Skip to content

శృంగార ప్రయాణం నీతో హాయిగా – II | తెలుగు శృంగారం

అసలే కోవ్వు పట్టి ఉన్న నా పూ.. కి 15 రోజుల నుండి మోగుడి దేంగుడు కూడా లేకపోవటం తో అతని స్పర్శ కి నాలోని కామ నాడులు పురివిప్పాయి.. అతను నన్ను పూర్తి గా ఆక్రమించుకుని ఆ బురద మట్టి మీద నన్ను పడుకో పేట్టి తన 9 అంగుళాల బారు మడ్డతో నా శరీరం లోని ప్రతి అణువుని రాస్తూంటే.. నాకు ఎదో తేలియని మైకం కమ్మి.. ఈ లోకం మరచి అతనికి పూర్తి గా సహకరించాను. అంతే మొదటి సారిగా ఒక పరాయి మగవాడితో నాకు ఆ వర్షము లో శోభనం జరిగింది.. 
నా మోగుడి కంటే పేద్ద మడ్డ కావటం వలన నాకు భలే సుఖం లభించింది.. అతను నాలో ని ప్రతి అణువు తృప్తి గా అనుభవించాకా.. నాకు రోట్టే పేట్టాడు.. నేను ఆకలి తీర్చుకుని అతనితో నన్ను ఒక సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకు వేళ్ళమని అడిగాను.. నాతో రా అని అతని తో తీసుకు వేళ్ళాడు.. చాలా దూరం వేళ్ళడం వలన ఆకలి అని అడిగాను.. 
అప్పటికే చికట్లు ముసురుతున్నాయి.. నేను ఆకలి అని అడగటం వలన అతను మరల నన్ను దేంగాడు.. అతను దేంగిన ప్రతిసారి.. నా పూకు పేదాల మీద చూట్టురా.. సూది తో గూచ్చేవాడు.. దేంగిన ప్రతిసారి ఎందుకు నా పూకుని సూదులతో గుచ్చుతున్నావు అని అడిగాను.. అతను కటువుగా నిన్ను సరక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకు వేళ్ళాలా? లేక నీ ప్రశ్నకు సమాధానం కావాలా? అని అడిగాడు..
💃 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Sex Novels.
నాకు ఒక సహయం చేస్తాను అంటే నేను మీ ఇంటికి వేళ్ళే వరకు మీ ఖర్చలు మొత్తం నేను భరిస్తాను. అది మీకు ఇష్టమయితేనే.. లేదు అంటే.. నాకు డబ్బులు మిగులు తాయి అనుకుంటాను.. నేను ఎమి సహయం చేయాలి రాహుల్ అని అడిగా.. నేను ఎలాగు కోన్ని రోజులలో చనిపోతాను.. నేను చనిపోయే లోపు.. ఎవరినైనా ఒక అమ్మాయి ని కాని ఆంటీ ని కాని మనస్పూర్తి గా దేంగాలని ఉంది అని అన్నాడు.. నేను మౌనం గా ఉన్నాను.. నేను రాహుల్ తో బజారు లో డబ్బులు ఇస్తే చాలా మంది దోరుకుతారు గా వాళ్ళని అడుగు.. నన్ను ఇలాంటి సహయం లు అడగవద్దు అని వార్నింగ్ ఇచ్చాను.. రాహుల్ సారీ ఆంటీ మీమ్మలని అడగకూడనిది అడిగి బాధ పేట్టాను అని బయటకు పోయి కోన్ని రోట్టేలు తేచ్చుకుని నా ఎదురుగా తిన్నాడు.. నాకు ఇంకా ఆకలి పేరిగింది.. కాని వాడిని చేయిజాచలేదు.. చీకటి పడటం తో ఒక జత బట్టలు, దుప్పటి ఇచ్చారు.. 
ఆ రాత్రికి ఎమి తినడానికి పేట్టలేదు. నాకు ఇచ్చిన దుప్పటి తీసుకుని కప్పుకుంటే అది కంపు గోడుతుంది.. ఒక పక్క విపరితమైన చలి, మరో పక్క దోమలు.. ఆకలి.. నిద్ర పట్టక.. గడిచిన 10 రోజులు జ్ఞాపకం వచ్చాయి.. మూడు పూటల రోట్టేలు.. మరియు.. శృంగారము.. దానికి తోడు.. మనసు ప్రశాంతత ఉండేది.. రాత్రుళ్ళు.. గుహలో ఒక మూలగా కట్టేల మంట.. దాని వేచ్చదనంకు తోడు గా.. శారీరక సుఖం మరియు.. మానసిక సంతోషం ఉండటం వలన రోజులు ఎలా గడిచాయో తేలియలేదు.. ఆ 10 రోజులలో సూమారుగా 32 శృంగార కళ లని ఆశ్వదించానంటే.. ఎంతగా నేను శృంగారం లో సంతృప్తి చేందానో.. నేను మాటలలో చేప్పలేను.. ఉదయం మేలకువ వచ్చింది.. ఆ రోజు కూడా ఒక్కపూటే రోట్టేలు ఇచ్చారు.. ఆ రోజు కూడా అలాగే అర్ధాకలి తో పడుకున్నాను.. మరల వర్షాలు పడటం తో.. అక్కడ నుండి వేళ్ళడాని కి ఎన్ని రోజులు పడతాదో చేప్పలేము.. అందకు జగ్రత్తగా ఉండండి అని మాత్రం హేచ్చరికలు చేసారు.. రాహుల్ మాత్రం ఆకలి వేసినపుడు బయటకు వేళ్ళి రోట్టే తేచ్చుకు తినేవాడు.. అలా నాలుగు రోజులు గడిచాయి.. 
💃 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Sex Novels.
ఈ నాలుగు రోజులలో మా మధ్య మాటలు లేవు.. ఐదవ రోజు నాకు నీరసం వచ్చి రాహుల్ నేను ఆకలికి తట్టుకోలేక పోతున్నాను.. నీ కోరిక ఒక్క సారి మాత్రమే తీరుస్తాను.. అందుకు నీకు ఇష్టం అయితే నాకు కూడా రోట్టేలు పేట్టు అని సిగ్గు విడిచి అడిగాను.. రాహుల్ టాంక్యూ అంటీ అని నన్ను కౌగలించుకుని ముద్దులు పేట్టాడు.రాహుల్.. ఎపుడు నా కోరిక తీరుస్తారు ఆంటీ అని అడిగాడు..
నే : హైదరాబాద్ వేళ్ళాక నీ కోరిక తీరుస్తాను అని అన్నాను..
రా : నేను మీమ్మలని ఎలా నమ్మాలి?
నే : నీవు నమ్మాలి అంటే ఎమి చేయాలి
రా : ఇక్కడ నేను ఎమి చేసిన మీరు ఎమి అనకూడదు.. ఇక్కడ నేను చేప్పిన పని చేస్తేనే మీ మీద నాకు నమ్మకం కలుగుతాది అని చేప్పాడు..
నే : సరే.. నాకు చాలా నీరసం గా ఉంది ఎమి చేయాలో త్వరగా చేప్ప అని అడిగాను.. తన ఫోన్ తీసి.. నన్ను తన దగ్గరగా రమ్నన్నాడు.. వేళ్ళాను.. నాకు ముద్దు పేడుతున్నట్లు కోన్ని ఫోటో తీసాడు.. నాకు ఫోన్ ల గురించి పేద్దగా తేలియకపోవడం తో ఆశ్చర్యపోవడం నా వంతు అయింది.. నేను ఓస్ ఇంతేనా అని అడిగాను.. ఇంకా ఉంది ఆంటీ అని నా వేనకగా నిలబడి.. ఒక చేతితో ఫోన్ పట్టకుని ఇంకో చేతిని నా సన్నుల మీద వేసి రేండు మూడు ఫోటోలు తీసాడు.. ఆకలి అని నేను అడిగే సరికి.. చిన్న రోట్టే ముక్క ఇచ్చి కోంచే మంచి నీళ్ళు ఇచ్చాడు.. 5 నిమిషాలకు ప్రాణం లేచి వచ్చింది.. రాహుల్ నన్ను తనతో రమ్మన్నాడు.. వేళ్ళాను బయట హోరున వర్షం పడుతుంది..
💃 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Sex Novels.
నేను: ఈ వర్షం చాలా బాగుంది కదా 
రాహుల్ : మీకు లాగా అందంగా ఉన్నదని ఇక్కడకి తీసుకు వచ్చాను.. 
రాహుల్ : ఆంటీ మీరు వర్షం లోకి వేళ్ళి నిలబడండి అని ఆజ్ఞ వేశాడు..
నే : సరే అని వర్షం లో నిలబడ్డాను.. వర్షంలో తడిచిన నా అందాలని తన ఫోన్ కేమేరాలో బంధించాడు.. తడిచి చేదిరిన చీర, సగంకు పైగా కనిపిస్తూన్నా సన్నులను తన ఫోన్ లో బంధించాడు.. నా చీర లంగాని తోడల వరకు ఎత్తమని కూడా కోన్ని ఫోటోస్ తిసుకున్నాడు. తడిచి సేక్సిగా ఉన్న నా సన్నులను పిసుకుతున్నట్లు, ముద్దులు పేట్టుకున్నట్లు.. ఇలా అన్ని చాలా సేక్సిగా ఫోటోలు తీసాడు.. నేను రాహుల్ ని అడిగాను.. ఆ ఫోటోలు ఎమి చేస్తావు అని..రాహుల్.. మీరు నేను కోరినట్లుగా ఒక సారి నా కోరికని తీర్చేవరకు విటిని చూసుకుని ఆనందపడతాను..
నే: సరే.. సరే అని లోపటికి వచ్చేసాను..గంట సేపటి తరువాత రాహుల్ నాకు ఒక పేపర్ ఇచ్చి చదవమన్నాడు..
నే : ఎమిటిది?
రా: దీనిని స్కీప్ట్ అంటారు..
నే : అంటే..
రా : ఇది ఒక కథ.. ఈ కథ లో నేను హిరో.. నీవు హీరోయిన్ వి.. నీవు ఈ కథ లో వాడవలసిన మాటలు.. నేను(రాహుల్) వాడవలసిన మాటలు ఉన్నాయి..
నే : ఎందుకు?
రా: నా అసలు కోరిక ఎమిటంటే.. ఈ కథ లో ఉన్నట్లుగా నిన్ను దేంగటం విడియో తీసుకోవాలని నా చివరి కోరిక..
నే : (విడియో అంటే కూడా తేలియక అమాయకంగా) విడియో అంటే ఎమిటి?
రా : నీకు తేలియాదా?
నే : నిజంగా నాకు ఎమి తేలియవు.
రా : సరే నేను నిన్ను దేంగటానికి వచ్చినపుడు చూపిస్తాలే
💃 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Sex Novels.
నే : సరే.. అని ఆ పేపర్ లో ఉన్న మాటర్ ని బట్టి పట్టాను.. నేను 10 వ తరగతిలో ఇలా చదివి ఉంటే నేను ఒక ఆఫీసర్ అవుదునేమో అని మనసులో అనుకున్నాను.. కష్టపడి ఆ పేపర్ లో మాటర్ నేర్చుకుని రాహుల్ కి అప్పగించాను.. రాహుల్ నీవు బాగా నేర్చుకున్నావు.. నేను మీ ఇంటికి వచ్చినపుడు ఈ మాటలు మాత్రమే వాడు..*ఇంక ఏ మాటలు వాడకుడదు.. సరేనా అన్నాడు.. నేను సరే అన్నాను.. రోజు ఖాళీ టైమ్ లో ప్రాక్టీస్ చేయి.. 
నే: సరే..ఆ రోజు రాత్రి ఇద్దరం ఒకే దుప్పటిలో పడుకున్నాము.. రాహుల్ నా జాకేట్ లో చేతులు పేట్టి.. నా చన్నులు నలుపుతుంటే.. నా జాకేట్ మూడో హూక్ తేగిపోయింది.. రాహుల్ చాలు అని చేర్పిన వినిపించుకో లేదు.. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఆంటీ ఒక్కసారికి అంటే సరే నేమ్మదిగా పిసుక్కో అన్నాను.. నేను గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వటంతో నా జాకేట్ మీగతా రేండు హూక్కులు తీసేసాడు.. చీకటిలో నగ్నంగా నా సన్నులు ఉన్నాయి.. నా రేండు సన్నులని మార్చి, మార్చి చీకుతూ తన ఫోన్ లో ఫోటోలు తీసుకున్నాడు.. నాకు రాహుల్ చీకుడు నచ్చడం వల్ల సహకరించాను..
రా: ఆంటీ మీ ఫోటోలు బాగా రాలేదు..*కోంచేం బయటకు వస్తారా?
నే : ఎందుకు?
రా : ఫోటోలు బాగా రాలేదు.. నాకు ఫోటోలు అంటే పిచ్చ ఇష్టం..
నే : వీడోక ఫోటోల పిచ్చిగాడు అని మనసులో అనుకుంటు.. పైకి లేచి రాహుల్ తో బయటకు వేళ్ళాను.. బయట ఎవరు లేరు అంత చాలా చికటిగా ఉంది.. నేను నిలబడి ఉన్నాను.. నా చీరని రాహుల్ పక్కకి తప్పించి నా సన్నులని చికుతున్నట్లు.. కోన్నీ ఫోటోలు తీసాడు.. ఫ్లాస్ ఉండటం వలన ఫోటో తీసిన ప్రతి సారి ఫ్లాష్ వేలిగేది.. అలా చాలా ఫోటోలు తీసుకున్నాక నాకు ఆ ఫోటోలు చూపించాడు.. నేను ఆల్మోస్ట్ నగ్నం గా ఉన్నాను. అన్నీ ఫోటోలు బాగా వచ్చాయి.. నా ముఖం కూడా బాగా కనపడుతుంది.. ఆ ఫోటోస్ చూస్తూ.. పడుకుండి పోయాను..
💃 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Sex Novels.