Skip to content

నువ్వు యోగివైనా.. జోగివైనా పూకు వాసన తగిలితే భోగివే | తెలుగు శృంగారం

🐎 తెలుగు శృంగారం (79) : నా పేరు హరి ** క్లాస్ సెలవుల కి నేను మా అమ్మమ్మ గారి ఊరు వెళ్ళాను. నాన్నకి bussines పని ఉండటం తో అమ్మ తర్వాత వస్తా అని నన్ను మాత్రమే పంపింది. అది ఒక పల్లెటూరు నాకు అక్కడ ఎవరు స్నేహితులు కూడా లేరు కాని అమ్మమ్మ తాతయ్య కి నన్ను చూడాలని ఉంది అని తప్పక వెళ్ళ వలసి వచ్చింది.. అమ్మమ్మ తాతయ్య నా మీద చూపించిన ప్రేమ కి నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. అమ్మమ్మ నా కోసం చాలా రకాల వంటలు చేసి పెట్టింది. అన్ని బాగా తిన్నాను. నిజానికి నాకు ఆక్కడ ఎలాంటి లోటు లేదు కానీ ఒక్క బాత్రూం తప్ప. పల్లెటూర కాబట్టి బాత్రూం వస్తె ఆడ వాళ్ళు అయిన మగవాళ్ళు అయిన ఆరు బయటకి పోవాల్సిందే. ఎం చేస్తాం కొన్ని రోజులు తప్పదు సర్దుకు పోవాలి అనుకున్న. ఆ రోజు రాత్రి హాయి గా నిద్రపోయాను.

మరుసటి రోజు ఉదయం అయింది.
నేను అమ్మమ్మ తో అర్జెంట్ గా బాత్రూం కి వెళ్ళాలి ఎక్కడకి పోవాలి అని అడిగా. అప్పుడు తను ఇంటి వెనక ఉన్న తుప్పలు లోకి పొమ్మని నా చేతికి ఒక చెంబు ఇచ్చింది. నేను పరిగెడుతూ ఉంటే అటు కాదు రా అయ్య అది ఆడవాళ్ళు పోయె చోటు ఇటు పో అని కేక పెట్టింది. కాని నేను మాటలు వినే పరిస్తితి లో లేను. గబ గబ వెళ్లి ఒక పొదల ఉన్న చోట కూర్చున్న. హా ఇప్పుడు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంది. నాకు బాత్రూం లొ పాటలు పాడటం అలవాటు. ఇంక అల కూర్చొని పాటలు పాడటం మొదలు పెట్ట. అప్పుడు నా వెనక నుంచి ఆడవాళ్ళ నవ్వులు వినిపించాయి.

గళ్ళ లుంగీకి తెల్ల లంగాకి పడక వేసే పాడులోకం – 2 | Telugu Boothu Kathalu

ఆడవాళ్ళ నవ్వులు వినిపించగానే నేను షాక్ అయ్యి నా పక్కకి తల తిప్పి చూసాను. నా పక్కగా కొంచమ్ దూరం లో ఒక ఆంటీ ఒక అమ్మాయి పొదలు మాటున లంగాలు లేపుకొని కూర్చుని నన్ను చూసి నవ్వుతున్నారు. నా గుండె వేగం గా కొట్టుకుంది వాళ్ళని అల చూసేసరికి. మోడ్డ లేచినట్లు అయింది లేవలేనూ ఉండలేను అల ఉంది నా పరిస్తితి. వాళ్ళు అలాగే కూర్చుని నాతో మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారు. ఆంటీ వయసు 36 ఉండొచ్చు సెక్సీ గా ఉంది తన పక్కనే ఉన్న అమ్మాయి వయసు 28 ఉండొచ్చు. వాళ్ళు ఇద్దరు లంగాలు లేపుకొని కూర్చున్నా పొదలు వలన నాకు ఏమి కనిపించట్లేదు. 🐎 తెలుగు శృంగారం (79), తెలుగు దెంగుడు కథలు.
ఆంటీ : ఎంటి బాబు ఇక్కడ కూర్చున్నావు.

నేను : అయ్యో నాకు తెలీదు ఆంటీ ఇది ఆడవాళ్ళ చోటు అని.

అమ్మాయి : పర్వాలేదు లే కూర్చుంటే కూర్చున్నావు కాని పాటలు మంచిగా పాడుతున్నవు.

నేను : నాకు అలవాటు అండి.

ఆంటీ : ఎంటి ఆడవాల్లు బాత్రూం వెళ్తుంటే చూడటమా.

నేను : అయ్యో నేను తొందరలో వచ్చేశా అండి కావాలని కాదు.

అమ్మాయి : హహహ నువ్వు ఉండు అక్క పిల్లాడు కంగారు పడుతున్నాడు.

ఆంటీ : అల ఏమి లేదు లే బాబు. పర్వాలేదు లే చిన్న పిల్లాడి వే గా. చూస్తుంటే ఈ ఊరు వాడి లా లేవు ఇంత కి ఎవరింటికి వచ్చావు.

నేను మా అమ్మమ్మ పేరు చెప్పాను.

ఆంటీ : ఓహో మా సూరమ్మ మనవడివా.

ఆంటీ ఆ అక్క అల కూర్చొనే నన్ను అన్ని అడుగుతున్నారు. నేను వాళ్ళకి జవాబు చెప్తున్నా కాని పొదల చాటు లో నా నాగుపాము బుసలు కొడుతుంది.
అంత లో అక్క పైకి లేచింది.

ఆంటీ : ఎంటే అప్పుడే ఐపోయిందా.

ఆంటీ అడిగిన మటకి హా అంటూ సమాధానం ఈస్తు అక్క నా మోడ్డ వంక చూసి అమ్మో అని గుండెలు పట్టుకుంది.

ఆంటీ : ఏమి అయిందే.

అక్క : నవ్వటం స్టార్ట్ చేసింది.

నేను సిగ్గు పడి నా మోడ్డ కి అడ్డం పెట్టుకున్న.

నేను నా మోడ్డ కి చేతులు అడ్డం పెట్టుకోవటం తో ఆంటీ కి ఏమి కన్పించలేదు…. ఆంటీ కూడా పైకి లేచి రేయ్ చెయ్యి తీస్తావా లేదా మేము వెళ్తుంటే చూస్తున్నావ్ అని ఊర్లో చెప్తాం అని బెదిరించింది.. 🐎 తెలుగు శృంగారం (79), తెలుగు దెంగుడు కథలు.

నేను : అయ్యో వద్దు ఆంటీ అల చెయ్యకండి

ఆంటీ : మరి చెయ్యి తీయు

నేను నా చేతిని మోడ్డ కి అడ్డంగా తీసాను. అసలే ఇద్దరు ఆడళ్ళ నీ చూసిన కసి మీద ఉన్న తమ్ముడు తుళ్ళి పడ్తున్నడు.

ఆంటీ : వారిని నీ మొహం చూసి చిన్నపిల్లాడు అనుకున్నాం కదా రా వెధవ. అని నవ్వింది

నాకు భయం వేసి కడుగుకొని ప్యాంట్ వేసుకొని అక్కడ నుంచి పరిగెడుతూ వెళ్ళిపోయాను. వాళ్ళు నన్ను ఆగమని అడిగినా నేను వినలేదు.

అల నేను ఇంటికి పరిగెడుతూ వెళ్ళాను. నా పరుగు చూసి అమ్మమ్మ ఎం అయింది అని అడిగింది. నాకు ఎం చెప్పాలో తెలీక కుక్క వెంట తరిమింది అని చెప్పి తప్పించుకున్న.

అలా ఆ రోజు రాత్రి గడిచింది. మళ్ళ మరుసటి రోజు నేను బాత్రూం కి అని బయలు దేరాను. సరిగ్గా అదే సమయానికి మా ఇంటికి నిన్న చూసిన ఆంటీ అక్క వచ్చారు.

మా అమ్మామ వాళ్ళతో నా గురించి చెప్పింది. కాని నాకు ఆ ఆంటీ అక్క అంటే ఎందుకో భయం వేసింది. వాళ్ళు నన్ను చూసి ముసముసిగా నవ్వుకుంటున్నారు. అమ్మమ్మ వాళ్ళ పేర్లు రమణి (అక్క) సరోజ (ఆంటీ) అని చెప్పింది.
ఆంటీ : సరే అత్త బాత్రూం కి అని వెళ్తున్నాం. నిన్ను పలకరించి పోదాం అని ఇలా వచ్చాం.

అమ్మమ్మ : అమ్మలు మా హరి నీ కూడా మీ ఎంట తీసుకుపోయి మంచి చోటు చూపించండి. నిన్న కుక్కలు ఎంఠ తరిమాయి అంట.

అక్క : అవునా హరి నిన్ను కుక్కలు వెంబడించాయ.

నాకు ఎం చెప్పాలో తెలీలేదు

ఆంటీ : రారా హరి నీకు మంచి ది చూపిస్తాం.

అక్క : అదే ర మంచి చోటు చూపిస్తాం.(నవ్వుతు)

చెప్పా కద ఆ ఆంటీ ని చూస్తే ఎందుకో భయం అందుకే నేను ఏమి మాట్లాడకుండా చెప్పులు వేసుకొని చెంబు పట్టుకొని వాళ్ళ వెంట వెళ్ళాను. 🐎 తెలుగు శృంగారం (79), తెలుగు దెంగుడు కథలు.

వాళ్ళు ముందు నడుస్తుంటే నేను వెనక నడుస్తున్న.

ఆంటీ : ఏంట్రా ఆ పిల్లి నడకలు.

అక్క : వాడు పిల్లి మనం కుక్కలం (నవ్వుతుంది).

ఆంటీ : ఏంట్రా మీ మమ్మ కి కుక్కలు అని చెప్పావా మమ్మల్ని.

నేను : నేను ala చెప్పలేదు ఆంటీ.

ఆంటీ : మరి నిన్న అంతలా పిలుస్తుంటే పారిపోతావెం రా.
నేను : ఎందుకో భయం వేసింది ఆంటీ

ఆంటీ : ఈరోజు నీ భయాలు అన్ని పోతాయి లే (నవ్వుతుంది)

నేను : ఆంటీ

ఆంటీ : ఏంట్రా

నేను : అంటే నాకు చోటు చూపిస్తా అన్నారు కద కొంచమ్ చూపిస్తే.

అక్క : అరేయ్ హరి నీకేం ఇబ్బంది లేదు మాతో రా పర్లేదు అక్కడ ఆడవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు లే.

ఆంటీ నా వంక చూసి అదోలా నవ్వుతు ఇప్పుడు మేము చెప్పిన మాట వినకపోతే ఊర్లో నీ గురించి చెప్పేస్తం అని మళ్ళ బెదిరించింది. ఆ మాట కి రమణి అక్క నవ్వింది.

నాకు మనసు లొ అనిపించింది కొంపతీసి నన్ను గాని తీసుకెళ్ళి ఏమైనా చేస్తారా అసలే నా మోడ్డ చూసి ఏదో ఇపోయారు నిన్న. అబ్బ అల కాని చేస్తే బలేగా ఉంటాది కద అనుకుంటు బయటకి అమాయకంగా భయపడ్తున్నట్లు నటిస్తున్న. ఆంటీ పిర్రలు లావుగా గుండ్రంగ ఉన్నాయి. అక్కకి అంత లేవు కాని తనవి కూడా బాగానే ఉన్నాయి. ఇంక సల్ల సైజ్ లు అయితే ఇద్దరివీ అబ్బ అనిపించేలా ఉన్నాయి.

ముగ్గురం అల చెట్ల మధ్యనుంచి తుప్పల మద్య నుంచి అల వెళ్తున్నాం.

అక్క : ఈ చోటు అయితే ఎవరు రారు అక్క

ఆంటీ : రారా హరి వచ్చి కూర్చో ఇలా

నేను : సరే ఆంటీ

ఆంటీ : ఎంటి రా సరే ప్యాంట్ విప్పి కూర్చో.

ఆంటీ గట్టిగా చెప్పేసరికి నేను విప్పేసి కూర్చుని. మీరు వెళ్ళండి ఆంటీ అని చెప్పాను.

వాళ్ళు ఇద్దరు నా వంక చూసి నవ్వుతున్నారు.

అక్క : మేం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రా. మేము కూడా ఇక్కడే కూర్చుంటాం.

అని అంటూ అక్క ఉన్న పళంగా లంగా జాకెట్ ని మీదకి ఎత్తుకొని నా ఎదురుగా కూర్చుంది.

నా కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి. ఎం చూస్తున్నానో కాసేపు అర్ధం కాలేదు. నున్నగా ఉన్న నల్లటి పూకు రెండు కాళ్ళు బారుగా చాపుకొని నా ముందు కూర్చుంది.

దేవుడా అనుకుంటు ఉండగా ఇటు ఆంటీ కూడా చీర పైకి ఎత్తుకొని కాళ్ళు ఎడం చేస్తూ నా ముందు కూర్చుంది. అంతే తెల్లటి పూకు గీత సన్నగా ఆతులు కనిపిస్తున్నాయి.

నేను వాళ్ళ పుకులను వదలకుండా మరి చూస్తున్న.

అక్క అంటీ ల పూకు లు చూస్తూ అయోమయం లో ఉన్న నన్ను చూసి ఇద్దరు నవ్వుతున్నారు. అప్పటికే నా మోడ్డ లేచి వాళ్ళ పుకులకి సలాం చేస్తుంది.
ఆంటీ : ఒరేయ్ ఎం చూస్తున్నావ్ రా.

నేను ఒక్కసారిగా తేరుకొని ఎం లేదు ఆంటీ ఎం లేదు అని వాళ్ళ మొహాలు వైపు చూసి చెప్పాను.

అక్క : మొదటి సారి చూస్తున్నాడు ఏమో అక్క.

ఆంటీ : నిజమే వాడి మొహం చూస్తే అలాగే ఉంది.

అక్క : ఎంటి హరి మీ పట్నం లో ఎవర్ని ఇలా చూడలేదా.

నేను : లేదు ఆంటీ ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ లేడీస్ ని ఇలా చూడటం.
అక్క : పట్నం లో ఇలా బాత్రూం లు ఉంటాయి కద అక్క ఇంకేం చూస్తాడు.

నేను : అవును అక్క మాకు ఇక్కడి లా బయట వెళ్లం.

అక్క : అందుకే అల చూస్తున్నావ్

నేను మళ్ళీ ఎం మాట్లాడకుండా వాళ్ళ పూకు లు వైపే చూస్తున్న

అక్క : ఎరా అంటీ ది నచ్చిందా నాది నచ్చిందా (నవ్వుతూ)

ఆంటీ : ఎరా హరి ఎం మాట్లాడవా. అడుగుతుంటే సమాధానం చెప్పవేంటి.

అక్క : ఇంకేం చెప్తాడు పాపం రెండు దర్శనాలు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటే మాటలు ఎలా వస్తాయి.

అక్క కి నా పరిస్తితి బాగా అర్ధం అయింది.

నేను ఆంటీ నీ చూసి ఏదో నవ్వాను కాని నాకు మోడ్డ ఆగట్లేదు నా కళ్ళ ముందు జరుగుతుంది చూస్తుంటే. నా చెయ్యి నా మోడ్డ మీదకి వెళ్ళిపోయేలా ఉంది.

నా మొడ్డ చూసి అక్క ఎరా హరి నీకు మొడ్డ కొట్టుకునే అలవాటు ఉందా అని అడిగింది.

నేను : చ్చి లేదు అక్క

అక్క : మరి ఈ వయసు లొనే అంతగా అయింది ఎందుకు రా

అంటీ : పెళ్ళాన్ని బాగా సుఖ పెడతాడు లే (నవ్వుతు)

అక్క : హాహా హా కుమ్మేసే లా ఉన్నాడు కదా.

వాళ్ళ మాటలకి నాకు మెంటల్ వస్తుంది. ఇద్దరూ సిగ్గు లేకుండా పూకు లు చూపించటమే కాక పైగా నేను కుమ్మేస్తా అని వాళ్ల లో వాళ్లే నవ్వుకుంటున్నారు.

నాకు సిగ్గు తో ఎం చెయ్యాలో తెలీక సిగ్గు పోవటానికి కూని రాగాలు తీస్తున్న.

అంటీ : గట్టిగా పాడు రా మేము వింటాం కదా కాలక్షేపం అవతాది మాకు

నేను సరే అని పాడటం మొదలు పెట్ట

అక్క : ఒరేయ్ ఆపరా నీ పాటలకి ఎవరైనా వచ్చారు అంటే కొంపలు అంటుకుంటాయి.

అంటీ : ఇక్కడికి ఎవరు వస్తారు లే రమణి

అక్క : అదిగో అటు చూడు కవిత వస్తుంది మాటల్లోనే.

నేను : అంటీ నేను వెళ్లిపోన.. 🐎 తెలుగు శృంగారం (79), తెలుగు దెంగుడు కథలు.