Skip to content

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు – 7 | తెలుగు శృంగారం

… చెరోవైపునీంచీ దాన్నతుక్కుపోయున్నాయి తాటి పిందెల్లాంటి వృషణాలు… తాడిని తన్నేవాడొకడుంటే , వాడి తలని తన్నేవాడొకడుంటాడన్న సామెత గుర్తుకొచ్చింది … …కాంక్ష… కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూంది దాని కళ్ళల్లో… చూశావా వాట్నీ!!…అన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేసి ,….నా మొల వైపోసారి ..అదో రకం…గా …చూసి…మళ్ళీ అటు వైపే చూపు తిప్పేసింది మా ఆవిడ… దాంతో నేనూ కాసేపు…వాళ్ళ… వా…టి…వైపు…చూసి , నెమ్మదిగా మా ఆవిడ పక్కన చేరి …ఇద్దరు వెధవలవీ నా…దా…ని…కన్నా…సన్నమే!…అశోక్ గాడిది …ఓ చుట్టు తక్కువైతే…సెల్వన్ గాడిది మరీ సన్నం… అంటూ సుందూ చెవిలో గర్వంగా గొణిగాను… | తెలుగు శృంగారం (62)

…సర్లే!..మరో కొలత…సంగతి చూడు… అని జవాబిచ్చింది , చూపు తిప్పకుండా…..
దాంతో మరో కొలత…అదే… పొడుగు…వైపు దృష్టి సారించాను…నాకు నోట మాట రాలేదోక్షణం…
…నా దానికంటే అశోక్ గాడిది … ఓ అంగుళం పైగా పొడుగైతే …సెల్వన్ గాడి…ది… మాత్రం…ఓ రెండంగుళాల పై మాటే!…
…పొడుగులున్నాయేమో గానీ , నా…కన్నా… బలుపులు తక్కువే!!… అంటూ నేను వల్లమాలిన ఈర్ష్యతో చూపు మరోవైపు తిప్పబోతూంటే …నీ…దాని…కన్నా బలిపిస్తా చూడు ,వాళ్ల …వా…ట్ని…అంటూ గొణిగి… పీటర్ వైపు తిరిగి…
ఏంటి?…ఈ డ్రెస్ తోనా వీళ్లు ఆఖరి గేం ఆడేదీ??…అంటూ అరిచింది మా ఆవిడ కుర్రగాళ్ళ మొలలవైపు చేయి చూపిస్తూ…
… ఆటలోషార్ట్స్ తోపాటు వాళ్ల అండర్ వేర్స్ కూడా చిరిగిపోయాయట సౌందర్యా మేడం!… అన్నాడు పీటర్ కొంటెగా
…సిగ్గులేకపోతేసరీ!.. , …ఏరా?!…మరోటి , వేసుకోవచ్చుగా?…అంటూ గద్దించింది మా ఆవిడ…
… లేవు… అన్నట్లుగా అడ్డంగా తలూపారు వాళ్ళు , తలలు పైకెత్తకుండా…
పోనీ…ఓ పాంటైనా వేసుకుని ఛావచ్చుగా?… నా వైపు చూసి చెప్పండి!…అంటూ అరిచింది మా ఆవిడ
… అ…ల్లో…టున్నాయి మేడం!… అంటూ దూరం గా ఉన్న పీటర్ ఇంటివైపు చేతులు చూపిస్తూ , ఓ అర లిప్త పాటు తలెత్తి మా ఆవిడ వైపు చూసి …టక్కు…న … కళ్ళు దించేసుకున్నారు కుఱ్ఱగాళ్ళు…

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు – 8 | తెలుగు శృంగారం

….అంతే!!…పొట్టనతుక్కుపోయేలా నిగిడిపోయాయి వాళ్ల అంగాలు… రెండింతలైపోయాయి …వా…టి… మందాలు…
…వెంటనే తలనా వైపు తిప్పి , …చూశావా వాట్నీ!!…అన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేసి , ముని వేళ్లతో పొత్తికడుపునీ , రొమ్ముల్నీ రుద్దుకుంటూ మళ్ళీ వాళ్ల వైపే చూపు తిప్పింది మా ఆవిడ… కాంక్ష… కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూంది దాని కళ్ళల్లో… ఇటువంటి పరిస్థితి కల్పించినందుకు నన్ను నేనే తిట్టుకుని , …వీలైనంత త్వరగా ఈ గేమ్ ముగించి , ఆపైన దీన్నింటికితీసుకుపోయి , రాత్రంతా …కసి కసిగా… దున్నితేనేగానీ లాభం లేదు… అని నిర్ణయించేసుకుని …నా అండర్వేర్ నీ విప్పి పడేసి… రండి!…ఆఖరి గేమ్ కూడా గెలిచేద్దాం!…అంటూ కుర్రాళ్ల వైపు చెయ్యూపుతూ ఆడాళ్ళ ఫీల్డులోకి వెళ్లబోతూంటే… …అదీ చూద్దాం… ఐనా …నువ్వెందుకూ విప్పీసుకోడం?!…సిగ్గులేదూ??… అంటూ మా ఆవిడ నా వెనకే పరిగెత్తుకొచ్చి నా చెయ్యట్టుకుని నన్నాపింది… …. టీమంతా ఒకే డ్రెస్ లో ఉండాలిగా!…. అంటూ కన్నుగీటి కదిలాను… నా వెనకాలే భయం భయంగా అరచేతుల్తో దిస్స మొలల్ని కప్పుకుని వచ్చారు …సెల్వన్ , అశోక్ లు… …మా వైపు కాసేపు చురచురా చూసి… …ఛీ! …పశు…వులు!… అంటూ విసవిసలాడి , ఆడ పిల్లల్ని తన వైపు రమ్మన్నట్లుగా చెయ్యూపింది మా ఆవిడ… | తెలుగు శృంగారం (62)

…తెగిపోయిన బ్రాసియర్లనొక చేత్తో పట్టుకుని… , …మరో అరచేత్తో పాంటీల మీది చె…మ్మ…ని కప్పుకుని , మమ్మల్ని చూడ్లేక చూస్తూ , దాటారు స్వాతీ , దీప్తీలు…
…గర్ల్స్…ఇలా రండి…అంటూ పక్కనే ఉన్న ఓ చెట్టు చాటుకి నడిచింది మా ఆవిడ…ముగ్గురూ గుమికూడి గుసగుసలాడుకుంటూంటే , నేనూ మా ప్లేయర్స్ ని దగ్గరకి రమ్మని పిలిచాను…దగ్గరకి రండని…పీటర్ కూడా వచ్చాడు వాళ్లతోబాటు …
….ఇంకా అరచేతుల్తో దిస్స మొలల్ని కప్పుకునే వచ్చారు అశోక్, సెల్వన్ లు…
…సిగ్గు , మొహమాటాలు పక్కన పెట్టి ఆడితేనే గెలుస్తాం పిల్లలూ!… దించండి చేతులు!… అన్నాను వాళ్ళు దగ్గరకొచ్చాక…
…అవును …అంటూ సపోర్ట్ చేశాడు పీటర్…
…ఉపయోగించవలసిన టాక్టిక్స్ ని చర్చిస్తూంటే… అటు చూడు గురూ!… అంటూ నా చెయ్యి గోకాడు పీటర్….
…తలెత్తి చూద్దునుకదా! ఫీల్డ్ లోకి జంటగా వస్తున్నారు…దీప్తీ ,స్వాతీలు…పుట్టినవాళ్లు పుట్టినట్లు….నోట మాటలేక వాళ్లనే చూస్తూ ఉండిపోయా ఓ క్షణం….
… ఏ క్రీమో ఉపయోగించి అ…క్క…డి…జుత్తు తీసేసుకున్నారేమో!…నోరూరేలా మెరిసిపోతున్నాయ్…వాళ్లపూ బిళ్లలు…విడీ విడని గులాబి మొగ్గలా దీప్తి…వి…ముడుచుకునుంటే , పనసతొనల సైజులో , కాడ్బరీ చాక్లెట్ రంగుతో …కా…స్త… విచ్చుకునున్నాయి , స్వాతి పూపెదాలు …
నా చూపు గమనించారేమో! కాస్త దూరంలోనే నిలబడిపోయారిద్దరూ…
… చటుక్కున ఓ సైడుకి తిరిగి , ఓ తొడ ని కాస్త ముందుకి జరిపి, దాంతో పూ బిళ్లని దాచుకుంది దీప్తి…సూర్య రశ్మి పడే ఒంటి రంగుకన్నా , ఓ రెండు మెరుగు ఛాయల్తో పచ్చగా మెరిసిపోతున్నాయ్ దాని తొడలు…దిట్టంగా ఉంది పిల్ల… అనిపించేట్టున్నాయ్ , దాని నిండు పిర్రలూ ,పండు దబ్బపళ్ళ ల్లాంటి గుబ్బలూనూ…
నా చూపు దాని ఎద ఎత్తుల మీద తారట్లాడుతుందని పసి కట్టి , వాట్ని భుజాల్ని కొద్దిగా దాటిన , నల్లటి ,మెత్తటి జుత్తుతో. కప్పుకోడానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తూ , అరమోడ్పు కళ్ళతో నిలబడిపోయింది దీప్తి… నగ్నంగా ఉన్నానన్న సిగ్గు తో బెంగుళూరు టమాటాల్లా ఎఱ్ఱబడిపోయున్నాయి దాని బుగ్గలు …
ఇంకా పిల్లని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇష్టం లేక ,వెనక్కి తిరిగున్న స్వాతి వైపు చూపు తిప్పాను…
…కాస్త తేడాగా , మెరుగెట్టిన రాగి తీగలా ఉంది స్వాతి శరీరం…శంఖం లాంటి మెడ … నిటారైన వీపు… పల్చటి పిల్ల …అనిపించేట్లున్నాయ్…దాని సన్నటి నడుమూ , వెన్నునతుక్కుపోయిందా అన్నట్లున్న పల్చటి పొత్తికడుపూ , పల్చటి , పొడుగాటి కాళ్ళూనూ… | తెలుగు శృంగారం (62), తెలుగు శృంగార కథలు.

…ఆ అభిప్రాయం తప్పుసుమా!…అని హెచ్చరించాయ్…గుమ్మిడి పళ్ళ సైజులో బింకంగా ఉన్న దాని పిర్రలు… బిగువుగా , బలంగా ఉన్న దాని తొడలునూ…
నా చూపుల …కా…క… తగిలిందేమో!…చటుక్కున వెనక్కి తిరింది స్వాతి…
…ఆ ఊపుకి , విడిపోడానికి ఇష్టపడని జోడు కొబ్బరికాయల్లా , ఓ అరలిప్త కదిలి ఆగిపోయాయ్ దాని స్థనాలు…, ఇంకా తీయని ముచ్చికల్లా మిడిసిపడుతున్నాయ్…పై మొనలు…
… అబ్బ!…ఏం పొంకాలు!…ఏం బింకాలు!!…అని చిన్నగా పైకే అనుకుంటూ దాని గుబ్బల్నేచూస్తూ ఉండిపోయాను…
… చదివేసిందేమో నా పెదాల కదలికని!… అరచేతుల్తో… వా…ట్ని… కప్పుకుంటూ , కంగారుగా ఎడం వైపు కి తిరిగిపోయి , ఓ పాదం మీద మరో పాదం పెట్టుకుని నిలబడిపోయింది స్వాతి……ఐనా పొడుగాటి వేళ్లని దాటుకుని దర్శనమిచ్చాయ్… ఆ పిల్ల చనుమొనలు…
నా పెదాల్ని సున్నాలా చుట్టి …వాట్ని నోట్లోకి పీల్చుకుంటూన్నట్లుగా చిన్నగా చప్పుడు చేసి …నాలుకతో పెదాల్ని తడి చేసున్నాను …
…చటుక్కున ఎడం చేతి చూపుడు వేల్తో , పొడుచుకొచ్చిన తన కుడిచనుమొనని లోపలికొత్తుకుని , ఓ అర లిప్త , నా కళ్లతో , కళ్ళు కలిపి , ఆపైన కనురెప్పల్ని సిగ్గుగా వాల్చేసుకుంది స్వాతి , ఎఱ్ఱబడ్డ బుగ్గల్తో…
…అది ఒప్పుదల…అనిపించి…యస్!… అని గట్టిగా అనుకుంటూ గాల్లోకి పిడికిలి విసిరాను… గోల్ కొట్టిన ప్లేయర్లా…
…ఇంతలో… ఆఖరు గేం గెలిచింతరవాత చూపిద్దురుగాన్లెండి ఆ సంతోషం!…అంటూ వినిపించింది మా ఆవిడ ఎద్దేవా స్వరం…తనెప్పుడొచ్చిందా!?…అని చూద్దునుకదా!…. గర్ల్స్ ని కవర్ చేస్తూ… ముడెట్టున్న జుత్తుతో,నడుం మీద చేతులెట్టుకుని , నగ్నంగా , నిర్లక్ష్యంగా నిలబడుంది మా ఆవిడ..
….నా వాడకం వల్లో , బరువు వల్లో కాస్త కిందికి వాలినా , ఒకదాన్ని మరోటి ఒరుసుకుంటూ , కొత్త కల్లు కుండల్లా మిడిసి పడుతున్నాయి దాని గుబ్బలు…వాటి మధ్య ఇరుక్కుపోయున్నాయి ,నే కట్టిన మంగళ సూత్రాలూ , నల్లపూసలూ… రూపాయి కాసులంత చనుమచ్చల మధ్యనుంచి ఎఱ్ఱ ద్రాక్షల్లా, ఎదరకి పొడుచుకొచ్చాయి దాని చనుమొనలు…
సన్నగా ఉన్నట్లనిపించినా బలంగా ఉంది దాని నడుం… చనుమచ్చలంతా ఉన్నా , లోతుగాఉంది దాని బొడ్డు… దానికి జానెడు కిందుగా…కొద్దిగా ఉబికిన పొత్తికడుపు కింద ఉంది రింగులు తిరిగిన నల్లటి గుబురు …
అరిటి బోదెల్లా , దిట్టంగా ఉన్న తొడల్ని కాస్త ఎడంగా పెట్టి , నిర్లక్ష్యంగా నిలబడిందేమో మా ఆవిడ!…ఆ గుబురులోంచి తొంగి చూస్తున్నాయి , దాని అర విచ్చుకున్న ముదురు గులాబీ రంగు నిలువు పెదాలు…
చూపు ఇంకాస్త కిందికి దింపాను… బలమైన పిక్కలూ , నే తొడిగిన మట్టెలున్న పచ్చటిపాదాలూ దర్శనమిచ్చాయి…
చటుక్కున చూపు తిప్పాను , తోటిమగాళ్లవైపు… అందరూ మా ఆవిడ్నే చూసేస్తున్నారు…ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసేసుకుని…జుఱ్ఱేసుకుంటున్నారు దాని అందాల్ని … ఒళ్లంతా పెదాలు చేసేసుకుని… |  తెలుగు శృంగారం (62)

…పీటర్!… మొడలెడ్దామా ఆఖరిగేం!!?… అని అరిచాను ఉక్రోషం పట్టలేక…
…ఏంటీ!??…అంటూ బిత్తరపోయి కాసేపు నా వైపు చూస్తూ ఉండిపోయినా , ఆ పైన కోలుకుని ,,, షూర్!… అంటూ విజిల్ ఊదాడు పీటర్…ఆడాళ్ళని స్టార్ట్ చెయ్యమన్నట్లుగా చెయ్యూపుతూ…
…మగాళ్ళ మొహాలు ఓర కళ్లతో చూస్తూ , అరచేతుల్తో గుబ్బల్ని కవర్ చేసుకుని , తొడల్ని దగ్గరగా పెట్టుకోడానికి చిన్నచిన్న అడుగులేస్తూ మా ఫీల్డ్ లోకొచ్చింది దీప్తి…నీరెండలో మెరిసిపోతూన్న దాని నగ్న శరీరాన్ని చూసేసరికి …నా…ది… మరింత బిగిసిపోయింది…ఆపిల్ల దాన్ని ముట్టుకుంటే …ఏ…అఘాయిత్యం…చేసేస్తానో!…అనిపించి వెనక్కే ఉండిపోయాను…అశోక్, సెల్వన్లు కూడా అలాగే ఉండిపోయారు… దాంతో ఆపిల్ల చులాగ్గా ఫౌల్ లైన్ దాటి వెనక్కెళ్ళిపోయింది…
…అశోక్ ని పంపించా మా వైపునుంచి…వాడూ సిగ్గుపడుతూనే వెళ్ళాడు దాడికి….
…ఎడం అరచేత్తో మొలని కప్పుకుని , కుడిచేతిని ఎదుటి ప్లేయర్స్ వైపు విసురుతూ ఫౌల్ లైన్ దాటి , ఎక్కువగా లోపలికెళ్లకుండా అటూ , ఇటూ కదిలాడు కాసేపు… |  Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.

వాళ్లని అవుట్ చెయ్యడానికి వాడు మనస్ఫూర్తిగా ప్రయత్నం చెయ్యనప్పటికీ దట్టమైన జుత్తుతో కప్పడిపోయున్న వాడి విశాలమైన ఛాతీనీ , పొత్తికడుపునీ , ఎడం అరచేతి వెనకనుంచి దోబూచులాడుతున్న చిలగడ దుంపలాంటి వాడి మగ…తనాన్నీ చూసి బెరుకుగా వెనకడుగేశారు స్వాతీ , దీప్తీలు…
మా ఆవిడొక్కర్తే అడుగు ముందుకేసింది ఆసక్తిగా… చకచకా కదుల్తూన్న తన తొడల్నీ , అరచేతి మాటున సగం దాగిన తన అంగాన్నీ గుచ్చి…గుచ్చి చూసేస్తూన్న వాళ్ల మేడం చూపుల్ని గమనించి……లటుక్కుమని దాన్నెక్కడట్టేసుకుంటూందో అని బెదిరి….మొలకి అరచేతులడ్డెట్టుకుని, దీప్తీ , స్వాతీల్ని మరోసారి బెదిరించి , తిరిగొచ్చేశాడు అశోక్…
…తరవాత దాడికి బెరుగ్గానే బైల్దేరిన స్వాతిని వెనక్కి పిలిచి , చెవిలో ఏదో గొణిగి మరీ పంపించింది మా ఆవిడ… తనేం చెప్పిందోగానీ , ఎఱ్ఱబడ్డ బుగ్గల్తో …స…రే!…అన్నట్లుగా తలూపి మావైపొచ్చింది… | తెలుగు శృంగారం (62)