Skip to content

రాజుగారికోటలో రమ్యమైన రతి రహస్యాలు – 4 | Telugu Boothu Kathalu

విక్రముడు పుట్టినప్పుడు కూడా మహా రాజు.. తనని అమిత ఆబ తో.. మీదెక్కేవారు.. పిల్లవాడు ఖాళీ చేసేసాడు అనుకుంటున్న తన రెండు పాలిండ్లనూ కసి గా దెంగుతూ.. పాలను ఊరించి.. లేగదూడలా ఎగబడి కుడిచే వారు..
అటు తర్వాత.. రెట్టింపు కసి తో.. రోకలి బండలా బిగిసిన తన అంగం తో.. అడుగంటా కుళ్ళబొడుస్తూంటే.. ఆమెకి యెనలేని భావ ప్రాప్తులు కలుగగా.. మొగుడి మొగతనం మీద అపారమైన ప్రియం.. గౌరవం పెరిగి పోయాయి..
తమ మధ్య వున్నా పదేళ్ల వయస్సు అంతరం తన యవ్వనపు ఆకలి తీరేందుకు.. ఎలాంటి లోపం కా బోదని .. తెలుస్తూంటే.. మొగుడి చేత.. ప్రతి రాత్రీ.. మూడు నాల్గు సార్లు.. కడుపు నిండా దెంగించు కొంటూ.. సుఖాలను.. రాణీగా గొప్ప హోదానూ అనుభవించింది..
అయితే.. గత పదిహేనేళ్ల లో.. రాజు తన రాజరికపు సమస్యల తో.. రాణీ శారీరిక అవసరాలను.. కొంచం పరాకు చేయటం జరిగింది..
ఆమెకు అసంతృప్తిని కలగటం తో.. తాను.. మెల్ల మెల్లగా.. సఖి తో స్వలింగ రతి కి తల మొగ్గి  కాస్తో కూస్తో.. తృప్తి పడటం అలవాటౌటం మొదలైంది ..
అలాంటి సమయంలోనే.. రాజు గారు తిరిగి ఆమెను స్నానాల గదిలో తన పూర్వపు పోట్లని గుర్తుచేస్తూ.. తన్ని మళ్ళీ గర్భవతిని చేయటం జరిగింది..
ఆమె రాజు గారికి చనుబాలు అంటే వుండే కుతి తెలుసుకుందే కాబట్టి.. ఈ విధంగా నైనా రాజుని రెచ్చ గొట్టుతూ మళ్ళీ తన ఆడతనపు ఆకలి తీర్చేలా చేయగలనని..  సంబర పడిపోయింది..
అయితే విధి మరోలా వక్రించి.. రణరంగంలో రాజు గతించి పోయాడు..
అది సులోచనా దేవికి పెద్ద వేటు ఐయ్యింది..
ముందెలా తన జీవనాన్ని సాగించాలో.. తికమక పడసాగింది..
నలభై ఏళ్ళ ఆమె ముదిత కోరికలను.. ఎలా అణుచు కోవటమా అని ఆమెకి అంతుపట్టడం లేదు..
పసిబిడ్డడు.. కొంచం ఉపశమనంగా ఉండటం తో.. కొద్ది నెలలు.. ఎలాగో గడిచి పోయాయి.. 
అంతలోనే మరో  ఆఘాతంగా ఆమెకి తగిలింది పసివాడి మరణం..
ఆమె ఆ విషాదం లోంచి బయటపడేందుకు నెలరోజులు పట్టింది..
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
అలాటి సమయంలో ఒక చెలికత్తె వచ్చి “రాజా వారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు.. ఆయనకి దాహంగా ఉందిట.. మిమ్మల్ని పాలు తీసుకు రమ్మంటున్నారు..” అని చెప్పినప్పుడు సులోచనా దేవి.. తికమక పడింది..
‘విక్రముడు నన్నెదుకు రమ్మంటున్నాడు..? దాహం వేస్తే.. ఎంత మంది సఖులు లేరూ? పాలు కావాలన్నా .. మధిర కావాలన్నా.. వారు తచ్చి ఇవ్వలేరా..?’ అని అనుకోంది ..
ఏమైనా పిలిచింది.. రాజు.. తాను వెళ్లక తప్పదు..
రాజా విక్రమ్.. ఒంటిగా తన సువిశాలా గదిలో ఒంటిగా కూర్చొని మధిర సేవిస్తుండగా రాజమాత సులోచనాదేవి తలుపు తట్టింది..
ఆమె చేతిలో ఒక బంగారు కూజాలో పాల తో.. వచ్చిందామె.. రాజాజ్ఞ ప్రకారం..
విక్రముడు.. మధిర పాత్ర పక్కనుంచి.. మెల్లగా వెళ్లి తలుపు తీసాడు..
సేవకులనందరినీ అంతకు ముందే పంపి వేసి ఉండటం తో.. తానే లేచి వెళ్లాల్సివచ్చింది..
“రండి మాతా.. ” సాదరంగా ఆహ్వానించాడు.. తల్లిని.. పక్కకి తొలగి దారినిస్తూ..
ఆమె లోపలికి రాగానే విక్రముడు తలుపు మూసి గొళ్ళెం వేసాడు..
ఆమె లోపలి ప్రవేశిస్తూ.. కొడుకుని నిశితంగా చూస్తూ చేతిలోని బంగారు కూజాని అతనికేసి చాచి.. “రాజావారు.. దాహం గా వుంది.. పాలు తెమ్మని.. ఆదేశించారుట..”అంది సన్న గొంతు లో..
“మేం చూసాము.. అది ఆ బల్ల మీదుంచి.. సుఖాసీనులు కండి .. ” అన్నాడు.. తన దగ్గిరలోనే.. ఆసనం చూపించి..
ఆమె కూర్చున్నాక విక్రముడు కూడా తన కుర్చీ లో కూర్చుని.. “అమ్మా.. మాకు ఒంటరితనం యెక్కువ నిపిస్తోంది. మేము రాణీ ని చేపట్ట దలిచాము.. ” అన్నాడు.. తల్లి కళ్ళలోకి నిశితం గా చూస్తూ..
సులోచనా దేవి “హూ” అని తలను పంకించి.. “మంచి ఆలోచనే.. మీకు తోడు అవసరమే.. యెవరినైనా యెంచుకొన్నారా ..?” అడిగింది..
“హూ .. యెంచుకొని కొన్ని యేళ్లవుతోంది..” అన్నాడు రాజా విక్రమ్.. తల్లి ముఖం లోని కవళికలు పరి కిస్తూ..
 💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
“అలాగా.. ముందెన్నడూ.. మాతో మాట మాత్రమైనా.. చెప్పలేదే..?!” రాజమాత ఆశ్చర్యం గా.. అంది.
“తండ్రిగారుండగా.. చెప్పలేక పోయాను.. ” అన్నాడు విక్రముడు.. అప్రయత్నంగా..
“చిత్రంగా వుంది మీ తడబాటు.. పోనీయ్.. ఇపుడు ఈ అమ్మ కైనా చెప్పాలనిపించింది.. సంతోషం..” అంది రాజా మాత.. కొడుకు మనస్సులోని భావనలను.. తెలుసుకోలేక తిక మక పడుతూ..
“నేను.. ఈ రాజ్యాన్ని.. వారసత్వం హక్కుగా పొందాను.. అలాగే.. నాకు కావాలనుకుంటున్న తోడుని కూడా అదే వారసత్వం హక్కు పైనే పొందాలని అనుకుంటున్నా..” అన్నాడు తల్లి ని మరింత తిక మక పెడుతూ..
“అర్ధం కావటం లేదు..?!”
“అలా అయితే నేరుగానే చెబుతాను.. వినండి.. నాకు పూర్వజుడైన రాజు గారి రాణీ నే నేనూ రాణీ గా చేసుకోవాలనుకొంటున్నా..”
సులోచనా దేవి అదిరి పడింది..
ఆమె కలలోకూడా ఎదురు చూడని   మాటలు అవి..
“విక్రమా.. నువ్వనే మాటలకి అర్ధం తెలిసే మాట్లాడావా..?” ఆమె మాటల్లో.. కొంచం కరుకుదనం కోపం ప్రతిధ్వనిస్తూంటే..
“మాతా నేను ఇప్పుడు రాజుని.. అర్ధం తెలియకుండా మాట్లాడను.. తెలిసే మాట్లాడుతున్నా.. నా తల్లే నాకు రాణి గా నాకు వాదోడు చేదోడుగా వుండాలన్నదే మా ఆశ.. ” అన్నాడు రాజా విక్రముడు.. కొంచం స్థిరమైన స్వరం లో..
రాజమాత తెల్ల బోయింది.. ఏమనాలో ఆమెకి అంతుబట్టటం లేదు..
ఆమె మనస్సులో వున్న నీతి నియమాల జ్ఞానం.. కొడుకు వాలకం హీనాయమని తిరస్కరించ వల్సిందని .. ఆమెకి గట్టి గా  చెప్పసాగింది..
“కానీ మీ ఆశ చాలా తప్పైనది .. నేను మీకు జన్మనిచ్చిన తల్లిని.. మీకు రాణీ గా.. ఎలా..” ముందు మాటలు అనలేకపోయింది..
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
విక్రముడు.. వంకరగా నవ్వాడు.. “చెప్పండి.. ఎలా పక్కలో పడుకొని.. వూ.. చెప్పండి..” రెట్టించాడు..
“విక్రమా.. నీకు మతి పోయినట్లుంది.. మీకు ఈడు జోడైన పిల్లని ఎంచుకొని.. రాణీ గా చేయటం.. సమం జసం.. నేను మీకు సలహాలివ్వటానికి.. సహాయం చేయటానికి ఎప్పుడూ తోడుగానే .. వుంటానుగా ..” అంటున్న తల్లి మాటలను మధ్యలో ఆపేస్తూ.. “రాణీ వారు.. అడిగినప్పుడు మాత్రం సలహా ఇస్తే చాలు.. అనవసరంగా శక్తి ని వృధా చేయనవసరం.. లేదు..” అంటూ తన ఆసనంలోంచి.. లేచి.. తన తల్లి కూర్చున్న ఆసనం వైపు వచ్చాడు..
ఆమె వెనుకగా వెళ్లి ఆమె పక్క పీఠం మీదుంచిన పాల పాత్ర అందుకొన్నాడు..
అతని మాటలకు నిరుత్తరురాలైన రాజమాత అతని చర్యలనూ ఆశ్చర్యంగా.. చూడ సాగింది..
ఆమె గుండె వేగంగా కొట్టుకో సాగింది..
యెద మీది పాలిండ్లు.. బరువుగా యెగిరి పడసాగాయి..
విక్రముడు ఆ పొంగుల వంక చూసే చూపుల్లో ఏదో వింత అర్ధాలు కాన వస్తూంటే.. ఆమె రొమ్ములు భారంగా ఆడసాగాయ్..
అంతక మునుపు ఆమె మనస్సులో స్థిరంగా వున్న నీతి నియమాల జ్ఞానం కొంచం అస్థిరం అవుతుండ గా.. ఆమెలో నివురు కప్పిన నిప్పులా అణిగి వున్న శారీరిక వాంచ్ఛలు కొంచం కొంచం గా తలెత్త సాగాయి.
విక్రముడు  కుడి చేయి తల్లి భుజం మీదేసి నిమురుతూ.. ఎడం చేతి లో వున్న పాల పాత్రను వంచుతూ పాలను నేలపై జార్చ సాగాడు..
సులోచనా దేవి అతని చర్యని ఆశ్చర్యం గా చూస్తూ, చూపుల్ని కొడుకు వైపు తిప్పి.. “ఇదేమి పని..? పాలు కావాలనే కదా కబురు పంపారు.. ఇప్పుడు.. ?” అంటూంటే.. 
విక్రమ్ మర్మ గర్భంగా నవ్వుతూ “పిచ్చి మాతా.. నాకు ఆవుపాలు కావాలంటే.. తెచ్చి యివ్వటానికి సేవకులెంత మంది లేరూ..? అయినా అసలు పొదుగుల్లో  పాలను వదిలి నేను ఆవు పాలను ఎందుకు తాగుతాను..వూ..?” అంటూ ఆమె భుజం మీది తన చేతిని క్రిందికి జార్చి.. ఆమె పాలిండ్ల పై నునుపులను వేళ్ళతో.. రాయ సాగాడు..
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
సులోచనాదేవి వొళ్ళు వణికింది.. ఆ స్పర్శకి..
అతని మాటల్లో దాగిన కామ పూరిత వాంచ్చ కి పాలిండ్లు.. పొంగాయి..
పాలు మరింత వూరుతున్నట్లై.. భారంగా అల్లాడాయి..
” విక్రమా .. ఏంటిరా నీ మాటలకర్ధం..?” అంది ఆమె వణికే గొంతు తో..
“అవును అమ్మా.. నాకు.. నీ బాయిల్లోని పాలు కావాలి..” అన్నాడు.. చేతిని మరింత క్రిందికి జార్చి ఆమె చనుకట్టు వస్త్రంలో చొప్పిస్తూ పాల వూట తో నిండి పొంగారుతున్న స్థనాన్ని వేళ్ళతో నొక్క సాగాడు..
“కానీ.. అదెలా.. తప్పురా.. ఆ వయస్సులో.. ఉహూ.. తప్పు..” అంటూ అతని చేయిని నెట్టి వేయ బోయింది.. అన్య మనస్కం గా..
విక్రముడు.. తల్లి ముందు మోకాళ్ళ మీద వొరుగుతూ.. రెండు చేతులా ఆమె రొమ్ములను పమిటని తప్పించి.. రాస్తూ.. “తప్పెందుకమ్మా.. నేనూ నీ కొడుకునిగా.. ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం నువ్వీ.. బాయలను.. నాకు.. తరిపి తరిపి చేపింది మర్చేపోయావా..? ఇప్పుడిస్తే.. తప్పేమిటీ..?” అంటూ లావుగా పొడుగ్గా.. ఉబికి వస్తున్న ముచ్చికలను వేళ్ళతోపుణుకుతూ ఆమె కళ్ళలోకి ఆకలి గా చూసాడు..
ఆ చూపులకి ఆమె మనస్సు చలించి పోయింది..
ఆమెలో పేరుకు పోయిన మాతృ వాత్సల్యం.. ఓ పక్కాగా పొంగి వస్తూండగానే.. కొడుకు స్పర్శ కి ఆమె స్తనాలు పురుష స్పర్శకి పులకించే స్త్ర్రీ తనాలుగా పెట్రేగిపోసాగాయి..
ఆమెకి.. తన గతించిన భర్త విక్రముడిలో అవుపించసాగాడు..
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.