Skip to content

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు – 9 | తెలుగు శృంగారం

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు … …దీని సంగతి తరవాత చూడచ్చు… ముందు నాలుగు అంగల దూరంలో ఉన్న మధ్య లైన్ ముట్టుకుని గేం , ఆటా గెలుద్దాం…అనుకుని , లేస్తే టైం వేస్టౌతుందని మునివేళ్ళమీదా చేతుల మీదా ముందుకి పాకుతూంటే… కుడి వైపునుంచి ఓ సుకుమారమైన చేతుల జత నా నడుంని చుట్టేసి , నన్నాపడానికి ట్రై చేసింది… దీప్తి కాబోలు…అనుకుంటూ అలాగే ముందుకి పాకా… | తెలుగు శృంగారం (64)

మరుక్షణం నా పక్కటెముకలమీద మెత్తటి ఒత్తిడీ… ఆ పైన ఓ రెండు ….సూదులు …గు…చ్చు…కుంటూన్న ఫీలింగు… చూద్దునుకదా స్వాతి వేలాడుతూంది , నా నడుమట్టుకుని… ఇలా కాదని …ఎడం చేతిమీద బరువాపుకుని , కుడిచేత్తో ఆపిల్ల పల్చటి నడుంని చుట్టేసి , ఒక్క జెర్క్ తో దాని శరీరాన్ని నా కిందికి లాగేసుకున్నా… … ఉఁ…హ్ఁ… అని సన్నగా మూలిగి , నా కాళ్లమధ్యగా తన కాళ్ళని చాపి , నా మీద పట్టు జారకుండా చేతుల్ని నా నడుంకి బిర్రుగా పెనవేసిందా పిల్ల …నా…నాగలి …దాని వెచ్చటి కొండల మధ్య …చొ…చ్చు…కు…పోయేలా!
…ఆట మాట దేవుడెరుగు…అక్కడే దాన్ని …పడు…కో…బె…ట్టి …కచ…కచా…దెం…గా…లన్నంత కోరిక కలిగినా, అవన్నీ మధ్య లైన్ ముట్టుకున్నతరవాత! అనుకుని…దాని కాళ్ళడ్డుపడకుండా నా పంగల్ని బారచాపి , మునివేళ్ళమీదా , చేతులమీదా మరో అంగ ముందుకి కదిలా…
… జోడు కొండల్లో నా ..నాగలి….పోటు… తట్టుకోలేకపోయిందేమో స్వాతి…తన మడమల్ని నా పిక్కలమీదేసి , చేతుల పట్టుని నా భుజాలమీదికి మారుస్తూ ,కా…లి…పోతూన్న తన గుబ్బల్ని నా ఛాతీకి రుద్దేస్తూ… నా పైకి ఎగపాకి…… పొగరుమోతు పోటెద్దు మెడకి గుదిబండలా నా మెడట్టుకుని వేలాడిపోయింది…..కాలి…పోతూన్న నా …దా…ని…గుండు… ఆ పిల్ల బొడ్డు మీదా , పొత్తికడుపు మీదా చురకలెట్టిందేమో!… మడమల పట్టు నా తొడలమీదకి మార్చి నడుం మెలికలు తిప్పేసిందా పిల్ల…
… పిల్ల దానితో సహా టర్ఫ్ మీదడిపోయి, నా తొడల్తో దాని తొడల్ని పక్కలకి విరగదీసి …మ…డ్డ… ని… దాని లేత రెమ్మల్లో…కసు…క్కున …దిగేయాలన్న కావరాన్ని అదుపు చేసుకుంటూ ,కూతాపకుండా , ఓలిప్త ఆగిపోయా…

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు – 1 | తెలుగు శృంగారం

ఇంతలో సైడ్ లైన్ నుంచి…స్వాతీ!…అంటూ వినిపించింది మా ఆవిడ గొంతు… … అదటువైపు చూపు తిప్పినా…నేను కూతాపకుండా చకచకా మరో రెండంగలేశా , మధ్య లైన్ వైపు…
…ఇంతలో…స్వాతి పల్చటి తొడలు నా నడుంని లటుక్కున పెనవేసి కిందకి గుంజాయ్…ఒక్కసారిగా… ఊహించని ఈ పరిణామానికి నా బాలన్సు తప్పడంతో …ఢ…భీ… మని టర్ఫ్ మీద పడిపోయాం …పైన నేనూ…నా కింద స్వాతీ…
…కూతాపకుండానే …ఎందుకిలా ఐందా??! .. అనుకుంటూ మా ఆవిడ వైపు చూశా… అప్పటికే .ఎడమ అరచేతిని కుడి భుజం మీదా , కుడి అరచేతిని ఎడమభుజంమీదా …కత్తెర పట్టులా వేసుకున్న మా ఆవిడ , చేతుల్ని ఇంకాస్త …బి…ర్రుగా … తన రొమ్ములకొత్తుకుంది…
… మరుక్షణం నా నడుం మీద స్వాతి తొడ పట్టు మరింత బిగిసింది…తక్షణం…అమ్మ్ఁ…మ్మాఁ…అన్న కేక వినిపించేసరికి…కన్నెకాదుకదా ఈ పిల్ల!…అని ఓ క్షణం అనిపించినా…ఆ వెంటనే … ఇ…ష్ష్… అనే మత్తైన నిష్టూర్పు నా చెవిలో వినిపించడం , …. నా…వా…డు…పెద్ద…అడ్డంకులు లేకుండా …అప్పుడే లావా …చిమ్మడం…మొదలైన ఓ అగ్నిపర్వత శిఖరం లోకి చొ…చ్చు…కు…పోతూండడం తో… ఈ …ప…ని…కొత్తేం కాదీ పిల్లకి…అని అర్థమైపోయింది… | తెలుగు శృంగారం (64)

.. …ఐనా వాళ్ళ మేడం దిక్కుమాలిన సలహాని వెంటనే అమలుపరిచిందా ఈ సిగ్గుమాలిన పిల్ల!… అని లోలోపలే ఆశ్చర్యపోతూ , ముని వేళ్ళమీద పైకి లేచి …క…బ…డ్డి… …క…బ…డ్డి… అంటూనే చకచకా నడుం ఆడిస్తూ తలెత్తి చూశా… ఓ రెండంగల దూరం లో మధ్య లైన్ కనిపించింది…
…ఆఁ…ఆఁ…ఉఁ…ఊఁ…మ్మ్…అంటూ వినిపిస్తూన్నస్వాతి మూల్గుల్ని లక్ష్యపెట్టకుండా …క…బ…డ్డీ…కబడ్డీ… అంటూ , ఆపిల్ల దాన్ని …కచ…కచా… దెంగు…తూనే… మో చేతుల మీద పైకి లేచి ముందుకి పాకా… . పెదాల్ని లంచం పెట్టి నా కూతాపడానికి ప్రయత్నిస్తూన్న స్వాతి కి అందకుండా తలని పైకెత్తి , తెల్లటి మధ్య లైన్ నే చూస్తూ…
ఇంతలో దీ…ప్తీ…అంటూ మా ఆవిడ అరుపు…మరో రెండు సెకన్లలో నా కళ్లముందు ఓ తెల్లటి మధ్య లైన్ స్థానంలో మెరిసిపోయే ఓ పచ్చటి పిట్టగోడ దర్శనమిచ్చింది…
…కూత కంటిన్యూ చేస్తూనే తల విదిలించి , కళ్ళు చికిలించి చూశా!… ఆ …గోడ… మధ్యలో ఓ చీలిక…కనిపించింది…
…ఇంకేమీ!…దీన్ని చీల్చేయచ్చూ!!… ఎడం మోచేతి మీద బరువాపుకుంటూ కుడి చెయ్యిని కత్తిలా ముందుకి జాపి …..చీలిక… వైపు తోశా!
…ఏ…య్!…ఛ్ఛీ!!… అంటూ ఓ సన్నటి ఆడగొంతు ఛీత్కారం…ఆ వెంటనే అప్పటిదాకా నిలువుగా ఉన్న …ఆ …పచ్చటి పిట్టగోడ… బల్లపరుపుగా ఐపోయింది…
….ఇపుడీజీగా దాటేయచ్చు…అనుకుంటూ నా చేతిని గోడావతల పెట్టి ముందరకి జరిగా…
…వెంటనే మరో …ఛీత్కారం… ఆ వెంటనే ఓ మెత్తటి అరచేతుల జత నా తలని పైకెత్తడం …క్షణాలమీద జరిగిపోయాయి…
…అబ్బ!… ఎంత మెత్తగా ఉందీగోడ!…అని మనస్సులో అనుకుంటూనే పైకి …కబడ్డి…కబడ్డీ… అంటూ ముక్కుని దానికి రుద్దుకున్నాను .
…..ఏదోతడంటింది… ఏంటా!?… అనుకుంటూ మళ్ళీ తల దించబోయా…
….ఇ…ష్ష్…సర్!… ఒ…ద్దూ!!… అంటూన్న ఓ లేత ఆడగొంతు…వేడ్కోలు తోబాటు… ఓ చేతుల జత నా తల వెంట్రుకల్నట్టుకుని పైకి లేవదీశాయి…
…దీప్తి… గొంతులా ఉంది…అనుకుంటూంటూ…కూతాపకుండానే ముక్కుతో …త…వ్వు…తూ…పోయా… …అంతే!…ఉఁ…మ్మ్…అన్న మత్తైన మూలుగుతో బాటు…ఆ గోడ రెండుగా విడిపోయింది… నా పెదాలకి అదో రకపు తియ్యటి రుచి…చటుక్కున తలెత్తా…కూతఆగుతుందేమోనని… | తెలుగు శృంగారం (64), తెలుగు శృంగార కథలు.

…ఎహె! ఆ రుచి మళ్ళీ దొరుకుందేంటీ!!…అంటూ …కా…వ…రం… తొందర చేసింది… దానికోసం తల దించబోతూంటే…ఎదవా!… మధ్య లైన్ ముట్టుకున్న తరవాతే!…అన్నీనూ!… అంటూ మనస్సు మందలించేసరికి… భారంగా కబడ్డీ…కబడ్డీ అంటూ ముందుకి పాకబోతూంటే ఓ మెత్తటి అరచేతుల జత నా మొహాన్ని కిందికొత్తేసుకుంది… జి…వ్వు…మంటూ ఏదో …వే…డి…ద్రవం…నా ముక్కుల్లోకెళ్ళిపోయే సరికి ఊపిరి తిప్పుకోలేక నా కూతాగిపోయింది…
…మరుక్షణం …చెవులు గింగిర్లెత్తేలా ఓ విజిలూ… … వెంటనే మెత్తటి గోడా…వెచ్చని ఊ…టా…మాయం… …
…ఏమైందీ!?… అనుకుంటూ తలెత్తి చూశా!… ఓ పచ్చటి అరిటిబోదెల జతా… వాటిమీదతుక్కున్న ఓ పండు గుమ్మిడిపళ్ళ జతా చకచకా కదుల్తూ దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయ్…
…దీప్తి… వి…కాదుకదా!…అనుకుంటూంటే ….బలే ఔ…ట్… అయ్యావ్ గురూ!… ఇక …నింపాదిగా …కానిచ్చుకో… ప…ని.!!…అంటూన్న పీటర్ గొంతు వినిపించింది…
… అయోమయంగా అటూ, ఇటూ చూశా!…మా ఆవిడ కళ్లతో కలిసింది నా చూపు…అవహేళనగా నావైపో చూపు విసిరి , సెల్వన్… అశోక్ మీద దాడికి బైల్దేరింది …. | Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Kathalu.