Skip to content

తొడ సంబంధం తొంబైఏళ్ళన్నారు II | తెలుగు శృంగారం

తొడ సంబంధం తొంబైఏళ్ళన్నారు II | తెలుగు శృంగారం

ఎంత పెళ్లామైనా ఆ తొడల సొగసు చూడగానే నాలుకని ఇటు మళ్లించి తొడల్ని చప్పరించసాగాడు. ఒక్కసారి స్వర్గంలో నుండి బయటికి ఇసిరేసినట్లైంది దేవికకి, దేవికా ఆ చిన్న గ్యాప్ ని కూడా తట్టుకోలేక కాళ్లతో తొడల మధ్యకి లాక్కుంది.

సాంబమూర్తి నాలుక అక్కడ నుండి లేచి పై పైకి సాగి లోతైన బొడ్డుని చూసింది. సుడిగుండం తిరిగినట్లున్న ఆ బొడ్డులో నాలుకని సుడి తిప్పసాగాడు.

ఆ నాలుక విహారానికి “హూ, హా” అంటూ మెలికలు తిరిగసాగింది దేవిక.

దేవిక అరుపులకి సాంబ మూర్తికి నరాల్లో పురి తిప్పినట్లైంది. నాలుకని అలా పైకి తీసుకువెళ్లి బాయాల్ని రెండిటినీ పట్టి ఆ మోనాలని నోట్లో కుక్కున్నాడు.

మ్మూ అంటూ దెయ్యం పూనినట్లు తపించిపోతూ వెనక్కి వాలిపోతోంది.

“రండీ, నా పూకులో పోటెత్తి పోతోంది” అంటూ పంగ చాపి

“హమ్మా, ఇక నేను తట్టుకోలేను నీ……బూతులొస్తున్నాయి….రండీ” అంటూ లాక్కుంది.

దేవిక పంగ మధ్య గొల్లి మీద రాయసాగాడు. దేవికకి సహనం చచ్చిపోయింది. ఒక కాలు పైకి లేపి సాంబ మూర్తి నడుము చుట్టూ వేసి మీదకు లాక్కున్దీ

అంతే “ఆహ్ …………అంటూ క్రీచు మని అరిచింది.

“హమ్మా నెమ్మదిగా చెయ్యి, .ఎస్‌ఎస్ స్.స్.స్ నెమ్మదిగా చెయ్యి…చాలా రోజులైందికదా దీన్ని పెట్టడానికి 3 సంవత్సరాలు ఆగావా? హా హా హా హా హా అలాగే డెంగు ఆపకుండా..”

సాంబ మూర్తి చివారంతా లాగి లాగి పొడవసాగాడు. పది నిముషాల్లో రెండు సార్లు కార్చుకుంది దేవిక. అయినా ఆగలేదు సాండ్లు వాడి పట్టి పిసికెస్తూ కసిగా పొడవసాగాడు.

హమ్మా కార్చుకో……. అలసటగా లేదా?! ఇంకేతసేపు దెంగుతావ్. అంటూ అలానే పెనవేసుకుంది.

“నువ్వేగా 3 సంవత్సరాలయింది అన్నవ్” అన్నాడు సాంబమూర్తి.

“3 నెలలయింది కానీ నాకు 3 ఎళ్ళైనట్లుంది., వదిలేయి సాంబడూ పూకులో పారి చాలా రోజులైంది” అంటూ నోటితో నోరు కలిపి నాలుకలు పెనవేసుకోగా సన్నగా గొనిగింది. దెంగే నా మొగుడా….ఇలానే దెంగు నువ్వేప్పుడు రిటైర్ అవుతావా…..నీతో ఇలా కుతి తీరా దెంగించుకుందామా? అని చూస్తున్నాను అంటూ వీపు చుట్టూ చేతులు బిగించి అలాగే దెంగవయ్యా….

బాగుంది. హ హ హ హ హ హ హ హ హ అంటూ తమకంతో గట్టిగా అరవసాగింది.

కానీ ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు కానీ చిన్న కోడలు అప్పటికే వచ్చి వీరిద్దరి తతంగం అంతా చూడసాగింది. వంట్లో వేడి సెగలు పెరగడంతో నైటీ లేపుకుని వెళ్ళు దోపుకుని కెలుక్కోసాగింది.

అప్పుడే అటువచ్చిన పెద్దకొడలు చూసింది. వెనకానుండి వెళ్ళి భుజం మీద చెయ్యి వెయ్యబోయింది కానీ అత్తగారి గడిలోనుండి గట్టిగా మూలుగులు వినపడడంతో ఆగిపోయింది. కానీ ఆమోలుగులతో పాటూ సన్నగా చిన్న కోడలు మూలుగులు కూడా వినపడుతున్నాయి దాని నైటీ నడుము వరకూ లేపుకొంది….అత్తగారి బెడ్ రూమ్ తలుపు రెక్క చాటున నిలబడి లోపలికి తొంగి చూస్తూ కెలుక్కుంటోంది దేవిక.,

నెమ్మదిగా వెళ్ళి లోపలికి తొంగి చూసింది. లోపల అత్తగారిని వాన్గో బెట్టి సమ్మగా వెనక నుండి దొబ్బు తున్నాడు మామగారు. అది చూడగానే తన మొగుడు గుర్తుకొచ్చాడు. మామగారి దద్దు శాంతం బయటికి తీసి లోపలికి దొబ్బుతునాడు మామగారు. ఆ తోపుళ్ళకి తట్టుకోలేక సమ్మగా మూలుగుతోంది సుఖంతో అత్తగారు.

మావయ్యగారు చాలా వేగంగా కదులుతున్నారు. అమ్మో ఆ వేగం తట్టుకోవడం సంగతి అలా ఉంచు, మామగారి మొడ్డ అంత పెద్దదా?! హమ్మ బాబోయ్, అత్తగారు ఎలా భరిస్తోందో……పాపం ఇంకో సారి పొడుస్తే చచ్చిందే…..ఆ చివరి మాట “చచ్చిందే…అన్న మాట తెలియకుండానే గట్టిగా వచ్చింది.

ఆ మాట తలుపు పక్కనే నిలబడి నక్కి చూస్తున్న దేవిక కి వినపడింది.

చూస్తే అక్కగారు అదే తోడికోడలు నీరజ.

“హుష్,.., మాట్లాడకు చూస్తూ ఉండు.,” అంటూ గుసగుసలాడింది.

“ఎప్పటి నుండీ చూస్తున్నవే…”

“అరగంట నుండీ”

“మొదలైన దగ్గర నుండీనా….?!”

“ఎక్కడా….మా ఆయన పడుకుని అరగంటయింది. అప్పటి నుండీ…”

“ఏంటే…ముసలోడిని చూసి కెలుక్కుంటున్నావ్?!”

“నువ్వూ చూడు., నా కంటే ఎక్కువే కెలుక్కుంటావ్” అంటూ లోపల చూపించింది.

అంకుల్ కార్చేసుకున్నట్లున్నాడు. రెస్ట్ తీసుకుంటున్నట్టున్నారు.  లోపల మాటలు వినపడుతున్నాయి.

లోపల అత్తమ్మ మాట వినపడింది “ఏంటి పొద్దున్న మన కోడలు దేవికాని అదోలా చూశారట”

సాంబ: “నేనా, అదోలానా?!”

అత్తమ్మ దేవిక: “అవును దాన్నే రెండు గుబ్బల మధ్య గుచ్చి గుచ్చి చూశారట” కళ్ళు పెద్దవి చేసి అడిగింది.

సాంబ: “అది చూపించిందని చెప్పిందా నీకు?!”

అత్తమ్మ దేవిక: “అది చూపిస్తే మాత్రం అంతలా చూడాలా? దాని పిర్రలకెసే చూశారట?!”

సాంబ మూర్తికి ఆ మాటలకి ఎక్కడలేని మూడోచ్చింది. పొద్దున్నే కోడలి పొంకాలు గుర్తుకొచ్చాయి. దాంతో మళ్ళీ నిగడతన్ని నిల్చుంది గూటం.

“ఏంటండీ., మళ్ళీ అప్పుడేనా….ఓహో అది గుర్తుకొచ్చిన్నమాట, నా సండ్లకన్నా పెద్దవా దానివి?”

“ఏయ్, మూసుకుని రావే…….నువ్వు నా పెళ్ళానివి నిన్ను చూసి లేపుకుంటేనే…ఆ చిన్న బంతులు చూసి లేపుకుంటేనే…..నీవి పెద్దవేగాఇవి ఇంకా నలిపి నలిపి పెద్దవి చేస్తాను” అంటూ ఆ సాండ్లు పట్టి లాగి పక్కకి పడుకోబెట్టి పక్క నుండి దింపాడు.

“హా….నీ దూకుడేంటయ్యా….?! హమ్మా అంటూ కునిసింది.

సాంబడి వేగానికి సాంబడి తొడలు దేవిక బలిచిన పిర్రలకి తగిలి తబలా మీద కొట్టినట్లు చప్పుడు వస్తోంది.

పాపం డిస్టర్బ్ అయినట్లుంది డాక్టర్ కొడుకు లేచి “ఏంటే ఆ చప్పుడు?” అంటూ అడిగాడు.

నీరజ : “హు., నా మొగుడు లేచినట్లున్నడే……?! వస్తా…..” అంటూ వెళ్లింది.

ఈ మద్దెల దరువుకి నా మొగుడు కూడా లేస్తాడా ఏమో?! అనుకొంటూ అత్తమ్మ వాళ్ళ గాడి తలుపు గట్టిగా లాగి వేసి. బయలు దేరింది.

ఈ వ్యవహారం 3 రోజులు సాగింది. రోజూ గుడికి వెళ్ళే అలవాటున్న దేవికా రాణి, ఇక నుండీ రాణి అని పిలుద్దాం. ఈ రాణి గారూ 3 రోజులు నాగా పెట్టేసింది.

ఈ 3 రోజులూ సాంబమూర్తి మరీ తెగించేశాడు.

ఒక రోజు పెద్ద కొడుకు హాస్పిటల్ కి వెళ్లిపోయ్యాడు. చిన్న కొడుకు సాఫ్ట్వేర్ అప్పుడే బయలు దేరాడు.

మొగుడిని పంపి చిన్న కోడలు లోపలికి వచ్చింది. హాల్ లో కూర్చుని టి‌వి తో కుస్తీ పడుతున్నాడు సాంబ మూర్తి.

చిన్న కోడలుకి రాత్రి జరిగింది జ్ఞాపకం వచ్చింది.

“మావయ్యా….,రాత్రి మీకేమన్నా దబీ దబీ మని బాడుతున్న చప్పుడు వినిపించిందా?!” కొంటేగా అడిగింది.

ఆ మాటలో కవింత చూసిన సాంబ మూర్తికి క్షణం పాటూ డౌట్ వచ్చింది.

“ఏ రాత్రమ్మాయ్., నిన్న రాత్రయితే దేవాలయంలో ధ్వజస్తంభంలా నిద్రపోయ్యాను”

“దేవాలయంలో ధ్వజస్తంభం పడుకోదుగానిలబడే ఉంటుందిగా…..”

“ప్రతిష్ట ఇంకా అవ్వని ధ్వజస్తంభం అనుకో……..తప్పేముంది”

“ఏంటీ, ప్రతిష్ట జరగలేదా?! మరి అంత చప్పుడేందుకొచ్చింది?!”

“నువ్వు ఏ చప్పుడిన్నావో ఏంటో….?!”

“పక్కింటి వాళ్ళకి కూడా వినపడిందట మామయ్య, నేనూ అదే చెబితే……..మీ ఇంట్లో లక్ష్మీ దేవి తిరుగుతుందేమో అనుకున్నాం అంది. లక్ష్మీ దేవి తిరిగితే ఘల్లు ఘల్లు మని వినపడుతుంది కానీ డబ్ డబ్ మని ఎందుకొస్తుంది……అంతే కద మామా?!”