Skip to content

ప్లీజ్..నా కొడుక్కి చెప్పకు ప్లీజ్ – I | Telugu Boothu Kathalu

ప్రతిమ వయసు ఇరువై యారు ఏళ్లు, మూడేళ్ల క్రితం రాఘవయ్య కొడుకు సుధీర్ భార్య సుధీర్ ఫ్యామీలీ చిన్నప్పటి నుండి రాఘవయ్య కు 64 ఏళ్లు. తనకున్న తమ్ముల్లిద్దరిని,ఇరభై యేళ్ళ కిందటే భార్య పోవటం దాంతో మొడ్డ కాస్త ముదరకుండా సొరకాయలగానే వుండిపోయింది, ఇక పెళ్లి చేసుకొనే వయసు లేదని అర్థమయ్యాక వున్న జీవితానికి అడ్జెస్ట్ అయ్యాడు.
మూడేళ్ల క్రితం సుధీర్*కు పెళ్లి చేశాడు. మూడేళ్లకు గాని ఓ పది రోజుల క్ర్తితం తిరిగొచ్చారు ఇండియాకు ఇద్దరు. ఇద్దరు దుంపతులు. ఇంకా పిల్లలు కలగట్లేదు అనే బాదతో, హాస్పెటల్*కు చూపించుకొవడానికి వెళ్లారు . రెండు రోజుల క్రితం ల్యాబ్ లో ఏవేవో టెస్టులు చేయించుకొన్నారు. ఈ రోజున డాక్టర్ దగ్గరకు వాళ్లు అటు వెళ్లగానే రాఘవయ్య ఇంటి తలుపు సరిగ్గా వేయడం మరిచిపోయి లేచివున్న తన దడ్డుని బాత్*రూమ్ లోకి వెళ్లి రఫ్ ఆడిస్తూ కళ్లు మూసుకొన్నాడు
ఆ సమయంలోనే ప్రతిమ బాత్*రూమ్*లో తాళి మరిచిపోయింది, అది తెచ్చుకొందామని ఇంటికొచ్చి బాత్*రూమ్ తలుపు తెరవగానే ఏదో శబ్దం అయితే కళ్లు తెరిచి చూసాడు ఎదురిగా ప్రతిమ నోరెళ్ల బెట్టి నోటికి అడ్డంగ తన అరచేయిని పెట్టుకొని అలానే చూస్తూ కనపడింది. అంతే తన మొడ్డ చుట్టు బిగుసుకొని తన ఎడమ చేతిని తీసి రెండు చేతులతో ఒక్క సారిగా తన మొల చుట్టూ చేతులు అడ్డు పెట్టుకొని బిక్క మొహంతో చూసాడు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
రాఘవయ్య కళ్లు తెరవగానే పరుగున బాత్*రూమ్ నుండి బయటకొచ్చి ప్రతిమ పరుగు లాంటి నడకతో, రాఘవయ్య కూడ దండం మీద వున్న టవల్ ను మొలకు చుట్టుకొని బయటకు వచ్చాడు. అప్పటికింకా తేరుకొని ప్రతిమ ఒకలాగ చూపులు తప్పించుకొంటూ బయటకు వెళ్లాలని చూస్తున్నది.
ఐనా యెంటీ మీరు ఈ వయసులో ఈ పనులు ఛీ ఛీ
“సారీ ప్రతిమ మీరు బయటకు వెళ్లిపోయారేమో అని అనుకొన్నాను, ఇలా నన్ను చూసినట్లు నా కొడుక్కి చెప్పకూ చెప్పకు ప్లీజ్” బతిమాలాడు రాఘవయ్య .
మాటలు నోటి నుండి రావట్లేదు కానీ చెప్పనంటు తలూపి బయటకు వెళ్లిపోయింది ప్రతిమ. ఆమె అటు వెళ్లగానే రాఘవయ్య తలుపులు వేసుకొన్నాడు.
మధ్యాహ్నానికి డాక్టర్ దగ్గర నుండిఇద్దరు వచ్చారు, ఓ అరగంట వుండి ఎవరినో తన ఆఫీస్ వాళ్లను కలవడానికి వెళ్లిపోయాడు సుధీర్. ఉదయం జరిగిన సంఘటన నుండి ఇంకా రాఘవయ్య సిగ్గు పడుతూనే వున్నాడు ప్రతిమ ముందు తిరగడానికి. అది చూసి ప్రతిమనే ముందుగా పలకరించింది “ఏంటి మావయ్య మీకు ఎవరు గాళ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా..? ఎవరినీ పెట్టుకోలేదా” అని.
ఆ మాటలతో కాస్త సిగ్గు పడినా తర్వాత ఈ వయస్సులో నా దగ్గరికి యెవరోస్తారమ్మ అంటూ మెల్లిగా ఫ్రీ అయ్యి “నాకంత సీన్ లేదు, మనమేమి ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ కాదు కదా అని , పోనీ ఆరడుగుల అజానబాహుడిని కాను. ఏదో కామన్ మ్యాన్ ని పొట్టి వాడిని ముక్యంగా 60 యేళ్ళు దాటాయ్ ఇక నేనెవర్ని వుంచుకోగలను.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
మీకేమి తక్కువ మావయ్య , పొద్దున్నే నీ కడ్డి సైజ్ మీ కొడుకు కడ్డి కంటే పొడుగుగా వుంది.
“అట్లా అనుకొంటే ఇక అమ్మాయిలకు మగాళ్లు దొరికినట్లే మీరు మరీను” అన్నది కళ్లు తిప్పుకొంటూ ప్రతిమ.
“అవును పొద్దున్నె వెళ్లారు కదా హాస్పెటల్*కు రిజిల్ట్స్ ఏంటి” అడిగాడు.
” ఎంత టెస్ట్ చేస్తే మాత్రం ఏంటి, ముందు ఈయనలొ వుండాలి కదా అసలు విషయం” అనది
“అదేంటి అలా అంటావు నిన్ను చూస్తేనే తెలిసిపోతుందిగా మీరిద్దరు ఎంతగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో” అన్నాడు.
“ఏంటి వొళ్లు బలవడమా ఎంజాయ్ కి రీజన్? అదేమి కాదు బాగా తిని వొళ్లు బలిసింది అంతే కాని మీరనుకొన్నట్లు రాత్రిల్లు ఏమి జరగట్లేదు” అంటు ఓపన్*గా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టింది.
రాఘవయ్య జీవితంలొ ఇదే మొదటిది ఒక అమ్మాయి ఇలా బోల్డ్ గా మాట్లాడడం అన్నది, సో ఒక్క సారిగా మనిషిలో ఉత్సాహం వచ్చేసి ఇంకా బోల్డ్ గా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. “అవునా అదేంటి మా వాడు సుధీర్ చూట్టానికి బాగానే ఆరడుగులు వుండి ఆరోగ్యంగానే వున్నాడే వాడికేమి లొపం” అడిగాడు.
“అన్ని పుష్కలంగా వున్నాయి చూట్టానికి కాని అసలైనదే లోటు” నిట్టూర్చింది.
అర్థం కానట్లు మొహం పెట్టాడు రాఘవయ్య .
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
” పెళ్లైన మొదట్లో పర్లేదు రోజు కాకపోయినా వారంలో మూడు నాలుగు సార్లు వుండేది ఇద్దరి మద్యన డెన్గుడు కార్యక్రమం, కాని రాను రాను అది రోజుల తర్వాత, వారల తర్వాత ఇపుడు నెలల తర్వాత జరుగుతున్నది, అదీను ఒక్కసారే మళ్లీ అడిగితే ‘అబ్బా చంపకే.. నాకు నిద్ర వొస్తుంది బాగా అలసిపోయాను మరో రోజు చూద్దాంలే” అని చెప్పి మరో వైపు తిరిగి పడుకొని నిద్రపోతున్నాడు. ఇంకెలా పిల్లలు పుడతారు. ఎలాగూ సెక్స్ కోరికలు ఆపుకొంటున్నాను సరే అనుకోవచ్చు. మనిషేమో చాలా మంచోడు,నన్ను ఒక్క మాట కూడ పల్లెత్తి అనడు, కాని రాత్రి సుఖం సంగతేంటి మరి” అని కాసింత ఏడుపు మొహంతో చెప్పింది.
“అదేంటి వింతగా వున్నదే వయసులొ వున్న కుర్రాడు ఇలా వుండడమేంటి..? పోనీ నీవేమైనా అనాకారివా అంటే అస్సల్ కాదు, పోనీ సన్నగా ఏ ఎత్తు పల్లాలు లేకుండా వున్నావా అంటే అదీ లేదు, సెక్సీగా వున్నావు, నీ వెనుక ఎత్తులు చూస్తే చాలు 60 ఏళ్ల ముసులోడుగా ఠింగ్ మని లేపుకొని కూర్చుంటాడు” అన్నాడు.
రాఘవయ్య మాటలతో కొద్దిగా పొంగిపోయినా..” అందరు నన్ను చూసి లొట్టలు వేసుకొంటున్నారు కానీ అసలైన మనిషే ఏమి ఉలక్కట్లేదు పలకట్లేదు మరి” నిష్టూరంగా అంది ప్రతిమ.
“హ్మ్.. సరిపోయింది పో, అన్ని వున్న వాళ్లమొ అన్ని ఎండబెట్టుకొంటున్నారు. ఏ అపర్చినెటీస్ లేని నేనేమో అట్లా బాత్*రూమ్ లో కొట్టుకొంటూ బతుకుతున్నాను ఇదే జీవితం అంటే” అన్నాడు.
“అవును మావయ్య మీరేంటి చేత్తో కొట్టుకోకుండా అలా నడుము స్పీడ్ గా ఊపేస్తున్నారు. అమ్మో నాకు మొదట అర్థం కాలేదు తర్వాత చూస్తే మీ చేతిలో మీ బుజ్జిగాడు ముందుకు వెనక్కు వెళ్తూ కనపడ్డాడు, అప్పుడు గానిఅ ర్థం కాలేదు”
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
“అందరు చేత్తో కొట్టుకొంటారు నాకలా తృప్తి వుండదు. అచ్చం సెక్స్ చేస్తున్నట్లుగా వుండాలని చేతిలొ మా బుజ్జి గాడిని పెట్టుకొని అలా నడుమును ముందుకు వెనక్కు ఊగుతూ దెంగుతున్నట్లుగా ఫీల్ అవుతూ చేసుకొంటాను” అన్నడు.
దెంగుతూ అన్న మాటకు కొద్దిగా సిగ్గు పడింది ప్రతిమ. “ఏంటి మావయ్య సిగ్గు బిడియం అన్ని పోయాయా బూతులొస్తున్నాయి” అడిగింది.
“ఇద్దరం ఇంత ఓపన గా మాట్లాడుకొంటున్నాం గా ఇంకేమి సిగ్గు” అంటు తన తొడల మద్యన లేచిన తన దడ్డును చేత్తో నలుపుకొంటున్నాడు.
ఐనా 20 యేళ్ళ నుంచి బొక్క వాసన లేదు.
అది గమనించిన ప్రతిమ “ఏంటి మావయ్య . జోష్*లోకి వొస్తున్నారు, రోజుకు ఎన్ని సార్లు చేసుకొంటారేంటి” అడిగింది.
“ఖాలీగా వున్న రోజుల్లో రోజుకూ రెండు సార్లు, వర్క్ ఎక్కువగా వున్నప్పుడు రోజుకు ఒక సారి గ్యారెంటీగా” అన్నాడు.
అమ్మో అధి మొడ్డ లేక కొలిమిలో కడ్డియా
“అమ్మో అయితే మీ శక్తి నంతా బాత్రూ”మ్ పాలు చేస్తున్నారా” అంటుజోక్ చేస్తూ కిలకిలమంటునవ్వేసింది.
ఆమె నవ్వ్వులకు.. బోల్డ్ నెస్ కు రాఘవయ్య పైజామాలొని మొడ్డ స్ట్రాంగ్ అయి బాగా లేచి పోయింది. ఇక తప్పదన్నట్లు ప్రతిమ ముందు నుండి లేచాడు. బాత్*రూమ్ వైపుకు తిరిగాడు. అప్పుడు చూసింది పైజామా ముందుకు సాగిన రాఘవయ్య దడ్డును.
“అంటి మావయ్య మళ్లీ బాత్*రూమ్*కా ” అని అడిగింది.
“తప్పదుగా నాకు నీ మాటలతో మా వాడు లేచి కూర్చున్నాడు మరి”
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
నాకు అర్థం కానీ విషయం యెంటంటే, మీ కొడుకేమో అన్నీ చూపించిన యేమి చేయడు. మీరేమో మాటలకే బాత్రూమ్ అంటారు. మిమ్మల్ని చేసుకున్నా బాగుండేది . నవ్వుతూ ..
“పోనీ నేను హెల్ప్ చేయనా మీకు..? రోజు మీరేగా బోర్ కొట్టట్లేదా? ఈ రోజు వైరైటీ నేను హెల్ప్ చేస్తాను” అడిగింది.
“అమ్మో సుధీర్ కు తెలిస్తే పాపం బాద పడతాడేమో” సందేహంగా అన్నాడు.
“బాద లేదు గీద లేదు గానీ మీరు పదండి ” అంటూ తను లేచింది.
“అయితే బాత్*రూమ్*లోకి ఎందుకు బెడ్*రూమ్ లోకి ఎళ్దాం” అంటు దారి తీసాడు.
వెనుకే పిర్రలు ఊపుకొంటు ప్రతిమ వచ్చింది. లోపలికి వెళ్లి బెడ్ దగ్గర నిల్చోని తన పంచె నుండి తన మొడ్డను బయటకు తీసాడు. అంతే దాని వైపు వింతగా చూస్తు నిలబడింది ప్రతిమ..” ఏంటి అలా చూస్తున్నావు. నాది చిన్న సైజనా” అడిగాడు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
x