Skip to content

తొడ సంబంధం తొంబైఏళ్ళన్నారు I | తెలుగు శృంగారం

తొడ సంబంధం తొంబైఏళ్ళన్నారు I | తెలుగు శృంగారం

దేవికి 56 ఏళ్ళు, పెళ్ళై చాలా ఏళ్లయింది. భర్త సాంబమూర్తి రిటైర్ అయి 3 నెలలవుతోంది. రిటైర్ అయినా మగడు మాత్రం తనను పట్టించుకోవట్లేదు. అప్పటికీ కొత్త మోడల్ బ్రా వేసి బిగువుగా కట్టింది. అయినా చూడట్లేదు. అవునులే…. ఇద్దరు కొడుకులో, మనవలూ మనుమరాండ్రుతోనే సరిపోయింది ఇంకేం పట్టించుకుంటాడు. మెనోపాజ్ కు వచ్చేసి కోరికలు పెరుగుతున్నాయి. 
వంటిమీదకి వయసు వెళ్ళిపోయి వళ్లు వేడెక్కిపోతోంది. 
ఉన్న మొగుడేమో పట్టించుకోడు. వద్దులే ఆడదానికి కన్నీళ్లు మిగులుతాయి తప్ప. అంటూ స్వాగతంలోకి వెళ్ళిపోయింది దేవి. 
Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.
దేవి చూడ్డానికి బానే ఉంటుంది. చాలా అందగత్తె మొగుడు కూడా బానే సుఖపెట్టేవాడు. కానీ ఎందుకో కోరికలు ఈ మధ్య చంపేస్తున్నాయి. కానీ కోరికలు తీరే మార్గం కనపడట్లేదు.
3 రోజులైంది. రకరకాలుగా చూపించింది. మొగుడు ముసలాడై పొయ్యాడు. ఏ విద్య చూపిస్తే ఏం నాభం. అనుకుంది. ఏమోయ్ కాఫీ అంటూ అరిచాడు సాంబమూర్తి.
ఆ ఇదొక్కటే తక్కువ. అనుకుని ఒసే దేవీ మీ మామకి కాఫీ అంట అంటూ పంపించింది. 
దేవి సాంబమూర్తి రెండో కోడలు స్వయంగా దేవికి మేనకోడలు. కోరి మరీ చేసుకుంది. 
“ఏమే, ఇలారా అంటూ పేపర్లోంచి కాఫీ అందిస్తున్న కోడలి చెయ్యి పట్టుకుని లాక్కున్నాడు. 
“అయ్యోరామా, కాఫీ తెచ్చింది నేను మావయ్యా…”అంటూ కాఫీ కింద పెట్టి వెళ్ళిపోయింది. తనను చూస్తున్నాడా లేదా అని చూసింది. సాంబమూర్తి కళ్ళు కోడలి పయిట చాటున పదనిసలాడుతున్న పరువాలను చూస్తున్నాయి. 
దేవి అది చూసి ఇంకా వంగి కాఫీ తీసుకోండి మావయ్యా…ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టాను అంటూ చూపించి మరీ వెళ్ళింది.
“సరే, తాగుతాలే నువ్వెళ్లు” అంటావు “ఎమ్మా….పుస్తెల త్రాడేది?!” అనేశాడు పుసిక్కిన పైట చాటున పుస్తెలు ఎక్కడ కనపడతాయి గుబ్బల మధ్య గుబాబాలాడుతూంటే….
“లోపలున్నాయి మావయ్యా…..” అంది చిన్న దేవి.
“బీరువాలో పెట్టడమేంటమ్మాయ్. మెళ్ళోవేసుకోవాలి కానీ….” అన్నాడు కాఫీ గ్లాసు కోసం వంగుతూ….
“అబ్బా, లోపలున్నాయి అంటే వినిపించుకోరు” అంటూ విసుగు నటిస్తూ…….పైట తప్పించి సూత్రాలు తీసి సాంబమూర్తికి చూపించి కళ్ళనద్దుకొంది. “ఇవిగో కనపడ్డయా?! ఉండండి దగ్గరగా చూద్దురుగాని” అంటూ గుండెల మీద వేసుకున్న తాళిబొట్టు చూపించే మిషతో నిండు కుండల్ని చూపిస్తూ….వంగి కాఫీ గ్లాస్ తీసి చేతికిచ్చింది
“ఎందుకన్నా మంచిది అసలే వేడి మీదుంది., చూసి తాగండి” అంటూ పిర్రలూపు కుంటూ వెళ్ళింది.
వెళ్తున్న మేనకోడలు వంకే చూస్తున్నాడు సాంబమూర్తి. పైటని నడుములోకి దోపుకొని జడను వదిలేసింది. మామ తన చూపు ఎక్కడ సారిస్తున్నాడో తెలుస్తూనే ఉంది. క్రింగీట ఒక చూపు విసిరి., బాగా చూడు అన్నట్లు కాలి మెట్టేలు పైకి లేపి పిర్రలు ఊపుకుంటూ వెళ్తోంది. సాంబమూర్తి తట్టుకోలేక ఆహ్ ఒక్క నిట్టూర్పు విడిచాడు. 
“చెప్పాను కదా మామయ్యా వేడి మీదుందని, అత్తను పంపిస్తాలే….”అంటూ వెళ్ళిపోయింది. 
“కనిపెట్టేసింది” అనుకుంటూ పంచెలో జండా కర్రని రుద్దుకున్నాడు సాంబమూర్తి ఏం చెయ్యాలో తెలియక.
రెండ్రోజులయింది. మొహమాటంగా ఉంది సాంబమూర్తికి ఇన్ని రోజులూ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఈ రోజు కాకృతి పడటం కాకపొతే దీని పిర్రల ఊపుడు చూసి వెనకపడాలి. అనుకుంటున్నాడు కానీ స్నానం చేస్తున్నప్పుడు ఇబ్బందిగానే ఉంది. వీపు రుద్దామని అడిగి ఏకమవుదామంటే…పిల్లలు పెద్దవాళ్లయ్యారు. మానవలూ మానవరాళ్ళూ., ఏంటో ఈ జీవితం. కోరికలు ఎందుకు పుడతాయి….ఈ వయసులో దీన్ని satisfy చెయ్యలేకపోతే ఉన్న పరువు పోతుంది. పెద్దకొడుకు డాక్టర్ ఈ వయసులో ఇదవ్వడం అదీ ఇదీ ఇలాంటివి కొడుకుతో ముచ్చటించడం. ఏంటో…..?! ఇలా బుర్ర వేడెక్కిపోతోంది.
ఈ గొడవ ఇలా ఉంటే………ఆ రోజు కొత్త ప్రయోగం చేసింది సాంబమూర్తి మీద దేవి; అదే ముంగకాయల కూర.
అర్ధమయిపోయింది. తింటూంటేనే పంచెలో పడగ విప్పింది….కనిపించకుండా దాచుకున్నాడు.
రోజూలాగే పాలు గ్లాసులో కలిపి ఇచ్చింది పెద్దకోడలు “అత్తయ్యా”, అంటూ
వస్తున్నా….అని పాలు అందుకుని ఏమరుపాటున “కుంకుమ పూవు వేశావా?” అంది గ్లాసందుకుంటూ…
“కుంకుమపువ్వా…ఎంటత్తయ్యా…కడుపుతో ఉన్నారా ఏంటి?! అలా అయితే పడక వేరే ఏర్పాటు చేస్తాలే…., మళ్ళీ మామగారు” అంటూ ఆర్దోక్తిలో ఆపింది. 
“ఆ. అదొక్కటే తక్కువ ఈ వయసులో పొరపాటున వేశావేమో అని, వెయ్యలేదుగా…ఇలాతె” అంటూ తీసుకుంది.
పాలు తీసుకుని గదిలోకి వచ్చింది దేవికా రాణి అదే మన దేవి. సాంబమూర్తి బెడ్ కి అటు వైపు పడుకున్నాడు. 
లోపలికి వస్తూనే చూసింది. చూసి కూడా ఏమీ ఎరగనట్లు పడుకున్నాడు అనుకొంటూ…. “పాలు” అంది కొత్త పెళ్ళికూతురిలా…
“అక్కడ పెట్టు” అన్నాడు ఇటు తిరకుండానే….
పెట్టి పక్కనే పడుకుంది దేవి. మాట్లాడకుండా పాలు తాగి పడుకున్నాడు సాంబమూర్తి. 
 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.
ఇద్దరూ మెలుకువగానే ఉన్నారు కానీ ఏమీ మాట్లాడుకోలేదు. “నాకు నిద్రొస్తోంది” అంది ఆ మాట ఏమన్నా ఉందా అన్నట్లుగా. 
రాత్రి 12 గంటలైంది. ఎక్కడో నక్క ఊళ వేసినట్లుంది. కుక్కలు అరుస్తున్నాయి. ఎక్కడలేని చప్పుళ్ళు, కొంచెం భయానకంగానే ఉంది. కానీ రెండు నిముషాల తరువాత ఆ చప్పుడు ఆగిపోయింది. 
గదిలో ఎవరో వచ్చారు. అది తెలియడం లేదు. ఎవరో తనవైపే వస్తున్నట్లు అనిపించింది. 
ఒక ఆడమనిషి అని తెలుస్తోంది. చూస్తుండగానే ఎదో అయింది. 
పడుకున్న భర్త వైపు చూసింది దేవి. 
సాంబమూర్తి కూడా లేచి దెయ్యం పట్టినట్లు వళ్ళు విరుచుకున్నాడు. కళ్ళు చింతనిప్పుల్లా అయ్యాయి. మనిషి వంటి మీద ఒకటొకటిగా బట్టలు వాటంతట  అవే మాయమవసాగాయి. 
సాంబమూర్తి వళ్ళు కండలు తిరిగి హ్రితిక్ రోషన్లా సిక్స్ ప్యాక్ తో ముందు నిలబడింది. సాంబమూర్తి ఆయుధం కాళ్ళ మధ్య వేలాడుతోంది. 
అది చూసింది దేవిక తన వంటిని చూసుకుంది. దేవిక భుజం మీద నుండి పైట తెరచాపలా గాల్లో లేచి నెల మీద పడింది. దేవిక పాతిక సంవత్సరాల అందమైన యువతిలా మారిపోయింది. ఆ బిగువులు జాకెట్లో మోయలేక బరువుగా బాగా బరువుగా జాకెట్ ని తన్నుకుని వస్తున్నాయి. జాకెట్ చిరిగిపోతుందేమో  
అన్నట్లుగానే జాకెట్ హుక్ ఒకటి ఫట్ మంటూ చప్పుడు చేస్తూ….విడిపోయింది. ఇప్పుడేమంటావ్ ఇప్పుడైనా దడ్డు లేస్తుందా అన్నట్లు చూసింది దేవిక.
తన దడ్డు వైపు చూసుకున్నాడు సాంబమూర్తి., కొంచెం లేచింది. 
దేవిక ఇంకో హుక్ ఫాట్ మంటూ విడిపోయింది. మిగిలిన హుక్స్ కూడా ఆ పరువాలు మోయలేక విడిపడిపొయ్యాయి. 
అంతే సాంబమూర్తి దడ్డు దుడ్డు కర్రలా లేచింది. పదంగుళాల పొడవుతో 6 అంగుళాల వెడల్పుతో నరాలు నరం నరం పొంగి ఎర్రగా కనపడుతోంది.
సాంబమూర్తి వైపు చురుగ్గా చూసి తన గుబ్బల్ని కదిలించింది దేవిక చూడమన్నట్లు. ఆ గుబ్బలు కొబ్బరి బోండాలకి తీసిపోని విధంగా ఆడదాని పొందుకి ఈ పొంగేలే ఆలంబన అన్నట్లు బ్రా నుండి పొంగుకొస్తున్నాయి. 
సాంబమూర్తి వంటి పై నుండి అన్నీ విడివడ్డాయి ఒక్క మొలధారం తప్ప., సాంబమూర్తి తలపంకించి పొంగుతున్న ఆ యవ్వన గిరులవైపు చూసి వేలు వాటి మధ్య పెట్టపొయ్యాడు. దేవిక చటుక్కున ముందుకు వంగి పంటి మధ్య పెదవులతో పట్టింది. 
అలా పట్టి సన్నగా కొరుకుతూ నోట్లో కంటా తీసుకుని చీకుతూ కటుక్కున కొరికింది. 
“ఏయ్” అంటూ చెయ్యి వెనక్కు లాక్కుని
మళ్ళీ కిందకు తీసుకుని వెళ్ళి  బ్రా మీద నుండే ఆ బలుపుని పట్టి గట్టిగా పిండాడు.
“హా………”అంటూ తట్టుకోలేక చేతిని కిందకు అని గోళీల సంచిని పట్టింది.
“ఏంటి సాంబడూ ఇలా లేపుకున్నావ్?! భలే వేడిగా ఉన్నాయి నీ గోళీలు”
“నచ్చాయా?!” గోముగా అడిగాడు.
“ఊహూ నచ్చలేదు”
“ఏంటీ నచ్చలేదా?!” ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు.
“అంత…….పెద్దది పెట్టుకుని ఇన్నో రోజులూ ఊరించడం నచ్చలేదు”
“ఏంటది?!”
“ఇదిగో ఇది” అంది సాంబమూర్తి ఆయుధాన్ని పట్టుకుని. చేతిలో కాలుతోందేమో చేతి నిండుగా తీసుకొని సవరిస్తూ….ముందుకీ వెనక్కూ అనసాగింది.
“అదా…?! దానికి పేరు లేదా?!”
“ఇంత వయసొచ్చినా నా నోటితో చెప్పించాలనా?! నీ…నీ మొడ్డ” అంది సిగ్గు పడుతూ…
“నువ్వు సిగ్గు పడితే బాగుంటావ్ దేవిక”
“నువ్వు మధ్యాహ్నం చేసిందేం బాలేదు”
“నేనేం చేశాను” అంటూ భుజం మీద చెయ్యేసి కటువుగా నలిపాడు…
“హా….అబ్బా…మన చిన్న కోడలితో”…..
“ఏం చేశాను?” అంటూ చెయ్యి దూర్చి చన్ను పట్టుకుని కసిగా పిండాడు. 
“హమ్మా….ఇదే….దాని మీద చెయ్యేశావట?!”
“ఎక్కడ, చెయ్యి వెయ్యందే…?” అంటూ బ్రాలో చేతులు పెట్టి బరువులను పట్టి పిసికాడు. 
హమ్మా.., అంది. 
అలానే చెయ్యి దూర్చి బ్రా లాగేశాడు. 
“క్లిప్ తీసే ఉంది., అంతలా లాగక్కర్లేదు” అంటూ రెండు సళ్ళ మీద చెయ్యేసుకుంది. 
“అబ్బ, ఏం పొగరు వీటికి ఎంత బలిసి కొట్టుకుంటున్నాయి” అంటూ వాటిని ఎత్తి పట్టి కసిగా పిండాడు. 
“ఏంటా నలుపుడు….అంతలా నలిపేస్తావ్?! కానీ నీ చేతిలో నలిగితేనే బాగుంది” అంటూ మొగుడివైపు కసిగా చూస్తూ…
“రా నీ రాక్షసమొడ్డ ఆకలి తీర్చుకో” అంటూ లంగా నాడా వాదులు చేసి కాళ్ళు వెడల్పు చేసింది. 
లంగా పూర్తిగా విప్పకుండానే రా నీ ఆకలి తీర్చుకో అంటున్న దేవిక తెలివి చూసి 
సాంబమూర్తి పూనకం వచ్చినవాడు మల్లె దేవికా రాణిని మంచం పై పడదోసి కాళ్ళు పైకి ఎత్తి పట్టి లంగా లాగేశాడు. కాళ్లకున్న పట్టీలు సందడి చేస్తూ లంగాకి చిక్కుకుని ఇంకా కదిలిపోయ్యాయి. అయినా సాంబమూర్తి ఆగలేదు.
తాను మంచం పక్కన నిలబడే కాళ్ళు పైకి ఎట్టి తొడల మధ్య తల పెట్టేశాడు. 
మూతికి సన్న సన్న మొలకలు తగిలేసరికి “ఎప్పుడు సేపు చేశావ్?” అంటూ అడిగాడు. మూడు రోజులైంది అంది కానివ్వమన్నట్టు చూస్తూ…..
కాళ్ళు వెడల్పు చేసి ఆబగా నోట్లో కుక్కుకున్నాడు మెత్తని పూ పోదని 
ఆఆఆఆఆఆ…………. ఆఆఆఆఆ అంటూ మూలుగుతూ మెలికలు తిరగసాగింది.
ఆ నాలుక కూడా చాలా పొడుగ్గా పూకులోపలికి లోపలకు దూరినట్లు ఎక్కడో తొలిచేస్తునట్టు అనిపించి సాంబ మూర్తి వైపు చూసింది. 
నిజంగానే సాంబమూర్తి నాలుక లోపలకు లోపల సన్న సన్న అడ్డంకుల్ని తొలగించుకుని సన్నని ఇరుకుదారిలో లోపలకు వెళ్ళిపోతోంది. 
దేవిక కి చమటలు పట్టేస్తున్నాయి. ఏం జరుగుతోందో అర్ధం కాలేదు. 
సాంబడు  ఆ నాలుకని బయటికి తీసి ఊరిస్తున్న ఇంకో బొక్క వైపు సారించాడు. 
అది చూడగానే దేవిక కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి 
“వద్దు వద్దు అక్కడ నీ నాలుక పెట్టద్దు” అంటూ గింజుకుంది. 
సాంబ మూర్తి విన్నట్లే విని మాట పట్టించుకోకుండా…. ఆ బొక్కని వేళ్ళతో వెడల్పు చేసి కసిగా నాలుకని లోపలకు తోశాడు. 
దేవిక హూ………..అంటూ ఊపిరి బిగపట్టింది.
దేవి తొడలు పట్టుకుని తన చుట్టూ లంకె వేసుకుని నాలుకని చుర కత్తిలా వాడుతూ లోపలికి గుచ్చసాగాడు.
 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.