Skip to content

లంజకొడకా, కాలుతున్న ఇనుప కడ్డీలా ఉందిరా | Telugu Sex Stories

లంజకొడకా, కాలుతున్న ఇనుప కడ్డీలా ఉందిరా | Telugu Sex Stories
నేను ఒక పెద్ద కంపెని యజమాని ఇంటిలో వర్కరగా పని చేస్తున్నాను. ఇంటి పనులన్నీ నేనే చేస్తుంటాను. మేడం చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తుంటాను. అదే ఇంటిలో సుజాత కూడా పని చేస్తున్నది. సుజాతకు నాకు మనసులు కలిసాయి. మేడం వాళ్లు లేనప్పుడు వాళ్ల బెడ్ రూమ్మేమిద్దరం వాడుకుంటున్నాము. మేడం వాళ్లు వున్నప్పుడు మాత్రం రాత్రిపూట సపరేటేగా వున్నా వాటర్ పుంపు గదిని వాడూ కొంటున్నాము . ప్రతి రోజు ఇది జరుగుతూనే వున్నది. ఒక రోజు పని మీద ఢిల్లి వెళ్లారు. ఆ రోజు సుజాతను నువ్వు మీ ఇంటికి వెళ్లి రేపు రా ఎందుకంటే నువ్వు ఇంటికి వేల్లక చాలా రోజులు అయిందిగా అన్నది. సుజాత చాలా సంతోషించి ఆమె ఇంటికి వెళ్ళింది. ఆరోజు రాత్రి నేను పుంపు హౌసులో పడుకొందామని వెళుతుండగా , ఎక్కడికి అని మేడం అడిగింది. పడుకుందామని పుంపు హౌసేకి వెళుతున్నాను అన్నాను.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.

💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.

సరేలే గాని ఇంట్లోకి రా …పని వుంది అన్నది. వెళ్ళాను, వారియుక్క బెడ్రూము లోకి తీసుకెళ్ళింది. అచ రూము కదా, చల్లగా వున్నది ,కూర్చో అంటూ బెడ్ చూపింది. నేను క్రింద కూర్చున్నాను. ఏమిటి క్రింద కూర్చున్నావు? బెడ్ మీద కూర్త్చో . కానీ ధైర్యం లేక క్రిందనే కూర్చున్నాను. మేడం బెడ్ పైకూర్చుని , నేను నిన్ను ఎందుకు పిలిచానో తెలుసా అన్నది. తెలియదు అన్నాను. సరేలే గాని సుజాతకు నీకు ఎన్ని రోజుల నుంచి భాగోతం నడుస్తున్నది? అన్నది . ఏమిటి మేడం గారు , మీరు అనేది?…అన్నాను. నాకు అబద్దాలు చెప్పకు రాత్రి పుంపు హౌసులో జరింగింది అంతా చూసాను అన్నది . నాగుండె గుబేల్ అన్నది. చాల బయమేసింది , వుద్యోగం వూదినట్లే అనుకున్నాను. బయపడకు నిజం చెప్పు. నాకు కాళ్ళు చేతులు ఆడటం లేదు.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
మేడం హెచ్చరించినట్లుగా లేచి మంచం మీద కూర్చో అన్నది, కూర్చున్నాను. సుజాత అంత బాగున్నదా, దాన్ని బాగా సంతోష పెట్టినావు, నీతోటి బాగా చేఇంచు కున్నదిగా. బాగా పిసికిన్చున్నదిగా.. మేడం అలాఅంటూ వుంటే నాకు ఒక వేపు బయమేస్తున్నది. తప్పు క్షమించండిమేడం అన్నాను. రాత్రి మొత్తం నాలుగు నెతో కొట్టించుకొన్నదిగా.. సుజాత తప్పఈ ఇంట్లో ఎవరు నీకు నచ్చలేదా అన్నది. ఇంకా ఎవరూ ఆడవాళ్ళు లేరుగా మేడం . ఎవరు లేరా? . బాగా ఆలోచించి చెప్పు. ఎవరూ లేరుగా మేడం అని మల్లి అన్నాను. వెంటనే నేను ఆడదాన్ని కాదా, నాకంటే అదే బాగుందా? అన్నది. నాకు షాకు కొట్టినట్లుఇఇంది . మల్లి బయమేసింది. ఈరోజు నుంచి సుజాతను మరచిపో …లేదంటే దాన్ని వుద్యోగం లోంచి పేకేస్తాను.. సరే మేడం ఇక నుండి మీరు చెప్పినట్లే వింటాను. మంచిది ఇక పడుకో …మంచిది ఈమేడం ఇక నేను పుంపుహౌసు లోకి వెళతాను…ఏమి అవసరం లేదు ఈ బెడ్ మీదే పడుకో…మేడం?…ఏమికాదులే …సారూ రారులే.. వద్దుమేడం ..నేను వెళతాను…నీకు ఏమి బయం లేదు ..సారూ ఈరోజు రారు.. మేము చిన్నవాళ్ళం మేడం.. సారుకు తెలిస్తే …నన్ను బ్రతక నివ్వడు..చెప్పాగా సారూ రారు అని…
సరేలే అని పడుకొన్నాను. మేడం కూడా పడుకొన్నది..నా షర్టు విప్పింది…నను తన జాకెట్విప్పమన్నది..విప్పాను .సుజాతవి నోట్లో పెట్టుకున్నావుగా ..అలానే పెట్టుకో…చీకు… ఇంకా లోపలికి పెట్టుకో.. అబ్బ.. అబ్బా.. అబ్బబ్బా.. ప్లేజ్ క్రిందికిరా…చీకు… బాగా.. చీకు..అబ్బ …అంత గట్టిగా ..కొరకకు..అబ్బా …అగేట్టుగా లేదు.నీ కడ్డిలోపలికి కుచ్చు …ఇస్ ..అబ్బ.. అబ్బా..కొట్టూ.. గట్టిగా.. ఇంకా…స్పీడుగా..నాకు కారుతున్నది..నువ్వుకూడా నాదంట్లో కార్చు.. అమ్మో.. వామ్మో.. వామ్మో.. వావ్.. వావ్..ఏయేఏ..క్ష్కక్కినొ…వ్కుఇమ్మొ.. ఆఆమ్మం..ఆఆమ్మ్మూ…అమ్మా..వూ.. వూ… వూఊఊ
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
ఈ సంగటన జరిగినతరువాత నేను మావూరు వెళ్లిమూడు రోజుల తరువాత వచ్చినాను.రాగానేమేడం గారు కబురు చేసారు..అర్జంటుగా రమ్మన్నది, అని నా భార్య నాతోచెప్పింది. నేను మేడం ఇంటికి వెళ్ళినాను. తలుపులు వేసి వున్నవి. ప్రక్క నుండి వెనుకకు వెళ్ళినాను. వుతకవలసిన బట్టలు చాలా వున్నవి. బట్టలు వుతుకుటకు సబ్బు కావాలి కాబట్టి నేను సబ్బు కొరకుకిటికీ వద్దకు వెళ్ళినాను. సబ్బు తీస్తుండగా కిటికీ సందులో నుంచి ఒక దృశ్యం కనబడింది .ఆచర్యంతో గమనించ సాగాను . మేడం ఇంట్లో పెంచుకొనుచున్న చిన్న కుక్క పిల్ల[పెట్ డాగ్] …మేడం రెండు కాళ్ళ సందులో నుంచి చీకుతున్నది. మేడం ఆనందంతో మంచం పైతృప్తిగా కదులు చున్నది . మేడం పూకును డాగ్ బాగా నాకు చున్నది. మేడం అంతులేని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నది. కొద్దిసేపటి తరువాత కుక్కపిల్ల నాకటం ఆపు చేసింది.
మేడం వెంటనే మంచంపై నుంచి లేచి డ్రెస్సింగ్టేబుల్ వద్దకు వెళ్లి ఒకటి తీసింది. అది అచ్చం పళ్ళుతోముకొనే టూత్ పెస్తట్లాగవున్నది. ఏమి జరుగునో అని నేను చూస్తున్నాను.మేడం మల్లి మంచం పైకివచ్చి ఆ పెస్ట్టును తన పూకుకురాసుకున్నది. మల్లి కుక్కపిల్ల నాకుతున్నది. ఆపెస్ట్టుకు కుక్క పిల్లకు సంబంధం ఏమిటో అర్థం కాలేదు. మేడంకు పూర్తిగా తృప్తి పొందాక లేచింది.బయటకు వచ్చింది.నేనుఏమి చూడనట్లుగా బట్టలు వుతుకుతున్నాను. కాని ఆ రహాస్యంతెలుసుకోవాలని కసితో వున్నాను. మేడంవచ్చి ఎంత సేపటి క్రితంవచ్చావు అన్నది. ఇప్పుడే వచ్చాను వుతుకుతున్నాను అన్నాను.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
కొద్ది సేపటి తరువాత మేడం డాగ్ నుశుభ్రముగా కడగమంటేకదిగినాను.మేడం ఓపెన్ హాల్లో ట్.వ్.చూస్తున్నది. నేనుమెల్లగా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ వద్దకు వెళ్లి ఆ పెస్ట్టును చూసినాను.దాని పై ఇలావ్రాసివున్నది “ఈ పేష్టు మాంసం వాసనతోను మరియు సుగంద పరిమళ వాసనతోనువుండి చాలా తియ్యగా వుంటుంది.ఈ పేష్టు వ్రాసిన్ చోటడాగ్స్నాకును .కొద్దిసేపునాకిన తరువాత తియ్యదనం వుండదు .అందువలన మల్లి వ్రాసుకోవాలి. అప్పుడుస్త్రీ అంగమును గాని పురుషులఅంగమును గని పెట్ డాగ్స్తనివితీరా చీకును.భర్తలను కోల్పోయిన స్త్రీలు,పెళ్ళికాని యువతులు ,భార్యను కోల్పోయిన పురుషులు,పెళ్ళికాని పురుషులు ఈ పేష్టు వాడుకొనిడాగ్స్ అంతులేని సంతృప్తి పొందవచ్చు.”ఇది చదివిన తరువాత నాకు విషయం అర్థమైనది.
బట్టలు వుతకటం పూర్తి ఇన వెంటనే మాఇంటికి బయలు దేరు చుండగాఈ రోజు ఇక్కడే వుండు పని వున్నదిఅన్నది మేడంగారు.తప్పదుకదా ..సరే ..అన్నా. రాత్రి తొమ్మిది ఐంది .నన్ను గదిలోకిరమ్మన్నది..వెళ్ళాను.. గదిలోని లైట్లు అన్నివేసింది..చాపపరిచింది..రమ్మన్నది..వచ్చాను..రేజరు ఇచ్చి చేతి క్రిందవెంట్రుకలు తీయమన్నది..తీశాను.. ఆనందంతో మెలికలు తిరుగుచున్నది ..పాసు వస్తున్నది బాత్రూంలోకి తీసుకేల్లమంటే తీసుకెళ్ళాను .. కూర్చొని పూకు కదగామంటే కడిగాను.మల్లి గదిలోకిఎత్తుకొని వచ్చి చాప పై పడుకోబెట్టాను. మల్లిరేజరు ఇచ్చి క్రింది వెంట్రుకలు తీయమన్నది. క్రింది వెంట్రుకలు ఏమిటి అన్నాను. గుద్దమేదివి అంటూ నీ పెల్లంకి ఎప్పుడు తీయలేదా అన్నది.. లేదు అన్నాను.. మరి సుజాత తీయుంచుకోన్నడా అన్నది …లేదు అన్నాను..
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
ఎందుకు అబద్దం చెప్పుతావు.. సరేలే నావి తేయుచున్నవుగా …నాకు కారు చున్నది… అబ్బ.. అబ్బా.. అబ్బబో.. లోపల పెట్టు..బాగా లోపలికి…ఇంకా…ప్లీజ్…గుద్దు…ఆరోజు సుజాతను గుద్దినవుగా అట్లా గుద్దు.. అబ్బ.. అమ్మో… వామ్మో…వామ్మో…నామొగుడు లంజకొడుకు ఎప్పుడుఇట్లా చేయలేదు…లంజకొడుక ఇంత గట్టితనం ఎట్లా వచ్చిందిరా..నీ మొగతనం పాడుగాను…అబ్బ..వామ్మో..ఒరేయ్..నా బొడ్డు మీద కార్చర..వద్దు మేడం పక్కబట్టలు పాడు అవుతాయి.. లంజకొడకా నేను చెప్పింది చేయరా..సలహాలువద్దురా..నీ రసం నాబొడ్డు మీద ,నా సళ్ళమీద కార్చర…వామ్మో..వామ్మో..అబ్బ..అబ్బా.. ఓరినాయనో..వావ్…అమ్మా..కొట్టు..అబ్బా.. కొట్టు..నీ సుల్లికయలో వున్నదిమొత్తం కార్చారా.. అబ్బ..తృప్తిగా వుందిరా…వావ్ … అమ్మో..ఇక చాలు..చాలు..ఓఓఓఓ..