Skip to content

పనిమనిషి పక్కమీద పనికొచ్చేమనిషి – 3 | తెలుగు బూతు కథలు

“చేతి ఎముకలూ., నరాలు అల్లుడూ……….., ఆయన షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే………..చెయ్యి అప్పడంలా నలిగిపొయ్యెది, నీకు ఆ పట్టు రాదల్లుడూ……ఎందుకులే…..అవన్నీ… ఈ కాలం కుర్రాళ్ళకి రమన్నా రావు” నిష్టూరమాడినట్లు అంది.

“అలానా……….ఇప్పుడు చూడు అంటూ రెండు చల్లనూ గట్టిగా పట్టుకుని చేతుల్లో బిగించి కసిగా నలపసాగాడు పట్టాభి…. ….నాగరత్నం కిక్కురుమనలేదు. దాంతో పట్టాభి అహం దెబ్బతింది. ఎలాగైనా అత్తగారితో తన పట్టు గట్టిదే అనిపించుకోవాలని ఏం చేస్తున్నాడో అర్ధం కాక మొనలతో సహా కసిగా నలిపేయసాగాడు.

నాగరత్నానికి పూల సజ్జలో రసాలు ఊరిపోసాగాయి.

“అల్లుడూ…….నీకు రావట్లేదు కానీ నా చేతులు పట్టుకుని నా వేలు నోట్లో పెట్టుకుని నలగొట్టు…..జాగ్రత్త్త అంత గట్టిగా కొరికేవు మళ్ళీ మీ మావగారు నా పెళ్ళాన్ని ఏదేదో చేసావు అంటారు” అంటూ చనుమొనని పట్టాభి నోట్లో పెట్టింది. పట్టాభికి తెగింపు వచ్చ్చేసింది. ఆ రెండు చేతుల్నీ(బరువులను) చేతుల్లోకి తీసుకుని పొడుచుకొచ్చిన వేలుని(చను మొనని) గట్టిగా పట్టుకుని కొరికేశాడు.

వినీత అరిచేస్తూ వుంది. ఆ పొడుపులకి తట్టుకోలేక “నోట్లో పెట్టుకోడానికి ఇంకేం లేనట్లు…గలీజురా మగాడా అంటే………హు హు చంపేస్తున్నావ్. ఎక్కడా చోటు లేనట్లు అక్కడేంటి హమ్మయ్యో వద్దు వద్దు వద్దు” అంటూ ఒళ్ళు నిగ్గదీసుకుని కార్చేసుకుంది.

పట్టాభి, వినీత కార్చిన పాలు తాగేసి వినీత వైపు చూశాడు. “చాల్లే సంబడం రా……..పైకొచ్చేయ్” అంటూ మీదకు లాక్కుంది.

తొడలు వెడల్పు చేసి పట్టాభి మగతనాన్ని పూల సజ్జలో దోపుకొని కొంటెగా చూసింది. ఏంటి అన్నట్లు చూశాడు పట్టాభి. “ప్రవేశించవయ్యా మగాడా……………….” అంటూ మీద చుట్టూ చేతులు వేసుకుని లాక్కుంది.

పట్టాభి ఒక్కసారిగా రోకటితో ఒక్క పోటు పొడిచాడు. “అమ్మా..,” అంటూ గట్టిగా మెడ చుట్టూ చేతులు బిగించింది. “వెళ్ళలేదు, కొంచెం కాళ్ళు వెడల్పు చెయ్యి” అంటూ పూ రెమ్మలు వెడల్పు చేసి మళ్ళీ బలంగా తోశాడు తన బలాన్ని,

“కన్నె పిల్లలా ఉంది బుల్లత్తయ్యా………….”

“నాటకాలు చాలు గానీ….దోపెయ్”

“నిజంగానే అత్తయ్యా…………వెళ్లట్లేదు. అంటూ గొల్లిని పట్టుకుని నలిపేస్తూ……లాగి మళ్ళీ తోశాడు ఉక్కు ముక్క ఎదో దిగబడ్డట్టు అరిచింది బుల్లత్తయ్య.

“ఎలా ఉందతయ్యా ………?!

“పెట్టెయ్ దాన్ని లోపలకు దూర్చేయ్” అంటూ నడుము చుట్టూ కాళ్ళు వేసి లాక్కుంది. వినీల పూ రెమ్మల్లొ కసిగా తోశాడు. లాగి లాగి పొడుస్తూ…….పూర్తిగా దిగబడిపొయ్యాడు. “హమ్మా…….హమ్మా అంటూ అరవసాగింది వినీత ఆ దడ్డు బలుపుని తట్టుకోలేక. వినీత అరుపులు విని విజ్జీ, నాగరత్నం ఇద్దరూ లోపలి పరిగెత్త్తుకుని వచ్చ్చారు.

నాగరత్నం: “ఒసేయ్, కొంపంతా తగలెట్టేస్తావా…. ఏంటి? ఆ అరుపులేంటే……..” వినీత: “ఎం చెయ్యనక్కయ్యా……రెచ్చగొట్టడం అయితే రెచ్చ్చగొట్టాను గానీ మీ మరిదిగారిది తప్పా ఇంకెవరిదీ పెట్టుకోలేదు కదా. ……..ఆయనదేమో చాక్ పీస్లా ఉంటుంది….మన అల్లుడిది చూశావుగా ఎలా ఉందొ కర్ర పెండలంలా………..దాంతో అలివేలు ఎలా పడుతోందో……..ముందైతే వెళ్ళలేదు కానీ గోడలు ఒరుసుకుపోయాయి…” మళ్ళీ తానే అంది. “హమ్మయో……..ఈ బలుపు తట్టుకోవాలంటే ఒక్కరివల్ల అయ్యే పని కాదు. వీడు చెలరేగి పోతే……….పూల సజ్జ వాచిపోవడం గ్యారంటీ……” అంటూనే ఎదురొత్త్తులిస్తోంది.

“చూస్తున్నానే……..ఆ గూటాన్ని చేప నోరు తెరిచి పట్టుకున్నట్లు ఎలా పట్టుకుంటోందో?!…నీ పు…..విత్తు.

“అమ్మా బాగా నొప్పిగా ఉందా?…………తట్టుకోలేకపోతున్నావా? సరైన మగాడి పోటు పడితే అంటేనే అలానే ఉంటుంది”.అంది విజ్జి వినీత: “మూసుకోవే ఎందుకు వచ్చ్చావ్ ఇక్కడకు? ముందు కదులిక్కడ నుండి….

. రైలింజన్ కదిలినట్లు కదులుతున్నాడు……నా పూకులో……..ఇదొక్కటి……..అల్లుడూ అయిపోతోంది.., హమ్మా అహమ్మయా .స్ .స్ ..స్ ..స్ కారిపోయింది”

విజితా, నాగరత్నం గిలగిలా లాడుతూ స్ట్రాంగ్ ఆర్గాజంలో కొట్టు మిట్టాడుతున్న వినీతని విభ్రాంతిగా చూస్తున్నారు.

తొడలు విసిరేసి హు హు హు అంటూ పట్టాభి చేతిలో బరువులు నలిపించుకొంటూ విల విలా కొట్టుకుంటోంది బెడ్ మీద. విజిత: “చూడు పెద్దమ్మా…ఎలా మూలుగుతోందో……………….అమ్మ” నాగరత్నం: “అంత గూటం గు…..లో దిగబడితే…………మూలుగులు అలానే వస్తాయి” విజిత: “గూటాలు గుద్దలో కూడా దింపుకుంటారా?!………” నాగరత్నం: “ఛీ., ఈ పిల్లకి వంటికి వయసైతే వచ్చింది కానీ సిగ్గూ, శరమీ కరువయిపోయ్యాయి………….గుద్దా…. గిద్దా.., అంటూ ఎలా మాట్లాడుతోందో”. విజిత: “నువ్వేగా అన్నది………గుద్దలో గూటం దింపుకుంటే…….మూలుగులు అలానే వస్తాయి అంటూ……….” నాగరత్నం: “నేను అన్నది అంత గూటం గుహలో దిగబడితే…………..మూలుగులు అలానే వస్తాయని……,అన్నాను. బూతులు తగ్గించవే……….నీ బూతులు వింటే ఆడవాళ్లమని మరిచిపొయ్యేలా ఉన్నాం…., ” విజిత: “అమ్మతొడల మధ్య కొట్టించుకుంటోందా……..అక్కడ బావ తొడలు తగిలి పచక్ పచక్ పచక్ అంటూ ఎలా వస్తోందో చప్పుడు……….ఇప్పటికే అమ్మకి కారిపోయిందీ. పట్టాభి, వినీతని పైకి లేపి గూటాన్ని బాగా లేపుకుని, కొబ్బరికాయని వలవడానికి పాతిన డిమిషా మీద కొబ్బరి బోండాన్ని దింపినట్లు ఎత్త్తి దింపుకున్నాడు. అఅఅఅఅఅఅ…………ఆఆ ఆ ఆ ఆ ఆ హ్ అక్కా…………….గూటం దిగబడిపోతోందే……………….హమ్మా హమ్మా వళ్ళంతా కదిలిపోతోందే………….వీడి సంగతి తెలిసే నన్ను ఎగదోశావు కదూ…..కార్చుకోమని చెప్పవే……….బొండాలు నలిపేస్తున్నాడు పిల్లాడు. ఆఆఆఆఆహ్ …., హమ్మా కన్నెపిల్లనైతే ఇప్పుడే పెళ్ళి చేసుకునే దాన్ని. హమ్మయా………………

పట్టాభి : “నొప్పిగా ఉందా చిన్నత్తయ్యా..” వినీత: “లేదు బాబూ జిలాగా ఉంది, తీరుస్తావని” వెటకారంగా అంది. పట్టాభి: “మీరు అంత ఇదిగా అడిగాక తీర్చకుండా ఉంటానా…………..అలానే లేపి పట్టుకోండి కింద నుండీ చేస్తాను” వినీత: “ఇంకేం లేపి పట్టుకోవాలయ్యా………..నా రెండు బంతుల్నీ లేపి పట్టుకున్నావ్ కింద నుండీ గూటం దెబ్బకి నవనాడులూ కదిలిపోతున్నాయి. ఊట బావి ఊరిపోతోంది ఇంకేం లేపి పట్టుకోవాలి……….నా రెమ్మలనా……?!”

పట్టాభి: సరే లెండి మీరు మీ కొబ్బరి బోండాలని లేపి పట్టుకొంది నేను మీ నడుము లేపి పట్టుకుంటాను” అంటూ చిన్నతగారి నడుము పట్టుకుని బొద్దు దగ్గర గట్టిగా బిగించి ఐదు అంగుళాలు పైకి లేపాడు తన మొత్త్తని పైకి లేపి అత్తయ్యా……….

.నా గుద్ద పట్టుకోండి. నా పిర్రల కింద ఒక దిండు పెట్టండి”

నాగరత్నం: “ఛీ గుద్ద లేపి పెట్టుకోవాలా?! నేను నీ పెళ్ళానికి తల్లినయ్యా…….ఏమ్మాట్లాడుతున్నావో తెలుస్తోందా?”

అంటూనే దిండు వేసి తొడల మీద చేతులు వేసి నొక్కుతూ…..పిర్రలు పట్టుకుంది. పట్టాభి: అవునా…మరిచి పోయ్యానత్త్తయ్యగారూ…………” అంటూ వినీత తొడలు చాపి అలానే చేతుల మీద పట్టుకుని కింద నుండీ గూటాన్ని కసిగా., వేగంగా దింపసాగాడు. వినీతకి నరకంగా ఉంది. గూటం వెనక్కు లాగి మళ్ళీ గుచ్చుతున్న ప్రతి సారీ………..పూల రెమ్మల్లొ కండరాలు తెలియని కొత్థ కొత్త బాషాని పలుకుతున్నాయి. ఛుం అప్ ఛుం అప్ ఛుం యూరప్ యూరప్ యూరప్ యూరప్ యూరప్ వినీత తట్టుకోలేక తన పూ కండరాలతో………..పట్టాభి గూటాన్ని పట్టేసుకుంది. తుళ్ళిపోతూ…….పూ రెమ్మల్లో లోతుగా పట్టాభి బలుపు చివరి వరకూ దింపుకొని కడుపు కండరాలు కదిలిస్తూ….బెక్కసాగింది.

నాగరత్నం వినీత అవస్థ చూస్తోంది. వినీత తట్టుకోలేక కడుపులో convulsions తో పడిపోతుంది అని అర్ధమయ్యి పట్టాభిని లేపుదామనుకొంది. కానీ పట్టాభి వినీత గుహలో దిగబడ్డ తన గూటాన్నీ ఆ తొడల సొగసునూ చేస్తూ లోపలే కదులుతున్నారు.

చను మొనలు పట్టి లోపల ఒక సర్కిల్ వేసుకొని బలంగా ఒక్క లాగు లాగి మళ్ళీ పొడిచాడు దాంతో వినీత లేచి పట్టాభి గుత్త్తి పై ఎగ్గిరి కూర్చుంది. నాగరత్నం, పట్టాభి గోళీలను పట్టి పిసికితే ఇక కార్చేసుకుంటాడని గ్రహించింది కానీ అవి పెట్టుకోవాలంటే ఎందుకో బెరుకుగా ఉంది. అందుకే విజ్జితని చూసి పిల్లా ఆ గుత్తి పట్టుకుని పిసకవే లేకపోతే ఒకటి నోట్లో పెట్టుకుని లాలీ పాప్ చీకుతావ్ అలా చీకెయ్ లేకపోతే మీ అమ్మకి, తట్టుకోలేక స్పృహ తప్పగలదు…అంటూ విజితని ముందుకు తోసింది. విజిత ఈ అవకాశం కోసమే చూస్తున్నట్లు. పట్టాభి రెండు కాళ్ళ మధ్య కూర్చుని గతిని చేతుల్లోకి తీసుకుని ఆ వరాల మూతని నిమురుతూ చిన్నగా నొక్కింది హమ్ అంటూ ఇంకా దిగేస్తున్నాడు. ఇక తప్పక వేడి వేడి గోళీలలో ఒకదాన్ని నోట్లోకి తీసుకుని గులాబీ జామూన్ తింటున్నట్లు పట్టుకుని మెత్తగా కొరికింది . పట్టాభికి వట్టల్లో సలపరం అందుకుంది. తల్లీ కూతుళ్లు తనకు కార్చుకునేందుకు పడుతున్న అవస్థకి లేపి కొడుతూ లోపల ఊగుతూ…………కదులుతున్నారు. ఇంకా అయిపోతోంది నాకు దగ్గరకు వచ్చ్చేసింది. నేను వదిలేస్తాను. అలానే చీకు బాగుంది ఆపకు అంటూ తన మొత్త్తని కదిలిస్తూ……వేగంగా ఆడిస్తూ చను ముద్దల్ని పిసికేస్తూ కార్చేసుకున్నాడు. “హమ్మయ్య కార్చేసుకున్నాడే……….

పాపం మీ అమ్మ స్పృహలో లేదు. నువ్వు వచ్ఛేయ్ అమ్మకి సాయం పట్టు అంటూ విజిత రెక్క పుచ్చూకుని లాగేసింది. మళ్ళీ ఇదెక్కడ పోటీకి వస్తుందో అనుకుందో ఏమో…

పావు గంటకి కానీ తేరుకోలేకపోయింది వినీత గాల్లోకి చూస్తూ…అలానే ఉండి పోయింది. ఇంతలో రత్నం అన్న కేక వినపడి అందరూ తేరుకున్నారు. ఇద్దరు అన్నదమ్ములూ వచ్చ్చేశారులా ఉంది. అనుకొంటూ…….బయటపడ్డారు; నాగరత్నం మరియు వినీతలు. ఏమిటే, అల్లుడిగారికి భోజనం ఏర్పాట్లు అవీ చూశారా? అసలే మొహమాటస్తుడిలా ఉన్నాడు…., అన్నీ కొసరి వడ్డించాలి; అమ్మాయి వినీతా నువ్వే అల్లుడి గురించి పట్టించుకోవాలి. మీ అత్థయ్య అలివేలుని చూసుకుంటుంది. ఏరా గోపాల్ నీకేమన్నా అభ్యంతరమా?” అంటూ ఆజ్ఞలు చేశారు అలివేలు తండ్రీ., నాగరత్నం హుస్బండూ…….

ఈ మగాళ్లు ఎప్పుడూ ఇంతే, సుఖ పడే టైంకే ఊడి పడతారు. తెగ సుఖపడిపోతున్నట్లు., అనుకొంది నాగరత్నం. పక్కనే మన ముదురక్క విజ్జీ కూడా ఉంది. “ఎవ్వరూ వినకుండా ఏంటి పెద్దమ్మా నీ వంతు రాకుండానే పిలిచేశాడా మీ ఆయన, అంతేలే మనం సుఖపడిపోతే కడుపు మాడ్చుకుంటారు ఈ మగాళ్లు” అంటూ గొణిగింది.

“ఒసేయ్ ముదురక్కా………ఏంటే అసలే తొడల మధ్య మేఘాలు కుమ్మరిస్తుంటే……..నీ ఎత్త్తి పొడుపులేంటే…?”

“ఎత్త్తి………….పొడవటమా?!” ఎత్త్తి అన్న పదాన్ని వత్త్తి పలుకుతూ………”పొడవలేదనేగా నీ బెంగ నాదయిపోగానే నీకు రికమెండ్ చేస్తాలే………” అంది వయ్యారాలు ఊపుకొంటూ…

“నీ సైజుకు తగ్గ మాటలు మాటాడవే………..అటు చూడు మీ నాన్న మీ అమ్మకేసి అదోలా చూస్తున్నాడు”

“అవును పెద్దమ్మా…………..అదోలా చూస్తున్నాడు”

“మీ అమ్మ చెయ్యి పుచ్చూకున్నాడే!!!!………ఇద్దరూ గదిలోకి వెళ్తున్నారు………..తలుపులు కూడా వేసుకున్నారు……!!!!………ఆశ్చర్యపోతూ……..మళ్ళీ వేయించుకుంటుందిలా ఉంది మీ అమ్మ…అయిపొయింది దీనికి వరసగా మొగుళ్ళని ఏర్పాటు చెయ్యడమే పనిలా ఉంది…ఏం జరుగుతోందే……….అలా తలుపు బిడాయించుకొని, పద ఆ పక్క కిటికీలో తొంగి చూద్దాం” “పెద్దమ్మా………..స్ప్రేయర్, నాన్న మీద కూడా పనిచేస్తోందే…………..” అంటూ వాళ్ళ పెద్దమ్మ వెంట వెళ్లి కిడికీకి కళ్ళు అప్పగించేసింది. గోపాల్, విసురుగా మీదకు లాక్కుని వినీత పెదాలను తమకంగా నాకేస్తున్నాడు. కట్టుకున్న చీరని లాగేశాడు. రెండు చేతులతో బంతులని వతేస్తూ జాకెట్లో చేతులు దూర్చి ఫట్ మని జాకెట్ ని చించేశాడు. వినీత హు హు అంటూ మూలగసాగింది.