Skip to content

పని పక్కన పెట్టు.. నా పూకు పని పట్టు | తెలుగు శృంగారం

తెలుగు శృంగారం (74) : ఏదేనా అట ఆడదాము ” అంది భవ్యా

“ఈ చెట్ల లో ఎం అట ఆడతాము అక్కా ” అంది రాజీ . వాళ్ళు ఎం ఆట ఆడాలని డిసైడ్ చేసుకుంటుంటే
“ప్రకాష్ అన్నా , ప్రకాష్ అన్నా ” అంటు ఓ కుర్రాడు పరిగెడుతూ మేము ఉన్న వైపు రాసాగాడు. వాడి వెనుకగా వస్తుంది వర్షా. వాడు మా దగ్గరి కి గస పోతూ వచ్చి “అన్నా , మీకు కావాల్సి న వాళ్ళు ఇంటికి వెళుతున్నా రు అంట నువ్వు రావాలంట మీ నాన్న రమ్మన్నాడు ”

“నేను వెళతా ను, వాళ్లను పంపించి వస్తాను ”
“నువ్వు వెళతావా , సుమతీ ” అన్నాను
“వద్దు లే అన్నా , వాళ్ళ చెల్లి, ఫ్రెండ్స్ తో ఉండ నీ ” అంటు వచ్చిన అబ్బాయితో కలిసి పెళ్లి కొడుకు వెళ్లి పోయాడు.
“ఏంటి అంతా నన్ను వదిలేసి వచ్చారు” అంది వర్షా
“నువ్వు అక్కడ పెద్ద వాళ్లతో ఉంటే రావే మో అనుకోని వచ్చాము అక్కా ” అంది రాజి
“ఇంతకీ ఎం అట డిసైడు చేసారు” అన్నా
“అదే అన్నా రాజు దొంగ ” అంది రాజి
“ఓ దొంగా , పోలీసు అన్నమాట ” అన్నాను. ఈ లోపున భవ్యా ఆ గేమ్ లోని రూల్స్ చెప్పింది. గేమ్ లో ఓకరు దొంగ గా ఉంటారు మిగిలిన వాళ్ళు దాక్కుంటారు. దొంగగా ఉన్న వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్లను కనిపెట్టాలి మొదట ఎవరై తే దొరుకుతారో వాల్లే తరువాత దొంగ.
అందరూ కలసి తప్ప ట్లు వేసారు , అందులో చివరిగా మిగిలింది రాజీ , అంటే తను మిగిలిన వారిని అందరినీ కని పెట్టాలి. సుమతి తను అక్కడే గట్టు మీద కూచుని ఉంటుంది. మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ దాక్కుంటే రాజీ వాళ్లని కనిపెట్టాలి.

మొడ్డ మూరెడు.. కానీ పూకు పిడికెడు – 10 | Telugu Sex Kathalu

సుమతి రాజీ కళ్ళు మూసి పెట్టగా అందరు చెట్లలోకి వెళ్ళారు. నేనూ వాళ్లతో పాటే ఇంకో వైపుకు దట్టంగా చెట్లు ఉన్న వైపుకు వెళ్లాను. కొద్ది దూరం లో నాలుగు చెట్లు దట్టంగా , గుబురుగా ఉన్న చోటుకు వెళ్లి , అక్కడ చెట్టు కింద కూచుంటే కనిపెట్టడం ఎవ్వరికీ చేత కాదు , అక్కడి కి వెళ్లి కుచునే ముందు పోసుకొని వెళ్దాం అని జిప్ విప్పి, లేచిన మా వాడిని అక్కడున్న రాతి కి ఎయిమ్ చేస్తూ పోసుకుంటూ ప్రకృతిలో మమేకమై కళ్ళు మూసుకొని రిలీఫ్ పొంద సాగాను. | తెలుగు శృంగారం (74), తెలుగు శృంగార కథలు.

“అమ్మే , అంత ఉంది ఏంటి బావా ” అన్న మాటలకు ఉలిక్కిపడి పడి వచ్చే ధారను ఆపుకోలేక , ఆ మాట వచ్చిన వైపు చూడ సాగాను. నేను చెట్టుకు ఇటు వైపు ఉన్నాను. నాకు ఎదురుగా గుబురుగా ఉన్న చెట్టు వెనుక నా లాగే దాక్కోవడానికి వచ్చినట్లు ఉంది. నేను పోసే సౌండ్ కు ఎవరా అని నా వైపు రావడానికి చెట్టు కింద కు దూరింది. అక్కడ నుంచి లేచిన మా వాడిని చూసి భూమిజా చేసిన కామెంటు అది.

పూర్తిగా పోసుకొని, “ఏంటి మరదలా చిన్న బావను చూడ డానికి అలా దాక్కొని రావాలా ఏంటి , నన్ను అడిగితే నేనే చూపించే వాడిని గా ” అన్నాను తను ఉన్న చెట్టు కింద కు నేను దూరి పోతూ.

చెట్టు కింద గడ్డి ఒత్తు గా పెరిగింది. కలుపు తీసి చాలా రోజులు అయినట్లు ఉంది. కూచుంటే పరుపు లాగా మెత్తగా ఉంది, నిమ్మ చెట్టు ఎండు కొమ్మలు ఉన్న చోట అవి కుచ్చు కొంటున్నా యి , అవి తీసేసి కూచుంటే చల్లగా , మెత్తగా ఉంది.

చెట్టుకు నీళ్ళు కట్టి చాలా రోజులు అయినట్లు ఉంది. కింద తేమ కూడా లేదు. చెట్టు ఎత్తుగా ఉండడం వలన అది గొడుగు లాగా పూర్తిగా ఎండను కవర్ చేస్తుంది. చెట్టు కొమ్మలు చివర భూమిని తాకుతూ ఉన్నాయి.

“నువ్వు అటూ వైపు వేల్లావుగా , ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు అన్నాను తన దగ్గరకు జరుగుతూ ”
“అందరూ అటు వైపే వచ్చారు , అందుకే నేను ఇటు వైపుకు వచ్చాను”

“నిజమా ? లేక చిన్న బావను చూడడానికి రాలేదా ?? ”

“నేను దాక్కోవడానికే వచ్చాను, నేనేం నిన్ను చూడడానికి రాలేదు, నేను వచ్చేటప్పటికి నువ్వే ఇంత లావు న లేపుకొని పోసుకుంటున్నావు” అంది నా మొల వైపు చూస్తూ.

“ఎం చేయను అందమైన మరదల ను తలచు కొనే కొద్దీ మీ చిన్న బావ లేచి పోతున్నాడు” అన్నాను నవ్వుతూ

“ఎ మరదల ను తలచు కొన్నావు ఏంటి , అది అంతగా లేవడానికి ” అంది అప్పుడే ఫ్యాంట్ లోపల ఊపిరి పోసుకుంటున్న నా మొడ్డ వైపు చూస్తూ.

“పక్కనే ఇంత అంద మైన మరదలిని పెట్టుకొని వేరే వాళ్లను తలచు కోవాల్సిన అవసరం ఎం ఉంది” అన్నాను జాకెట్ మీద నుంచి ఉబికి బయటకు కనబడుతున్న తన రొమ్ముల వైపు చూస్తూ. | తెలుగు శృంగారం (74), తెలుగు శృంగార కథలు.

“నీ మరదళ్లు ఉండగా నన్ను ఎందుకు చూప్తావు లే ” అంది

“నా మరదళ్లు నీ కంటే పెద్ద అందంగా ఎం ఉండరు లే , నీ కన్నా వాళ్ళు తక్కువే అందులో ” అన్నాను కళ్లతో తన రొమ్ములను చూపిస్తూ.

“అది సరే కానీ , మా వాన్ని చూసి , అంత ఉంది అన్నా వు అంటే అమ్మాయి గారు ఎన్ని చూసావు ఏంటి ? ” అన్నను.

“ఎవ్వరి వీ చూడలేదు లే , మా బావ ఉన్నాడు గా, అతనే నీతో కొట్లాడాడు చూడు వాడే , ఎలాగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం కదా ఓ రెండు సార్లు కలిశాను ”
“ఓహో అందుకే నా అమ్మాయి గారి కి ముందూ వెనుకా బాగా పెద్దవి అయ్యాయి ”
“అవి వాడి వల్లెం కాదు లే , నా బాడీ తత్వమే అంత”
“నిజంగా నమ్మ మంటా వా , ఇంత అందమైన మరదలు నాకే ఉంటే , రాత్రి పగలు వాటి పనే పట్టే వాన్ని , ఇంతకీ మీ బావ ది , ఈ బావకంటే పెద్దగా ఉండదా ”
“పో , బావా అన్నీ పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నావు”
“అంటే చూస్తే పరువా లేదు గానీ ప్రశ్నలు అడిగితే తప్పా ”
“ఎదో పొరపాటు న చూశా అన్నా గా ”
“మరి నాది పెద్ద దా , మీ బావ ది పెద్ద దా ”
“నీదే పెద్ద ది అన్నా కదా చూసిన వెంటనే”
“ఏమో దూరం నుంచి చూసావు కదా , సరిగా చూసా వో లేదో అని అడిగా ”
“అంటే దగ్గర నుంచి చూసి చెప్ప మంటావా ”
“అంతే గా మరి ”
“అంటే మళ్లా చూపెడతా వా ” అంది నా తొడల మద్య చూసి నవ్వుతూ.
“నువ్వు చూస్తా అంటే , నా కేమి అభ్యంతరం చూపడానికి , అందమైన మరదలు “ఏంటి అంత మాట అనే శావు ఇప్పుడు నేను ఎవ్వరి పూకు లో పువ్వులు పెట్టాను , సారీ చెవిలో పువ్వులు పెట్టాను ” అన్నాను.
“ఇక్కడ ఉన్నది నేనే కదా, నా చెవిలో లోనే పువ్వులు పెడుతున్నావు కదా , కన్ను , నీళ్ళు , తొక్కా తోట కూరా అంటు , నేను ఎమైనా చిన్న పిల్లను అనుకొన్నా వా, నేను అప్పుడే చెప్పాగా, మా బావతో కలిశాను అని , అందులో ఎం వస్తుందో నాకు తెలియదా ” అంటు నా వైపు చూసి కన్ను గీటి నవ్వింది. | తెలుగు శృంగారం (74), తెలుగు శృంగార కథలు.

తనతో పాటు నేను నవ్వేస్తూ. “నాకు తెలుసు లే నువ్వు కిలాడీ వీ అని , ఎదో ఇలా ఇది ఎగిరి ఎగిరి పడుతుంటే , ఇందులో కొద్ది సేపు దించేస్తే ఆ ఎగి రెది తగ్గుతుంది అని అలా నీకు దడే మేస్తున్నా” అంటు నా చేతిని తన లంగా కింద నుంచి తన కాళ్ల మద్య ప్యాంటి మీద నుంచి తన బొక్కను పట్టు కొన్నా