కూర్చుని చిరునవ్వుతో వాళ్ళిద్దరినీ గమనిస్తున్నా. సమీర్ సిగరెట్ ఇంకో దమ్ములాగి అత్త మొహం మీదకి పొగ వదుల్తూ

“ఏయ్ కస్తూరీ ………..మీ అయన నిన్నేమని పిలుస్తాడూ…………? అన్నాడు

“కసూ అంటారు……………….” నవ్వుతూ సమాధానం చెప్పింది అత్త

“……..’ఆ’ టైం లో కూడా కసూ అనే పిలుస్తాడా…..”

కుర్చీ కుడి పక్కన హేండ్ రెస్ట్ వైపు కళ్ళతో కూర్చో అన్నట్టు చూపిస్తూ మళ్ళీ అడిగాడు. అత్త వయ్యరంగా గుద్దూపుకుంటూ వెళ్ళి ఆయన కుర్చీ హేండ్ రెస్ట్ మీద కూర్చుండి పోయింది. వీళ్లకి ఇక్కడ నేను ఉన్నానని కూడా సిగ్గులేదు. కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్లలాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, అయినా మా మావయ్యని అనాలి నా పెళ్ళాన్ని దెంగుకో అని పంపాడు.

“అవును మహ్హనుభావా….’ఆ’ టైం లో కూడా కసూ అనే పిలుస్తారు……..ఛీ……అయినా నాకు సిగ్గేస్తోంది బాబూ…కొంటె ప్రశ్నలూ మీరూనూ….?”

అత్త రెండు చేతులతో మొహం కప్పుకుని సిగ్గు పడుతున్నట్టు నటిస్తోంది.

“సిగ్గెందుకూ…….నేనేమైనా లేనిది అడిగానా…ఏంటీ..?? ఏ మగాడైనా పెళ్ళాన్ని దెబ్బేసేటప్పుడు నానారకాలుగా పిలుస్తాడు. ఆ విషయం అందరికీ తెలిసిందే కదా…….దానికెందుకు అంత సిగ్గూ…..ఓ..ఓ…ఐసీ….కావ్య ఉందనా…..?”

నా వంక చూసాడు, నేను అక్కడే ఉన్నాననేమో ఇంకా అత్త మీద చెయ్యి మాత్రం వెయ్యలేదు, రెండు మూడుసార్లు అత్త నడుము మీద చెయ్యేద్దామనుకుని నేను నవ్వుతూ చూసేసరికి ఊరుకున్నారు. ఆయన అలాఅనగానే అత్త నా వైపుతిరిగి 

“కావ్యా…కొంచెం బియ్యం కడిగి కుక్కర్ పెట్టకూడదూ….”? అంది.

నేను చేసేది లేక నెమ్మదిగా లేచి బైటికి వచ్చి అత్త గదిలోకి వెళ్ళా బట్టలు మార్చుకుందామని, బట్టలు మార్చుకుని కిచెన్ లోకి వెల్తూ ఒకసారి నా గది వైపు తొంగిచూశా. సమీర్ ఏదో చెబుతూ అత్త నడుము మీదా, తొడలమీదా చేత్తో తడుముతున్నాడు. నాకు వీళ్ళ గొడవ అర్ధం అయ్యింది కానీ ఎందుకన్నట్టు నిశ్శబ్దం గా ఉండిపోతున్నా. కుక్కర్ పెట్టి వచ్చి హాల్లో కూర్చున్నా. ఆత్రం ఆగక కొద్దిగా పక్కకి వంగి నా గదిలోకి మళ్ళీ తొంగి చూశా, అలా నేనుచూడడం అత్త చూసింది, దాదాపు ఆయన వళ్ళొకూర్చుంది అత్త, లేచి నెమ్మదిగా హాల్ లోకివచ్చి నా ముందుకూర్చుంది.

“కావ్యా….ఇబ్బందిగా ఉందా….అందుకేనిన్ను ఈ మూడురోజులూ వేరేగా ఉండమన్నది…..ఇంకా చాలా చూడాల్సి ఉంటుందిరా………జాగర్త మరి…” పైట సరిచేసుకుంటూ నవ్వుతూ చెప్పింది.

“అలా ఏంలేదే అత్తా….కానీ నాక్కూడా కొంచెం జిలగా ఉందే ఈ పొట్టోడు బాగా దెబ్బేస్తాడంటావా…?” ఇక నాకు సిగ్గెందుకూ అన్నట్టు అడిగేసా అత్తని.

“అమ్మా…..అంటే………ఏంటే నీ ఉద్దేశ్యం..?? నువ్వు కూడా ఆయనతో ….??”

ఆగిపోయింది నా వంక చూస్తూ కన్నుకొట్టి, నేను సిగ్గుపడుతూ తలదించుకుని 

“అవునత్తా…..మంచి పోటుగాడైతే నేనూ ఒక దెబ్బేయించుకుంటాను. మంచి సుఖమిస్తే ఈయన వెళ్ళి మావయ్య కి చెబుతాడుగా నీ మేనకోడలి పూకు అదిరిందని….అది చాలు నాకు” అన్నాను.

“పిచ్చిముండా…….మీమావయ్యతో దెంగిచ్చుకోవడానికి ఈయన కింద నలగక్కర్లేదే…….లంజకధలుచెప్పకు…..లోపల గులగా ఉంది, పోటేయించుకోవాలని ఉంటే చెప్పు……నేను నెమ్మదిగా టైం చూసి అంకల్ ని కదుపుతా…..”

అత్త చీర ఒంటిమీద నిలవడం లేదు, నేనూ తేల్చుకోలేకుండా ఉన్నా. తొడల మధ్యలో మాత్రం జిల గా ఉంది. సరేలే చూద్దాం. అంత మూడొస్తే అప్పుడే లంగా లేపచ్చు, అప్పటికప్పుడు చెబితే దెంగనంటాడా ఏంటీ అనుకున్నా. 

“చూద్దాంలేవే…..ఇప్పుడే చీర విప్పి రావాలా ఏంటీ……..ముందు నువ్వు కానీ…అంత పూకులో దురదేస్తే అప్పుడే జాయిన్ అవుతాను మీ దెంగులాటలో”

అని కాళ్ళురెండూ పైన పెట్టుకుని సోఫాలో ఊర్చున్నాను. నాకు తెలుసు అత్తకి కూడా నేను జాయిన్ అవ్వాలని ఉంది, లంజ నా పూకు నాకుడు దానికి బాగా అలవాటైంది. కానీ ఇవాళ మాత్రం నాకు మొడ్డని చూడాలని, దాన్ని ఎలాగైనా తాకాలనీ బాగా ఆశగా ఉంది.

“సరే కావ్యా…నువ్వుఇంతకి తెగించాక మేమెందుకూ చాటుగా ఆరూం లో దొబ్బించుకోవడం……మేమూ ఇక్కడే నీ ముందే కూర్చుంటాం..”

అని సమీర్ ని తీసుకు రావడానికి లోపలికి వెళ్ళింది, ఏం చెప్పిందో ఏమో కానీ అంకల్,అత్తా చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకుని చిలకా, గోరింకల్లా హాల్ లోకి వచ్చి నా ఎదురుగా కూర్చున్నారు.

“కసూ……..మనం ఇక్కడ ……నీ మేనకోడలు ముందు ఏమీ అనుకోదుగా…??”

ఆయన కావాలనే నాకు వినబడేటట్టు అడిగారు అని తెలుసు, అలా అంటూనే నావైపు తిరిగారు కొంటెగా. నేను కూడా కొంటెగా చూస్తూ సిగ్గు నటించి.

“ఏమీ ఫరవాలేదు అంకుల్….మీఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండండి. మా మావయ్య పెళ్ళాన్నే మీకిచ్చాడు…….నలుపుకుంటారో పిసుక్కుంటారో మీఇష్టం అన్నట్టు….ఇక నేనుకునేది ఏముందీ…….నాకన్నీ తెలుసు…….మీరు కానీయండి”

రెండు చేతులూ కట్టుకుని అంకల్ ని చూస్తూ అన్నాను. అతనికి నాకు విషయం తెలుసన్న సంగతి కూడా తెలుసు. అందుకే నా మాటకి పెద్దగా తత్తర పడలా. అలాగే చిలిపినవ్వుతో నన్నుచూస్తూ.

“అబ్బో చాలా విషయాలు తెలుసే…….మరి మరదలు పిల్లకి కొపమేమీ లేదుగా మీ అత్తని పక్క ఎక్కిస్తున్నానని..?” అన్నాడు. 

“పక్కే ఎక్కిస్తారో, పాలే పిండుకుంటారో మీ ఇష్టం అంకుల్, ఒక్క విషయం మాత్రం గుర్తుంచుకోండి, వారం నుంచి దాని పెనం బాగా కాలిపోతోంది, కరెక్ట్ టైంకి మీరొచ్చారు. ఆత్రంగా ముట్టుకుని మీకు ‘అక్కడ’ కాలకుండా చూసుకొండి…సరేనా..”

‘అక్కడ’ అన్నప్పుడు కళ్లతో నేను అంకల్ తొడల మధ్య చూపిస్తూ సైగ చేసా. నేనన్న దానికి ఆయన నవ్వుతుంటే అత్త మాత్రం ఉడుక్కుంది.

“ఛీ ..నోరుముయ్యవే దొంగముండా…..నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడడమేనా…. అంకల్ ని ఎందుకు బెదరకొడతావూ..? అయినా పంపిందీ, పడుకోమన్నదీ నా మొగుడు మధ్యలో నీ భాధేంటీ…??”

సమీరంకుల్ దగ్గరగా జరిగి అత్త చెవిలో ఏదో చెప్పాడు. సరే అన్నట్టు అత్త తల ఊపి లేచి నా గదిలోకి వెళ్ళింది. ఏమి చేస్తోందో చూసేలోపు అంకుల్ అన్నాడు. 

“దుబాయ్ లో డ్రింక్ చెయ్యాలంటే కష్టం, అందుకే ఇండియా వచ్చినప్పుడు తాగుతా….నువ్వూ కొంచెం రమ్ తీసుకుంటావా..?? బాగుంటుంది….కొంచెం ట్రై చెయ్యి..సరేనా…??”

అని నా సమాధానం కోసం ఎదురుచూడ కుండా అత్తని మూడు గ్లాసులు తీసుకుని రమ్మన్నాడు. అత్త కూడా సమీర్ ని అంకల్ అనే పిలవడం చాలాసేపటి ముందే గమనించా. లంజ వరసలు బాగానే కలుపుతుంది….పంగ జాపడానికి ఎవరైతే ఏంటి, ఇకనుంచీ అత్తేనా ఆదర్శం, ఈ రోజు మందుకొట్టి అంకల్ మడ్డ రుచి చూడాల్సిందే అనుకున్నా. ఇలా అనుకుంటుండగానే డోర్ బెల్ మోగడం అత్త వెళ్ళి తలుపు తీసి ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఫుడ్ తీసుకుని టిపాయ్ మీద పెట్టి లోపలికి వెళ్ళింది ప్లేట్స్ తీసుకురావడానికి. కమ్మని చికెన్ వాసన గదంతా కమ్ముకుంది. 

“కావ్యా…..అలా వంగకు…నీ దబ్బపండ్లు మీ అత్త పళ్ల కంటే మత్తుగా ఉన్నాయి…..ప్లీజ్….అసలే నా చూపులు ఎవరికీ నచ్చవు”

టీపాయ్ మీద ఉన్న చికెన్ పాకెట్ ఇప్పడానికి ముందుకి వంగా, అంకల్ అన్న మాటకి తల దించి నా సళ్ల వంక చూసుకున్నా, నా బ్లౌజ్ లోంచి గుబ్బలు బైటికి దూకడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. జాకెట్టు కప్స్ మధ్య ఖాళీలొంచి తెల్లగా లసలస లాడుతూ గుండ్రటి నా ఎదపొంగులు మత్తుగా ఊగుతున్నాయి. నేను పైటసరి చేసుకోలా, కావాలని అలా వంగేఉన్నా, కొంటెగా నవ్వుతూ అంకల్ ని చూసి కన్నుకొట్టా.

“ ఆడది వంగితే చాలు మగాడి చూపు ’అక్కడే’ ఉంటుంది కదంకుల్….ఇంతకీ బాగున్నాయా దబ్బపళ్ళూ..??” 

ఎదురుచూడని నా రెస్పాంస్ కి అంకల్ కొంచెం కంగారు పడ్డాడు. ఇంతలోనే మళ్ళీ సర్దుకుని దిండుని ఒళ్ళోకి తీసుకుని గట్టిగా లవడాకి ఒత్తుకుని కిచెన్ వైపు చూసి గట్టిగా అన్నాడు.

“కసూ…..నీ మేనకోడలు సామాన్యమైనది కాదు, నీ మొగుడు వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఉండనీయకు. లేదంటే నీ మొగుడి మొడ్డ నీకందనీయదిది….”

నవ్వుతూ నామీద కంప్లైంట్ చేసాడు అంకల్. దానికి సమాధానం గా అత్త కిచెన్ లోంచి అరిచింది.

“ఆ లంజ విశ్వరూపం మీరు చూడలేదు అంకల్…..దానికి కొంచెం మందు పొయ్యండి….లంజ ముండైపోతుంది. ఇక దాన్ని మనం ఆపలేము. మనిద్దరినీ ఒకేసారి దెంగేస్తుంది అది….అందుకే నా మొగుడిని నేను ఎప్పుడో దానికి ఆఫర్ చేసేసా.” 

అసహ్యంగా అరుస్తోంది అత్త కిచెన్ లోంచి. దీనికి బూతు మాటలు మాట్లాడడం బాగా అలవాటైంది. ఆడపిల్లలు బూతులు మాట్లాడుతుంటే బాగున్నట్టుంది, అది పూకు, గుద్ద అన్నప్పుడల్లా అంకల్ కళ్ళు కసిగా మారుతున్నాయి. ఇంతలో అత్త లోపలినుంచి ఐస్ క్యూబ్స్ తీసుకుని వచ్చి సోఫాలో కూర్చుంది. అంకల్ ముగ్గురికీ కొంచెం కొంచెం రమ్ గ్లాస్ లో పోసి వాటిల్లోఐస్ వేసాడు. అత్తకి ఒక గ్లాసూ నాకో గ్లాసూ ఇచ్చి ఆయన ఒక గ్లాసు తీసుకుని తన గ్లాసు చూపిస్తూ “ఛీర్స్” అన్నాడు. మేమిద్దరం కూడా అలాగే చెప్పి తాగడానికి రెడీ అవుతున్నాము. నేను కొంచెం గా సిప్ చేసాను.

“యాక్…..అబ్బా….కసూ….బాగోలేదే…చేదుగా, పుల్లగా….ఏదోలా ఉందే…..” అన్నాను.

వెంఠనే అంకల్ వచ్చి పక్కన కూర్చున్నాడు. నాకు అతనలా పక్కనే కూర్చుంటే ఏమిటోలా ఉంది. పెద్దాయన నా లాటి చిన్నపిల్ల దగ్గర “ఆ” దృష్టితో కూర్చోగానే, మొదటిసారి నా చండ్లు పిసికిన మా లెక్కల మాస్టారు గుర్తుకొచ్చారు.

“అలా కాదు కావ్యా….నెమ్మదిగా ఇలా సిప్ చెయ్యాలి…ఒక రెండుగుక్కలు తాగావంటే సమ్మగా ఉంటుంది. సరేనా…”

నా పక్కనే కూర్చుని నా భుజం మీద చెయ్యేసాడు.

నాకు ఒళ్ళు జివ్వుమంది, అత్త మొహంలోకి చూసా. అత్తకూడా తన గ్లాసుతో వచ్చి నాఎడం పక్కన కూర్చుంది. ఎదురుగుండా TV నడుస్తోంది, అంకల్ లేచి వెళ్ళి DVD ప్లేయర్ లో ఏదో DVD పెట్టివచ్చాడు. అత్త రిమోట్ తీసుకుని DVD ఆన్ చేసింది., మొదట కలర్ఫుల్ గా ఇంగ్లీషులో పేర్లువచ్చాయి, తరవాత ఇద్దరమ్మాయిలు ఒక రూం లో కూర్చుని చదువుకుంటుంటే వాళ్ళ ఎదురుగా ఒక అబ్బాయి ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు మొబైల్ లో. ఆడ పిల్లలిద్దరూ చక్కటి చీర కట్టుకుని ముత్తయిదువుల్లా ఉన్నారు, ఈ టైం లో ఇదేమి సినిమానో నాకర్ధం కాలా.

“అంకల్…దుబాయ్ లో అమ్మాయిలు దొరుకుతారా దెంగడానికీ…?” అనడిగింది అత్త.

“ఎందుకు ఉండరు కసూ….పాకిస్థాన్ లంజలు బాగా దొరుకుతారు. లంజలకి రంగూ ఎక్కువే, దురదా ఎక్కువే….” 

అని చెప్తూ అంకల్ నా వెనకనుంచి ఆయన చెయ్యి నా భుజాల మీద నుంచి సోఫా అంచమ్మటే జాపి, అత్త చంపల మీద సున్నితంగా రాస్తున్నాడు.  

x