Skip to content

శృంగార ప్రయాణం నీతో హాయిగా – III | తెలుగు శృంగారం

నే : బావా..
మా వారు : ఎమిటి?
నే : మా ఇంటికి వేళ్ళి వారం రోజులు ఉండి వస్తాను..
మా వారు : ఎందుకు..
నే : పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారుగా చూసి వద్దమని..
మా వారు : వాళ్ళు ఇక్కడ కి బయలు దేరారు.. సాయంత్రం కి వచ్చేస్తారు..
నే : మనసులో ఇలా దోరికిరోయానేమిటా?? అనుకున్నాను..రేండు రోజుల తరువాత బాబు స్కూల్ కి, పాప కాలేజి కి వేళ్ళారు రాత్రి 7 వరకు రారు.. ఉదయం 9 గంటలకు మార్కేట్ కు వేళ్ళి కూరగాయలు సరుకులు తేస్తాను.. నాకు మధ్యహనం డ్యూటీ కదా అన్నారు..
నే : సరే..
10 గంటలకు కాలింగ్ బేల్ మోగింది మా బావా అనుకుని డోర్ తీసాను.. ఎదురుగా రాహుల్..
నే : వేళ్ళి పో మా వారు వచ్చాక రా ప్లీజ్ అన్నాను..
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
రా : ఆంటీ, అంకుల్ కి ఫోన్ చేసాను గంటలో వస్తాను ఇంటి దగ్గర ఉండమను అని చేప్పారు..
నే : చేసేది లేక లోపటికి పిలిచి, కాఫీ ఇచ్చాను..
రా : అంకుల్ కి మధ్యహనం డ్యుటి అట కదా
నే : అవును..
రా : నేను 2 గంటలకి వస్తాను మన శోభనం కి రడిగా ఉండండి..
నే : రాహుల్ నేను అలాటి ఆడదానిని కాదు.. ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయి..
రా : ఆంటీ నిన్ను వదలడానికా నేను కష్టపడి వచ్చింది.. నేను ఎలాగు ఒక నేల రోజులలో చనిపోబోతున్నాను.. నా కోరిక తీరుస్తాను అన్నావుగా?
నే : నేను ఏదో సరదాకు అన్నాను ప్లీజ్ రాహుల్ వదిలేయి..
రా : నేను చేప్పిన పని చేస్తే వదిలేస్తాను..
నే : ఎమి చేయాలి?
రా : మన ఓప్పందం ప్రకారం నా కోరిక తీర్చాలి..
నే : కోపంగా ఒక సారి చేపితే అర్ధం కాదా?
రా : కోపంగా సరే ఆంటీ.. అనీ ఆ రోజు తీసిన ఫోటోలు నాకు చూపించి.. నేను చేప్పినట్లు నీవు చేయకపోతే..
నే : చేయకపోతే.. ఎమి చేస్తావు?
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
రా : మీ ఆయన కు ఈ ఫోటోలు చూపిస్తాను, ఈ అపార్ట్ మేంట్ లో ఉన్న అందరికి ఈ ఫోటోలు పంపుతాను.. మీ ఆయన పని చేసే ఆఫీస్ లో అందరికి పంపుతాను.. తరువాత ఎమి జరుగుతాదో నీకు తేలుసుగా..
నే : ప్లీజ్ రాహుల్ అంత పని చేయకు.. నాకు కోంత టైమ్ ఇవ్వు..
రా : 5 నిమిషాలు లో ఆలోచించుకుని చేప్పు ఆంటీ..
నే : 5 నిమిషాల తరువాత.. ఒక్క సారి నీతో దేంగించుకుంటే నన్ను వదిలేస్తావా?
రా : అలాగే కాని నేను చేప్పినట్లు విడియో కి వప్పుకుంటే..
నే : సరే.. ఓప్పుకుంటాను.. ఈ ఒక్కసారికే నన్ను మరల ఇబ్బంది పేట్టకుడదు..
రా : సరే.. మధ్యహనం 2 గంటలకి నేను చేప్పిన అడ్రస్ కి ఈ చీర కట్టుకుని ఇందులో పవ్వులు ఉన్నాయి అన్ని పేట్టుకుని వచ్చే.. నిన్ను సాయంత్రం 6 కి వదిలేస్తాను..
నే : ఆ బట్టల పేకేట్ తీసుకుని బీరువాలో పేట్టే సరికి మా వారు వచ్చారు.. ఆయన చేతిలో మార్కేట్ అందుకుని వంట చేసాను..వంట అయ్యేవరకు రాహుల్, మా వారు మాటలాడుకున్నారు.. ఇద్దరికి అన్నం పేట్టి వాళ్ళతో పాటే నేను భోజనం చేసేసాను. 12.30 కావస్తూంటే.. మా వారు డ్యూటికి వేలుతుంటే.. 
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
రాహుల్ కూడా బుద్ది మంతుడులా వేళ్ళిపోయాడు.. నేను స్నానం చేసి వాడు ఇచ్చిన పసుపు రంగు ట్రాన్సపరేంట్ చీర కట్టుకుని పవ్వులు పేట్టుకని అద్దంలో చూసుకుంటే చాలా సేక్సీగా ఉన్నాను.. నేను కిందకి వచ్చి ఎవరైన తేలిసిన వాళ్ళు కనపడతారేమో అని భయంతో రేండు వీధుల అవతలకు వేళ్ళి ఆటో కోసం ఎదురు చూస్తూంటే.. రోడ్డున పోయే మగవారు నావైపు అదోలా చూసేవారు.. ఇద్దరు అయితే నీ రేటు ఎంత పాప అని కూడా అడిగారు.. నాకు చాలా సిగ్గు వేసింది.. నేను వాళ్ళ కంటికి బజారు దానిలా కనపడ్డానా అని అనుమానం కలిగి ఒకసారి నన్ను నేను పరిశిలనగా చూసుకున్నాను.. నేను వేసుకున్న జాకేట్ మరీ.. పల్చగా ఉన్నది.. చీర కూడా పల్చగా ఉన్నది.. రాహుల్ బ్రా వేయవద్దు అనడం తో జాకేట్ చీర లోపట నుండి నా నల్లని చనుమోనలు కనపడుతున్నాయి.. అందుకే నన్ను అందరు బజారుదాని లా చూస్తూన్నారు.. అనిపించి.. ఒక ఆటో వస్తే ఎక్కి వేళ్ళిపోయాను.. 
రాహుల్ చేప్పిన అపార్ట్ మేంట్ కి వేళ్ళాను.. గేట్ దగ్గర సేక్యూరిటి అడిగాడు.. నా వివరాలు ఫోన్ నంబర్.. వేబ్ కేమ్ లో నా ఫోటో తీసుకుని.. లోపటికి పంపాడు.. సేక్యూరిటి గార్డ్ నన్ను అదోలా చూసాడు.. నేను ఎమి పట్టించుకోకుండా రాహుల్ ఫ్లాట్ వేల్లి కాలింగ్ బేల్ నోక్కాను.. రాహుల్ డోర్ తీసి నన్ను చూడగానే నవ్వుతూ.. లోపటికి రండి అంటీ అని పిలిచి డోర్ లాక్ చేసేసాడు.. నన్ను కౌగలించుకుని ముద్దులు పేట్టాడు.. ఆ అపార్ట్ మేంట్ విశాలం గా ఉన్నది. బాగున్నది.. అంత చూసాను.. రాహుల్ రేండు కప్పుల కాఫీ తో వచ్చి నా పక్కన కూర్చోని.. ఎలా ఉంది ఆంటీ అని అడిగాడు.
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
నే : ఎమిటి?
రా : ఇల్లు, కాఫీ..
నే : రేండు బాగున్నాయి..
రా : టాంక్యూ..
నే : మీ అమ్మ, నాన్న లు ఎక్కడ?
రా : వాళ్ళు మా ఇంటిలో ఉంటారు.
నే : మరి ఇది ఎవరిది?
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu