Skip to content

పంతులమ్మకు ప్రేమ పాఠాలు, ఖాళీ లేకుండా కామ పాఠాలు – I | తెలుగు సెక్స్ స్టోరీస్

పంతులమ్మకు ప్రేమ పాఠాలు, ఖాళీ లేకుండా
కామ పాఠాలు – I | తెలుగు సెక్స్ స్టోరీస్
పంతులూ పంతులూ వెయ్యకయ్య గెంతులూ 
పెట్టవయ్య దెంగుడు ముహూర్తమూ !
పంతులమ్మ పూకే పంచదార చిలకే
పగలగొట్టి దెంగుతాను ఆసాంతమూ !
… బ్యాటింగ్ బాబా 2022
అవునండీ ఇది నాకు నా ఫ్రెండ్ చెప్పిన కధ. మీకు చెబుతున్నాను అనూరాధకు 36 ఏళ్ళు . ఆమె కొడుకు రవి . 15 ఏళ్ళు. 10వ తరగతి చదువుతున్నాడు. రవికి 10 ఏళ్ళప్పుడు వాళ్ళ నాన్న పోయాడు. పొలాలు ఇల్లు ఉన్నందు వలన తిండికి గుడ్డకు కొదవ లేదు చిన్నప్పటి నుండి రవి వాళ్ళ అమ్మ రవికి పాలు మీగడ నెయ్యి వెన్న పెట్టి పెంచింది. అందువల్ల బాగా ఏపుగా పెరిగి నిగ నిగ లాడుతున్నాడు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
రవికి 15 ఏళ్ళు వచ్చాయి వయసుతో పాటు మీసాలు కూడా వచ్చాయి కింద ఆతులు కూడా వచ్చినట్టున్నాయి. మొడ్డ కూడా లేవడం మొదలయింది. మన వాడు 14 వ ఏట నుండే అమ్మాయిలను చూచి మొడ్డ లేపుకోవడం కొట్టుకోవడం చేస్తూ ఉండే వాడు. రవికి ఎక్కువగా అమ్మాయిల కన్నా ఆంటీలు అంటేనే మక్కువ. వాళ్ళ సైన్సు టీచర్ మంజుల అంటే పిచ్చి మంజులకు పెళ్లి అయింది ఆమె కొడుకు కార్తిక్ కూడా రవితో పాటే 10th చదువుతున్నాడు అయితే వేరే సెక్షన్లో ఉన్నాడు. మంజుల స్టూడెంట్ రవి.
ఒకరోజు రవి బ్యాక్ బెంచ్లో కూర్చుని ఉన్నాడు. పక్క రోలో ఉన్న బెంచ్లో మౌనిక అనే అమ్మాయి కూర్చుని ఉంది. మౌనికకు కూడా 15 ఏళ్ళు ఉన్నాయి. పెద్ద మనిషి కూడా అయింది .జామ కాయల సైజులో సళ్ళు ఉన్నాయి.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
మంజుల లెస్సన్ చెపుతూ ఉంది రవి మాత్రం మంజుల పిర్రలు చూస్తున్నాడు మంజుల వెనక్కు తిరిగి బోర్డు మీద డయగ్రం వేస్తుంటే మంజుల గుండ్రటి పిర్రలు చూస్తూ లొట్ట లేస్తున్నాడు
ఆటోమాటిక్ గా రవి చెయ్యి తన మొడ్డ మీదికి పోయింది తట్టుకోలేక బ్యాక్ బెంచ్ కదా ఎవరూ చూడరులే అని తన ప్యాంటు జిప్ కిందికి లాగి మొడ్దని బయటకు తీసాడు. గాడిద మొడ్డలాగా అప్పటికే 9 అంగుళాలు పెరిగింది రవి మొడ్డ . బయటకు లాగిన మొడ్డ ఊపుకుంటూ మంజుల పిర్రలు చూస్తున్నాడు.
ఇంతలో పక్క రోలో కూర్చున్న మౌనిక ఇటు తిరిగి చూచింది. ఇంకేముంది. మూరెడు పొడుగున్న రవిగాడి మొడ్డ కనపడింది అప్పటి దాకా మొడ్డ మొహం ఎరుగని మౌనిక కెవ్వుమని అరిచింది.
మౌనిక అరుపు విని రవి బెదిరిపోయాడు. ఏమి చెయ్యాలో తోచలేదు. హడావిడిగా తన పాంట్ జిప్ పైకి లాక్కున్నాడు. ఆ తొందరలో రవి మొడ్డ మీద ఉన్న స్కిన్ ప్యాంటు జిప్లో ఇరుక్కుంది. పైకి లాగడంతో చర్మం చీరుకుపోయింది. దాంతో రవి కూడా కెవ్వు మని అరిచి బాత్ రూం వెనక్కి పరుగెత్తాడు.
సెకండ్స్ వ్యవధిలో మౌనిక రవి అరవడం చూచి టీచర్ మంజుల భయపడి పోయింది ఏమి జరిగిందో ఏమో అని గబా గబా మౌనిక దగ్గరకు వచ్చింది.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
అప్పటికే మౌనిక ఫ్రెండ్స్ ఆమె మొహం మీద చల్లుతున్నారు మౌనిక లేచి కూర్చుంది.
“ఏంటి మౌనికా ఏమయింది ? ఎందుకు అరిచావు? ఎందుకు faint అయ్యావు ?” అని అడిగింది మంజుల.
“ఏమీ లేదు మేడం ఊరికే.” అంది మౌనిక.
“సరేలే రెస్ట్ రూంకు వెళ్లి పడుకో ” అంది మంజుల.
మౌనిక తన ఫ్రెండ్ రమ్యతో కలిసి రెస్ట్ రూంకు వెళ్ళింది . మంజుల లెసన్ చెపుతూ ఉంది. కానీ మనసు లెసన్ మీద లేదు. ఇంతలో రవి ప్యాంటు సర్దుకుంటూ వచ్చి కూర్చున్నాడు.
“ఎక్కడకేల్లావురా ” అంది మంజుల.
“బాత్ రూంకు వెళ్లాను మేడం అన్నాడు.
“అది సరే. మౌనిక అరిసినపుడు నువ్వు ఎందుకు అరిచావు” అడిగింది మంజుల’
రవి జవాబు చెప్పలేదు తల వంచుకున్నాడు
“సరే కూర్చో వెధవ వేషాలు వెయ్యకుండా పాటం విను ” అంది మంజుల
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
మౌనిక , రవి ఇద్దరూ ఒకే సారి ఎందుకు అరిచారు. ఇదే మిల్లియన్ డాలర్ ప్రశ్నలా అయింది మంజులకు.
ఎలాగోలా లెస్సన్ ముగించింది. ఇంతలో బెల్ అయింది. వెంటనే మంజుల రెస్ట్ రూంకు వెళ్ళింది.
రెస్ట్ రూమ్లో మౌనిక కూర్చుని ఉంది. మంజుల వెళ్లి పక్కన కూర్చుంది.
“ఇక్కడ ఎవరూ లేరు కదా. ఇప్పుడు సెప్పు ఎందుకు అలా కేక పెట్టావు” అంది మంజుల అనునయంగా.
మౌనిక ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ తల దిన్సుకుంది.
” ఏమి జరిగిందో చెప్పవే అంటే అల నవ్వుతావేమితే మొద్దూ” అంది మంజుల.
“అదికాదు టీచర్ ..  మరేమో మరేమో ఆ రవి గాడు లేడూ వాడు బయటకు తీసి కొట్టుకుంటున్నాడు” అంది మౌనిక.
“ఏంటి ” అంది అనుమానంగా మంజుల.
“అదే మేడం మగాళ్ళకు ఉంటుందే అది” అంది మౌనిక నవ్వుతూ.
“నీ మొహం క్లాసు రూంలో దానిని బయటకు తీసి కొట్టుకోవడం ఏమిటే. నిజంగానా నువ్వు చూసావా” అంది మంజుల.
“చూసాను మేడం ,” అంది మౌనిక.
“ఏమి చూసావు” అని రెట్టిన్సింది మంజుల.
“రవి గాడి లవడా” అంది మౌనిక .
“అయితే మాత్రం అరవాలా అందరికీ ఉండేదే కదా మీ అన్నయకు, తమ్ముడికి ఉండేదే కదా” అంది మంజుల చాలా తేలికగా .
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
“అది కాదు మేడం . అలా అయితే నేను ఎందుకు అరుస్తాను. రవి గాదిది నా మోచేయ్యంత ఉంది. వామ్మో . కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి అనుకోండి” అంది మౌనిక.
ఆ మాటలు వినగానే మంజుల కుతూహలంగా “అదేమిటి అంత పెద్దదా. అంత పొడుగు ఉందా. వెధవకు నిండా 15 ఏళ్ళు లేవు. వాడికి అంత పొడుగ్గా ఉండటం ఏమిటే తల్లి ” అంది మంజుల విస్తోపోతూ .
“అవును మేడం. మామూలుగా ఉంటె నేను ఎందుకు అరుస్తాను. హాయిగా చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తాను కానీ . అంత లావు పొడుగు చూసి భయం , వేసి అరిచాను . కావాలంటే వాడిని పిలిపించి మీరూ చూడండి . మీకే తెలుస్తుంది ” అంది మౌనిక .
“నువ్వు సరే . ఆ రవి గాడు ఎందుకు అరిచాడు ” అంది మంజుల .
“ఏమో మేడం నాకు తెలీదు ” అంది మౌనిక .
“సరేలే ఈ సంగతి ఎవరికీ సెప్పకు . అల్లరి అవుతుంది .” అని మంజుల సైన్సు ల్యాబ్ కు వెళ్ళింది .
అత్తెన్దర్ ను పిలిచి “నువ్వుపోయి స్కూల్ బెల్ కాగానే రవి ని నా ల్యాబ్ కు రమ్మను ” అని చెప్పింది .
రవి కోసం వెయిట్ సెసోతూ ఉంది మంజుల మదం .
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
స్కూల్ వదిలేసారు . పిల్లలు అంటా ఇళ్ళకు వెళ్లి పోతున్నారు . రవి మంజుల మదం కోసం ల్యాబ్ కే వచ్చాడు .
ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ కూడా తాళ్లలు మంజుల కు ఇచ్చి వెళ్లి పోయాడు .
అంతా నిర్మానుష్యంగా ఉంది . రవి ల్యాబ్ లోకి వచ్చాడు . మంజుల చైర్ లో కూర్చుని ఉంది .
“రా రవీ బాగా చదువుతున్నావా . అవునూ ఇందాక నా క్లాసు లో ఎందుకు పెద్దగా అరిచి బయటకు పరుగేట్టావు ” అని అడిగింది సూటిగా .
రవి ఏమీ చెప్పలేక తలవంచుకున్నాడు .
“నిజం సెప్పు . నువ్వు చేసిన వెధవ పని మౌనిక చెప్పింది . సెప్పు ఏమి చేసావు ” అని గాదించింది మంజుల .
“నిజం చెప్పమంటారా ” అన్నాడు రవి .
“ఓహో పెద్ద హీరో లా మాట్లాడుతున్నావే . నిజమే సెప్పు బాబూ విని ఆనందిస్తాము ” అంది మంజుల .
“ఏమీ లేదు మేడం . మీరు అటు తిరిగి బ్లాకు బోర్డు మీద బొమ్మ వేస్తున్నారు. మీ పిర్రలు ఎత్తుగా గుండ్రంగా కసిగా సెక్సీ గా కన్పిస్తున్నాయి ” అని ఆగాడు రవి .
మంజుల కళ్ళలో కోపం కనిపించింది . కాని రవి లాంటి అందమైన కుర్రాడు , మూరెడు మొడ్డ కల కుర్రాడు తన పిర్రాలను పొగుడుతుంటే , ఒళ్ళు సెగలు కమ్ముతూ ఉంది . ఒక్క సారి సెక్స్ ఆలోచనలు ముసురుకున్నాయి .
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
“నిన్ను బోర్డు మీద బొమ్మ వేసుకోమన్నారా లేక టీచర్ పిర్రలు చూడమన్నారా . ఒరేయి నేను మీ అమ్మ కన్నా పెద్ద . అలా చూడడం తప్పు కదా ” అంది మంజుల .
“నేను మా అమ్మ పిర్రలు కూడా అలాగే చూస్తాను మేడం ” అన్నాడు రవి .
ఈసారి కంగు తిన్నది మంజుల . వీడు దేశముదురు అనుకుంది .
“సరేలే అసలు ఏమి జరిగిందో చెప్పు
“మీరు ఏమి చెప్పినా కోప్పడుతున్నారు కదా ” అన్నాడు రవి .
మంజుల నవ్వి “కోప్పదనులే సెప్పు ” అంది మంజుల అనునయంగా .
“నాకు మీ పిర్రలు చూడగానే మొడ్డ లేచింది . ప్యాంటు లోపల నుండి బయటకు రావడానికి గిన్జుకుంటూ ఉంది . నేను లాస్ట్ బెంచ్ లో ఉన్నాను కదా అని ప్యాంటు జిప్ కిందికి లాగి నా మోద్దను బయటకు లాగాను . మీ పిర్రలు చూస్తూ నా మొడ్డను ముందుకు వెనక్కు ఆదిన్సుకున్తున్నాను .
ఇది మౌనిక చూసినట్టుంది .కెవ్వున కేక వేసింది . నాకు ఏమీ అర్ధంకాలేదు . వామ్మో అనుకోని హడావిడిగా జిప్ పైకి లాక్కున్నాను . ఆ కంగారులో నా మొడ్డ మీద ఉన్న స్కిన్ జిప్ లో ఇరుక్కుపోయింది . భరించలేని నొప్పి . కెవ్వున అరిచాను . బాత్ రూం కు పరుగెత్తాను . మరలా జిప్ ను కిందికి లాగి నా మొడ్డను ప్యాంటు లోపలి నెట్టి జిప్ పెట్టుకున్నాను .” అన్నాడు 
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
మంజులకు నవ్వు ఆగ లేదు . పడీపడీ నవ్వుతూ ఉంది . పొట్ట చేత్తో పట్టుకొని నవ్వుతూ ఉంది . ఆమె నవ్వుతూ ఉంటె మంజుల బలిసిన సళ్ళు పైకి కిందికి ఊగుతున్నాని .
“అమ్మా అమ్మా ఓరి నీ దుంపలు తేగా ఇదంట్ర జరిదింగి . వామ్మో . అయినా నీ మొడ్డ అంత బారుగా ఉండట్రా ఆ పిచ్చి ముండ కెవ్వున కేక వేసింది ” అంది మంజుల నవ్వు ఆపుకుంటూ .
“అవును మేడం, నాది చిన్నప్పటి నుండి బాగా పొడుగ్గా లావుగా ఉంటుంది . చూస్తారా ” అన్నాడు రవి .
“చూపించామనేగా అడిగేది . చూద్దాం ఎంత బారుగా ఉందొ ” అంది మంజుల లేచి నిలబడి .
రవి షర్టు పైకి ఎత్తాడు . పాంట్ జిప్ కిందికి లాగాడు . underware lo నుండి తన లవడాను బయటకు లాగాడు . ఏనుగు తొండం లాగా రవి మొడ్డ బయటకు దూకింది .
గత 15 ఎల్ల నుండి మొగుడి పక్కలో పడుకొని దేన్గిన్సుకుంటూ ఇద్దరు బిడ్డలా తల్లి అయిన మంజుల , రవి మొడ్డను చూసి కళ్ళు తిరిగి బైర్లు కమ్మి చైర్ లో కూల బడింది .
వామ్మో ఇదేంట్రా బాబూ . ఇది మొడ్డా లేక రోకలి బండా. ఇద్దరు బిడ్డలా తల్లిని నాకే ఇలా ఉంటె ఆ కుర్ర ముండ మౌనిక ఫైంట్ అవడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది అనుకుంది మంజుల రవి మొడ్డను చూస్తూ .
మంజుల మొహం చూసాడు రవి . మంజుల తన మొడ్డను చూసి ఇంప్రెస్స్ అయింది అనుకున్నాడు . రవి తన మొడ్డను చేత్తో పట్టుకొని పైకి కిందికి ఊపుతున్నాడు .
రవి చేతిలో వాడి బారెడు మొడ్డ ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉంది. మంజుల మనసు ఒక సారి చలించింది . తన మొగుడి లవదాతో రవి మొడ్డను కంపరే చేసుకుంది . తన మొగుడికి వీడి దాంట్లో సగం కూడా ఉండదేమో అని పించింది .
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
ఆ మాటకొస్తే తను పెళ్లి కాక ముందు దేన్గిన్సుకొన్న బాయ్ ఫ్రెండ్ గాడి మొడ్డ కూడా వీడి మోద్దలో నాల్గవ వంతు కూడా లేదు . అప్పట్లో అవే పెద్ద సైజు మోద్దలు అని ఫీల్ అయింది .
కాని వీడి బారాటి లవడా చూసిన తరువాత మనసు అదుపు తప్పింది . ఆ క్షణంలో తను ఏమి చేస్తూ న్నదో తెలియడం లేదు . అది తప్పా ఒప్పా , తన కన్నా చిన్న వాడు , తన కొడుకు వయసు , వాడి మొడ్డను పట్టుకోడం పాపం అనికూడా ఆలోచించ లేదు మంజుల .
ఆమె చెయ్యి అప్రయత్నంగా రవి మొడ్డ మీదపడింది . రెండు చేతులతో రవి మొడ్డను పట్టుకుంది .
ఇది చూచి రవి గాడి పెదాల మీద చిరునవ్వు వచ్చింది . మంజుల పిర్రలు పగలదీసి తన మొడ్డను మంజుల టీచర్ పూకులో దోపవచ్చు అనుకున్నాడు .
మంజుల కళ్ళు అరమోపేడు అయ్యాయి. తన్మయత్వంతో మనసు ఊగిసలాడింది .
ముందుకు ఒంగి రవి మొడ్డను తన చెంపలకు అడుముకుంది . పెదాలకు రుద్దుకుంది . తన సల్లకు అడుముకుంది . రవి మొడ్డ పొడుగునా ముద్దులు పెట్టింది . ఇంకా ఆగలేక పోయింది .
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
నోరు తెరిచి వాడి మొడ్డ ను నోట్లో కుక్కుకుంది . తన భర్త ఎన్ని సార్లు బతిమాలినా ఆయన మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకోని మంజుల ఇప్పుడు రవి మొడ్డ చూడగానే అమాంతం నోట్లో కుక్కేసుకుంది .
ఇష్టమైన మొడ్డ ఐస్ ఫ్రూట్ తో సమానం అని ఊరికే అన్నారా .
జుబుకూ జుబుకూ అంటూ రవి మొడ్డను చీకుతూ ఉంది . మరొక చేత్తో రవి సాగదీస్తూ ఉంది . మదం మదం అంటున్నాడు రవి . వాడికి కూడా తన అమ్మ వయసు ఉన్న మంజుల తన మొడ్డ చీకడం కొత్తగా ఉంది .
ఇన్నాళ్ళు అమ్మను , అమ్మ పూకును , తలచుకుంటూ HP కొట్టుకొనే వాడు . ఇప్పుడు తను ఎక్కువగా అభిమానించే మంజుల టీచర్ తన మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతూ ఉంటె ఇది కళా నిజమా అని ఊహింకాలేకపోతున్నాడు .
కాని ఒక్క మాట మాత్రం నిజం . మంజుల టీచర్ తన మొడ్డ కు బానిస అయిందని . ఇంకా మంజుల టీచర్ ను రోజూ పూకు పగల దేన్గొవచ్చు అని అనుకున్నాడు .
పాపం రవి లావు పాటి మొడ్డ చీకి చీకి బుగ్గలు నొప్పి పెట్టునట్టున్నాయి . మంజుల రవి మొడ్డను నోట్లో నుండి బయటకు తీసింది .
ఆపేక్షగా ఆ మొడ్డను చూస్తూ ఉంది . రవి వట్టకాయలు కూడా పెద్ద సైజు రసగుల్లాలా లాగా వేలాడుతున్నాయి
మంజుల రెండు వత్తకాయలను చేతిలోకి తీసుకొని బరువు చోస్తున్నట్టు సవరదీస్తూ ఉంది .
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
“ఎరా రవీ ఇంట లావు మొడ్డ , ఇంట అందమైన వట్టకాయలు ఎలా పెంచావురా . నిండా 15 ఏళ్ళు లేవు , మగడ్డి కుండాల్సిన లక్షణాలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా . ఆడదాన్ని సుఖపెట్టడానికి నీకన్న మించిన మగాడు ఎవడూ లేదురా రాజా ” అంది మంజుల .
మంజుల టీచర్ , తన మొడ్డను పొగుడుతుంటే రవి ఉబ్బిపోయాడు . దానికి తోడూ వాడి మొడ్డ కూడా ఇంకొంచెం ఉబ్బి పోయింది .
రవి మొడ్డను చూస్తుంటే మంజుల తట్టుకోలేకపోయింది . చుట్టూ ఎవరూ లేరు . స్కూల్ వదిలేసారు . అత్తెన్దర్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు . ఎదురుగా నోరూరించే మొడ్డ . తొడల మధ్య పూకులో జిల రేగుతూ ఉంది . ఇంకా క్షణం కూడా ఆలస్యం చెయ్య లేదు మంజుల .
“ఒరేయి రవి వెళ్లి అ డోర్ క్లోజ్ చేసి రారా ” అంది మంజుల . రవి డోర్ క్లోజ్ చేసాడు . మంజుల పక్కనే ఉన్న పెద్ద సైజు టేబుల్ మీద వెల్లకిలా పడుకుంది . రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తి మోకాళ్ళ దగ్గర మడిచి తొడలు విరగాదీసింది .
బంగారు పళ్ళెం లా మంజుల విచ్చుకున్న పూకు రవి కళ్ళ ఎదుట కనపడుతూ ఉంది .
మంజుల తన జాకెట్ బ్రా విప్పేసింది . రవి చేతులు తీసుకొని తన సల్ల మీద వేసుకుంది . రవి వెన్నముద్దల్లాంటి మంజుల సళ్ళు పిసుకుతున్నాడు .
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
మంజుల తన చేతిని కిందికి పోనిచ్చి రవి మొడ్డను పట్టుకుంది . రవి మొడ్డ మీద ఉన్న స్కిన్ వెనక్కు నెట్టింది .
నిగ నిగ లాడుతూ రవి మొడ్డ గుండు పింక్ కలర్ లో మెరిసిపోతూ ఉంది .
రవి మొడ్డను పట్టుకొని తన పూకు చీలిక మీద రుద్దుకుంది . ఇస్స్స్ హా అమ్మా అంటూ మూలిగింది మంజుల . ఇనప రోడ్ లా ఉండే మగాడి మొడ్డ తన పూకు మీద తగలడం అదే మొదటి సారి .
ఎన్నో సార్లు మొగుడి మోడ్డతో అలా పూకు చీలిక మీద రుద్దిన్సుకుంది కానీ ఇలాంటి అనుభూతి కలగలేదు . కోరుకున్న మోడ్డతో దేన్గిన్సుకుంటే ఆనందం ఇదేనేమో అనుకుంది మంజుల మనసులో .
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.