Skip to content

పళ్ళ తోటలో మా అత్త సళ్ళతో ఆట | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories – II: హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నాపేరు కృష్ణ, వయసు 22, మాది ఖమ్మం పక్కన ఒక పలేటురు..
ఇంకా కథ లోకి వెళితే..
నేను ఖమ్మం లో డిగ్రీ చేస్తున్నాను..
నేను డైలీ ఇంటి దేగరనుండే కాలేజ్ కీ వెళ్లి వస్తాను
అపుడపుడు నేను మా తోటకు వెలుతా…
ఆలా ఒకరోజు మా అమ్మ నాన్న వేరే ఊరు వెలారు రావటానికి 3 days పడుతుంది అని చెప్పారు మా తోటలో పని ఉంటే నేను ఒక కులి మన్షిని పేటరు ఇంకా మా జీతగడు కూడ ఉన్నాడు. నేను అన్నం తిని తోటకడికి వెలినా అపుడే కులీ మన్షి వచ్చింది .
తనపేరు విజయా నాకు ఒక వరసకు అత్త అవుతుంది చూడటానికి సూపర్ గా ఉంటుంది. హైట్ 5.5 బరువు 55 తో చమన్ చయ రంగు లో చూడగానే దెంగాలి అనెలగ ఉంటుంది. విజయా ఆరోజు మలే పూలు పెట్టుకొని వచ్చింది.
మా అమ్మ నాన్న లేరు అని మా జీతగాడు మందు తాగి తోట కడికి వచ్చింది. అది నేను గమనించిన..
ఏముంది అని అడిగా అపుడు వడు కొంచం వంట్లో బాగోలేదు అని చెప్పింది నేను అదే సరి ఐన అవకాశం అనుకొనే అతే ఇంటికి వెలు అని చెప్పిన.
మందులు అని 30 రా ఇచ్చిన కాదు కొంచం ఆనందం తి సరే ఆయ అని ఇంటికి velipoyinddu. మా అత్త విజయా ఒకతె చేనిలో పని చేస్తుంది తోటలో చేత ఉంటే పికితుంది. నేను చిన్నగా తన దేగరకు వెలిన .
విజయా నకిలీ చూసి చిన్న స్మైల్ ఇచ్చింది ..
నేను.. ఎటి అత్త ఇవాళ మల్ల పూలు పెతుకున్నవ్
విజయా.. ఊరికే పేరుకున్న
నేను.. అవునా
విజయా … జీతాగడు పోతున్నాడు ఎందుకు.

💘 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu.

నేను.. బాగా తాగి వచ్చింది ఎందుకులే అని నేనే పంపుచ.
V. అవునా మరి నేను ఒకదనే ఎలా ఉండాలి
N. నేను ఉన్నగా
V. సరే మరి ఏదైనా కబుర్లు చేపు .
ఆలా మేము మాట్లాడు కుతునం కనే తనని దొంగ చూపులు చూస్తున.తను red colour jocket వేసుకుంది చెమట తో జాకెట్ అంత తడిసింది పని చేస్తున్నపుడు మల్లే పూలు దాని సంక లోకి పోయి చెమట పటిన జాకెట్ కి అతుకుతునాయి
ఆ వాసన నాకు కొంచం కొంచం గా వస్తుది
ఆ మల్లే పూలు చెమట వాసన కలిసి నాకు కొంచం కొంచం వాసన vasthudi అపుడు నా చిన్నోడు 7 ఇంచే లేదు నా లుంగీ నుచి బయటకు వచ్చేలా ఉన్నాడు.
నాకు ఆ వాసన దేగరనుచు చూడాలి అని ఎలా అని ఆలోచిస్తున్న అపుడు తోటలో చేటు మీద ఉన్న దోమ ఒకటి వచ్చి న కు తాకింది నకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది
దోమ కంట్లో పడింది అని న కనులు నలుచు కున్న .అది చూసి విజయా ఇమిడి అంది కంట్లో దోమ పడింది అని చేప.
ఇది చూస్తా అని నా దేగారకు జరిగింది నా కండ్లను త రెండు చేతులతో పట్టుకొని చుస్తుడి అపుడు విజయా రెండు చేతులు పైకి lepundhi నకు మలేపులు వాసన చెమట వాసన రెండు కలిసి వస్తుంది నేను తతుకోలేక పోతునా నేను నేను కంట్రోల్ చేకుకొలేక పోతున్నా
తను నేను చూసి కంట్లో ఏమి లేదు పోయిందేమో అని చెప్పి వదిలి పెటింది అపుడు నేను చుట్టూ చూసి ఎవరైనా ఉన్నారా అని చూసా ఎవరు లేరు అని అనుకొని
మళ్ళీ కంటిలో గరగర అంటుంది మంచిగా చుడు అన్న అపుడు విజయా మళ్ళీ చుతులతో పటుకిని చూస్తుడి నేను తతుకోలేక అలాగే తనా సంకలి నేను ముక్కు పెటి ఆ మలెపులు చెమట వాసన ను చూస్తున
తను దూరం జరగటానికి చూస్తూ నేను గటిక విజయా చేయి పైకి అలానే పటుకొని వాసన చూస్తూ నాలికతో చెమట ను నాకుతున్న.
ఆలా విజయా చెమట వాసన చూస్తున ఇంకా నోటితో కూడ చెమటను పిలిచుతు నా నాలికతో నాకుతూనే కొంచం ఉప్పగా ఉంది ఐన నాకుతూనే ఉన్న..ఆ మలెపులను నోటితో కొరికి తింటున్న.అసలు ఏమి చేస్తున్నానో నాకే అర్థం కావటం లేదు 15 నిముషాలు నకా విజయా కూడ నకు కొంచం కొంచం సహకరిస్తుంది దానిని అలాగే తోటలో పండబెట దాని జాకెట్ మీద నుచి చీరను తీసేసి దాని సండ్లు బంగినపెల్లి మామిడి పండ్లు లాగా జాకెట్ నుచి అపుడుతునాయి ఆ రెండు సండ్లను పిసుకుతూనే ఉన్న విజయా ములుగు తుంది mhummu హమ్ హమ్…..
నేను దాని జాకెట్ నీ వాసన చూస్తూ జోచెట్ పినుచే నోటితో కొరుకుతునా విజయా తతుకోలేక పోతుంది.

💘 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu.

లాంజ కొడకా నా సంక మొత్తం నాకి నాకి సంపవు కదరా.
ఎందుకురా చెమట వాసన అంటే నీకు ఇష్తం అంటుంది.
అవునే అత్త నీ చెమట వాసన 5000 సెంటు కన్న నీ వాసనే బాగుడే.
అవునా ఐతే నాకరా నకు..
అని దాని సంక జాకెట్ మహం మొత్తం నకిచుకుతుడి.
నాకు ఎదో మతు మందు తగినట్లు మగతగా ఉంది.దాని జాకెట్ నీ నోటితోనే కొరికి చించేసా దాని దాని సండ్లు మొత్తం బయట పడయి వాటిని చేతులతో పిసుకుతూ నోటితో నాకుతూ ఉన్న విజయా చెమట వాసన చూస్తుంటే నకు ఎదో పోతుంది
విజయా . ఎంతసేపు నకుతవుర ఇంచలేర దేన్గర నను తట్టుకోలేక పోతున్నా .
నేను ఆగవే లాంజా నిన్ను ఎంతా మంది దేంగరో ఏమోనే నిను దెంగాలి అంటే నకు భయం వేస్తుంది.
విజయా . లజా కొడకా నేను నీకు బజారు ముండ్డ లాగా కనిపిస్తున్న నేను నా భర్త తప ఇంకా ఎవరు దేన్గలేదు.
వాడు కూడ దేంగి 4y అవుతుంది రా.
నేను.. అవుననే లాజా.
విజయా.. అవునా. నువ్వు అన్న నేను దేన్గర plz అని బతిలడుతుంది
నేను దాని కాలకడికి జరిగి చీర మొత్తం పైకి లేపిన విజయా కొంచం కలు ఎడల్పు చేసింది.
దాని గుదా నలగ ఉంది బాగా తడి తడిగా ఉంది. ఎదో రకమైన వాసన వస్తుంది వాసన chusthute నకు పుకూ కూడ నాకలి అనిపిస్తూ నేను సంక నకేటపుడే అది రెండు సార్లు కార్చేసింది
నేను దాని పుకూ నాకటం మొదలు పెట్టిన.
నేను దాని పుకూ ఎలనాకను ఇంకా దాని బిడ్డ స్వప్న 16y ఎల దేగాను తరువాత కథలో చెపుతా.

కోడె వయసు కుర్రజంటికి జీవితం అందమైనదే

రాణి వదినతో రాణివాసం.. దొరికామా అరణ్యవాసం