Skip to content

మగువా.. మగువా.. నీ పూకుకి తెలుసా నా విలువా ? | తెలుగు శృంగారం

మగువా.. మగువా.. నీ పూకుకి తెలుసా నా విలువా ? | తెలుగు శృంగారం

మగువా మగువా నీ పూకుకి తెలుసా నా విలువా !

మగువా మగువా నా త్యాగానికి సరిహద్దులు కలవా !

ముందు నేనుంటా, వెనుకా సయ్యంటా! బొక్క ఎదైనా బాదుతూ ఉంటా…

అలుపు సలుపని అననే అననంట , దెంగుతే ఉంటాను లోపల బయటా!

వా… సీకుతా..వా.. సీకుతా..వా.. …సీకుతావ.సీకుతావ.సీకుతా..వా.. 

వా… సీకుతా..వా.. సీకుతా..వా.. …సీకుతావ.సీకుతావ.సీకుతా..వా.. 

మగువా మగువా పూకుకి తెలుసా నా విలువా !

మగువా మగువా నా త్యాగానికి సరిహద్దులు కలవా !

నా అంగము నీ యోనిలో కదలాడకపోతే నీ కంటికి నిదురుండదుగా!

నా సుల్లితో రసమే విరజిమ్మకపోతే, నీ పూకుకి తెలవారదుగా ! 

ప్రతి శ్రమను బరించే దండమా ! తీరిక లేని అంగమా !

అందనంత ఎత్తున నిలిచిన నిలువెత్తువా

దుద్దుకర్ర లావున సేవచేయు తొండమా

నీవులేని జగతిలో మంట పుట్టకుందునా

పుట్టుక కు ములమా నిన్ను చేర సాధ్యమా

అది ఇది లేదంట, నేనే అన్నింటా ! ఆటలో ఎవరున్నా ఆడుతే ఉంటా!

వినీల జగతిలో ఎవరూ బాదన్నా తీర్చే వరకు నీకు నిద్రలేదుగా !

నీ పని ఎదైనా ఆ పని నువ్వొదల పూకుని విశ్వంలో తేలియాడించడమేగా!

వా… సీకుతా..వా.. సీకుతా..వా.. …సీకుతావ.సీకుతావ.సీకుతా..వా.. 

వా… సీకుతా..వా.. సీకుతా..వా.. …సీకుతావ.సీకుతావ.సీకుతా..వా.. 

మగువా మగువా నీ పూకుకి తెలుసా నా విలువా !

మగువా మగువా నా త్యాగానికి సరిహద్దులు కలవా !

వా… సీకుతా..వా.. సీకుతా..వా.. …సీకుతావ.సీకుతావ.సీకుతా..వా.. 

వా… సీకుతా..వా.. సీకుతా..వా.. …సీకుతావ.సీకుతావ.సీకుతా..వా..