Skip to content

ముచ్చటగా ముగ్గురితో దెంగులాట | Telugu Srungaram

ముచ్చటగా ముగ్గురితో దెంగులాట | Telugu Srungaram

చిత్రా! ”ఇదిగో బుల్ బుల్ గాడిని ఇక్కడ వప్పచెప్పి మీఆంటీ అంకులు, మీడాడీ ఊరికెళ్ళేరు, నాలుగురోజులకొస్తారట,వీణ్ణి చూసుకో, నాకు మూడురోజులూ,తలనొప్పీ, మేడమీద పడుకుంటాను, వీడికి తోడులేనిదే నిద్ర రాదు, రాత్రి నిద్రలో లేపి ఉచ్చపోయించాలి లేకపోతే పక్కలో పిస్ పోసేస్తాడు,” అన్జెప్పి ముఫై ఏళ్ళ కూతురికి అప్పగించింది, వర్ధనమ్మ.

”వీడికి పదిహేనేళ్ళు దాటేయి ఒక్కడూ పడుకోలేడా? లేపి ఉచ్చపోయించాలా?” వెధవ సంత అని మనసులోనే తిట్టుకుంది చిత్ర. ”మేనత్త కొడుకు తప్పుతుందా” అని అనుకుంది, ”మూవాన్” అని బెడ్ రూం కి దారితీసింది.   Telugu Dengudu Kathalu, Telugu Srungara Kathalu, తెలుగు బూతు కథలు,
రాత్రి పడుకోబేయే ముందు బ్రా, పేంటీ లు తీసేసి లంగా ఓణీలో పడుకుంటే గాని నిద్ర పట్టదు చిత్రకి. బాత్ రూంలోకి వెల్లి బట్టలు మార్చుకొచ్చిన చిత్రని చూసి ”వదినా సూపర్, డ్రెస్ అదిరింది, దేవ కన్యలా ఉన్నావు” అన్నాడు బుల్ బుల్.  Telugu Dengudu Kathalu, 
”అమ్మో! వీడికి కలాపోసనుందే” అనుకుని ”పడుకో” అని బుక్ తీసుకుని చదువుకోడం మొదలెట్టింది. కొంత సేపు పోయాకా ”వదినా రా పడుకుందాం, నాకు నిద్ర పట్టటం లేదు” అని గునిశాడు.
”నేను నీపక్కలో పడుకోడమేంటీ? నువ్వు కాట్ మీద పడుకో” అని గసిరింది చిత్ర.
”నాకు మా మమ్మీ కూడా దగ్గర పడుకుంటేగాని నిద్రపట్టదు, రా” అని చెయ్యిపట్టుకు లాగేడు.
”సరే పడుకో” అని వాడివైపు వీపు పెట్టుకుని పడుకుని బుక్ చదువుకుంటోంది. ఒక కాలు చెయ్యి చిత్ర మీదేశాడు, చిత్ర మాటాడకుండా అలాగే పడుకుంది. మరి కాసేపటికి బుల్ బుల్ పక్క తిరిగి బుక్ మూసేసి పడుకుంది. ఒక చెయ్యి చిత్ర నడుంమీద కాలు తొడ మీద పారేసి పడుకున్నాడు. చిత్రకేదోలా ఉంది, నిద్ర పట్టటం లేదు. పెళ్ళికాకపోయినా మేల్ పాట్నర్ ని ఎరగనిదేం కాదు. మరి పదిహేనేళ్ళ కుర్రాడితో పక్కలో పడుకుంటే, మనసులో ఆలోచనలెందుకో సెక్స్ మీదకే పోతున్నాయి. వీడు పడుకున్నాడా?   Telugu Dengudu Kathalu, Telugu Srungara Kathalu, తెలుగు బూతు కథలు,
తను పడుకున్న తరవాత ఏమైనా చేస్తాడా? చేస్తే బాగుండేలా ఉంది. ఇలా ఆలోచిస్తుండగా బుల్ బుల్ తన చెయ్యి చిత్ర బాయి మీద వేశాడు. నిద్రలో వేశాడనుకుంది. వాడు దగ్గరికి జరిగి ఒక బాయిని నోట్లో పెట్టుకున్నాడు బ్లవుజ్ మీదనుంచి. ”ఛ! వెధవా ఇదేంపనిరా” అన్నాననుకుంది, కాని అనలేకపోయింది. వాడు నెమ్మదిగా బ్లవుజ్ హుక్స్ తప్పించి బాయిని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ ఒక కాలూ చెయ్యీ చిత్రమీద పారేసి పడుకున్నాడు. చీకడం మాత్రం మాన్లేదు. చిత్రకేదోలా అయిపోతోంది. తడిబారిపోయింది పువ్వు. వీడికిది అలవాటు కాబోలనుకుంది. చీకుతూ వాడు నిద్రపోయినా చిత్రకి మాత్రం పంగలో గులరేగిపోయింది, తడి చేరిపోయింది, అది నెమ్మదిగా చెరువైపోయింది, ముచికలు నిలబడి ఉన్నాయి, నలపమంటున్నాయి.. ఇప్పుడు చిత్ర అవతలి వైపుకు తిరిగి వాడిని అటుపక్క తిప్పుకుని రెండోబాయి నోట్లో పెట్టి చీకించుకుంటోంది. వాడు చీకుతూ నిద్రపోతున్నాడు. టైము చూస్తే పన్నెందయింది, నిద్రపోతూనే వాడుచీకడం మాన్లేదు, వాడిని లేపింది, నిద్రలో ఊ అన్నాడు. లే ఉచ్చపోసుకుందూగాని అని మళ్ళి లేపింది. లేవలేదు. వాణ్ణి లేపి తీసుకుపోవాలనుని తను లేచి వాడిని జబ్బ పట్టుకు లేపితే బుజం మీద తలవాలేసి నిద్రలో నడుస్తూ బాత్ రూం కొచ్చాడు. పిస్ పోసుకోరా అని చెప్పింది.   Telugu Dengudu Kathalu, Telugu Srungara Kathalu, తెలుగు బూతు కథలు,
అబ్బే వాడు అలాగే బుజం మీద తలేసునిలబడ్డాడు. ఛ్! వెధవసంత మొడ్డ బయటికితీసి బుల్లపోయించాలా అనుకుని పైజమా జిప్ తీసి బుల్ల బయటికి లాగి పోసుకో అని తోలు వెనక్కిలాగి పట్టుకుంటే పోశాడు. చివరి చుక్కలు దులపడానికి బుల్లని వూపి, వాణ్ణి తీసుకొచ్చి అలాగే పడుకోబెట్టింది, చిత్రకి మాత్రం నిద్ర కరువైపోయింది, గుల పెరిగిపోయింది, నెమ్మదిగా వేలు క్లిట్ మీద రాసుకుంటూ, నిలువు పెదాల్ని రాసుకుంటూ సున్నాలు చుడుతూ పడుకుంది. వాడు వెల్లకిలా పడుకున్నాడు. సున్నాలు చుట్టుకుంటూ ఒక సారి వాడికేసి చూసి అదిరిపోయింది. వాడి పైజమాలోంచి బయటికొచ్చిన బుల్లపండు నిగిడి నిలువుగా నిలబడింది. దాన్ని చూడగానే చిత్రకి మనసుపోయింది. అది అంత ముద్దుగానూ లావుగానూ,పొడుగ్గానూ కనపడింది,పట్టుకుంటే! వీడికి మెలుకువొస్తుందేమో! చూస్తూ ఎంతసేపు వుండడం, నెమ్మదిగా చెయ్యేసింది, వేడిగా కాలిపోతోందది. బుల్బుల్ లేస్తాడేమోనని చూసింది. కదలికలేదు. నెమ్మదిగా వూపింది, అది మరికొంచం బిగిసింది గుప్పెటలో, పిటపిటలాడిపొతోంది. గుడిస్తేనో, గుడిస్తే వాడికి సుఖం నాకేంటీ? అదీగాక వాడికి మెలుకువొస్తే, నోట్లో కక్కేస్తే, ఎప్పుడో ఒక సారి అనుభవమయింది కదా! జిగట జిగట. వీడు లేచి చెరువైనాదానిలో తోసేసి పువ్వు చింపేస్తే ఎంత బాగుంటుంది” అనిపించింది. బుల్బుల్ లేచేలాలేడు, ఏంచేయను అని ఎదురుగా కనపడుతున్న మొడ్డని ఆశగా చూస్టు వుంది. కొద్దిసేపటికే ఐడియా వచ్చేసింది. నాకు సుఖం కావాలి,   Telugu Dengudu Kathalu, Telugu Srungara Kathalu, తెలుగు బూతు కథలు,
వీడు లేచి నన్ను దెంగడు, మరేం చెయ్యాలి,మగాడే దెంగాలా? మీదెక్కాలా? ఆడది మీదెక్కి దెంగించుకోకూడాదా? నేనే మీదెక్కిపోతే అనుకుంది, మీదెక్కిన తరవాత వాడికి మెలుకువొస్తే, కంటిన్యూ చెయ్యడమే, వాడు మాత్రం వద్దనుకుంటాడా, పదిహేనేళ్ళవాడిని ముఫై ఏళ్ళదాన్ని దెంగడం బాగుంటుందా? వాది దగ్గర పోలుంది, నా దగ్గర హోలుంది, వాడిది కరిగిపోతుందా నాది అరిగిపోతుందా? వయసుతో లెక్కలేదు నిలబడి వుండాలితప్పించి, అనుకుని, నిలబడి వున్నదానిని ముద్దుపెట్టి లేచి లంగా పైకెత్తి రెండు కాళ్ళు వాడి రెండు పక్కలా వేసి నెమ్మదిగా వాడి మొడ్డపట్టుకుని చెరువై వున్న పూకు రెమ్మలు విడదీసుకుని నెమ్మదిగా లోపలికి పెట్టుకుని బుల్బుల్ లేస్తున్నాడేమో చూస్తూ తోసేసుకుంది. చమ్మగా లోపలికి దూరిపోయింది. జి స్పాట్ ని గుద్దుకుందేమో చెరువైపోయింది, లోపల వెచ్చగా బిరడా పెట్టినట్టుంది. నెమ్మదిగా మొత్త పైకి లేపి దించుకుంది, మళ్ళీ లేపి దించుకుంది సుఖం తొడల్లోకి నెమ్మది పైకి పాకుతోంది. వాడి చేతులు రెండూ తెచ్చుకుని సళ్ళమీదేసుకుంది. నెమ్మదిగా నలౌపుతున్నాడు, కళ్ళు తెరవలేదు. మెలుకువగానే వున్నాడనమాటనుకుంది.   Telugu Dengudu Kathalu, Telugu Srungara Kathalu, తెలుగు బూతు కథలు,
మొత్తలేపి దింపుకోడం స్పీడ్ పెంచింది. సుఖమే సుఖం వొల్లు గాల్లో తేలిపోతున్నట్టుంది. కిందనుంచి వాడిలో మూమెంట్ లేదు, పిచ్చిగా కొట్టేసుకుంది,గుల తీరిపోయినా ఆగలేకపోతోంది.కొట్టికొట్టి కాళ్ళు నొప్పులొస్తున్నాయిగాని వాడిది కంగలేదు. నీరసంతో వాడిమీద వాలిపోయి పడుకుంది. కొంచం సేపటికి లేచి నెమ్మదిగా మొత్తలేపి మొడ్డ బుడిపి దూరేదాకా, జి స్పాట్ ని రాసుకునేలాగా నెమ్మదిగా దింపడం సాగించింది. కొంత సేపటికి వాడి దానిలో మూమెంట్ వచ్చింది, మళ్ళీ కొడితే లావాలా వెచ్చగా చిప్పిల్లిపోయాడు, లోపలికి దింపేసుకుని అణిచేసుకుంది. నీరసంగా అలాగే వాడిమీద పడుకునిపోయింది. లోపలకారినది నెమ్మదిగా బయటికి కారుతోంది. చాలా సేపటికి కాని వాడిది మెత్తబడి బయటికి రాలేదు, బయటపడేటప్పటికి పువ్వు చుట్టూరా ఎండిపోయింది. లోపలిది లంగాకి తుడుచుకుని పడుకుంది.   Telugu Dengudu Kathalu, Telugu Srungara Kathalu, తెలుగు బూతు కథలు,
పొద్దుటే లేచిన తరవాత గుడ్ మాణింగ్ వదినా అన్నాడు. అదేంట్రా పైజమా మీద డాగులు అని అడిగింది ఏమీ తెలియనట్టు. రోజూ ఇంతే వదినా రాత్రి మమ్మీ మీద ఎక్కుతుంది,పైజమా మీద కారుతుంది, పొద్దుటే పైజమా వుతుకుతుంది అని చెప్పేసేడు. బాబోయ్ అత్త రోజూ ఎలా చేయించుకుంటోందో వీడితో అనుకుంది. వదినా మమ్మీ నన్ను పడుకోబెట్టి డాడీ దగ్గరకెలుతుంది, డాడీ మమ్మీ మీదెక్కి నాలుగు సార్లు ఊపి కార్చుకుని దిగిపోతాడు. రోజూ ఇంతే ఛీ కసి తీరా దెంగినది లేదనుకుంటూ నా దగ్గరకొస్తుంది. నాది లేపుకుని లోపలికి తోసుకుని వాయించుకుంటుందని చెప్పేడు. మర్నాడూ, మూడోనాడూ అంతే అయింది. చిత్ర ’గారి’ బూరిలా వుబ్బిపోయింది మూడురోజులదెబ్బకి.   Telugu Dengudu Kathalu, Telugu Srungara Kathalu, తెలుగు బూతు కథలు,
నాలుగోనాడు బుల్బుల్ లేకుండా చూసి వీడి శని ఈవేళ వదులుతుందా మమ్మీ అని అడిగింది. నాకు మూడురోజులు అడ్డు, తలనొప్పి లేకపోతే నీకు వప్పచెప్పకపోదును. మూడురోజులూ నిద్రలేక బాధపడ్డావా అని సానుభూతి చూపింది. అమ్మ మమ్మీ ఆ అడ్డు లేకపోతే నాకీ ఛాన్స్ ఇచ్చేదానివి కాదనమట… ఎంతయినా బుల్ బుల్ గాడు మగాడు ముచ్చటగా ముగ్గుర్నీ.  Telugu Dengudu Kathalu, Telugu Srungara Kathalu, తెలుగు బూతు కథలు,

x