Skip to content

ఫ్రెండ్ వైఫ్ నాకూ వైఫ్ అందుకే పూకు నాకి దెంగా | Telugu Sex Stories

డియర్ ఫ్రైండ్ నాపేరు వెంకీ అందరిలాగే నా మనుసులో భావాలు మీతో పంచుకోవాలని ఈ జరిగిన కథ రాసుతున్న నా వయసు 40 years నాఫ్రెండ్ పేరు మారుతీ మేము ఇద్దరం ప్రాణ స్నేహితులు నా ఫ్రైండ్ చెల్లి పేరు అంజలి నేను అంజలి ప్రేమించుకొన్నాము ఆమె అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కొన్ని కారణాలు వల్ల నాకు అంజలి కి పెళ్లి కాలేదు అంజలి కి వేరే వాడితో పెళ్లి ఐపోనాది నాకు వేరే ఆమెతో పెళ్లి ఐనది తర్వాత నా ఫ్రైండ్ మారుతీ హిందూపూర్ లో ఒక అమ్మాయి ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొన్నాడు ఆమె పేరు నీలావతి
(పెరుమార్చాను ) నీలావతి చాలా అందంగా ఉంటది ఆమె వయసు ఇపుడు 30 కొలతలు 32/28/34 సూపర్ గా ఉంటది హీరోయిన్ సమీరా రెడ్డి లా ఉంటది ఒక రోజు నా ఫ్రైండ్ ఆపీస్ పనిమీద బెంగుళూర్ వెళ్ళాడు నా లవర్ అంజలి ఫోన్ చేసి ఇంటికి రమ్మంటే ఇంటికి వేళ్లను ఇంట్లో అంజలి వాళ్లు వదిన నీలావతి ఉన్నారు తలుపు కొట్టాను అంజలి వచ్చి తలుపు డోర్ తీసింది ఇంట్లో నీలా వతి ఉంది అంజలి కూర్చో మంది నీలా వచ్చి మా అయన బెంగుళూరు వెళ్ళాడు అన్నయ్య కూర్చో అంది కూర్చొన్న ఒక నిమిషం అన్నయ్య పాలు తీసుకొస్తా కాపీ తాగుదురుగాని అని చకా చక అని బయటకు వెళ్లిపోయినది ఇదే అదును అని నా అంజలి ని బెడ్ రూములోకి ఈడుచుకోని వేళ్లను అయ్యో వదిన వస్తాది నా మర్యాద పరవు పోతది అంజలి ఆడుకొన్న వినలేదు అంజలి ని బెడ్ మీద వెళ్లికిల పండబెట్టి కిస్ చేసుతున్న తను సన్నులు జాకెట్ మీద వత్తుతు బలంగా పీసుకుతున్న తను మై మర్చి హ హ హ హా అంటూ ములుగుతుంది. 
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu
ఆలా రెండు నిమషాలు పూర్తిగా నా వశమైయి తను నా ప్యాంటు జిఫ్మీ తీసి నా మడ్డ బయటకు తీసి పీసుకోతోంది ఎపుడు వచ్చిందో చూసుకోలేదు నీలా ఇది గమనించి చిన్న తగ్గు తగ్గింది మేము వెంటనే తేరుకొని నేను అంజలి నుంచి లేచాను జిఫ్ వేసుకొనే లోపలే నామడ్డ నీలా చూసింది బట్టలు సవరించుకొని నీలా దగ్గరకి వెళ్లి తల దించోకొని సారి చెల్లమ్మ ఇక్కడ చూసినది మారుతీ కి చెప్పకు ప్లీజ్ అన్న అంజలి వేరే రూంలోకి పరగేతు కొన్ని వెళ్ళింది నా వంక 5సెకెండ్ చూసి సిగ్గు లేదా మీకు మీ ఫ్రైండ్ చేల్లి నీ చి చి అంది ప్లీజ్ నీలా ఇంతవరకు మా విషయం ఎవరికీ తెలవదు ఈ విషయాలు తెలిస్తే నాఫ్రెండ్ నాకు దూరం అవతాడు నీకు ఏమి కావాలన్నా ఇస్తా ప్లీజ్ అన్న సరే మీరు ఇంత బతి మాళుతున్నారు కాబట్టి ఒప్పుకొనుటున్న మా ఆడబిడ్డ అదే ని లవర్ ఇక్కడ ఉండకూడదు వెంటనే తన అత్త ఇంటకి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే తను మొహం చూడదలాచోకోలేదు అర్థము యింది అనుకొంటా అని వెళ్లి తలుపు గట్టిగా వేసుకొంది అంజలి మేము మాట్లాడింది అంత విని బట్టలు సర్దుకొని వెళ్లి పోయింది. 
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu
నేను అగు అంజలి అన్న వినుకుండా ఆటో మాట్లాడి కోపంగా నా వంక చుసి నేను తనని పాలో ఇయ్యను బస్టాండ్ వరుకు తను నన్ని మాట్లాడకుండా వెళ్లి బస్సు లో కూర్చోంది వెళ్లి ప్లీజ్ అంజలి అన్న వెంకీ ని తప్పలేదు నిను ఎప్పటికి మరచిపోను ప్లీజ్ వేళ్ళు అంత మన వంక చూసుతున్నారు ప్లీజ్ ఇంటికివేళ్ళు అంది నేను ఊరి కి పోయి నాకా కాల్ చేస్తా వేళ్ళు అంది నేను వచ్చేసాను నేను ఇంటికి వెళ్లి రెస్ట్ తీసుకొందము అని స్నానం చేసి ఆలోచన లతో పడుకొన్న ఎప్పుడు నిద్ర పట్టిందో తెలిదు సాయంత్రం 4గంటలకు మెలుకువ వచ్చింది మొబైల్ చూస్తే 4మిస్డ్ కాల్ వచ్చాయి అందులో ఒకటి అంజలీ నుంచి మరో 3నా ఫ్రెండ్ మారుతీ నుంచి ఫస్ట్ అంజలీ కి కాల్ చేశా అంజలి రిసీవ్ చేసి నేను ఇంటికి చేరుకొన్న అన్నయ్య కాల్ చేసాడు ఎదో ఆర్జన్ట్ పని ఉంది అని ఊరు వచ్చాను అనిచెప్పా బై నేను వీలు చూసుకొని కాల్ చేస్తా అని కాల్ కట్ చేసింది వెంటనే మారుతీ కి కాల్ చేశా వాడు ఫోన్ రిసీవ్ చేసి ఎరా ఏమి ఐపోయ్య వు కాల్ చేస్తే రిసీవ్ చేయేలేదు అన్నాడు సారి రా పడుకొన్న నిద్ర పట్టేసింది సరే అంజలి ఏదో అర్జెంట్ అని ఊరు వెళ్ళింది నీలా ఒకతే ఇంట్లో ఉంటది నీకు ఏమి ఇబంది లేకపోతే ఈరోజు నైట్ కి మా ఇంటికి వెళ్లి అక్కడే పడుకోవచ్చు గా ప్లీజ్ అన్నాడు ఎలాగో మాచెల్లీ ఊరిలో లేదుగా డీలవరి కి వెళ్ళింది గా (నా భార్య ను ఉదేశించి )ప్లీజ్ తను కు రాత్రి అంటే భయం ప్లీజ్ రేపు ఐతే నీలా అమ్మ తోడుగా వస్తుంది ఈ ఒక రోజు రా వేళ్ళు సరే నేను బిజీ గా ఉన్న నైట్ కి కాల్ చేస్తా ఓకే బాయ్ అని కాల్ కట్ చేసాడు నాకు ఎమి చేయాలో దిక్కు తోచలేదు. 
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu
నీలావతి కి నన్ను చూస్తే అసహ్యం ఎలా అని అలోచించి సరే వెలుద్దాం తనని నా గురించి అంజలి గురించి మారుతీకి చెప్పు కుండా మరో సారి రిక్వెస్ట్ చేసుకొందాం అని మారుతీ ఇంటికి బయలుదేరాను హోటల్లో బోంచేసి 7గంటలకు వెళ్లి తలుపు కొట్టాను తలుపు తీయ్యకుండా ఎవరు అంది నేను నీలా మీ అన్న వెంకీ అన్నాను తలుపు తీసి ఎందుకు వచ్చారు అంది మారుతీ ఫోన్ చేసాడు ఇక్కడే ఈ రాత్రి కి ఉండమన్నాడు అన్న సరే లోపలికి రా అని దారి ఇచ్చింది లోపలికి వెళ్లిన వెంటనే తలుపు వేసి లాక్ చేసింది తను ఫోన్ తీసి మారుతీ కి కాల్ చేసి ఏమండీ వెంకీ అన్నయ్య వచ్చాడు అని చెప్పింది మొబైల్ నా చేతిలో పెట్టి వెళ్లి పోయింది. 

హలో అన్న మారుతీ అవతలి నుంచి ఒరేయ్ ఎప్పుడు తిన్నావో ఏమో నీలా కి చెప్పాను అన్నం వండింది నీకు ఇష్టమైన వంకాయ కూర వండమన్నా తను వండింది నీవు సిగ్గు పడకుండా తిని పడుకో ఏది నీలా కి ఫోన్ ఇవు అన్నాడు చూస్తే నీలా వంట ఇంట్లో నుంచి వస్తోంది చెల్లమ్మ ఫోన్ అన్న వచ్చి ఫోన్ తీసుకొని చెవి లో పెట్టు కొనీ మాట్లాడుతోంది సరే సరే నేను చూసుకొంటాను బాయ్ గుడ్ నైట్ అంటూ ఐ లవ్ యు అంటూ కాల్ కట్ చేసింది నా దగ్గర కొచ్చి బొచ్చేద్దాం రండి అంది వద్దు నీలా ఇపుడే హోటల్లో బోంచేసి వస్తూనా అన్నాను పర్వాలేదు కొద్దిగా మీకు ఇష్టమైన వంకాయ కూర వండాను అంది ప్లీజ్ నాకు ఆకలి గా లేదు అన్నా అపుడు తాను నీ ప్రియ రాలు వండుంటే వద్దు అనే వాడివా అంది ఎగతాళిగా అది కాదు నీలా అని ఎదో చెప్పబోయను ఇంకేమి చెప్పదు నా భార్య డెలివరీ కి పోయింది నేను తట్టుకోలేక మీ ఆడా పడుచును పండాపెట్టాను నా కామ వాంచ్ తీర్చుకొంటాంను అని అంటావా అంతే కదా. 
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu
ఈరోజు తను ఉంది కాబట్టి తను రేపు అంజలి లేకపోతే పొతే నన్ను కూడ దెంగేవాడు కదా అంది షాక్ షాక్ ఒకసారి గా నీలా నోటునుంచి బూతులు వస్తే షాక్ ఐయ్యను అప్పుడు ఆ క్షణం అనపించింది దీని నోరు ముయంచాలంటే దీన్ని దెంగ్గితేరాలి అని వెంటనే నేను తేరుకొని అవును నా పెళ్ళాం పుటింటికి వేలింది అందుకే కామ తట్టుకోలేక దెంగాలని ట్రై చేసాను అంతులో నీవు వచ్చి మొత్తం చెడి దెంగావు లేకపోతే దాన్ని సుఖపెట్టి నేను సుఖపడేవాణ్ణి నీవు ఒక్క మాట అంటే అది అలంజ ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోనాది ఇప్పుడు నా మడ్డ తీట తీర్చి వారు ఏవరు బయట డబ్బులు పొతే పోనీ దెంగుదాం అంటే లేని పోనీ రోగాలు వస్తాయి ఇప్పుడు నా మడ్ద తీట తీర్చే వారు ఎవరు నీకేం బాగున్నావా నీకు అన్ని సరిపోయియ్ కదా అన్నా నా బూతులు కి షాక్ కొట్టి నాదానిలా నిలబడంది వెంటనే తేరుకొని అది కాదు అని ఎదో చేపబోయింది నేను వెంటనే నా మడ్డ తీట నీవు తీరాస్తావా? అంజలి లాగా నాతో దెంగిచుకోవడానికి నీవు రెడీనా? అంజలి లాగా నీ పుకు నాకించుకోవడానికి నీకు ఇష్టమా? చొప్పు నీలా నిన్నే అడుగుతున్నా అని డైర్యముగా నా మనసులో మాట చెప్ప నీలా తేరుకొని ఏంటి ఎం మాట్లాడుతున్నావు నీవు నోరు తెరస్తే బూతులు మాట్లాడుతున్నావ్ నీతో నేను ఎందుకు దెంగిచుకోవాలి. 

నీవు ఎమన్నా నా మొగుడు లేక నా మిండగాడా? అంది కోపంగా అవును నీవు ఒప్పుకోంటే నేను నీ మిండుగాడు అన్నా నీకు మడ్ద తీటు ఉండొచ్చు? కానీ నాకు పుకు తీట లేదు నన్ను నా మొగుడు బాగా దెంగుతున్నాడు అన్నది ఔ నా నాకన్నా నీమొగుడు నిన్ను బాగా దెంగుతాడా?చూద్దాం పదే లంజ అని దగ్గర కి పోయి దాని తల పట్టుకొని లిఫ్ట్ టు లిఫ్ట్ కిస్ చేశాను నన్ను తోసయేడానికి ప్రయత్నం చేసినంది కానీ నా బలం మీద తాను గెలవలేక పోయింది బలం కూడ దిసుకొని ఒరేయ్ లంజకొడుకా నీ మడ్డ అంత పొడుగు ఉందా అంత మగాడివి అయితే బెడ్ రూములో కి రారా లంజాకొడకా అంది. 
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu
పద లంజ నీ అమ్మని దేంగా అంటూ జడ బట్టుకొని ఈడుచేకొని పోయా అలంజ చీర లాగే పారెసాను ఇప్పుడు నీలా లంగా జాకెట్ లో ఉంది వెంట్రుకులు చిందర వందరగా ఉన్నాయి లంగా ముడి విప్పను కూపికూలీ పోయింది దగ్గర కి పోయాను లిఫ్ట్ టు లిఫ్ట్ కిస్ చేసుతున్న నా ఎంగిలి తను తను ఎంగిలి నేను జూరుకొంటున్నాము ఫుల్ కూల్ గా ములుగుతోంది మ్ మ్ మ్ అంటూ తను నా మీద చూపిన కోపం అంత పోయి ప్రశాంతగా మారింది వెంకీ అగు అంటూ తను నా చొక్కా బటన్ ఒకకటిగా విపిసింది నేను తను జాకెట్ తీసి వేసాను ఇప్పుడు నా కళ్ళు ముందు నీలా పాంటి బ్రా తో ఉంది ఆహా ఏమి సాందర్యం రింగ్ రింగు వెంట్రుకలు పాలరాతి శిల్పం నా కల నెలవేరాబోతంది నా స్నేహితుడు భార్యని నేను దెంగుబోతున్న తను నా ప్యాంటు విపీసింది నా మడ్డ డ్రాయర్ లోంచి పొడుచోకొచ్చింది తాను లేచి నన్ను నీలబడమంది నేను లేచాను తను మోకాళ్ళ మీదకూచొని నా డ్రాయర్ రెండు చేతులుతో తీసింది అంతే అంతవరకూ బందిగా గా ఉన్న నా 9 అంగుళాలు ఉన్న మడ్డ బయటకు వచ్చింది అంతే నీలా లంజ ఉలిక్కి పడింది వెంటనే లేచి నా కళ్ల లొకి కళ్ళు పెట్టి ఎరా లంజ కొడుకా నీవు మడ్డగాడివి అని చెప్పు తుంటేయ్ ఏమో అనొకొన్న నీ మడ్డ చాలా పొడుగు ఉంది రా నా పుకులో ఇది పట్టాదిరా కావాలి అంటెయ్ చేత్తో చేసి నీకు సుఖమిస్తా నీకు దండ్డం పెడుతా నా పూకులో పెడితే చిరిగి పోతది నా పూకా పనికి రాకుండా పోతది ప్లీజ్ రా అని బతమాలితోంది కావాలంటే నీ లవర్ నీ నిను
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu
దగ్గరుండి దెంగిస్త అంది వేడుకొలుగా అప్పుడు నేను అన్నా చూడు ఇందాక ఆలా మాట్లాడే వే కదే నోటోలోకి తీసికో లేదా నీ గుద్దులో పెడుతా లంజ అన్నా ఆమాట అంటే అంతే అలాగే మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని నా మడ్డ చేతోలో తీసికోని నోటితో చపరించి మెల్లగా నోటిలోకి తీసికోవడికి ప్రయత్నం చేస్తోంది తను తల పట్టుకొని నోటిని దెంగడం స్టార్ట్ చేశాను ఆ క్షణం అనిపించింది ఎపుడు లేని ఆనందం నా మడ్డ అర్ద బాగాం నోటిని దెంగుతోంది తను వాంతి వస్తుంది అని సైగ చేస్తుంది వదలిసాను మరో 10పదినిమిషాల నా మడ్డ గూడూసి లేచింది బెడ్ మీద వెళ్లికిలా పడుకొంది తను పాంటి విప్పేసాను అప్పుడు చూసాను పెనుకొండ కాజా లాంటి మిల్ మిల్ అని మెరసుతుంది అది చూసి తట్టుకోలేక తను పుకు దగ్గరకి నా నోరు పెట్టి చపరించా తను ను లేపి నేను పడుకొన్న నా నోటి దగరికి తన పూకా తీసుకొన్న నా నోటిని దెంగు లంజ అన్నా కళ్ళు మూసుకొని నా నోటిని దెంగడం స్ట్రాట్ చీసింది. 

లంజ కొడుకా నా పూకా నాకరా లంజ కొడకా అంటూ నోటి నీ దెంగి 10 నిమిషాలు నోటోలోకి కార్చిసింది తను లేచి వెళ్లికిలా పడుకొంది బ్రా విపిసాను ఇప్పుడు ఆ లంజ మీద ఏమి లేదు నా స్నేహితుడు కట్టిన తాళ్లి తప్ప తాళ్లి తీసేయ్ మన్నా నేను తీయను అంది నేను నీ ఫ్రెండ్ భార్యని పంగ చాపి ఉన్న లంజని కాదు ఈ తాళ్లి తీస్తే నన్ను వేశ్య కన్నా హీనంగా చూస్తావు ఈ తాళ్లి ఉంటే నీ ప్రియరాలిగా మాత్రమే చూడగలవు ఎంత మాటకారవే లంజ ఈరోజు నీ పూక పగలాడెంగుతా లంజ అని నా మడ్డ పూకు లొకి మెల్లగా దించు తున్న నీలా అబ్బా ఒరే లంజ కొడకా నెమదిగా రా నీయమ్మ దేంగా యంతమందికి పుట్టవా రా నీ అమ్మ నీ నా మొగుడు దేంగా అంటూ అరస్తుంది. 
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu
ఒసేయ్ లంజ నా అమ్మ నీ నీ మొగుడు దేంగా కాదే మీ అమ్మ నీ కూడా నేను దెంగుతా మీ ఎలాగూ రేపు వస్తదా కదా నీ ముందే దెంగుతావా లంజ అని కసిగా స్పీడ్ గా దెంగుతున్న ఐయో అమ్మ ఈ అమ్మ అమ్మ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ వా నన్ను చంపేసావోలంజ కొడుకా ఒరేయ్ రోజు వచ్చి ఈ పూకా దెంగిపోరా వా ఏహ్ ఆహ్ ఏహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆమ్ ఆమ్ ఏమి దెంగుతున్నావర్ ఒరేయ్ ఐయో ఐయో నా పూకు చించుతున్నావ్ కదరా అంటూ లంజ పచ్చి పచ్చి బూతులు మాటాడుతోంది ఒరేయ్ నా మొగుడి కన్నా నీవో బాగా దెంగుతునా వో ఆలా 15నిమిషాలు దెంగి పూకులో నింపేసాను ఆరోజు నైట్ అంత పూకా వాచి పోయా లాగా కుళ్ళ పొడచాను . dear frind ఇది నిజమైన స్టోరీ ఇది జరిగి సుమారు 10 years అవొతోంది ఇప్పటికి నాకు నీలవతి కి అక్రమ సంబంధం కొనుసగుతోంది ఇప్పటిదాకా నా ఫ్రైండ్ కి ఐ విషయం తెలవదు ఎప్పటికి నేను నా ఫ్రైండ్ కలిసి మెలిసి ఉండాలి అదే నాకోరిక నీలావతి దెంగుతున్నపుడు చూసినవాళ్లు లో నీలావతి మేన్నత్త సరోజమ్మ ఉంది నీలావతి తొడికోడెలు గంగ అంజలి కూడా అలాగే అంజలీ వాళ్ళ అమ్మ ఇప్పటిదాకా నీలావతి సహకారం తో వీరు అందర్నీ దెంగాను ఇంకా ఒకరే ఉన్నారు ఆమెపేరే దివ్య ఇంకా కాలేదు 
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu