Skip to content

నీపొలాన్ని దున్ని తెల్లజొన్నల పంట పండిస్తాను-II | Telugu Sex Stories

నీపొలాన్ని దున్ని తెల్లజొన్నల పంట పండిస్తాను-II | Telugu  Sex Stories

కొడుకు మాటలకు కమలకు తెగనవ్వొచ్చి కొడుకు భుజంమీద తలాన్చి పకపకమని గట్టిగా నవ్వేసింది.
“దొంగ నాకొడకా! మాటలు బాగా నేర్చావురా. ఎక్కడ నేర్చావురా?నీలో ఇన్ని సెక లున్నట్లు ఈపొద్దే తెలిసింది.అందు కే కదా స్వంత అమ్మను బొమ్మనుచేసి ఆటాడేసావు. తొక్కుడు బిళ్ళ ఆడుకున్నావు. మీనాన్న సంగతి పక్కన పెట్టు. వారం,పది రోజుల్లో నీ పెళ్ళాం పార్వతి వస్తుందికదా అప్పుడెలా అమ్మమడిని సాగుచేస్తావు?.అలా అమ్మ పొలాన్ని బీడుగా వదిలేస్తావా?మళ్ళిఅమ్మ మడిలోదట్టంగా కలుపుమొక్కలు పెరిగిపోవూ.అప్పుడేమి చెయ్యాలి.ఇంతకు ముందులా నామడిని నేనే సాగుచేసుకోవాలా? ”అడిగింది కొడుకును కొంటెగా,మాటల్లో నీకేమితగ్గను అన్నట్లుగా.

💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.


“ఆ ఏముంది.నాబెడ్రూములో మనముగ్గిరికి సరిపడేలా మంచంసైజు మార్పిస్తా”అన్నాడు ఎడమ కన్ను లైటుగా కొడ్తూ.కొడుకు మాటలకు దిమ్మ తిరిగింది కమలకు.కోడుకిచ్చిన షాకునుండి తెరుకోవాటానికి నిమిషం పట్టింది.తేరుకొని “ఏట్రా.నీకుఎగతాళిగాఉందా నామాట..నీభార్యకు తెలిస్తే ఎంత గొడవలవ్వుతా యోనని,నీ కాపురంలో కలత లోస్తా యని నేను కంగారు పడుతుంటే .నీకు జోక్గా ఉందా?” అంది. అయోమయంగాఉన్నాయి కొడుకుమాటలు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
“నిజమేనమ్మా.ఒట్టు.నేను ఎగతాళిగా,ఎటకారంగా అన్లేదు.నిజమే చెప్తు న్నాను.నిజమేమిటంటే..నిన్ను ముగ్గులోకి లాగమని చెప్పింది నీ కోడలే..నిన్ను బుట్టలో వేసుకుని మంచ మెక్కించామని సలహాఇచ్చి,రెచ్చగొట్టింది నా పెళ్ళా మే..అందుకని నీవేమి బెంగ పెట్టుకో నవసరం లేదు.అదోచ్చేవరకు మంచానికి మనమిద్దరం..అదోచ్చాకా మంచానికి ముగ్గురం.ఈ రోజే పెద్ద మంచానికి ఆర్డరు ఇస్తా”అన్నాడు తల్లి బుగ్గకు ముద్దును నజరానాగా ఇస్తూ.
“ఏమిటి..నిజమేచెప్తున్నావా?నేను నమ్మనురా?అబద్దం చెప్తున్నావుకదా?”కొదుకు మాట నమ్మలేక పోతున్నది కమల.లోకంలో ఏపెళ్ళామైన మొగుడుతో నీ అమ్మను వల్లో వేసుకో, పక్కలో వేసుకోమని సలహానిస్తుందా?

“నిజమేనే..నిన్నరాత్రి పార్వతికి ఫోనులో మాట్లాడినపుడు”అస్తమానం నీవు పుట్టింటికీ చెక్కేస్తుంటే ఇక్కడ నాబుజ్జి గాడి సంగతేమిటని అడిగితే, నేనొచ్చేవరకు మీఅమ్మ తొడపువ్వుతో నీబుజ్జిగాడు ఆడుకోవచ్చుకదా.మీ అమ్మ తొడ పువ్వుకూడా ఆడుకోవటానికి తోడేవ్వరు లేక తోడుకోసం వెంపర్లాడుతుంది.నీ బుజ్జిగాడిని తోడివ్వు..ఇద్దరు చెమ్మ చెక్క, తొక్కుడు బిళ్ళ ఆడుకుంటారు అంది. అది ఏముహుర్తాన అందో కాని,అది ఈరోజే నిజమైంది.అంతే కాదు మరో బంపరు ఆఫర్ కూడా ఇచ్చింది.”అన్నాడు.
“ఏమిట్రా ఆ బంపర్ ఆఫర్’అడిగింది ఆశ్చర్యంగా
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
“ఆసంగతి సమయమొచ్చినపుడు చెపుతాను.నీకోడలు వచ్చేలోపు నీపొలాన్ని విడుపులేకుండా దున్ని సాగుచేసి తెల్లజొన్నల పంట పండిస్తాను.సరే వెల్దామా పడకింటికి ..ఒక ఆటాడుకుందాం.” అన్నాడు నవ్వుతు
“ఛీ పోరా.నీకు సిగ్గేలేదు..ఇప్పుడు కాదు.కొత్త చిచ్చగాడు పొద్దెరగడు అన్నట్లు.ఎపుడంటే అప్పుడేనా సమయం సందర్భం లేదా? రాత్రికి నీఇష్టం..ఎంత సేపు ఆడుకుంటావో..ఏమేమి ఆడుకుంటావో నీ యిష్టం ..తెల్లవార్లు నిద్ర లేకుండా నాబుజ్జిబిళ్ళతో నీబుజ్జిగూటం గాన్నిఆడుకోమని చెప్పు.నాకేమి అభ్యంతరం లేదు.నీబుజ్జిగాడు లేచి నా బుజ్జిబిళ్ళ వొళ్ళోదూరి ఎంతసేపు కక్కోకుండ నిలబడతాడో రాత్రికి చూస్తాకదా.”అంది మాటలతో కొడుకును రెచ్చ గొడు తూ.
“అలాగే చక్రకేళిఅరటిపండులాంటి నాబుజ్జిగాడు త్వరగా మెత్తబడుతాడో,లేక కలకత్తా రసగుల్ల లాంటి నీతొడబుజ్జి నా బుజ్జి పండుగాని దెబ్బకు జావకారిపోతుందోచూద్దాం… గులాబీరేకులను చప్పరించి పైనున్న కొబ్బరి బొండాల్లోని నీళ్ళనితాగితే,క్రింద నీతీపి గారె గులాబ్ జాము అవ్వాల్సిందే.. నీ రసగుల్లలోని రసాన్ని నేను పిండుతాగా..నీ తొడ నుయ్యిలోపలి పాతాళ గంగను పైకి ఉబికివచ్చేలా చేస్తా…కార్పిస్తా..కార్పిస్తా చక్కరపాకం..నీ జిలేబీ పాకాన్ని నేను తాగి పెడతా.. సయ్యా”అన్నాడు.
“ఉమ్.. నేనూ సయ్యే..నేను నాలికచివరతో నీ కోన్ ఐస్క్రీమును తాకితే ఆవేడికి,నీ కోన్ లోని క్రీము కరిగి కారిపోవల స్సిందే. నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరిస్తే నీ పుల్లమంచులా కరిగి పోవా ల్సిందే.నా చీకుడు దెబ్బకు నీపండు మిగలదు, పండుమీదితొక్కమిగలదు నేను చెయ్యి వేసి పిసి కితే నీ చక్రకేళి పండులోని గుజ్జుజివ్వునకారిపోవాల్సిందే..నాచేతి దెబ్బకు నీ గొట్టం పగిలి లోపలి రసం బయటికి బొటబొట కారాల్సిందే.నా పంగకొలిమిలో నీకడ్డీని దూర్చుతే, నా కొలిమి వేడికి నీకడ్డి మెత్తబడి,వంగి నీరైపోద్ది..చూస్తావా.. ” అంది కమలకవ్వింతగా.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
“అలాగేమీ నేను నాకడం మొదలెడితే నీ కప్పు ఐస్క్రీము కూడా కరిగి నీరై, కప్పు చిత్తడి చిత్తడి అవ్వుతుంది. నాలికతో నీ కొబ్బరి చిప్పను నాకితే కొబ్బరి మొత్తం కరిగి పోవాల్సిందే, నేను చప్పరిస్తే నాలికదెబ్బకు నీపాలకోవా నోట్లో కరిగిపోద్ది.రేపు చూసుకోవటానికి బిళ్ళవుండదు. మొత్తం ఇప్పటివరకు ఇంకా నీవు నా కోన్ ఐస్క్రీము రుచి చూడలేదు కదా చూడు.ఒక్కసారి నా కోన్ చీకావంటే. జీవితాంతం చీకుతూనేఉంటావు.”
“నా ఐస్క్రిము కప్పు కూడా అంతే..ఇందాక నా చిప్ప రుచి చూసావుకదా?ఎలా వుంది.”అంది కమల
“వో..నీచిప్ప కేమమ్మా సూసూసూపర్”నాలికను పైకి కిందికి ఆడిస్తూ చెప్పాడు.కొడుకు చేష్టకు కమల పక్కున నవ్వింది.
“సరే.నీతో మాట్లాడుతూ కూర్చుంటే నావంట అయ్యినట్లే..ఇంట్లో ఉంటే బుద్ధిగా హల్లో కూర్చొని టీ.వి చూడు,లేదా నీ ఆఫీసు రూములో పనిచూసుకో..వంటగది వైపు రాకు..నీ చిలిపి పనులతో నన్ను డిస్ట్రబ్ చేస్తావు.ఎవ్వరైనా వస్తారు కూడా”అంటు కిచెన్ వైపు నడిచింది.
 నీపొలాన్ని దున్ని సాగుచేసి తెల్లజొన్నల పంట పండిస్తాను
రాఘవ కొంచెం సేపు టీ.వి చూసి,తన ఆఫీసు కెళ్ళాడు.మెడికల్ రేప్రజిరేంట్ గా ఆఏరియాలో పని చేస్తున్నాడు.వారంలో అవసరాన్ని బట్టి రెండు మూడూరోజులు క్యాంప్ కేల్తాడు.మిగతారోజులు ఖాళి రోజుల్లో ఫైనాన్స్ చేస్తాడు. ఇక పార్వతి వచ్చేవరకు రాఘవకు,తల్లి కమలకు ప్రతిరాత్రి శివ రాత్రే …ప్రతిరాత్రి జాగరణయే……రతికేళిఆనందపు టంచులు చవిచూసి, రతిసాగరంలో తల మునక లుగా మునిగి తెలుతు కామకేళి మధురఅనుభవాలను గ్రోలడ మే….ఆ ఇంట్లో వారిక డ్డేముంది….
సరే ఈ తల్లి కొడుకులను ఏకాంతంగా రతి సామ్రాజ్యం ఏలుకోమని మనం కాస్త ఇటు కృష్ణ అండ్ కో ఏమీ చేస్తున్నా రో చూద్దామా?…….పదండి….
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
……..ఇక్కడకృష్ణ కు మూడుపువ్వులు ఆరుకాయలు అన్నట్లు,రెండు పూకులతో ప్రతిరాత్రి వసంత రాత్రే.రెండు పూకులను ఒకేగదిలో ఒకేబెడ్ మీద వరుసెట్టి దెంగుతున్నాడు. పగలు రాముతో తన వ్యాపారప్రచారానికై చుట్టు పక్కల వూర్లలో ప్రచారం,రాత్రికి అక్కా అమ్మతో రాసక్రీడ. జయ కొడుక్కి ఏఉద్దేశ్యంతో కృష్ణ అనేపెరు పెట్టిందో మనకు తెల్వదు కాని,కృష్ణ సార్ధకనామదేయుడై ఇంటి మగు వుల మానచోరుడైనాడు.ప్రస్తుతానికి అమ్మా,అక్కలను దోచుకుని వాళ్ళ పంగపూల సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుకుంటున్నాడు.అయితే పగలు తన వ్యాపార పనులు ఇబ్బంది లేనట్టు, తమ రాత్రి ప్రణయ కాలాన్ని మూడుగంటలకు పరిమితం చేసాడు.రాత్రి 9 లేదా 10 కి మొదలై12 లేదా ఒంటిగంటకు రాస క్రీడ నుముగిస్తున్నారు.

ఆ మూడు గంటలు మాత్రంవీ కుమ్మేసుకుంటున్నారు.మంచమైతే కుర్రో మొర్రో అంటున్నది వారిదాటికి.ఉదయం మార్నింగు వాక్ కు వెళ్లక్కర లేకుండానేవారి వొళ్ళు హున మైపోతున్నది.
ఒక్కోరోజు ఒక్కోరకంగా దెంగులాడుకుంటున్నారు.ప్రారంభంలో ఒకరిబట్టలు ఒకరిప్పుకుని నగ్నంగా తయా రై, సామూహికంగా ముద్దులతో తమ రాసక్రీడను మొదలెడతారు.ముద్దులతో వొళ్ళువేడెక్కాక అసలు సయ్యాట మొద లవ్వుతుంది.తల్లి కొడుకులు కలిసి పార్వతి సళ్లు పిసుకుతు చీకుతారు. లేదా తల్లి సళ్లు పిసుకుతు చీకుతుంటే, తమ్ముడు అక్క పూకును నాకి పాకం పెడతాడు.మరోసారి అక్క, అమ్మసళ్లు పిసుకుతుంటే,కొడుకు అమ్మ పూకు నాకి రసాలు కార్పిస్తాడు.కూతురు తమ్ముడి మొడ్డ ఆబగా కుడుస్తుంటే తల్లి కొడుక్కు అభిముఖంగా అటోకాలు ఇటోకాలు మెడ కిరువైపులా పెట్టి, మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని,కొడుకు నోటికి పూకును అందించి సైదుగా నాకించుకుంటుంది. మరోసారి తల్లి కొడుకు మీదెక్కి పూకునిండా పుత్రుని లింగం బిరుతుగా దూర్చుకుని ”అమ్మా.అబ్బా” అంటు ఆపసోపాలు పడుతూ ఊగుతుంటే,అక్క తల్లికి అభిముఖంగా తమ్ముడి ముఖంపై కూర్చొనిపూకును సమ్మగా నాకించు కుంటు,తల్లి సళ్ళను పిసుకు తుంది.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
మరోసారి తల్లి కొడుకు లేదా అక్కాతమ్ముడు 69 భంగిమలో పూకు మొడ్డలను నాకేసుకుం టుంటే, మూడోవ్యక్తి కూడా తొడల సందులో నాలికెట్టి మొడ్డనుకుడవడమో,పూకు నాకడం. అమ్మా, అక్కా 69 పోజు వేసుకుని ఒకరి పూకులు ఒకరు కచిబిచిగా నాకేసుకుంటుంటే,కృష్ణ కాసేపు అమ్మ పూకులో,అక్క నోట్లోనో,ఆతరువాత అమ్మనోట్లోనో, అక్కపూకులో మొడ్డ ఆడించి దెంగిసుఖపెట్టి తాను సుఖ పడే వాడు. మరోసారి తల్లి మోకాళ్ళమీద వంగోని కొడుకు సుల్లను నోటి నిండా దిగేసు కుని “చుబుకు.. చుపుక్.. జుర్రు” మని కుడుస్తుంటే ,కూతురు తల్లి పిర్రల వెనుకల చేరి తొడలను పుస్తకంలా విడదీసి పిల్లి పాలను గతికినట్లు అమ్మ పూకును ”గతక్… గతక్”మని నాకేది.అదే పోజిసన్ ను మరోసారి త్రిభుజా కారం లో చేసేవారు. తల్లి పక్కుకు తిరిగి పడుకుని కొడుకు మొడ్డను కుడుస్తుంటే, పార్వతి తన తొడలను తమ్ముడి వైపుకు ఉంచితల్లి పూకు నాకు తుంటే ,కృష్ణ అక్క పూకులో వేళ్ళు లేదా వైబ్రెటరు ఆడిం చేవాడు.

ఇలా కామశాస్త్రంలో ఉన్న, లేని భంగిమలను ఆవారం రోజుల్లో అనుభవించారు.పగలు పక్క ఊర్లకు వెక్కువ వెళ్ళడం వలన పెద్దమ్మ ఇంటికెళ్ళి మాట్లాడటానికి, సరసమా డటానికి పెద్దగా టయం ఉండటం లేదు. ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్ళిన ఆ సమయంలో వేరే వాళ్ళు కూడా ఉండటం తో అటు పెద్దమ్మతో కాని,ఇటు సుభద్రతో కాని ఏకాంతంగా మాట్లాడే అవకాశం చిక్కలేదు.కాని సందుచూసుకుని ఇద్దరి సళ్ళను పిసికి ముద్దులైతే పెట్టి రెచ్చగొట్టి వదిలేసేవాడు.కాని ఫోన్లో పెద్దమ్మ యశోదతో,చెల్లి సుభద్రతో రెగ్యులర్ టచ్ లో ఉంటున్నాడు.
ఫోన్లో సెక్సు సంభాషణతో ఇద్దర్ని రెచ్చగోట్ట్టేవాడు.ఎటొచ్చి తల్లితో మాట్లాడుతున్నసంగతి కూతురు కు తెలిసినను, కూతురుతో చెల్లికొడుకు లింకెట్టుకున్న సంగతి ఇంకా యశోదకు తెల్వదు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
తెలిసిన చేసేదేముంటుంది కూతురుతో కలిసి మంచమెక్కడంతప్ప.పూజ రోజున తన తల్లికి అన్నయ్య మధ్య ఏంజరిగిందో సుభద్ర చాటుగా చూసింది, అందుకే కాస్త ఆలస్యంగా వచ్చి కృష్ణతో దూకుడుగా మాట్లాడింది. అవసరమైతే తానేమి చూసిందో చెప్పి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి,కృష్ణను లొంగదిద్దామను కుంది.కాని ఆ అవసరమే రాలేదు సుభద్రకు.కృష్ణ నుండి అంత త్వరగా గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తుందను కోలేదు సుభద్ర.పెళ్ళయ్యి,మొగుడు దెంగుడులోని సుఖాన్ని అలవాటు చేసి మూడునెల్లకే దుబాయి విమాన మేక్కెయ్యడంతో,విరహంతో వేగిపోతున్న సుభద్ర కన్ను మొదట అన్న రాము మీద పడినను తెగించి ధైర్యం చెయ్యలేకపోయింది.

అనుకోకుండా పిన్నికొడుకు కృష్ణ తల్లి మధ్యలో చోటు చేసుకు న్న పూకు నాకుడు చూసిన తరువాత, కృష్ణ మీద సుభద్రకు అమాంతంగా మోజు పుట్టింది. మనస్సులో కోరిక పుట్టిన కొన్నినిమిషాల్లో నే ఎలాగైనా అన్నను స్వంతం చేసుకోవాలనే నిశ్చయం బలంగా మనస్సులో నాటుకు పోయింది. అందుకే అమ్మకు ,కృష్ణకు మధ్య జరిగిన దాన్నిఅస్త్రంగా వాడుకుని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి,అన్నయ్యతో కోరిక తీర్చుకోవాలనుకుంది.కాని ఆ అవసరం ఇద్దరి మధ్యరాకుండానే లింకుపడిపోయింది.పెద్దమ్మ ఇంటివద్దనున్న ఆఫీసుకెళ్ళినపుడు సందు చూసు కుని,ఇద్దర్ని ఒకరికి తెలియకుండఇంకొర్నిచిలకకోట్టుడు కొడ్తున్నాడు.అంటే కౌగిళ్ళచే ర్చుకుని ముద్దు లు పెట్టడమో,సళ్లు పిసకడమో,నడుము పిసకడమో చేస్తున్నాడు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.