Skip to content

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు – 8 | తెలుగు శృంగారం

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు… తనూ అరచేతుల్తో గుబ్బల్ని కవర్ చేసుకునే వచ్చింది … ఫౌల్ లైన్ దాటి ఓసారి అటూ ఇటూ తిరిగిందేగానీ , చేతుల్ని కిందికి దింపలేదు….మమ్మల్ని అవుట్ చెయ్యడానికీ సీరియస్ గా ప్రయత్నించలేదు… ఓ కాలిని జాపి సెల్వన్ , అశోక్ ల పాదాల్ని టచ్ చేయడానికి ట్రై చేసింది…వాళ్ళు తప్పుకున్నారే తప్ప ఆపిల్ల ని తేరిపారి చూడనూలేదు…మీదడిపోయి పట్టుకోడానికి ప్రయత్నించనూలేదు… …మరో పక్కనుండి రెప్పార్పకుండా చూస్తూన్న నాకు మాత్రం ఆపిల్ల కాలు జాపినప్పుడల్లా మధ్యకి కోసిన దోర టమాటాలా కనిపించాయ్…దాని అరవిచ్చిన పూరెమ్మలు… వల్లమాలిన కామంతో ఆ పిల్లవైపో అడుగాశాను…బెదిరిపోయి వెనక్కెళ్ళిపోయింది స్వాతి… | తెలుగు శృంగారం (61)

…ఇలా ఐతే ఆట తెగదు…అందిన చోట ముట్టుకొచ్చీసీ… ఆడాళ్ళని… అని కన్ను గీటుతూ సెల్వన్ ని పంపించా దాడికి….
…దాంతో వాడు ధైర్యం పుంజుకుని రెండు చేతుల్నీ విసురుతూ ఆడాళ్ళ గుబ్బల్ని ముట్టుకోడానికి ట్రై చేస్తూ తిరిగాడు… వా…టి…కి …చేతుల్నడ్డెట్టుకుని …వీలైనంత వెనక్కి తప్పుకున్నారు స్వాతీ, దీప్తీలు…
…మా ఆవిడే …నాగుపాములా ఆడిపోతూన్న వాడి …మగ…తనాన్ని… రెప్పార్పకుండా చూసీడం ఆరంభించింది… ఆచూపుల వేడికనుకుంటా…వాడి…ది… మరింత నిగిడిపోయింది…
…వెంటనే మా ఆవిడ చెయ్యి ముందుకొచ్చేసింది దా…న్న…ట్టేసుకుందామన్నట్లుగా!… అది గమనించి , ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో …దా…న్ని… కిందికొత్తేసు కుంటూ వెనక్కొచ్చేశాడు సెల్వన్…
…వాడు వెనక్కొచ్చేయడం ఆలస్యం…మా ఆవిడొచ్చేసింది ఎదురుదాడికి…వాడి వీపుమీద చరవడానికి చెయ్యెత్తుతూ…
…సెల్వన్!!…అంటూ వాడ్ని హెచ్చరించాను , త్వరగా లోపలికొచ్చీమన్నట్లు…
…వాడూ వేగంగా ముందుకి పరిగెత్తి , నా కుడిపక్కజేరి ఆపైన వెనక్కి తిరిగాడు , కాచుకోడానికి…

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు – 9 | తెలుగు శృంగారం

నా వైపు కొరకొరా చూస్తూ కుడికాలెత్తి విసిరింది…నన్నంటుకోడానికి…నే చురుగ్గా వెనక్కి తప్పుకున్నాను…చేతులట్టుకుని గుంపుగా ఉన్న మాముగ్గురి ముందూ తను చకచకా తిరుగుతూ , ఓసారి కుడికాల్నీ , మరోసారి ఎడంకాల్నీ విసురుతూంటే జాగ్రత్తగా తప్పుకుంటూ లనుకొలకుల్లోంచి నాకు చెరో వైపునా ఉన్న అశోక్ , సెల్వన్ లవైపు చూశాను…
…వాళ్ళు మా ఆవిడ్ని పట్టుకునే ఆలోచన పక్కనెట్టి… గుడ్లప్పగించి చూసేస్తున్నారు…తను కాలెత్తినపుడల్లా , గుబురు జుత్తు మాటునుంచి జిగేల్ మని మెరుస్తూన్న మా ఆవిడ పూలోతుల అందాల్ని….
…దీనికోసమే ఎదురు చూస్తున్నట్లుంది మా ఆవిడ…కుర్రగాళ్లు మై మరపులోంచి తేరుకోకముందే చటుక్కున సెల్వన్ వైపు గెంతి , వాడి…దా…న్ని… ముని వేళ్ళతో …టచ్…చేసి…మధ్య లైన్ దగ్గర ఓలిప్త ఆగి ఔట్ …చేశా!… అన్నట్లుగా నా వైపు గర్వంగా చూసి…వెనక్కి తిరగబోయింది…
…వెనకనీంచి స్వాతీ, దీప్తీల చప్పట్లు… | తెలుగు శృంగారం (61), తెలుగు శృంగార కథలు.

…ఒళ్ళు మండిపోయింది నాకు…వాళ్ళ విచ్చలవిడితనానికి … వెంటనే డైవ్ చేసి మా ఆవిడ ఎడం తొడందుకుని ,లోపలికి లాగా…తను వెలకిలా పడిపోతూంటే , నా ఎడం వైపునుంచి అశోక్ పరిగెత్తుకొచ్చి , పడిపోకుండా ఆపినట్లుగా , ఎడం చేతిని వీపుకిందేసి ,ఊతానికన్నట్లుగా కుడిచేత్తో మా ఆవిడ ఎడం స్థనాన్ని అంకించుకుని ఇంకాస్త లోపలికి లాగాడు…
…కూతాపకుండానే…ఓ పక్క నా పట్టు చిడిపించుకోడానికి గిజగిజలాడుతూనే… థాంక్స్… అన్నట్లుగా అశోగ్గాడికో చిరునవ్వు పడేసింది తను…
…ఒళ్లు మండిపోయి , మరోచేత్తో దాని కుడితొడనట్టేసుకుని బలంగా… లోపలికి లాగాను…మరోవైపు పడిపోబోయింది …
…ఈసారి సెల్వన్ గాడొచ్చేశాడు …తన …వంతు…సహాయాన్ని చె…య్య…డానికి…
రెండు కాళ్ళూ గాలిలోకి తేలిపోవడంతో ఢబాల్న టర్ఫ్ మీద మా ఆవిడ పడిపోబోతూంటే…దాని వెన్నుపూసకి దెబ్బ తగిలితే చచ్చే చావు… అనుకుంటూ , తొడల్నొదిలేసి తన మొత్తకింద రెండు చేతులూ దూర్చేశాను…మెత్తగా పడ్డాయి దాని పిఱ్ఱలు నా చేతుల్లో…
…ఆ అదురుకి నలుగురం టర్ఫ్ మీదడిపోయాం…ఎలా అనుకున్నారూ!?…నా మొహం మా ఆవిడ పొత్తికడుపుకి కాస్త దిగువన … దాని చెరో రొమ్ము మీదా చెరో కుఱ్ఱగాడి మొహాలూ ఉండేలా!…
…ఘుమ్మనిపిస్తూన్న మా ఆవిడ పూరసపు వాసన కి మత్తెక్కిపోయి నాలుక ని ముందుకి చాపేశాను… …అదో వెరైటీ రుచి తగలడంతో , నా కొన నాలుక ని …దాని పూరెమ్మల్లోకి దింపాను…ఇ…ష్ష్…కబ…డీ అని మత్తుగా మూలుగుని…క…బ…డ్డీ…కబడ్డీ…కూత తో కలిపేస్తూ మధ్య లైన్ వైపు వీపుతోనే పాకడానికి ట్రై చేసింది తప్ప కూతాపలేదు మాఆవిడ…
…ఇంతలో…సు…ర్…ర్ప్… సు…ర్…ర్ప్… అనే సన్నని చప్పుళ్ళు …. ఎవడికి అంకిన స్థనాన్ని… …వాళ్ళు చీ…కే…స్తున్నట్లు…న్నారు
…ఎదవగాళ్ళు … అని అశోక్ , సెల్వన్ లని తిట్తుకుంటూ…ముక్కుతో మా ఆవిడ పూపెదాల్ని తవ్వేస్తూ నాలుక ని వీలైనంత లోపలికి జొనిపేశాను ….ఇక ఓర్చుకోలేకపోయిందేమో! … తొడల్తో నా తలని తన మొత్తకీ. …చెరో చేత్తో కుఱ్ఱగాళ్ల తలల్ని తన గుబ్బలకీ…ఒ…త్తే…సు…కుంటూ దమ్మొదిలేసింది మా ఆవిడ …. …ఐనా ఎవరం లేవలేదు…పీటర్ విజిల్ వినిపించేదాకా…
…తలలు దించుకుని వెనక్కెళ్ళిపోయారు సెల్వన్ , అశోక్… మా ఆవిడ మొహాన్నిఓరగా చూస్తూ లేచాను నేను…నన్నేమీ పట్టించుకోకుండా కుఱ్ఱగాళ్ల వైపు …అదోలా…చూస్తూ… ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ, గర్ల్స్ కి వెనగ్గా వెళ్ళి కూర్చుంది తను ….చిర్రెత్తుకుపోయింది నాకు …చెరో చేత్తో చెరో గుంట చన్నునీ అంకించుకుని … మధ్య లైన్ దాకా లాక్కొస్తే తప్ప అణగదు…అటు వాళ్ల కొవ్వూ…ఇటు మా ఆవిడ కొవ్వూ… అనుకుంటూ ఎదురు దాడి బైల్దేరా , రెండు చేతుల్నీ బార్లా చాచి , ఎగ్రెసివ్ గా చేతులు చిసురుతూ … | తెలుగు శృంగారం (61), తెలుగు కామ కథలు.

… చేపల్లాంటి కళ్లతో నా మొలనీ ,నా మొహాన్నీ మార్చి మార్చి చూసేస్తూ , వెనక్కి వెనక్కి తగ్గారిద్దరూ … కాసేపట్లో ఓ మూలకి చేరారిద్దరూ… మళ్ళీ చేతుల్ని విసిరా!…
… నా…దా…ని …విజృంభణ నీ , నా మొహం లో కసినీ చూసి , బిక్క చచ్చిపోతూ వీలైనంత వెనక్కి వంగారిద్దరూ… చటుక్కున ముందుకి గెంతి, వాళ్ల స్థనాలవైపు చేతులు విసిరా…
నా కుడి చెయ్యి దీప్తి ఎడమ స్తనం మీదా , ఎడం చెయ్యి స్వాతి కుడి స్తనం మీదా పడ్డాయి… లటుక్కున ఒడిసి పట్టేశా వాట్ని…
దీప్తిది కరెక్టుగా అంకి , మెత్తగా నలిగింది .ఓ పంజా లో… మరో పంజాలో స్వాతిదీ అంకిందికానీ ఎదురుతిరిగింది … గిలగిల్లాడుతూ నా వేళ్లని విడదీయడానికి ప్రయత్నించారు వాళ్ళు…
…చూసినట్లుందిది …చటుక్కున లేచి , సైడుకి పరిగెత్తుకొచ్చి…విదిలీ వా…ట్ని!…ఏంటా పశుత్వం!!?…అంటూ హుంకరించింది మా ఆవిడ
…నే లెక్కచేయకుండా అలాగే వాళ్ళని మధ్య లైన్ వైపీడ్చుకుంటూ బైల్దేరా…
…ఇంతలో తనేదో సైగ చేసింది వాళ్ళకి…వెంటనే భగ్గున మండిపోయాయి నా రెండు ముంజేతులూ…జారిపోయాయి వాళ్ల స్థనాలు నా చేతుల్లోంచి…
…ఒక్కసారి పట్టు తప్పడంతో వాళ్లు వెనక్కి తూలి పడుతూంటే మా ఆవిడవైపో విజయహాసం విసిరి వెనక్కి తిరిగా మధ్య లైన్ దాటడానికి…
ఇంతలో కాలికేదో తగిలి నే ఎడం వైపు తూలాను… ఎడం చేతిమీద బరువాపుకుంటూ వెనక్కి చూశా…
కిందపడిపోతూనే కాలడ్డెట్టిందేమో దీప్తి …బాగైందన్నట్లుగా నవ్వు మొహంతో కనిపించింది… | Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Kathalu.