Skip to content

పక్కింటి కుర్రోడు పరువాల చిన్నోడు | Telugu Sex Stories

పక్కింటి కుర్రోడు పరువాల చిన్నోడుTelugu Sex Stories
నా పేరు ప్రమీల . పిర్రలు దాటిన ఒత్తైన నల్ల జుత్తుతో, సరియైన ఎత్తులతో కాలేజీ కుర్రాళ్ళని కూడా ఆకట్టుకొనే లాఉంటాను. వయసు 28 . మా ఆయన పక్క ఊరిలో పనిచేస్తాడు. ఎప్పుడూ నా జుత్తు పట్టించుకోడు. పక్కింటి భవానీ స్కూల్ లో హేడ్ మిస్ట్రెస్స్. 33 ఏళ్ళు, పిర్రలు దాటిన జుత్తు జుత్తు అక్కడక్కద తెల్ల జుత్తుతో ఉంటుంది.
తన మేనల్లుడు రవి 19 ఏళ్ళు చదువుకోడానికి వచ్చి తనతో ఉంటున్నాడు. ఒక రోజు భవానీ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి- రవి భవానీకి తల దువ్వుతున్నాడు. దువ్వెన పట్ట్కొని – తలుపు తీసి – ” రండి ” అంటే లోపలికి వెళ్ళి – రవి భవానీకి తల దువ్వి – ముడి వేస్తూ ఉంటే చూస్తున్నాను.మగాడు అలా ఒక మధ్య వయస్కురాలికి తల దువ్వి ముడి చుడుతూ ఉంటే ” అబ్బా ఇలా రవి చేత పేలు చూపించుకొని – తల దువ్వించుకొంటే – భలే ఉంటుంది గదా ” అనుకోగానే – కింద తడి అయిపోయింది.
ఇంతలో భవానీ – “ప్రమీలా రవి జుత్తు పని బాగా చేస్తాదు. నీకు పేలు ఎక్కువగా , వీడు రేపటి నుంచి వస్తాడు – చక్కగా అన్నీ చేయించుకో ” అంది. ” రవీ అలాయితే రేపు పొద్దున భవానీ ని స్కూల్ కి పంపాక వచ్చేయి – నా జుత్తు నీ చేతిలో పెడతా ” అన్నా .అలా రవి తో పరిచయం మొదలైంది.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu
మర్నాడు రవి వచ్చేసరికి – జాకెట్టు వేసుకోకుండా – చీర కట్టుకొని – జడని రెండు సళ్ళ మధ్య గా ముందుకి వేసుకొని తలుపు తీసా .రాగానే నడుము చుట్టూ చేయివేసి -కుడిచేత్తో నా తలని పట్టుకొని ముద్దాడడం మొదలెట్టాడు. ” రవీ భవానీ ముద్దూ తప్ప ఇంకేమీ చేయించుకోలేదు కదా ” అనగానే – నా జడని విప్పుతూ ” నువ్వు చెప్పు అత్తా ” అన్నాడు. ” రవీ అత్తా కాదు పేరుతో పిలువు ” అంటూ చీర విప్పేసి – రవి పెదాలని అందుకొన్నాను. జడ విప్పేయదముతో జుత్తు అంతా నా మొహాన్ని కప్పుతూ – పిర్రల కిందకి జారింది.రవినా పెదాలని జుర్రుకుంటూ , లంగా బొందు విప్పి లంగాని కిందకి జార్చేసాడు .

అలా నగ్నంగా నాకన్నా 11 ఏళ్ళు చిన్న వాడి ముందు నిలబడి-” బాగున్నానురా” అన్నా నా దిమ్మమీది బొచ్చును రాసుకొంటూ. అలా రవిని మొదటిసారి నా బంగారంలాంటి దిమ్మలోకి వాడిది పట్టుకొని దూర్చుకొని – ఇద్దరి దూల తీరేవర్కు వాయించుకొన్నాము. అలా రవికి నాతో మొదటి అనుభవము అయింది.

రవి ని చిన్న స్టూల్ మీద కూచోమని – నూనె పేల దువ్వెన దువ్వెన ఇచ్చి – అలా నగ్నంగా కూచొని పేలు తీయమన్నాను. అలా రొజంతా రవి తల దువ్వుతూ పేలు తీస్తూ- నూనె రాసి – జడ వేస్తూ ఉంతే- నా దిమ్మ మళ్ళీ తడిగా అయింది.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu
మగాడు ,అదీ నా కన్న 11 ఏళ్ళు చిన్న వాడు నాకు తల దువ్వుతూ – పేలు తీస్తూ – మధ్యలో సళ్ళని పిసుకుతూ – పేదాల్ని ,వీపుని చెవి తమ్మలని ముద్దడుతూ ఉంటే – మొదటి సారి సంసార సుఖం ఇలా ఉంటుందా అనిపించింది.

సాయంత్రం జుత్తుని దువ్వి – ఎడం పాపిడి తీసి – కొంచెం నెత్తి మీదకివచ్చేటట్టు ముడి చుట్టాడు.” “ప్రమీ బొట్టు కాటుక పెడతానే ” అని చక్కగా బొట్టూ పెట్టి – కళ్ళకికాటుక పెట్టాడు.

మర్నాడు తలలో పేలుచూస్తూఉంటే ” రవీ ఒళ్ళు మాసాజ్ చేస్తావురా ” అన్నా . ” చూడు ప్రమీ ఎలాచేస్తానో ” అని – జుత్తుని దువ్వి – నెత్తి మీదకి ముడి చుట్టి – ఒంటి మాసాజ్ మొదలెట్టాడు. అలా రవి చేతులు నా ఒళ్ళు అంతా మాసాజ్ చేస్తూ ఉంటే- చెప్పలేని ఆనందం లో మునిగి పొయా. మళ్ళి దిమ్మ వాయించేసాడు.
స్కూల్ సేలవులు అవడంతో – భవానీని తయారుచేసి- స్కూల్ లో వదిలి – నా దగ్గరికి వచ్చెసేవాదు. నెళ్ళాళు రొజూ ఓపికగా నా తలదువుతూ పేలు తీసేసరికి పేలు బాగా తగ్గిపొయాయి.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu
సంకలు – దిమ్మ మీది ఆతులు గొరిగించుకోవడం మొదలెట్తా. మూడు రోజులకి ఒకసారి నున్నగా గొరిగేవాడు.గొరిగినప్పుడు దిమ్మని నాకి నున్నగా ఉందో లేదో చూసేవాడు.
అలా రవితో కాపురం చేయడం మొదలైంది. నేను దువ్వెన పట్టుకోవడం మానేసాను.

రొజూ నాను తయారుచేయదం నుంచి- కనీసం రోజుకి 5 -6 సార్లు దిమ్మ వాయిచేవాడు. కొక్కోకంలోని అన్ని రకాలు గా దిమ్మని వాయించేసాడు. నాకిష్తమైన ఒంగోపెట్టి వెనక నుంచి సళ్ళుని ఒక చేత్తో – జుత్తుని ఇంకో చేత్తో పట్టుకొని – ఇద్దరి దూల తీరేవ్రకు వాయ్యించుకొనేవాళ్ళం.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu