Skip to content

శాడిస్ట్ కుటుంబం, శాడిస్ట్ మొగుడు – I | Telugu Sex Stories

శాడిస్ట్ కుటుంబం, శాడిస్ట్ మొగుడు – I | Telugu Sex Stories
నేను “ఎవ్వరు” అని అన్నాను నా సళ్ళు చికుతున్న తల పైకి ఎత్తారు నా కళ్ళని నేను నమ్మ లేకపోయాను నేను చూస్తున్నాడు నిజమో కాదో అర్ధం కాలేదు నా సళ్ళు చికుతున్నది నా మావయ్య గారు నేను లేవబోయాను. అతడు నన్ను లేవనివ్వకుండా ఆపి ఒక చేతిని నా నోటిని ముసి నా మీదకి ఎక్కి ఇంకో చేత్తో నా రెండు చేతులు గట్టిగ పట్టుకున్నారు నా రెండు సళ్ళు ని పది నిముషాలు పాకు ఒకదాని తరువాత ఒకటి చికారు తన కోరిక తీసాక మావయ్య గారు “ఎప్పుడో 15 సంవత్సరాలు క్రితం అమెరిక వెళ్ళినప్పుడు తెల్ల గుంటని దెంగను దాని సళ్ళు కూడా నీలాగే తెల్లగా వున్నాయి నిన్ను చూసినప్పుడల్లా నాకు అదే గుర్తుకు వస్తది ఈ విషయం మన మధ్యలోనే వున్నివ్వు మీ అత్తగారికి తెలిస్తే పెద్ద రాద్దాంతం చేస్తది” అని నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయారు నా కల్లొనుంచి నీళ్ళు ధారల కారుతున్నాయి నా బట్టలు సద్దుకొని చాల సేపు ఏడిచాను తండ్రి లాంటి వారు తన కోడలు తో ఇలా ప్రవర్తిస్తార అని చాల బాధ పడ్డాను. మా ఇంటిలో అన్నయ్య కూడా నన్ను పొరపాటున కూడా తాకడు. అలాంటిది తండ్రి వయస్సు వున్న మావయ్యగారు నా సళ్ళు చికడం నేను జీర్ణించుకోలేక పోతున్నాను జరిగిన సంఘటన నుంచి తేరుకొని మొహం కడుక్కొని బయటికి వచ్చాను. నేను రాతిరికి వంట చేస్తున్నపుడు వంట గదిలోకి వచ్చి మావయ్య గారు “మీ అత్తతో చెప్పనందుకు థాంక్స్ అమ్మి” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు.
నాకు అతడి పై వున్న గౌరవమ్ పోయింది ఆ రాతిరి భోజనాలు అయ్యాక నేను నా గదిలోకి వెళ్లి లోపల నుంచి గడియ వేసి పడుకున్నాను రెండు రోజుల తరువాత అత్తయ్య మావయ్య తెలిసిన వాళ్ళింటిలో భజన వుందంటే వెళ్లారు. పనిమనిషి వచ్చి పని చేసి వెళ్లబోతుంటే ఒక్కర్తినె వున్నాను తోడుగా ఉండమని అడిగాను ఆమె ఒప్పుకుంది పని మనిషి పేరు గంగ 30 ఏళ్ళకి పైనే వుంటాయి. కొద్ది సేపు మాటలాడక నాతో చనువు పెరిగి మా అత్తగారి కుటుంబం గురించి గుచ్చి గుచ్చి అడిగితె చాల విషయాలు చెప్పింది, అత్తగారు ఇంటిలో లేనప్పుడు మావయ్య గారు పనిమనిషి గంగ ని తన గదిలోకి తీసుకెళ్ళి దెంగుతారట, ఒక వేల అత్తగారు ఉరెల్తె గంగ బస్తి నుంచి అమ్మాయిలని తెప్పించుకుంటారట అమ్మాయిని ఏర్పాటు చేసినందుకు పనిమనిషికి డబ్బు ఇస్తారట, అంతే కాదు రాకేశ్ మరియు మరిది కూడా అమ్మాయిల పిఛొల్లని తెలిసింది. అన్న తమ్ముడు ఇద్దరికీ గంగతో సంబంధం వుండట, ఒకరి తరువాత ఒకరు గంగని దెంగుతారట ఇంటిలో వీలుకాక పొతే లోడ్జ్ కి తిసుకేల్తారట, ఇవన్ని విన్నాక ఎక్కడ వచ్చి పడ్డానురా దేవుడా అని అనుకున్నాను. అత్తయ్య మావయ్య వచ్చాక గంగ వెళ్ళిపోయింది ఇంకో రెండు రోజులు మావయ్యగారు నా జోలుకి రాలేదు. ఒక రోజు నేను వంట చేస్తున్నాను మావయ్యగారు నా వెనకాతల నుంచి వచ్చి తన రెండు చేతులతో నా రెండు సళ్ళు పిసుకుతున్నరు. నేను అతడిని తొయ్యడానికి ప్రయత్నించాను, ముసలాడు అయ్యిన బలంగా వున్నాడు నా బలం చాలలేదు. నా మెడ మిద ముద్దులు పెడ్తున్నారు నేను అతడి నుంచి తప్పించుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఆయన నన్ను వదలడం లేదు
నేను “అత్తయ్య అత్తయ్య అత్తయ్య” అని అరవడం మొదలు పెట్టాను
మావయ్య గారు “మీ అత్తయ్య ఇంటిలో లేదు అని”
నా చీర యెత్తబొయరు అప్పుడే తలుపు కొట్టిన శబ్దం వచ్చింది మావయ్యగారు నన్ను వదిలి తనగదిలోకి వెళ్లి ఏమి జరగనట్టు పేపర్ చదువుతున్నారు. నేను వెళ్లి తలుపు తీసాను అత్తయ్యగారు వచ్చారు. నేను వంటగదిలోకి వెళ్ళాను కాసేపు తరువాత అత్తయ్యగారు వంటగదిలోకి వచ్చారు ఆమె లేనప్పుడు మావయ్యగారు నాతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు అని చెప్పాను.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
అత్తయ్య గారు “నువ్వు అందగత్తెవి అని వయ్యారాలు వొలక బోసుకుంటూ ఇంటిలో తిరగమని ఎవ్వరు చెప్పారు ఇంత వయస్సు వచ్చింది మగాళ్ళ ముందు ఎలా ఉండాలో తెలియదా! వయ్యారం! మీ అమ్మ నాన్న ఇలాగేనా పేంచారు కాస్త వొళ్ళు దగ్గిరపెత్తుకొని వుంటే ఇలాంటివేమీ జరగవు” అని నాదే తప్పు అన్నట్టు మాటలాడరు, అత్తయ్య మావయ్య వాళ్ళ గదిలో ఏదో మాటలడుకున్నారు. రాతిరి భోజనాలు అయ్యాక నేను నా గదిలో కి వెళ్లి లోపల నుంచి గడియ పెట్టుకొని పడుకున్నాను అప్పటి నుంచి నేను చాల జాగ్రత్తగా వున్నాను నెల పోయాక రాకేశ్ వచ్చి తనతో నన్ను తీసుకెళ్ళారు. ఇద్దరం కొత్తకాపురం పెట్టాము. అమ్మ నాన్న వచ్చి వెళ్లారు అత్తగారింటిలో జరిగినవి ఏమి చెప్పలేదు నేను వెళ్ళాక రాకేశ్ తన ఆఫీసు వాళ్ళకి పార్టి ఇచ్చారు 30 మంది దాక వచ్చారు అందరు కాకి ముక్కు కి దొండ పడు దొరికిందని ఆటపట్టించారు కొదరైతె మొహం మీదే వీడిని పెళ్లి చేసుకోడానికి ఎలా ఒప్పుకున్నావు అని రాకేశ్ ముందే అడిగారు. నేను మౌనంగా వుండి పోయాను అప్పటినుంచి రాకేశ్ కి నా ఫై అసూయ పెరిగింది. నేను అందంగా వుంటాను అని నా మిద కోపం నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళేవాడు కాదు యెవ్వరితొనైన మాటాడితే తప్పు నన్ను అనుమనించెవరు ప్రతి చిన్న దానిని పెద్దది చేసి కొట్టేవారు బెడ్రూం లో ఐతే సరే సరి చాల మోటుగా ప్రవర్తిస్తారు నా బాధ ఎవ్వరికీ చెప్పుకోలేక నాలో నేనే కుమిలి పోయేదానిని ఒకసారి రాకెష్ ఏదో అంతే నాకు కోపం వచ్చి నేను “నీలాంటి బజారు వెధవ భర్తగా దొరకడం నా ఖర్మ నీ రాసలీలలు అన్నీ నాకు తెలుసు, ముండాకోరు వెధవ” అని ఆవేశంలో తిట్టేసాను.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు

తరువాత రాకేశ్ ఏమి చేస్తాడో నని నాకు భయం వేసింది నేను ఉహించని విధంగా రాకేశ్ కాంగ ఉండిపోయాడు మా మధ్య గోరవ జరిగి 15 రోజులు దాటింది. ఈ 15 రోజులు రాకేశ్ నన్ను కనీసం ముట్టుకోలేదు నేను రాకేశ్ తో ప్రేమగా మాటలాడి అలా మాటలాడి నందుకు సారి చెప్పాను. అప్పుడు ఆయనలో కొద్దిగా మార్పు వచ్చింది రెండు రోజుల తరువాత ఆఫీసు కి వెళ్తూ రాకేశ్ “సాయంత్రం నా ఫ్రెండ్ గుణ వస్తున్నాడు నా ఆఫీసు లోనే వాడికి ఉద్యోగం దొరికింది వాడికి ఇల్లు దొరికెన్తవరకు వారం పది రోజులు మన ఇంటిలోనే వుంటాడు” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. 
సాయంత్రం రాకేశ్ తోపాటు అతడి ఫ్రెండ్ గుణ వచ్చారు రాతిర భోజనమ్ అయ్యాక ముగ్గురం కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాము గుణ భలే సెన్సు అఫ్ హుమార్ వుండి రాకేశ్ ని బాగా ఆట పట్టించాడు. 10th క్లాసు నుంచి వళ్లిద్దరు క్లాసు మీట్స్ అట మాకు పెళ్లి అయ్యాక ఇంటికి గెస్ట్ రావడం ఇదే మొదటిసారి. గుణ వచ్చి 3 రోజులు గడిచాయి రాతిర భోజనం అయ్యాక నేను రాకేశ్ మా గదిలోకి వెళ్ళాము రాకేశ్ పెద్ద మల్లెపూల దండ నా చేతికి ఇచ్చారు నేను స్నానం చేసి టోవేల్ చుట్టుకొని బెడ్రూం లోకి వచ్చాను రాకేశ్ తెచ్చిన మాల్ పులు పెట్టుకొని టోవేల్ విప్పేసి రాకేశ్ పక్కన నగ్నం గ పడుకున్నాను రాకేశ్ తన లుంగి విప్పి పక్కన పడేసి నన్ను మంచం మధ్య లోకి రమ్మని నా రెండు చేతులకి హ్యాండ్ కప్స్ వేసారు నేను ఇదేంటి అని అడిగాను ప్లీజ్ కాదనకు అని నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టారు నా కళ్ళకి నల్లని గుడ్డ కట్టారు నాకు ఏమి కనపడటం లేదు
నేను “ఏమిటండి ఇదంతా”
రాకేశ్ “ప్లీజ్ కాదనకు వద్దంటే చెప్పు విప్పెస్తను”
నేను “మీకు ఇలాగె ఇష్టం ఐతే నేనేమి కాదనను”
రాకేశ్ “గుడ్ ని రెండు కళ్ళు ముడుచుకొని ని తొడలు బాగా విప్పు”
అని అన్నారు నేను అతడు అడిగినట్టే నా రెండు తొడలు చాపను రెండు చేతులు నా తొదలని వీలైనంత వెడల్పుగా చాపి నా పూకు నకుతున్నరు ఎప్పటిల కాకుండా రాకేశ్ ఈ రోజు చాల ఇంటెన్స్ గ నకుతున్నరు అతడి నకుదుకి నేను రెండు సార్లు కర్చెసుకున్నను నా పూకు ని వదిలి నా వొల్లంత ముద్దులు పెడ్తూ నా సళ్ళు దగ్గిరకి వచ్చారు నాలికతో నా గులాబీ నిప్పెల్ చుట్టూ రాస్తూ చికారు రాకేశ్ ఇలా ఎప్పుడు చెయ్యలేదు మోటుగా పిసికి కొదకదమ్ తప్ప ఇంత సున్నితం గ ఎప్పుడు చెయ్యలేదు. నాకు ఇలా నచ్చింది న వొల్లంత పులకరిస్తుంది అతడి సుల్ల నా పుకుకి ఆన్చి రాస్తున్నారు నా వొల్లంత జలజరిస్తున్ది నేను uuuuuuuhhhhhh uuuuuuuuuuuhhhhhhhhh అని న నోటినుంచి నాకు తెలియకుండానే వచ్చేస్తుంది అతడి సుల్ల నా పూకు లోకి దురుతుంది అప్పుడు నాకు ఎందుకో అనుమానం వచ్చింది నామీద వున్నది రాకేశ్ ఎన అని అతడి సుల్ల బాగా లావుగా పొడుగ్గా ఉందేమో నాకు కొద్దిగా నొప్పి పెడ్తుంది నా అనుమానం మరింత పెరిగింది
నేను “ఏవండి” అని పిలిచాను
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు

వెంటనే నా పేదలని అతడి పేదలు ముసెసయి అతడి నాలిక నా నోటిని ఆక్రమిన్చిసింది అతడు ముందు నెమ్మదిగా దెంగదమ్ మొదలు పెట్టారు. నా అనుమానం నిజమే నా మిద రాకేశ్ కాదు ఇంకెవ్వరో వున్నారు నేను అతడి నుంచి దూరం  జరగడానికి నా నడుముని అటు ఇటు కదుపుతున్నను నా చేతులు రెండు కట్టేసి వున్నాయి కళ్ళకి గంటలు కట్టి వుండటం తో నన్ను ఎవ్వరు దెంగుతున్నరొ అర్ధం కావడం ఖచితం గ రాకేశ్ కాదని అర్ధం తెలుసు ఇంటలి అతడు స్పీడ్ పెంచి దెంగదమ్ మొదలు పెట్టారు నెమ్మదిగా నా మిద నేను పట్టు కోల్పోయాను నేను అతడి ప్రతి స్ట్రోక్ కి నేను నా నడుము ఎత్తి అతడి సుల్ల నా పూకు లోకి పూర్తిగా దురెల పెడ్తున్నాను అతడు నన్ను దాదాపు అరగంట ఆపకుండ దెంగిన తరువాత ఆయాస పడతు నా మిద వాలిపోయారు నేను బాగా అలసిపోయాను అతడు నా పేదలని వదిలారు. నా బుగ్గలు మిద ముద్దులు పెట్టక నా కళ్ళకి కట్టిన గంటలు విప్పారు ఇంతవరకు నన్ను దెంగిన్ది రాకేశ్ కాదు గుణ. రాకేశ్ కోసం గది అంతా వెతికాను రాకేశ్ నాపక్కనే మంచంకి ఒక మూల కూర్చొని చూస్తున్నారు నేను రాకేశ్ వైపు చూసి ఏడుస్తూ
నేను “ఏమిటండి ఇదంతా”
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు

Telugu Srungaram

B to the A to the B to the A… BABA.. Batting BABA

– బాట్టింగ్ బాబా 2022

x