Skip to content

బోలాక్ బోలాక్ మంటూ తన రసంతో నా మడ్డని | Telugu Srunagaram

బోలాక్ బోలాక్ మంటూ తన రసంతో నా మడ్డని 

| Telugu Srunagaram

అంకుల్ వోచి ఉంటె గొడవ చేసేవాడు…ఎవడైనా తన పెళ్ళాన్ని ఇంకోడు చేస్తుంటే పోనిలే అని ఊరుకోడు కదా!!!!! ….సో అంకుల్ కాదు..సంధ్య నా ఐతే…నో ….వే…అది చూసి వెళ్లి పోయేరకం కాదు..డైరెక్ట్ గా లోపలి వొచె రకం ….నిజంగా ఎవరైనా వొచార..లేక నేను అల ఫీల్ అయ్యాన…ఈ ఆలోచనలతో బుర్ర వేడెక్కి టీ తాగడానికి తాత షాప్ కి వెళ్ళాను. నన్ను చూసి తాత పలకరింపుగా నవ్వి “ఏంటి బాబు ఇంట్లో లేవా…మా మనవరాలు మీ ఇంటికి తాళం వేసి ఉంది అని చెప్పింది..”అన్నాడు టీ ఇస్తూ. అమ్మనియమ్మ వొచింది ఈ అమ్మాయి నా!!!!!!! షాక్ అయ్యాను. expect చేయలేదు ఈ అమ్మాయి వొస్తుంది అని. ఇప్పుడు ఎలా ???? ఈ అమ్మాయి తాత కి గాని , వాళ్ళ ఇంట్లో గాని ఎవరికైనా చెప్తే .. మహా ఐతే నేను ఖాలీ చేసి వెళ్తాను. అంటీ పెర్మనెంట్ గ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా .తలెత్తుకుతిరగలేదు.ఇలా పరి పరివిదాలుగా ఆలోచనలు ముసురుకున్నాయి. “ఎంటబ్బాయి …ఏదో కంగారులో ఉన్నట్టున్నావు….”అన్న తాత మాటలతో ఈ లోకం లోకి వోచాను.”ఏ… ఏ… ఏంలేదు…తాత…ఆ …ఇపుడే వోచాను….ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్లి..”అన్నాను తడబడుతూ, ముఖానికి పట్టిన చెమటను hanky తో తుడుచుకుంటూ. ఆ అమ్మాయి కోసం వెదికాను కళ్ళతో. ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఇంతలో ఆ అమ్మాయి బయటినుండి వొచింది. నన్ను చూసి నవ్వింది పలకరింపుగా. మాములుగానే ఉంది. ఎలాంటి తడబాటు లేదు.అమ్మాయి రాగానే తాత లోపలి వెళ్ళాడు. “బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు…నేను వోచాను మీ రూం కి..”అంది నవ్వుతు. 

“ఎపుడొచ్చావు…”అడిగాను కంగారును సాధ్యమైనంతవరకు అనచుకుంటూ. “గంట క్రితం..డోర్ లాక్ చేసి ఉన్నట్టుగా అనిపించి..మల్లి బ్యాక్ వోచాను ” అంది నా కళ్ళలోకి చూస్తూ. దీని సంగతి ఏంటో తెలుసుకుందాము అని “నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను కదా…డోర్ knock చేయాల్సింది….”అన్నాను మాములుగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ. “డోర్ లాక్ చేసి ఉంటె…ఏదైనా ముఖ్యమైన పని మీద ఉన్నారేమో….అని అలాగే వోచేసను” అంది ముఖ్యమైన పని మాటను వొత్తి పలుకుతూ. అమ్మనియమ్మ confirm … ఇది చూసింది.నా చేతిలో టీ గ్లాస్ ని చూసి ” టీ …ఎం తాగుతారు….హార్లిక్స్ గాని బూస్ట్ గాని ఇవ్వనా…అసలే అలసి పోయినట్టుగా ఉన్నారు ….”అంది కళ్ళతో నవ్వుతు. అర్ధం అయింది దీనికి నిండా దొరికిపోయాను అని. ఇక నిండా మునిగినాక చలి ఏంటి. ఇక తప్పదు దీని నోరు ముయ్యాలి అంటే రెండే దారులు. ఒకటి దీన్ని కూడా ముగ్గులోకి దించాలి . రెండు కూడా మొదటి దారినే …ముగ్గులోకి దించాలి. “బూస్ట్, హార్లిక్స్ నేను తాగను…పాలు ఉంటె ఇవ్వు “అన్నాను చిలిపిగా కళ్ళలోకి చూస్తూ. “fulgaతగినట్టున్నారు కదా .రూం లో …” అంది కచగా . “తాగాను కాని ..సరిపోలేదు…ఇక్కడ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి కదా ..అందుకే తాగాలి అన్పిస్తుంది ..”అన్నాను సల్ల వైపు చూస్తూ.ఇపుడు కుదరదు. సాయంత్రం మీ రూం కి వోచిస్తాను పాలు…సాయంత్రం పాలబ్బాయి ఫ్రెష్ వి తెచిస్తాడు కదా ..” అంది నవ్వుతు. ఇంతలో తాత లోపలనుండి వొస్తు “ఎం అబ్బాయి..ఆ ఇంగ్లీష్ ఏదో చెప్పు…ఉదయం కూడా నీ రూం కి వొచింది…”అన్నాడు. 

“అదే చెప్తున్నా తాత , సాయంత్రం వోచి డౌట్స్ మొత్తం తిర్చుకోమని…. “అని తాత తో చెప్తూ తనకేసి పైకి కిందకి చూసాను కసిగా. ఇంకా అక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండొద్దు అని వోచెసాను. రూం కి వోచి సోఫా లో కూర్చొని ఈ విషయం అంటీ కి చెప్పాలా వొద్దా…అంటీ హెల్ప్ లేకుండా దాన్ని పడేయడం చాల కష్ష్టం. అదీ కాకుండా తమ ముందే కన్నె పిల్లలకి లైన్ వేస్తుంటే ఆంటీస్ తట్టుకోలేరు. ఏదైనా బెడిసి కొడ్తే ఉన్నది పాయె ..ఉంచుకున్నది పాయె లాగ రెంటి కి చెడ్డ రేవడి లా అవుతుంది. ఏమైతే అది ఐంది అని అంటీ కి చెప్పడానికి డిసైడ్ అయి, అంటీ ఇంట్లోకి వెళ్ళాను. అంటీ నన్ను చూసి “నేనే పిలుద్దాము అనుకుంటున్నా భోజనం చేయడానికి…నువ్వే వోచావు…నీకు నిండు నూరేళ్ళు…”అంది నవ్వుతు. నిండు నురేల్లేమో కాని ఇపుడు నేను చెప్పబోయే విషయానికి నువ్వెలా react అవుతావో అది తలచుకుంటే బయం వేస్తుంది అని ఆలోచిస్తున్నాను. “ఏంటి దీర్గంగా ఆలోచిస్తున్నావు…”అంది అనుమానంగా వోచి సోఫా లో కూర్చుంటూ. ఇంకా ఏమి ఆలోచించకుండా మొత్తం చెప్పాను. అంత విన్న తరువాత “ఇప్పుడెం చేద్దాము…..”అంది కొంచెం బయపడుతున్నట్టుగా.”అదే నాకు ఎం చేయాలో అర్ధం కాక మీతో చెప్తున్నాను”అన్నాను. “అది లైన్ లో పెడితే పడుతుందా….”అంది suddenga. అర్ధం అయింది కాని అర్ధం కానట్టుగా చూసాను. “అదే రా …నువ్వు దాన్ని లైన్ లో పెట్టగలవా….”అంది. “దాని మీద నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటీ….”అన్నాను పెద్ద ఇష్టం లేనట్టుగా. “ఇపుడు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ తొక్క అని కాదు….దాని నోరు ముయ్యాలి అంటే …నువ్వు దాన్ని ఎక్కాలి..అపుడే అది మన విషయం బయట ఎక్కడ చెప్పదు…”అంది. తనే మల్లి అంటూ “సాయంత్రం వొస్తుందా అది…”అంది. 

అవునన్నట్టుగా తల ఉపాను. “సరే..ఓ పని చేయి..నువ్వు దాన్ని గోకు ఎలాగైనా. ఎవరు రాకుండా నేను చుస్కుంటాను ” అంది డిసైడ్ అయిన దానిల. నా పని తంతే బూరెల గంపలో పడ్డట్టుగా ఉంది. నిన్న రెండు దొరికాయి…ఇవ్వాళా కన్నె పువ్వు దొరకబోతుంది. లేచి తీణ్ మార్ డాన్సు చేయాలి అనిపించింది.”కాని, జాగ్రత..చిన్న పిల్ల కదా…తొందర పడకు…ఫస్ట్ డే నే ఎక్కడానికి ట్రై చేయకు “అంది నన్ను ఎగాదిగా చూసి. “చూడబోతే నీకు కూడా ఇష్టం లాగే ఉంది…ఐన కన్నె పిల్ల ఎవరికీ ఇష్టం ఉండదు …”అంది. నేను ఏమి మాట్లాడలేదు. “సరే ..భోజనం చేసి వెళ్ళు ..అది కూడా వొస్తుంది కదా నువ్వు ఒంటరిగా ఉండాలి కదా రూం లో ” అంది.భోజనం చేసి రూం కి వోచి ఆ అమ్మాయి కోసం ఎదురు చూస్తూ అలానే ఒక కునుకు తీసాను బాగా నిద్ర పట్టింది. లేచి టైం చుస్కుంటే 5 అయ్యింది. ఏంటి ఈ అమ్మాయి వొస్తుంద రాదా….అని ఆలోచిస్తూ ఫ్రెష్ అప్ అయి రూం బయటకు వోచాను. బయట అంటీ ఉంది నా కంటే ఎక్కువ టెన్షన్ లో ఉంది. ఏమైంది రా ఇంకా రాలేదు అన్నటుగా చూసింది. ఏమో తెలియదు నేను అదే చూస్తున్న అన్నటుగా చూసాను.” సరే జాగ్రత్తగా హేండిల్ చేయి..”అంటూ లోనకి వెళ్ళింది. నేను వెళ్లి సోఫా లో కూర్చున్న relaxed గా. కాసేపటికి ఆ అమ్మాయి వొచింది. డోర్ దెగ్గర నిల్చొని రావొచ అన్నటుగా చూసింది. నేను పరిశీలనగా చూసాను. లంగా వోని వొస్కొని ఫుల్గా తాయారు అయి వొచింది. 

నేను సరిగా ఎపుడు observe చేయలేదు కాని, చాల బాగుంది. “అక్కడే నిల్చున్నవేంటి లోపలి రా “అన్నాను. “ఏమో!!! మళ్లి బిజీగా ఉన్నారేమో అని డౌట్ తో వోచాను” అంది లోనకి నవ్వుతు వొస్తు. “డ్రెస్ చాల బాగుంది ..”అన్నాను మాట మారుస్తూ.”అంటే డ్రెస్ ఒక్కటే బాగుందా…నేను బాగోలేనా…”అంది తనని కిందకు మీదకు చూస్కొని. టీనేజ్ లో గాడిద కూడా అందంగానే ఉంటుంది అని మనసులో అనుకుని “డ్రెస్ చాల బాగుంది అని అంటే…డ్రెస్ వేస్కున వాళ్ళు ఇంకా బాగున్నారు అని అర్ధం “అన్నాను నవ్వుతు. “అబ్బో…చూడడానికి అమాయకుడిలా ఉంటావు…చేతలు …అదే మాటలు మాత్రం భలే మాట్లాడుతావు …”అంది కూర్చుంటూ.“పాలు తెస్తా అన్నావు..”అన్నాను వోణి వైపు చూస్తూ. “హ తెచాను కదా రెండు….”అంది నా కళ్ళు ఎక్కడ చుస్తున్నాయో పసిగట్టి. “రెండా…!!! .”అర్ధం కానట్టుగా అడిగాను.”చిన్నవే రెండు తెచ్చాను …” అంది నవ్వు ను మునిపంట ఆపుకుంటూ. అర్ధం కానట్టుగా చూసాను.books కింద దాచిపెట్టి తెచిన రెండు పాల పాకెట్స్ చూపించింది.”పాలవాడు రాలేదు అందుకే చిన్న పాకెట్స్ తెచాను “అంది నా చేతికి పాకెట్స్ ఇస్తూ. రెండు పట్టుకొని ఎలా డీల్ చేయాలా అని ఆలోచిస్తూ అనుకోకుండా పిసికాను పాల పాకెట్స్ ని. “అలా గట్టిగా పిసకకండి పగిలిపోతాయి …”అంది. “వాటిని ఎంత పిసికినా ఎం కాదు…”అన్నాను నవ్వును ఆపుకుంటూ. “బానే అనుభవం ఉన్నట్టుంది …”అని నసిగింది. అర్ధం అయింది కాని “ఏంటి ..!!”అన్నాను. “ఎం లేదులే… ” అంది. 

ఎలా proceed కావాలో అర్ధం కావడంలేదు. అసలే అంటీ జాగ్రత్త అని వార్నింగ్ ఇచింది. “ఇంతకీ నీ డౌట్స్ ఏంటి ఇంగ్లీష్ లో” అన్నాను ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి కదా. తను చైర్లో ముందుకు జరుగుతూ బుక్ ఓపెన్ చేసింది. “అలా ఎదురుగ కూర్చుంటే ఎలా చెప్పాలి…”అన్నాను. తను వోచి నా పక్కన సోఫాలో కూర్చుంది కొంచెం దూరంలో. “నాకేమి అంటూ రోగాలు లేవు..అంత దూరంలో కూర్చుంటే ఎలా చెప్పాలి “అన్నాను. తను కిసుక్కున నవ్వి “ఏమో నాకేమి తెలుసు…”అంది. నాకేమనాలో అర్ధం కాలేదు. ఇంకా డైరెక్ట్ ఎటాక్ బెస్ట్ అని.”మార్నింగ్ చూసావా….??” అన్నాను కొంచెం సీరియస్ గానే. “ఏంటి….??”అంది. “ఓవర్ action చేయకు..నువ్వు చూసావు అని తెలుసు..”అన్నాను. “నేనేమి చూశాను….ఏమి చూడలేదు.. “అంది అమాయకమైన పేస్ పెట్టి. “ఏమి చూడలేదు ..అంటే అన్ని చూసావు అని అర్ధం..ఎంత సేపు ఉన్నావు కిటికీ దెగ్గర..” అన్నాను. కొంచెం తడబాటు తనలో “ఏ కిటికీ….నేనేమి చూడలేదు” అంది. “నిజం చెప్పాలా…అబద్దం చెప్పాలా….”అంది కళ్ళు ఎగరేస్తూ.”ఇంత దూరం వొచ్చాక మల్లి అబద్దం ఎందుకు నిజమే చెప్పు…”అన్నాను కళ్ళలోకి చూస్తూ. “ఐతే ..ఐతే….మొత్తం చూసాను….”అంది కొంచెం సిగ్గుగా. “మొత్తం అంటే ….”అన్నాను ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాము అని. “అబ్బ…మొత్తం అంటే మొత్తమే…” అంది కళ్ళు తిప్పుతూ. “అదే…ఆ …మొత్తం …ఏంటి…”అన్నాను వోదలకుండా. “నువ్వేమి చేసావో నీకు తెలియదా…..అదే చూసాను” అంది ఆ సీన్ గుర్తుకు వోచినట్టుగా పేస్ పెడ్తూ.

అబ్బో జాణతనం బానే ఉంది చిన్న ఏజ్ అయిన దీనికి అనుకున్న.”నీకు నచ్చిందా…..”అన్నాను అదే ఫ్లో లో. “నాకు నచడం ఏంటి….నీకు అంటీ తెగ నచ్చే కదా… చేసావు…. “అంది teasing గా. “అలా అంటే… నువ్వు కూడా నచ్చావు….”అన్నాను ఏమంటుందో చూద్దామని. “నిజంగా నచ్చితే ఇంతసేపు ఎవరు టైం వేస్ట్ చేయరు…..”అంది. ఏమనాలో నాకు అర్ధం కాలేదు. ఇంత త్వరగా ఒప్పుకుంటుందని నేను expect చేయలేదు. ఇలా ఆలోచిస్తుంటే, “ఓకే..నేను నచ్చకపోతే పర్లేదు…” అని లేవ బోయింది సోఫా మీద నుండి. ఎక్కడ నుండి వోచిందో దైర్యం చేయి పట్టి లాగి వొళ్ళో కూర్చోపెట్టుకొని పేస్ ని రెండు చేతులలోకి తీస్కొని లిప్ లాక్ చేశాను. తను నేను అంత suddenga చేస్తాను అని expect చేయక గింజుకుంది. నేను వోదలకుండా కింది పెదవిని నోట్లోకి తీస్కొని జుర్రుకున్నాను. తను కూడా స్లో గా రెస్పాన్స్ అవడం స్టార్ట్ చేసింది. గట్టిగా వీపు చుట్టూ చేతులు బిగించి పై పెదవి, కింది పెదవి మార్చి మార్చి జుర్రుకున్నాను. వీపు వొదిలి రెండు సల్లు పట్టాను. నోటిని విడిపించుకొని వోగార్స్తూ ” హే ..ప్లీజ్ …చాలు …ఇంకా వొద్దు” అని పై నుండి లేవపోయింది. నేను గట్టిగా పట్టి అలానే కుర్చోపెడుతూ ప్లీజ్ అన్నట్టుగా చూసాను. “లేట్ అయింది…నేను వెళ్ళకపోతే మళ్ళి తాత వొస్తాడు…ప్లీజ్..రేపు వొస్తాను కదా “అంది. 

సరే అన్నట్టుగా చూసాను..లేచి నిల్చుంది. నేను కూడా లేచి నిల్చొని వెనక నుండి పట్టి గట్టిగా నొక్కాను సల్లు. “స్స్స్స్…అబ్బ…వొదులు ..ప్లీజ్…”అంది. అలానే గట్టిగా నలిపి నెక్ కొరికి వొదిలేశాను. డోర్ వరకు వెళ్లి వెనకకు తిరిగి “ఇంత త్వరగా వోదిలేస్తావు ….అనుకోలేదు “అంటూ తుర్రు మంది.ఆ అమ్మాయి వెళ్ళగానే నేను సోఫాలో రిలాక్స్ అవుతుంటే అంటీ వొచింది. సోఫాలో నాకు ఎదురుగ కూర్చుంటూ “ఏంటి రా..కాయ నా ..పండు నా …”అంది ఆత్రుతగా.నేను ఏదో ఆలోచిస్తూ “కచ్చి కాయలే …”అన్నాను.” కచ్చి కాయ లేంటి….ఏ లోకం లో ఉన్నావు…”అంది అసహనంగా. నేను తేరుకొని తల విదిల్చి “ఏంటి అంటీ ..ఏమో అన్నారు…”అని అడిగాను. “ఓహో..బానే workout చేసినట్టుగా ఉన్నావు..ఈ లోకంలో కూడా లేవు..ఇంకా నేను చెప్పేది ఎం విన్పుస్తుంది నీకు…” అంది నిస్టురంగా. నేను లేచి అంటీ పక్కన సోఫా హేండిల్ మీద కూర్చొని బుజాల మీద హాండ్స్ పెట్టి “హ్మ్మం….వర్క్ అవుట్ అయింది అంటీ….కాని ఫుల్గా కాదు..ఓన్లీ టిఫిన్స్..”అన్నాను బుజాల మీద మసాజ్ చేస్తూ. అంటీ తల ఎత్తి నా కళ్ళలోకి చూస్తూ “టిఫిన్స్ ఆఅ …..” అంటూ అర్ధం కానట్టుగా చూసింది. “నన్ను అంటావు కదా ట్యూబ్ లైట్ అని …ఇపుడు నువ్వే పెద్ద ట్యూబ్ లైట్…” బుజాలని అలాగే నొక్కుతూ అన్నాను.”నీ..నీకు బాగా బలిసింది రా…కన్నె పిల్ల దొరకగానే రేచిపోతున్నావు.”అంది ఉడుక్కుంటూ. అంటీ పేస్ ని చేతులలోకి తీస్కొని లిప్స్ మీద కిస్ పెట్టి “ఎవరైనా నీ తర్వాతే అంటీ….”అన్నాను నిజాయితీగా.”అబ్బో..అవునా…అదీ చూద్దాం…రంగులు మార్చడంలో మీ మగాళ్ళు సామాన్యులు కారు కదా…”అంది పెదాలు తుడుచుకుంటూ. 

“ఇంతకీ వర్కౌట్ అయిందా..”అంది మల్లి తనే. జరిగిందంతా చెప్పాను.”హ్మ్మ్మం…పర్వాలేదే ….త్వరగానే ముగ్గులోకి దింపావు …”అంది మేచుకోలుగా. “నేను దిన్చడమేంటి…ఆల్రెడీ ముగ్గు వెస్కొని వొచింది readyga …నన్ను దించడానికి… “అన్నాను నవ్వుతు. దానికి అంటీ కూడా నవ్వి “మొత్తం మీద ఒక టెన్షన్ తగ్గించావు…”అంది రిలాక్స్ అవుతూ. “నీకు టెన్షన్ తగ్గింది ..నాకు ఆ పిల్ల టెన్షన్ పెట్టి పోయింది…..”అన్నాను అంటీ చేతిని నా చేతిలోకి తీస్కొని షార్ట్ మీద పెట్టించి. “ఐతే నేనేమి చేయాలి..వెళ్ళు ఆ పిల్ల దెగ్గరకె …”అంటూ చేతి ని లాక్కుంది. నేను సోఫా హేండిల్ మీద నుండి లేచి తన పక్కన కూర్చొని “బుంగ మూతిలో ఇంకా ముద్దోస్తునావు …అంటి…”అన్నాను గోముగా. “ఛా…అవునా….!!!!..మాకు తెలియదులే….ఐస్ చేయడంలో నీ తర్వాతే ఎవరైనా….”అంది. “కిస్ …పెట్టడంలో ..మీ తర్వాతే ఎవరైనా…”అన్నాను లిప్స్ నా ఫింగర్స్ తో నొక్కుతూ ఇంకో చేతితో తొడ మీద రాస్తూ. “నీ పని బాగుంది రా…ఇటు నేను …అటు ఆ పిల్ల….తంతే బూరల గంపలో పడడం అంటే ఇదేనేమో…”అంది నవ్వుతు. 

“ఛి .అంటీ ….దిష్టి పెట్టకు…”అన్నాను నవ్వును ఆపుకుంటూ. దానికి పగలపడి నవ్వి..తొడ మీద గిల్లి “మాటలు బాగా నేర్చావు రా…”అంది. “స్స్స్స్ అబ్బ …అంటీ…ఎం గిచావు …మండుతుంది….”అంటూ తోడని రాస్కోని. పువ్వు మీద కసిగా గిల్లినట్టుగా చేతిని తిప్పాను.”స్స్స్స్…..అబ్బ..ఎంటా తిప్పుడు …ఇలా మోటుగా చేసావంటే ఆ పిల్ల….మధ్యలో పారిపోవడం ఖాయం….”అంది మత్తుగా.”మరి ఎలా చేయాలి….”అంటూ లేపి పైన కుర్చోపెట్టుకున్నాను. “నా లాంటి వాళ్ళకి roughgaa ….అలాంటి కన్నె పిల్లలకి smoothga చేయాలి “అంది కింద నాది తన పిర్రల మధ్య చేస్తున్న అల్లరికి వేడెక్కిపోతు. “ఇప్పటి వరకు ఆ పిల్ల దెగ్గర స్మూత్ గానే చేశాను…ఇంక రఫ్ గా చేయడం మాత్రమే మిగిలింది…”అన్నాను కింద నుండి పిర్రల మధ్య మడ్డని ఇంకొంచెం కుచుతూ. “స్స్స్స్…ఇపుడు దాని మీది కసి మొత్తం నా మీద చూపిస్తావా….”అంది హస్కిగా. బుజాల కింద నుండి చేతులు పెట్టి రెండు సల్లు పట్టి “హా.. మరి అంతే కదా…….” అన్నాను ముచికలను నలుపుతూ. “స్స్స్….హబ్బ…..దొరికితే చాలు చంపెస్తావు నలిపి నలిపి.”అంది మత్తుగా. ఇంక గట్టిగ కింద నుండి కుచుతూ… “ఇపుడే అన్నావు కదా నీ లాంటి వాళ్ళకి రఫ్ గా చేయాలి అని…”అన్నాను మొత్తం సల్లని గట్టిగ నలుపుతూ. “స్స్స్స్….చెప్పడమే ఆలస్యం….దుకేస్తావు…”అంది కసిగా. “దుకేయ్యడమే కాదు …దుర్చుతా కూడా…”అంటూ అంటీ ని కొంచెం లేపి నా షార్ట్ ని కిందకు అనుకొని, అంటీ చీర ని నడుము వరకు లేపి..పైనకుర్చోపెట్టుకున్నాను. మెత్తగా వేడిగా తగిలాయి అంటీ naked పిర్రలు నా మడ్డకి. “ఇంక ఆలస్యం ఎందుకు దూర్చు..వొద్దు అన్న వినవు కదా ….”అంది కసిగా.”ఇక్కడ వరకు వొచక …నేను పెట్టనన్న కూడా …లాక్కొని నువ్వే పెట్టుకుంటావు…..దూల లం….” అని తిట్టబోయి నాలుక కరుచుకొని “సారీ అంటీ…ఏదో ఫ్లో లో వొచింది …”అన్నాను. 

“హ్మ్మం…పర్లేదు…తిట్టు…”మత్తుగా అంది. “హ్మ్మ్ …వొద్దు అంటీ….మల్లి ఉరికే అలాగే అనాలి అన్పిస్తుంది..” అన్నాను మడ్డని పువ్వుమీద రాస్తూ. “స్స్స్….హా….పర్వాలేదు అని చెప్పాను కదరా…గట్టిగ తొయ్యి ఓఒ తోపు….”అంది కసిగా. నేను సర్రున పుకులోకి దించాను మడ్డని. “హ్మ్మ్..స్స్స్స్….అదీ…అల…నేను నీ లం…జ…ని…కదా ..గట్టిగ దూర్చి దూర్చి పెట్టు….”అంది రేచిపోతూ…ఆ మాటలకి నాకు కసేక్కిపోయి…”హా…దుర్చుతానే …లంజె…నీ పూకు పగిలేల దేన్గుత….” అని అలానే కింద పడేసి పైన ఎక్కి. కస్సున దించాను పువ్వు లోకి మడ్డని. “స్స్స్స్..హాబ్బ….స్స్స్స్…హ అలాగే వాయించు…..దంచు బాగా….సల్లని నలుపుతూ….బాగా దించు లోపలికి….హ్స్స్స్స్స్….అబ్బ….ఎం దంచుతున్నావు రా…..”అంటూ కసేక్కి మూలుగుతుంది.నేను రెండు సల్లు పట్టి బలం మొత్తం నడుములోకి తెచుకొని కుమ్మేస్తునాను అంటీ పువ్వు ని. “అబ్బ ఎం పెంచావే లంజె సల్లు….ఎంత పిసికినా ఇంక పిసకాలి అన్పిస్తుంది..”అంటూ కసేక్కిపోతూ పొట్ల మీద పోట్లు పోడుస్తున్నాను పువ్వులో. “స్స్స్…హమ్మ్..చాలు రా….కుల్ల పోడుస్తున్నావు….నీ గునపంతో…ఆ లంజె..పిల్ల మీద కచ్చ అంతా నా మీద చూపిస్తున్నావు…రేపు అదీ చస్తుంది నీ పోట్లకి…ఎం పెట్టి పెంచావు రా …నీ దాన్ని….నా తిమ్మిరి మొత్తం తీరుస్తుంది….”అంది రొప్పుతూ. “హ..ఇద్దర్ని..కలిపి దేన్గుతానే….లంజలు..కసేక్కి ఉన్నారు…”అన్నాను స్పీడ్ పెంచుతూ. “హా …ఆ పని చేయి…నా ముందే దాన్ని వాయించు…”అంటూ ఎదురోత్తులు ఇస్తూ, ఆయాసపడుతూ….బోలాక్ బోలాక్ మంటూ తన రసంతో నా మడ్డని తడిపింది.. రెండు సల్లు పట్టి గట్టిగ చివరి దెబ్బలు వేసి నేను కూడా నిమ్పెశాను అంటీ పువ్వు ని నా రసంతో .అలాగే అంటీ మీద పడిపోయాను.