Skip to content

నీ పొలాన్ని దున్ని తెల్లజొన్నల పంట పండిస్తాను – I | Telugu Sex Stories

నీ పొలాన్ని దున్ని తెల్లజొన్నల పంట పండిస్తాను – I | Telugu  Sex Stories
దాదాపు అరగంట తరువాత….ఇద్దరుప్రెస్ గా తయారై హాల్లో సోపాలో పక్కపక్కన కూర్చొని, జెమిని టీవిలో పాటల పోగ్రాం చూస్తూ వేడి వేడి కాఫీని తాగుతున్నారు.మధ్యలో ఒకరినొకరు చూసుకుని అంతకు ముందు తమ మధ్య జరిగిన దాన్ని జ్ఞప్తికి వచ్చి ముసిముసి నవ్వు లు రువ్వుకుంటున్నారు.కమలకు ఇదంతా కల లా అన్పిస్తున్నది. జరిగింది నిజమని ఇంకా నమ్మకంకలగలేదు. హస్తమైథునం చేసుకునే టప్పు డు కామఉద్రేకం కల్గటానికి కొడుకుని ఉహించుకుని కొట్టుకునే ది.కాని అదే నిజమవు తుందని అనుకో లేదు.తానుపూకులో చేత్తో కొట్టుకుంటూ కొడుకును తలచుకున్నప్పుడు తథాస్తు దేవతలు విని దీవిం చి ఉంటారనిపించింది కమల. ఏమైతేనేమి ఇకతాను వంకాయ,దోసకాయలతో చేత్తో కోట్టుకునే అవస రంలేదు. ఇంట్లోనే గుట్టుగా ఎప్పుడు కావల్సితే అప్పుడు కొడుకుతో తనకోరిక తీర్చుకోవచ్చు. 
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
కొడుకు బారుదడ్డును తనచిల్లి గారెలో గ్యాపు లేకుండా దోపుకుని జిల తీరేలా దోచ్చించుకోవచ్చు.. కోరిక తీర్చు కోవచ్చు. పట్టపగలే అమ్మ అమ్మ అంటు పైటలో చెయ్యిదూర్చి సళ్లు పిసికిన ఎవ్వరికి అను మానం రాదు.పబ్లిక్క తొడలమీద చెయ్యు వేసినను, వొళ్ళో తలబెట్టి పడుకుని బొడ్డులో వేలెట్టి తిప్పిన, నాలికెట్టి నాకిన అనుమానం రాదు. రాఘవకు సంతోషంగా ఉంది. తన మనస్సుమూలలో తల్లిపై దాగున్న కోరిక తీరింది. “పెళ్ళాం ఊరెళ్ళి న ప్పుడు మొడ్డను చేత్తో కొట్టుకోనవసరం లేదు ఎంచక్కా అమ్మపక్కలో వెచ్చగా దూరి ఆటాడుకోవచ్చు.ఏమైనా ఏమాటకామాట చెప్పుకోవాలి.తల్లిని దెంగితే వచ్చే మజానే వేరు”అనుకున్నాడు రాఘవ.
“రాఘవా ఒకమాట అడగనా”సందేహంగా అడిగింది.
“వుమ్ అడుగు”
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
“ఏమిలేదు రాఘవా .ఇందాక జరిగినదాంట్లో నీపొరపాటు లేదు..నాతప్పు లేదు. కాని మనకు తెలియ కుండానే, క్షణికావేశంలోఇద్దరం వరుసలు మరచి కమిట్ అయ్యాం.. జరుగ రానిది,ఒకతల్లి కొడుకు మధ్యజరుగరానిది మన ప్రమేయం,ఆలోచించే సమయం,వ్యవధిలేకుండా జరిగింది.ఇద్దరం ఆనందించాం.చాలా కాలంగా దేహ సుఖంగా లేక పోవడం వలన,మనస్సులాగి, నేను కూడాఒకరకంగా నాప్రోత్యాహంవలన కూడాజరిగింది.ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే అది నా మనస్సుకు తప్పనిపిస్తున్నది.ఇక దీనికి పుల్ స్టాప్ పెట్టేద్దాం.ఈతప్పును సరిదిద్దుదాం.”అంది కమల.నిజానికి ఆమె మనస్సులో అది తప్పనే భావన లేదు.కాని కొడుకు మనస్సులో జరిగిన దాని పట్ల ఏమూలనైన తప్పు అనే గిల్టీ ఫీలింగుఉన్నదేమో తెలుసుకోవాలని అలా అన్నది.
రాఘవ తల్లి చెప్పింది విని ఏమనలేదు ఒకరెండు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుని ఎదో ఆలోచిస్తున్న ట్లు మౌనంగావుండి,తల ఆడిస్తూ,కళ్ళుతెరచి తల్లివైపు చూస్తూ
“వుమ్..మనమధ్యజరుగగూడని తప్పు జరిగిందంటావు.అవును నిజమే తల్లికొడుకుమధ్య జరగనిది జరిగింది.జరిగిన తప్పును సరిదిద్దుదామంటావు..అంతేకదా”
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
“ఆ.అంతేరా..సరిదిద్దుదాం”అందినెమ్మదిగా.కమలకు విచారమనిపించింది.తను అనుకున్నదే జరుగబోతున్నది. అనవసరంగా కొడుకును అడిగి తమబంధాన్ని తానే చెడగొట్టుకున్నది.
“సరే అమ్మ తప్పును ఎలా సరిదిద్దాలో చెప్తాను.అందుకు ముందు ఒక కథ చెప్తాను.మధ్య ప్రశ్నలు వెయ్యకుండా విను.అందులోమనతప్పు ఎలాసరిదిద్దాలోసమాధానం వుంది. సరే కథ మొదలెట్టానా”అన్నాడుసాలోచనంగా తల్లి ముఖంలోకి చూస్తూ.
కొడుకు తనకు ఏకథచెప్పబోతున్నదో..జరిగినదాన్ని ఎలా సరిదిద్దుతాడో అర్థంకాలేదు.విచారంగా “హ’అంటు తల వూపింది.
రాఘవ కథ మొదలెట్టాడు
“అది ఒక పల్లెటూరు. సుబ్బమ్మ అనే ఒకామె,కొడుకు,కొత్తకోడలు.ఫూర్ ఫ్యామిలి.ఏరోజుకు ఆరోజుకు సంపాదించుకు వండుకు తిన్నాలి. కోడలు అందంగానే ఉంటుంది.గడుసుకూడా.ఒకరోజు కొడుకు పనిమీదబయటికెళ్ళి ఎందువలనో మధ్యాహాన్నానికి రాలేదు.రోజు వచ్చేటప్పుడు వంటకు కావాల్సి నవి తెచ్చేవాడు.కొడుకు రావడం ఆలస్యమవుతుందని అత్త కోడలితో
“కోడలు పిల్లా..నీ ఆయన రావడం ఆలస్యమయ్యేలాగుంది.గూట్లో పైసలున్నాయి. కొట్టుకెళ్ళి వంటకు కావాల్సినవి తీసుకురా?అంది.””అలాగే అత్తా”అంటు,సోకుల పిల్ల కనుక.నీటుగాతయారై సంచితీసుకుని వయ్యారంగానడుచు కుంటు,కొట్టుకుబయలు దేరింది.కొట్టులో పూట,శెట్టి కొడుకున్నాడు.వయస్సులో ఉన్న పడుచోడు. పిల్లల పిచ్చోడు. అందమైన పిల్ల మద్యహాన్నంఎవ్వరు లేని సమయంలో రావడంతో వచ్చిన సుబ్బ మ్మ కోడలి అందాన్ని కళ్ళతో తాగేస్తున్నాడు.అడిగిన సరుకు తూకంవేసేటప్పుడు, సంచిలో వేసేట ప్పుడు వెళ్ళు తగిస్తున్నాడు.సుబ్బమ్మ కోడలికి అర్థమైంది శెట్టికొడుకు తన అందాల మీద కన్ను పడిందని.అందుకే పైటను జాకెట్ మధ్యకుజాకెట్నుండి రెండు సల్ల గుబ్బలు కనపడేలా వేసు కుంది.పొట్ట,బొడ్డుకనపడేలాచీరకొంగును సర్దుకుంది,కోడలు అటుఇటుగా కదిలినపుడు పడుతున్న మడతలుచూసి వెర్రెక్కిపోతున్నాడు.సరుకులన్ని తీసుకున్నాక,డబ్బులిద్దామని చూస్తే లేవు.. సింగా రించుకు వచ్చేహడావుడిలో డబ్బులు తేవడం మరిచింది.ఆసంగతే వంకరలుపోతూవయ్యారంగా చెప్పింది, తరు వాత తెచ్చిఇస్తానని.ఆపిల్లకు తెలుసు తను డబ్బులు ఇవ్వక పోయినా ఏమి అన డని.ముందు వూఅన్నాడు,అయితే చుట్టూ ఎవ్వరు లేరు,ఏమవుతుందోఅవ్వని,అని తన మనస్సు లోని మాట”ఏయ్ సుబ్బమ్మ కోడలా!డబ్బు లేమి ఇవ్వక్కరలేదు కాని,నీఈ అందాలు పిచ్చేక్కిస్తు న్నాయి.ఒకసారి లోపలికివస్తావా”అన్నాడు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
ఆపిల్ల అంత అమాయ కురాలేమి కాదు.తనకు వాడి మీద మనస్సయ్యిండి.అందుకే.”నేను అలాంటిదాన్ని కాదు.. కాని ఈఒకసారికి ఒకే”. అంది.అంతే మరు క్షణంలో కొట్టు తలుపు మూసుకుంది.పల్లెటూర్లల్లోఇంటి ముందే కొట్టు వుంటుంది. మరు క్షణంలో ఆపిల్ల,కుర్రోడు ఇద్దరు పడక టింట్లో వున్నారు.శెట్టి కుర్రాడు ఆపిల్లను చక్కగా ఒక అర గంట వాయించి తాను సుఖ పడి,పిల్లను సుఖపెట్టి పంపాడు.సుబ్బమ్మ కోడలు సరుకులు తీసికె ళ్ళి,వండి పెట్టింది.ఒక రెండు గంటపోయాక అత్త డబ్బులు ఇంట్లో గుట్లోనే ఉండడం చూసి, ”అమ్మాయి.డబ్బులు ఇక్కడే ఉన్నాయి.సరుకులు ఎలాతెచ్చావు. వాళ్ళు అప్పు ఇవ్వరుకదా.మల్లి ఇస్తానని తెచ్చావా”అంది.కోడలు గడుసుపిల్లకదా అమాయాకంగా ”లేదత్త..బోణిఅవ్వలేదు అప్పుఇ ఇవ్వటానికి కుదరదు.కావాల్సితే నాదగ్గర పడుకుంటే సరుకులు ఇస్తానన్నాడు.మొగుడు దగ్గర రోజు ఏమి ఇవ్వకున్నా పడుకుంటున్నా, ఇతను సరుకులు ఇస్తు న్నాడు కదాయని,కుర్రోడిదగ్గర పడుకునిసరుకులు తెచ్చా” అంది.అత్త “పిచ్చి ముఖమా. తప్పు చేసేవే.పూకుందికదాఅని అందరి దగ్గర కిందపడుకుని మీదేక్కి దెంగించు కోరా దే..పూకున్నది మొగుడితో దొబ్భించుకోవాటానికి.ఎవడు పడితే వానితోకాదు. 
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
వాడి కింద పడుకునిమనపరువు తాకట్టు పెట్టేవుకదే. ఈసంగతిఎవ్వరికి చెప్పో ద్దు.డబ్బులిచ్చే సరుకులు తే ఇకపై తే”అంది.కాని ఆపిల్లకు ఆ కుర్రోడి వలన దొరికిన సుఖాన్ని మరచిపోలేక పోతున్నది.అందుకే ఇంకొకసారి కుర్రాడితో వాయించు కోవాలని మనస్స య్యింది.అందుకే అత్త అటు పక్కకు వెళ్ళగానే ఇటు కొట్టుకు పరుగెత్తికెళ్ళింది.అదృష్టం కొట్టువద్ద శెట్టి కోర్రోడు తప్ప మరెవ్వరు లేరు.మళ్ళి కొట్టు తలుపులు మూసుకున్నాయి.మరొకరి బాగా సుఖాన్ని జుర్రుకుని ఇంటికొచ్చేసరికి అత్త ఇంటి వద్ద గుమ్మంవద్ద రెడీగా ఉంది.ఎ ఎక్కడికేళ్లావని ఆరా తీసింది.”అత్తా ఇందాక నీవన్నావు కదా,కుర్రోడి కింద పడుకుని తప్పు చేసిపరువు తాకట్టుపెట్టానని.,అంతకు ముందు,నామీదేక్కి దెంగాడుకదా అందుకే వాడి డబ్బులు వాడి ముఖాన కొట్టి ఈసారినేను మీదేక్కి వాదిని దెంగిదెబ్బకు దెబ్బకొట్టాను.చేసిన తప్పును సరిదిద్ది పరువు కాపాడాను”అంది.ఆదమ్మా స్టోరి.చూసావా ఆకోడలు పిల్లఎంత తెలివిగా జరిగిన తప్పును సరిదిద్దిందో.మనం అలాగే జరిగిన తప్పును సరిదిద్దుదాం”అన్నాడు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
కొడుకు చెప్పిన కథలోని పరమార్థం అర్థం అయినట్లు అవనట్లుంది. కమలకు. కొద్దికొద్దిగా బోధ పడుతున్నది.
“అంటే”
“అదేనమ్మా!నేను నిన్ను దెంగితప్పుచేసాను.ఇప్పుడు నీవునన్నుదెంగి తప్పు సరిపెట్టమ్మా”అన్నాడు రాఘవ పకపక నవ్వుతూ.కమలకు అర్థమయింది.కొడుకు తనను ఆట పట్టించాడని.
కమల చిరుకోపాన్ని చూపుతూ “ఒరేయ్ నిన్ను చంపేస్తారోయ్” అంది. సంతోషంగా ఉపిరిపీల్చుకుంది.
“ సరేరా..కాని రాఘవా.. దీనివలన మున్ముందు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ రావా?” అంది కమల తన మనసులో ఇందా కటినుండి నలుగు తున్నసందేహాన్ని బయట పెట్టింది.
“దేని వలన ప్రాబ్లం”ఏమీ తెలియనట్లు అమాయకంగా ముఖం పెట్టి.కమలకు అర్థమైంది.కొడుక్కు తన నోటి నుండి నేరుగా వినాలనిపిస్తుందని.
“అదేరా మనమధ్య సంబంధం గురించి బయటకు తెలిస్తే”సగం ఓపన్ అయ్యింది కమల.
“ఏ సంబంధం గురించి”మరీఅమాయకమైనముఖమెట్టి,కళ్ళు చిలిపిక తాటిస్తూఅడిగాడు.
కమలకు కొడుకు ఎత్తుగడ అర్థమైంది.వీపుమీద గట్టిగా చుర్రుకు మనేలా చరిసి,కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ
“ఏసంబంధమా?మనిద్దరి మధ్యనున్న రంకు సంబంధం గురించి.పట్టపగలు ఉదయం పూటతల్లిని పడగ్గదికి తీసికెళ్ళి,అన్ని విప్పి ఆడుకున్నామే..ఆ మొగుడు పెళ్ళాలఆట గురించి”అంది.
“అమ్మ నీయమ్మా ఎంత గట్టిగా చరిచావే.వీపనుకున్నావా నాపరాయి పలకనుకున్నావా?” అంటువీపుమీద రుద్దుకుంటూ.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
“మరి అడిగినదానికి సూటిగా సమాధానం చెప్పొచ్చుగా..వూ చెప్పు” గదమాయించి అడిగింది.
“అబ్బా నామీద ఎంత కక్షిగా వుందేనీకు.బయటికి ఎలాతెలుస్తుందే అమ్మ?నేనేమి ఊరంతా టము కేసి చెప్తానా నేను మా అమ్మ చిల్లిగారెలో వేల్లెట్టితిప్పుతున్నానని,లేదా మెడకు మా అమ్మ పువ్వులో నిమకరందాన్నితాగుతున్నానని బోర్డువ్రేలాడేసుకునితిరుగుతానా?అన్నాడు
“అదికాదురా?బయటివాళ్ళసంగతి పక్కన పెట్టు.మీనాన్నకు తెలిస్తే కొంపలం టుకోవు?”కమలలో మళ్ళి సందేహం.
“తెలిస్తే ఏమీటంటా?నీవు స్వామిగోలలో పడి,అమ్మమడి దున్నడం మానేసావు. ఊరికే వుండడం ఎందుకని అమ్మ మాగాణిని దున్ని సాగుచేస్తున్నాను.అమ్మకు కూడా నాదున్నుడు, నాసాగుబడి బాగా నచ్చింది.అందుకే తన మడిని నన్నే సాగు చెయ్యమంది.. చేస్తున్నాను.కావల్సితే ఇప్పటినుండి అమ్మ పొలాన్నినువ్వే దున్నుకో.నాకేమి అభ్యంతరం లేదంటాను.అటునాపెళ్ళాం పొలాన్ని,ఇటు అమ్మ పొలాన్ని రెండింటిని సాగు చెయ్యటానికి నానా తంటా లు పడుతున్నాను.ఈరోజునుండి అమ్మ పొలాన్ని నీవే సాగుచెయ్యు,అంతగా నీకు ఇబ్బంది గున్నప్పుడల్లా నేనొచ్చి సాయం చేస్తానని చెప్తా”అన్నాడు కవ్వింపుగా.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.