Skip to content

లంజకి లేచిందే పరుగు నటించాలంటే పూకు చిరుగు – 9 | తెలుగు సెక్స్ కథలు

తెలుగు సెక్స్ కథలు (52) : ఆరోజు ఫంక్షన్ అయ్యాక తరువాత రోజు ఇంట్లో అందరితో కలిసిపోయి మాట్లాడుతూ తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా పవిత్రకి ఎవరో తన వెనుకే తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది.
కానీ ఆ విషయం ఎవరికీ చెప్పలేదు. ఆరోజు సాయంత్రం గుడికి వెళ్ళింది. అర్చన చేయించుకుని వస్తున్నప్పుడు కూడా అలాగే అనిపించింది.
ఈసారి అన్ని వైపులా చూసింది. అనుమానాస్పదంగా ఒక అబ్బాయి దూరంలో కనిపించాడు. తన వయసు 20 ఉంటుంది ఏమో. పవిత్ర తన వైపు రావడం చూసి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు. పవిత్ర ఆలోచనలో పడింది. అలా ఆలోచించుకుంటూనే ఇంటికి వెళ్ళింది. ఇంట్లో ఆ అబ్బాయి కనిపించాడు. పవిత్ర పిలవబోతుంటే, పవిత్ర వాళ్ళ అక్క “రేయ్ శీను, పవిత్ర దెగ్గర సామాన్లు తీసుకుని తన గదిలో పెట్టు” అని అంది. వాడు దొరికిపోయానే అనుకుంటూ పవిత్ర దెగ్గరికి వచ్చి సామాన్లు తీసుకుని నడుస్తున్నాడు. పవిత్ర కూడా తన వెనకాలే వెళ్ళింది.
తన గదిలోకి వెళ్ళగానే తలుపు వేసి గొళ్ళెం పెట్టింది పవిత్ర.
పవిత్ర:- ఇప్పుడు చెప్పు. ఏంటి నీ గోల
శీను:- నేనేమి చేసాను అమ్మాయిగారు. తలుపు ఏసేసారు ఎటండి..

నా మరదలు లేత పూకు! ఎర్రని తమలపాకు – 1 | Telugu Sex Stories

పవిత్ర:- ఛా. నటించకురా. నువ్వు నా వెనకాల 4 రోజులు నుండి తిరుగుతున్నావు. ఇవాళ దొరికిపోయావు. ఒప్పుకో

శీను:- తప్పు అయిపోయింది అమ్మాయిగారు. ఈసారి శమించేసి విడవండి అమ్మాయిగారు.

పవిత్ర:- సరే వదిలేస్తా. ఎందుకు వెంటపడుతున్నావో చెప్పు
(అని చెప్పి దెగ్గరికి జరిగింది)

శీను:- అమ్మాయిగారు అదేం లేదు అండి.

పవిత్ర:- ఇప్పుడు నిజం చెప్పకపోతే కింద అందరికి చెప్పేస్తాను.
(ఇంకొంచెం ముందుకి జరిగి వాడి ముందు నుంచుని కాలర్ పట్టుకుని అడిగింది) | తెలుగు సెక్స్ కథలు (52)

శీను:- మీరు ఈ వయసులో కూడా చాలా బాగుంటారు అమ్మాయిగారు. మీరు మీ పెదాలతో నవ్వుతుంటే ఏదో తెలియని ఆనందం కనిపిస్తుంది అమ్మాయిగారు. ఇంతవయసు వచ్చిన కూడా నాకు మీరంటే చాలా నచ్చుతున్నారు.

పవిత్ర:- అవునా. అంత నచ్చానా. ఏముందనిరా నాలో. వయసు అయిపోయింది. 39 ఏళ్ళు వచ్చేసాయి. పెదాలకు పడిపోయే అంతలా ఏముంది రా నాలో. పెదాలు మాత్రమే నా ఇంకేమైనా కూడా ఉన్నాయా??
(అని అంటూ కొంచెం తన ఒళ్ళు ఒంపులు చూపిస్తుంది)

శీను:- అదేంటి అమ్మాయిగారు అలా అంటారు. మీ శరీరం చూసారా. ఆ పొంగిన ……

పవిత్ర:- పర్లేదు చెప్పరా. మీ వయసు వాళ్ళకి ఇవి అన్ని మాములే. అలాగే ఉండాలి ఆ వయసు లో. చెప్పు పర్లేదు
(అని చెప్పి వాడి మొహంలో మొహం పెట్టి చూస్తుంది)

శీను:- అమ్మాయిగారు. మీ పొంగిన సళ్ళు. బలిసిన గుద్ద. మీరు నడుస్తుంటే అవి అటు ఇటు ఊగుతాయి చూసారూ. వాటిని చూస్తూ ఒక జన్మ అంత గడిపేయచ్చు. నాకు గాని అవకాశం వస్తే పూటకి ఒక మంచం విరిగిపోతుంది.

పవిత్ర:- నాకు కూడా ఈ మంచం నచ్చలేదు. విరగ కొట్టేదామా?

శీను:- ఈ మంచానికి ఏమైంది అమ్మాయిగారు. మంచి దిట్టంగా ఉంటే. | తెలుగు సెక్స్ కథలు (52)

పవిత్ర:- రేయ్ మొద్దు, మంచం విరగ కొడదామ?

శీను:- (అర్ధమయ్యినట్టు) అమ్మాయిగారు, ఎంత అదృష్టం తప్పకుండా అమ్మాయిగారు.

అని ఇద్దరు కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూసుకుంటూ మంచం మీద వాలిపోయారు. పవిత్ర తన పెదాలను తీసుకుని వెళ్లి శీను పెదాలతో ఏకం చేసి ముద్దు పెట్టడం ప్రారంభించింది.
అప్పుడే తలుపు శబ్దం వచ్చింది. “పవిత్ర?? పవిత్ర?? శీను? శీను?” అని అరుస్తుంది పవిత్ర వాళ్ళ అక్క. పవిత్ర వెళ్లి తలుపు తీసింది. శీను ఏదో సద్దుతున్నట్టు నటిస్తున్నాడు. పవిత్ర వాళ్ళ అక్కకి అనుమానం రాలేదు. శీను కి పని ఉంది అని చెప్పి తీసుకుని వెళ్ళింది వాళ్ళ అక్క. వెళ్లెదప్పుడు శీను పవిత్రకి కన్ను కొట్టాడు. పవిత్ర కూడా కసిగా చూసి పెదాలను కొరికింది పవిత్ర.
పవిత్ర కొంసేపటికి భోజనాలకి కిందకి వెళ్ళింది. అప్పుడు శీను, పవిత్ర ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు చూసుకుంటూ నవ్వుకుంటున్నారు. శీను ముద్దు ఎలా ఉంది అని సైగ చేసాడు. పవిత్ర పెదాల మీద తన వేలిని రాసి సూపర్ అని సైగ చేసింది.

| Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu.

పవిత్ర అక్కడ భోజనం చేసి మళ్ళీ తన గదికి వెళ్లి సిగరేట్ తీసి వెలిగించుకుని వాడితో ఎలా పొడుకోవాలి అని ఆలోచిస్తుంది. ఇవాళ రాత్రికి పిలవాలి అని అనుకుంది. ఆ విషయం చెప్పడానికి కిందకి వెళ్ళింది. అప్పుడే ఇంటి నుండి బైటకి వెళ్తున్న శీను కనిపించాడు. శీను కి తెలియకుండా అలాగే ఇంట్లో వాళ్ళకి అనుమానం రాకుండా శీను కి కొంచెం దూరంలో నడుస్తుంది. పవిత్ర అప్పుడు నైటీలో ఉంది. అలా శీను వెనకాల వెళ్తుంది. శీను పవిత్ర వాళ్ళ పొలం లోకి వెళ్ళాడు. ఆ పొలం మధ్యలో ఉన్న చిన్న ఇంటి లోకి వెళ్ళాడు శీను. పవిత్ర ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇంతసేపు కనపడకపోతే అనుమానం వస్తుంది అని తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళింది. తలుపు వేసేసింది. తన గదికి ఇంకో తలుపు ఉంది. అటు నుండి వెళ్తే ఎవరికి కనపడకుండా వెల్లచ్చు. తను అందరూ పొడుకునే దాకా ఎదురు చూసి ఆ తర్వాత ఇంటి బైటకి వెళ్ళింది. ఎవరికి కనపడకుండా పొలం లోకి వెళ్ళింది. చప్పుడు చెయ్యకుండా ఆ ఇంటిలోకి వెళ్ళింది. శీను దుప్పటి కప్పుకుని మరీ నిద్రపోయాడు.

పవిత్ర వెళ్లి మెల్లగా తలుపు వేసి తన నైటీ తీసేసింది. లోపల ఒక సెక్సీ బికినీ వేసుకుని వెళ్ళింది. శీను ని నిద్ర లేపింది. శీను ఉలిక్కిపడి లేచాడు. ఎదురుగా పవిత్ర ని అలా చూసి ఖంగుతిని మంచం మీద కూర్చుని “అమ్మాయిగారు!! మీరెంటి ఇలా. ఇదేం బట్టలు అమ్మాయిగారు. మిమ్మల్ని ఎవరూ చూడలేదు గా??” అని అడిగాడు. పవిత్ర శీను ఎదురుగా నేలపైన కూర్చుని “ఈ బట్టలు ఇంతే రా. ఎవరూ చూడలేదు గానీ, ఏమంటావ్ రా ఇప్పుడు మంచం విరగ కొడదామ?? చూడు నువ్వు చెప్పిన మాటలకి నా పూకు ఎలా అయిపోయిందో” అని చెప్పి తన బికినీ పైకి ఎత్తింది. | తెలుగు సెక్స్ కథలు (52)

“అమ్మాయిగారు భలే ఉన్నారు అండి మీరు” అని అన్నాడు శీను. పవిత్ర నవ్వుతూ వెళ్లి మంచం పైన ఎక్కి శీను ని తన వైపు తిప్పుకుని “ఈ రాత్రి ఇద్దరం ఒకటైపోదాం రా. నా కౌగిట్లో నువ్వు, నీ కౌగిట్లో నేను నలిగిపోదాం రా” అని చెప్పి ముద్దు పెట్టుకుంటుంది. శీను కూడా ముద్దు పెడుతూ వాడి చేతులను పవిత్ర వీపు వెనక వేసి పవిత్ర బట్టల్ని తొలగించాడు. ఇద్దరు అలా ఘాడంగా ముద్దులు పెట్టుకున్నాక, ఒకరి బట్టలు ఒకరు తొలగించుకున్నాక, శీను పవిత్ర సళ్ళను చూసి మురిసిపోయాడు. ఒక్కసారి పట్టుకుందాం అని చేతిని ముందుకి చాచి సళ్ళని పట్టుకుని నొక్కుతున్నాడు. అలా పెట్టుకోగానే పవిత్రకి ఒళ్ళంతా ఏదో తెలియని షాక్ తగిలినట్టు “ఆహ్హ్హ్ ఆహ్హ్ ఆఅహ్” అంటూ మూలుగుతుంది.

పవిత్ర సళ్లు అలా పట్టుకుని శీను ఒత్తుతుంటే పవిత్ర తన చేతుల్ని శీను తల వెనుక వేసి ముందుకి లాగుకుని నాలుక లు రెండు చుట్టేసుకుని పెదాలను కోరుకుంటూ ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. కింద శీను సళ్లని ఒక చేత్తో నొక్కుతూ, మరో చేతిని కింద పూకులో పెట్టి కెలుకుతున్నాడు. పవిత్ర మెల్లగా “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆహ్హ అబ్బా ఆఅహ్ స్స్ హ్ హ్మ్మ్ హ్హ్మ్ మ్మ్ ” అని మూలుగుతుంది. ఒక పది నిమిషాల తర్వాత పవిత్ర శీను ని మంచం మీదకి తోసేసి మొడ్డని తన చేత్తో పట్టుకుని కొడుతోంది. అలా కొడుతుంటే ఒకరి కళ్ళలోకి ఒకరు చూసుకుంటూ “ఎరా!! నచ్చిందా?? ఇంత పెంచావ్ ఏంట్రా మొడ్డని. చూస్తేనే కింద తడిసిపోతుంది” అంటూ కొడుతోంది. శీను వెనక్కి వాలిపోయి పవిత్ర కొడుతుంటే అలా చూస్తున్నాడు.

| తెలుగు సెక్స్ కథలు (52)

పవిత్ర మొహంలో ఆ కసిగా చూసే చూపు కనపడ్డాక మొడ్డ ఇంకో 2 ఇంచ్ లు పెరిగింది. పవిత్ర నోరు వెళ్ళబెట్టింది. ఇలా కాదు అని తన సళ్ళు రెండు తీసుకుని వచ్చి శీను మొడ్డ చుట్టూ వేసి సళ్ళతో మొడ్డని కొడుతోంది పవిత్ర. పవిత్ర “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆహా నా సళ్ళకి నీ మొడ్డ వేడి భలే తగులుతుంది రా. నీ మొడ్డ కి నన్ను బానిస గా చేసుకుంటున్నావు రా ఇంతలా పెన్చుకుని.” అంటూ సళ్ళతో ఇంకా వేగం పెంచి కొడుతోంది. శీను మొడ్డ అలా పొంగిన పవిత్ర సళ్ళ మధ్య ఉండే దృశ్యం చూసి ఇద్దరూ కసిగా పెదాలు కోరుకుంటున్నారు. శీను “అమ్మాయిగారు, మీ సళ్ళలో ఏదో మాయ ఉంది అండి.

నా మొడ్డని తెలియకుండానే అంత పెద్దది చేసేసింది. ఎప్పుడూ లేనిది మొడ్డ నిటారుగా నుంచుని ఉంది. మీ సళ్ళకే ఇంత శక్తి ఉంటే మీ పూకుకి ఎంత శక్తి ఉందొ అమ్మాయిగారు” అంటూ పొగుడుతున్నాడు. | తెలుగు సెక్స్ కథలు (52)

పవిత్ర ఆ పొగడ్తలకు పొంగిపోయి ఇంకా గట్టిగా కొడుతూ “నీ మొడ్డ ఏమన్నా తక్కువారా?? నా జారిపోయిన సళ్ళని వాటి ముచ్చికల్ని నీ మొడ్డ వల్ల నిక్కబొడుచుకున్నాయి.” అంటూ ఇంకా వేగంగా కొడుతుంది. కొంసేపటికి మొత్తం కార్చేసాడు శీను.

ఆ కార్చినది అంత పవిత్ర సళ్ళ పైన పడింది. పవిత్ర అక్కడ నుండి లెగిసి ఆ కారిన రసాన్ని తన సళ్ళ రెండింటికి పూసుకుని రసాలు నిండిన సళ్ళు రెండింటిని రుద్దుకుంటుంది.

ఆ దృశ్యం చూసిన శీను “అమ్మాయిగారు, నా మొడ్డని మీ నోట్లోకి తీసుకొని కొంసేపు చీకండి అమ్మాయిగారు. ఆ పెదాలు నా మొడ్డ చుట్టూ అల్లుకుంటే ఆ అనుభవమే వేరు అమ్మాయిగారు” అంటూ సళ్ళు పట్టుకుని అడుగుతున్నాడు. పవిత్ర నవ్వి అలాగే అన్నట్టు ముందుకి ఒంగి వాడి మొడ్డ ని చేత్తో పట్టుకుని ముందు తన నాలుకతో మొత్తం నాకింది. ఆ తర్వాత మెల్లగా మొడ్డ చుట్టూ నాకి శీను మొడ్డ కింద రెండు బంతులుని కూడా నోట్లో పెట్టుకుని చీకింది. ఆ తర్వాత లెగిసి మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకుని ఒక 30 నిమిషాలు ఆపకుండా చీకింది.

| Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu.