Skip to content

శృంగార ప్రయాణం నీతో హాయిగా – V | తెలుగు శృంగారం

అ : ఓరి పిచ్చి వాడా నీ పేళ్ళం ఇంకోకడి తో విచ్చలవిడిగా దేంగించు కుంటుంది.. చూడరా అన్నాడు..
నే : చూడు బాస్.. నీవు ఎవరో నాకు తేలియదు.. నీవు వట్టి కోజ్జా వాడివి అని నాకు తేలుస్తూంది.. నీవు నిజం గా మగవాడి వి అయితే.. నా ముందుకు వచ్చి మాటలాడు అపుడు నమ్ముతాను..
అ : నీ పేళ్ళాన్ని నేను ఒక సారి దేంగాను.. లేరా.. మంచి కసి లంజ.. బాగా కోపరేట్ చేస్తూంది.. ని పేళ్ళం పూకు దేంగవా? దాని పూకు చాలా టైట్ గా ఉంది.. ఇపుడు డైరేక్ట్ గా పాయింట్ కి వస్తాను.. నాకు 10 కోట్లు రూపాయలు ఇచ్చావనుకో.. నీ పేళ్ళాన్ని వదిలేస్తాను.. లేదా.. నీ పేళ్ళం 10 కోట్లు సంపాదించే వరకు.. ఇలాగే లంజ పనులు చేస్తాది.. ఇక పోతే.. నీ పేళ్ళం పరువు పోకుడదు అంటే.. నీవు నాకు 10 లక్షలు ఇవ్వాలి.. లేదా.. నీ పేళ్ళం దేంగించుకున్న ప్రతి వీడియో.. ఇంటర్ నేట్ లో వస్తాయి..
నే : కూల్ గా చూడు బాస్.. నేను మరల చేపుతున్నాను.. అది నా పేళ్ళం కాదు.. నీవు ఎమి చేసుకుంటావో చేసుకో.
అ : సరే.. నీ పేళ్ళం చేసే ప్రతి రంకు నీకు పంపుతాను.. అవి ఇంటర్ నేట్ లో పేడతాను..
నే : నీకు నచ్చింది చేసుకో..ఫోన్ కట్..ప్రస్తుతం
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
లక్ష్మీ : బావా.. నాకు ఒక డౌటు..
బా : ఎమిటి?ల : నేను అంటే నీకు చాలా ఇష్టం కదా.. మరి వాడికి డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వను అన్నావు..
బా : వాడికి భయపడి ఒక సారికి డబ్బు ఇస్తే.. కోంత కాలం తరువాత మరల అడుగు తాడు.. బ్రతికి ఉన్నంత కాలం వాడు అడిగినపుడల్ల.. అడిగినంత ఇవ్వాలి.. అలా అని ప్రోబ్లం సాల్వ్ అవుతాదా అంటే.. అది ఉండదు..
ల : మరి నా వీడియోలు ఇంటర్ నేట్ లో పేడతాను అన్నాడు గా.. అందుకైనా ఇవ్వవచ్చు గా..
బా : వాడు డబ్బులు ఇస్తే మాత్రం ఇంటర్ నేట్ లో పేట్టకుండా ఉంటాడనుకున్నావా? లేదు.. డబ్బులు ఇచ్చిన ఇవ్వక పోయిన వాడు ఇంటర్ నేట్ లో నీ ఫోటోలు పేడతాడు.. కోన్ని పేట్టాడు కూడా..
ల : అవునా బావా అని ఆశ్చర్య పోయింది..
బా : ఉండు చూపిస్తాను అని ఫోన్ తీసి నగ్నంగా ఉన్న ఒక ఫోటో ఒపేన్ చేశాడు.. దానిని హోల్డ్ చేస్తే కోన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి.. అందులో సేర్చ ఫర్ గూగుల్ మీద క్లీక్ చేసి నాకు చూపిచాడు..
ల : నేను నగ్నం గా ఉన్న ఫోటోలు చాలా వచ్చాయి.. అవి చూసి నేనే ఇంత పచ్చిగా ప్రవర్తించానా అని నా మీద నాకే అసహ్యం వేసింది..
బా : ఈ సారి చేప్పు.. వాడికి డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వలేదో..
ల : అర్ధమైంది బావా.. తరువాత ఎమి జరిగింది చేప్పు..బావ చేప్పటం మోదలు పేట్టాడు..మరుసటి వారం లక్ష్మీ పూజ అని చేప్పివేళ్ళింది.. అర్ధ రాత్రి మరల వాడు ఫోన్.. నీ పేళ్ళం రంకు వింటావా? అని.. లక్ష్మీ ములుగులు అరుపులు వినిపించాడు.. ఈ సారైనా నమ్ముతావా?
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
నే : నమ్మను.. నీ నా ఎదురుగా వచ్చి చేప్ప అపుడు నమ్మతాను..
అ : అది నీ పేళ్ళం అని నాకు తేలుసు.. నీకు తేలుసు.. బయట వారికి తేలియదు.. నేను చేప్పను.. కాకపోతే..
నే : హ..
అ : నీకు ఒక పరిక్ష..నే : ఎమిటి?
అ : నీ పేళ్ళం మరో ఆరు నేలలు అంటే ఫిబ్రవరి 14 నీ కోడుకుతో.. టాంక్ బండ్.. నడి రోడ్డు మీద నన్ను దేంగురా నా కోడుకు రంకు మగడా అంటాది.. చూడు.. నీ కోడుకే కాదు.. వాడి ఫ్రేండ్స్ కూడా అదే రోడ్డు మీద పడుకో పేట్టి దేంగుతారు..
నే : సరే.. చూడు బాస్.. నేను నీకు ముందే చేప్పాను.. ఎమిచేసుకుంటావో చేసుకో అని.. నీవు ఇచ్చిన ఆరు నేలల గడువు లోగ.. నేను నా పేళ్ళాన్నీ రక్షించు కుంటాను.. అంతే కాదు.. నిన్ను పైకి కూడా పంపుతాను..
అ : శభాష్.. నీవు నాకు నచ్చావు.. ఇప్పటి వరకు.. నాకు భయపడి లోంగి పోయిన వాళ్ళే కాని.. నీకు లాగా నన్ను ఎదురించిన మగవాడు.. లేడు.. తన పేళ్ళాన్ని రక్షించుకున్న వాడే.. నిజమైన మగవాడు.. ఆట ఇపుడు మోదలైంది..
నే : ఇది మన ఇద్దరి మధ్య మాత్రమే ఉండాలి.. ఈ సవాలు.. నా భార్య కు కాని మరోకరికి కాని తేలియ కూడదు..
అ : సరే.. ఇప్పటి వరకు నాకు సరైన జోడి దోరక లేదు.. నీ ప్రయత్నాలు నీవు చేసుకో బ్రో.. అని ఫోన్ కట్..అలా మా మధ్య సంభాషణ జరిగి మూడు నేలలు అయింది.. నీన్ను అడుగుదాం అంటే నీవు ఎక్కడ భయపడి ఆత్మహత్య చేసుకుంటావో అని భయం.. అందుకే.. సమయం కోసం చూస్తూన్నాను.. ఇప్పటికి సమయం వచ్చింది..
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
పాపం అమాయకురాలైన లక్ష్మీ.. వలలో చిక్కింది.. ఇక్కడ నుండి కథను ఇద్దరు చేపుతారు.. అదే భార్య-భర్తలు.. లక్ష్మీ- రవి.. 
ల : బావా ఇపుడు ఎమిటి పరిస్ధితి..
ర : నీవు నాకు పూర్తీగా సహకరించాలి.. నేను చేప్పినట్లు చేయాలి..
ల : నీవు ఎమి చేప్పిన చేస్తాను బావా.. నేను ఇంకా బ్రతికి ఉన్నది నీకోసమే..
ర : అసలు ఈ కథ ఎక్కడ నుండి మోదలైంది..
ల : ఎమో బావ నాకు తేలియదు.. అని అమాయకంగా పేట్టింది
ర : ఈ అమాయకత్వమే ఇంత వరకు తేచ్చింది.. సరే.. నేను కాకుండా మోదటిసారి ఎవరితో దేంగించుకున్నావు..
ల : పో బావా నాకు సిగ్గేస్తూంది..
ర : నీ సిగ్గు తగలేయా.. చేప్పవే..
ల : పో బావా.. నేను చేప్పను..
ర : చేప్పు బంగారం..
ల : గుర్తూ.. చేసుకోని బావా అని అమాయకం ఆలోచిస్తూంది..
ర : తనని చూస్తే జాలేసింది.. అపుడు ఉన్న ముఖ కవళికలు.. నాకు ఎంతో ముచ్చటేసింది..5 నిమిషాల తరువాత
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
ల : హ.. గుర్తోచ్చింది బావా..కేధరినాధ్ లో ఒకడు.. నాకు రోట్టు పేట్టాడు అని చేప్పా కదా.. అతనితో 10 రోజులు.. దేంగించుకున్నాను బావా..
ర : ఎందుకు చేసావే అలా..
ల : వాడి కోరిక తీరిస్తేనే.. రోట్టేలు పేడతాను అన్నాడు..
ర : రోట్టేల కోసం నీ పూకు వాడికి ఇచ్చేసావా..
ల : పో.. బావా.. నీవు అలా అంటే చేప్పను
ర : నిన్ను ఎమి అనను చేప్పు..
ల : చేప్పాను కదా బావా.. మోదటి సారి 10 రోజులు.. మూడు పూటల ఒకడితో..
ర : సరే.. అక్కడ ఇంకా ఎవరితో అయిన చేశావా..
ల : చీ బావా.. నీకు ఎలా కనబడుకున్నాను.. నీకు మోత్తం చేప్పాను గా బావా.. దేంగించుకోవడం మాత్రమే చేప్పలేదు..
ర : సరే.. సరే.. తరువాత ఎవరితో దేంగించుకున్నావు..
ల : ఆగు బావా గుర్తూ చేసుకోని..
ర : సరే..
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
ల : చనిపోయిన రాహుల్ తో బావా..
ర : ఎమిటి?
ల : అవును బావా. చనిపోయిన రాహుల్ తో చేశాను..
ర : సరే రాహుల్ తో ఎపుడు ఎక్కడ చేశావు..
ల : బావా.. పోలీస్ ఇంటరాగేషన్ లా ఒక్కో ప్రశ్న అడగకు.. మోత్తం జరిగింది.. పూసగుచ్చినట్లు చేపుతాను..
ర : చేప్పు.. చేప్పు..
ల : కేధరినాద్ లో ఆజ్ఞాత వ్యక్తి దేంగుడు నుండి ఇపుడు నీతో మాటలాడటం వరకు జరిగింది అది..
ర : నీవు ఫోన్ లు చేసిన కస్టమర్ల నంబర్లు.. ఉన్నాయా..
ల : ఇదిగో బావా.. ఫోను నువే చూసుకో.. అని ఫోన్ ఇచ్చింది..
ర : స్వైప్ చేస్తూంటే.. కేమేరా ఆన్ అవుతుంది.. ఒక నిమియం తరువాత వ్రాంగ్.. పాస్వార్డ్.. అంటుంది.. రేండు మూడు సార్లు ట్రై చేసి.. లక్ష్మి ఓపేన్ అవడం లేదు.. పాస్వార్డ్ ఎమిటి?
ల : ఫోన్ తీసుకుని.. తను వేసుకున్న నైటీ తీసేసి.. నగ్నంగా.. ఆ ఫోన్ కేమేరాకు స్టీల్స్ ఇచ్చింది.. అపుడు ఓపేన్ అయింది..
ర : నేను ఆశ్చర్య పోయాను.. టేక్నలాజిని ఇలాకూడా ఉపయోగించుకో వచ్చా అని పించింది. లక్ష్మీని అడిగాను.. ప్రతిసారి ఇలాగే ఓపేన్ చేయాలా? నాకు మాత్రం ఒకటి అర్ధమైంది.. వాడు చాలా తేలివైన వాడు.. అని..
ల : అవును బావా.. నేను కస్టమర్ ని కన్మం చేసుకోడానికి.. వాడు పంపిన కోడ్ కి ఫోన్ చేయాలంటే.. నేను ఎక్కడ ఉన్న బట్టలు మోత్తం వీప్పి ఫోటోలు తీస్తేనే ఫోన్ లాక్ ఓపేన్ అవుతాది.. అలా లాక్ తీసి కస్టమర్ కి ఫోన్ చేసి పలనా ప్లేస్ లో ఉన్నాను అని చేపుతాను.. వాడు వచ్చి నన్ను తీసుకు వేళతాడు.
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
ర : విచిత్రంగా ఫోన్ నంబర్లు కాకుండా కోడ్స్ ఉన్నాయి.. అంటే.. లక్ష్మీ నీకు ఎమైనా అర్ధమైందా..
ల : లేదు బావా.. ఎమైంది చేప్పు..
ర : 3G వ్యభిచారం.