Skip to content

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు – 5 | తెలుగు శృంగారం

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు … చిరిగిపోయిన బనియన్ తో బాటు స్కిన్ టైట్ గా ఉన్న పైజామా కూడా విప్పేసి, షోల్డర్ స్ట్రాప్స్ ఉన్న బ్రాసియర్తో , ఓ చాలీ చాలని పాతకాలపు కట్ డ్రాయర్ తో రంగప్రవేశం చేసింది మా ఆవిడ … ఇద్దరి పిల్లలతల్లేమో! కనీ కనిపించనట్లున్న చిరు బొజ్జ … సన్నగానే ఉన్నా దిట్టంగా ఉన్న నడుం…మధ్యలో పాత రూపాయంత బొడ్డు… బ్రాసియర్ హుక్ ని ఓ స్టెప్ వెనక్కిజరిపిందేమో ! కప్స్ లోంచి గుబ్బలు పైకుబుకుతూన్నాయ్…, వీటికి తోడు జవజవలాడే నిండైన తొడలు…బిగువులు సడలని జయమాలినిలా అనిపించింది నా కంటికి… అశోక్, సెల్వన్ లవైపు చూశాను…ఏ స్థితిలో ఉన్నారో!?…అనుకుంటూ… నిగిడిపోయిన అంగాల్ని కిందికొత్తుకుంటూ , చొంగ కార్చుకుంటూ వాళ్ల మేడం అందాల్నికళ్లతోనే జుర్రేసు కుంటున్నారు … ఇంతలో మా ఆవిడ చటుక్కున తలెత్తి వాళ్ళవైపు చూసింది… భయంగా తలలు దించేసుకున్నారు కుఱ్ఱవెధవలు… అది చూసి చిరు మందహాసంతో జుత్తు ముడెట్టుకుంటూన్న మా ఆవిడ చంకలవైపు చూశాను… …ఇవాళే గీసుకుందేమో!…నున్నగా ఉన్నాయి … నయం…అనుకుని….అక్క…డి…వి …ఏం చేసిందో అనుకుంటూ తన తొడలవైపు దృష్టి సారించాను ,..అండర్వేర్ కొనల్లోంచి తొంగి చూస్తూంది…మా ఆవిడ కేశ సంపద… …రెండు మూడు నెల్లకోసారైనా …అక్కడి జుత్తు…తీసుకోవే!…అంటే విని ఛావదు!… అని మనస్సులోనే తల మొత్తుకుంటూ ,… పీటర్ కి …ఏ…వి… నచ్చాయా!?… అనిపించి సడెన్ గా తన వైపు చూపు తిప్పాను… …. నిర్లజ్జగా తన…దా…న్ని…పిసుక్కుంటూ కళ్ళార్పకుండా మా ఆవిడ …ఆ…తు…ల్నే… చూసేస్తున్నాడు వాడు … ఎదవగాడికి అవే నచ్చాయన్న మాట… అనుకుని , …కమ్ హియర్ బాయెస్… అని చిన్నగా అంటూ అశోక్, సెల్వన్ ల వైపు చెయ్యూపాను …వాళ్ళు నన్ను పట్టించుకోకుండా మరో వైపు గుమికూడిన ఆడాళ్ల గుబ్బల్నీ, పిర్రల్నీ, తొడల్నీ చూసేస్తున్నారు… ఇలాగైతే ఈ గేమ్ మేము ఓడిపోడం ఖాయం అనుకుని… కమ్ హియర్ బాయెస్…అంటూ అరిచాను… | తెలుగు శృంగారం (60)

నా దగ్గరకి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ… …ఒళ్ళు చూపించి మనని ఓడించాలని వాళ్ళ ప్లాన్ లాగుంది,..జాగ్రత్త!… అంటూ బుధ్ధులు చెప్తూ గ్రౌండ్ లోకి నడిచాను… …నే చెప్పింది గిర్తుందికదా!…అంటూన్నట్లు కుడిచెయ్యి చూపుడు వేలూపుతూ గ్రౌండ్ లోకొచ్చింది మా ఆవిడ…తలూపుతూ వెనకే వచ్చేశారు ఆడపిల్లలు… కాసేపట్లో మూడో గేమ్ మొదలైంది… పీటర్ విజిల్ వెయ్యగానే దూసుకొచ్చేసింది దీప్తి.. తను నా దగ్గరకొచ్చేసరికి పండిన దబ్బపళ్ళల్లాంటి ఆపిల్ల చళ్ళమీంచి చూపు తిప్పలేక పోయాను …దానికి సాయం ఆపిల్ల కాస్త ముందుకొంగి మా మధ్య చకచకా కదుల్తూంటే, దాని రొమ్ముల మధ్య ఇరుక్కుపోయిన బంగారం లాకెట్ మీదే అతుక్కుపోయాయి నాకళ్ళు…దాన్ని తప్పిద్దామని, అనాలోచితంగా చెయ్యటువైపు జాపాను… …చురుక్కుమనేలా నా చెయ్యిమీద ఓ దెబ్బేసి , చటుక్కున లైన్ దాటింది దీప్తి… సిగ్గుతో తల దించుకుని ఫీల్డ్ బైటికి నడిచాను , దాడికి వెళ్ళమని సెల్వన్ కి సైగ చేస్తూ… …మధ్యలో మా ఆవిడ…తనకి చెరో వైపూ దీప్తీ , స్వాతీలు…అందరూ ముందుకొంగున్నారు… వాళ్ల వైపు చూడలేక చూస్తూ , అటూ ఇటూ కదలడం మొదలెట్టాడు సెల్వన్…వాడ్ని వీలైనంత లోపలికి రానిచ్చి చటుక్కున వాడి కాలట్టేసుకుంది దీప్తి… చురుగ్గా కాలు ఝాడించి విడిపించుకుని వెనక్కితిరగబోయాడు…ఈలోగా రెండోకాలట్టుకుంది మా ఆవిడ…దాన్నీ ఝాడించి విడిపించుకున్నవాడే!… అడుగు తడబడి వెలకిలా పడిపోయాడు…

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు – 6 | తెలుగు శృంగారం

…వెంటనే మా ఆవిడ వాడి మీదికి డైవ్ చేసింది ఆపడానికి… వెంటనే వాడి కాలు మళ్ళీ పట్టేసుకుంది దీప్తి… …వెలకిలా వాడూ…వాడి మీద మీ ఆవిడ…ఆవిడ గుబ్బల మధ్య వాడి…అ…ది… బలే ఉందికదా గురూ ఈ సీన్!… అంటూ నా చెవిలో గొణొగాడు పీటర్… చురచుర తన వైపు చూసి …చెయ్యి వెనక్కి చాపు సెల్వన్…లైన్ దగ్గర్లో ఉన్నావ్… అంటూ అరిచాను … వెంటనే .నడుం తిప్పేస్తూ , దీప్తి కాలి పట్టుని లెక్క చెయ్యకుండా ,మడమల్తో టర్ఫ్ ని తన్నుతూ మా ఆవిడ తో సహా వెనక్కి పాకి మధ్య లైన్ ముట్టుకుందామని చెయ్యి చాపాడు… అందలేదది… …వీడి చెయ్యట్టుకో స్వాతీ! అంటూనే… వాడి మీదికెగబాకి , చటుక్కున వాడి చెయ్యట్టుకుని వెనక్కి లాగబోయింది…అందలేదది… …అదృష్టవంతుడు గురూ వీడు…ఎంచక్కా మీ ఆవిడ గుబ్బల రుద్దుడు అనుభవిస్తున్నాడో!?… అంటూ లొట్టలేశాడు పీటర్… షటప్… అంటూ తనవైపు ఉరిమి , …గుడ్!…మరో సారి ట్రై చెయ్యి సెల్వన్!… అంటూ వాడ్ని ప్రోత్సహించాను …స్వాతి వచ్చేలోగా వాడు శక్తంతా కూడగట్టుకుని మరోసారి ట్రై చేస్తూంటే మా ఆవిడ వాడి భుజాలట్టేసుకుని కిందికి లాగుతూ, స్థనాల్ని వాడి ఛాతీకి రుద్దేస్తూ , పాములా జర జరా పైకి పాకి వాడి ముంజేతులట్టేసుకుందామని ట్రై చేసింది. | తెలుగు శృంగారం (60)

… … సెల్వన్ !… మీ మేడం ని పక్కకి తోసేసి వెనక్కి పాకు… అంటూ వాడ్ని ఎంకరేజ్ చేశాను…తన మొత్తతో వాడి మడ్డని అణిచేసింది గురూ మీ ఆవిడ!…ఎలా తోసీగల్డూ! అంటూ చెవిలో పీటర్ కారుకూతల్నిలెక్కచెయ్యకుండా… నే చెప్పినట్లుగానే తన మీదున్న మా ఆవిడ్ని పక్కకి తోసీబోయాడు గానీ , వాడి అరచేతులకి , పక్కలకి ఉబికిన , మా ఆవిడ మెత్తటి స్థనాలు తగలడంతో , కంగారుగా చేతులు వెనక్కి లాక్కోబోయాడు , వాడి వేళ్ళు మా ఆవిడ బ్రా షోల్డర్ స్ట్రాప్స్ లో చిక్కడిపోవడంతో కాస్త ఆలస్యం అయింది విడదీసుకోడంలో … …ఈ లోగా నా వైపో చురచుర చూపు విసిరి…వాడి దండల్లోకి తన వేళ్ళు గుచ్చేసి , వాడి పక్కటెముకల్ని అరికాళ్లతో తన్ని , వాడి చేతుల మణికట్లట్టేసుకుని వెనక్కి విరిచేసింది మా ఆవిడ…దాని నిండు గుబ్బలు వాడి ముక్కు షోణాల్ని ఒత్తేశాయేమో!……సెల్వన్గాడూ , వాడి కబడ్డీ దమ్మూ అవుట్!… …నా వైపో గర్వపు చూపు విసిరి , వాడిమీంచి పైకి లేచింది మా‘ ఆవిడ…వాడి వేళ్ళ తాకిడికి తెగిన తన షోల్డర్ స్ట్రాప్స్ ని బ్రాలోపలికి దోపుకుంటూ!… …సారీ మేమ్!… అని గొణుగుతూ సిగ్గుగా పక్కకి పొర్లి పైకి లేచి , ఎందుకో షార్ట్ ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని , మా వైపు రాకుండా , మరోవైపు దూరంగా వెళ్ళికూర్చున్నాడు , తల దించుకుని……ఏమైంది సెల్వన్!?… అంటూ వాడి దగ్గరకెళ్డానికి లేస్తూంటే , నా చెయ్యట్టుకునాపి… … వాడి షార్ట్ బటన్స్ తెంపేసింది మీ ఆవిడ… అందుకూ వాడు దూరంగా వెళ్లి కూర్చుంట… అన్నాడు పీటర్…. …ఛ!…నే నమ్మను!… అన్నాను కోపంగా… …అనుకోకుండా ఐపోయిందేమోలే!…ఇందాకా సెల్వన్ గాడిమీదెక్కి , వాడి పక్కటెముకల్ని అరికాళ్లతో తన్ని , వాడి చేతుల మణికట్లట్టేసుకుని వెనక్కి విరిచీలేదూ మీ ఆవిడ!?… అపుడావిడ వేళ్ళు వాడి షార్ట్ లోకి చొరబడ్డాయేమో!… పైకి లేస్తూన్నపుడు షాట్ బటన్స్ …ఫట…ఫట్ లాడుంటాయేమో!… అన్నాడు పీటర్… కళ్లల్లో మెదుత్తూన్న కొంటెతనాన్ని అదుపు చేసుకుంటూ…

…జరిగిపోయిందానికంటే పీటర్ గాడి వివరణ డామేజింగ్ గా అనిపించినా , అయిందేమోలే!… అనిపించి, వాడి వైపు చురచురా చూసి ,ఊరుకున్నాను… …అప్పటికీ ఆగకుండా … కాలివేళ్లతోనే అనుకో! … వాటితోనే వాడ్నెక్కడెక్కడ కెలికిందో మీ ఆవిడ!… ఇలా ఆడుతుందని తెలిసుంటే నే తప్పకుండా ఆడుండేవాడ్ని గురూ!… అని పీటర్ బాధగా అనేసరికి …వాడి కాలరట్టుకోడానికి నా చెయ్యి పైకి లేచింది… అతి ప్రయత్నం మీద అదుపు చేసుకుని, చూపు ఆటవైపు తిప్పాను … తనని బాగా లోపలికి రానీ అశోక్!… అంటూ కాషన్ ఇచ్చాను , కాస్త ముందుకొంగి తన బిగుతు గుబ్బల్ని గర్వంగా ప్రదర్శిస్తూ రెయిడ్ కి వస్తూన్న స్వాతి ని చూసి… …కాసేపు చేతులు విసిరీ , అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒక కాలు జాపీ , వాడ్ని అవుట్ చేద్దామని ట్రైచేసింది స్వాతి కాసేపు……నా సూచన ప్రకారం వాడు వెనక్కి తగ్గుతూ పోయాడు… దాంతో ఉన్నట్లుండి టర్ఫ్ మీద కుడికాలు దన్ను మీద కూర్చుండిపోయి , ఎడం కాలిని ముందుకి జాపి , దాంతో అశోక్ గాడి పాదాన్ని టచ్ చేసి చటుక్కున పైకి లేవబోయిందాపిల్ల గర్వంగా… …చటుక్కున ముందుకొంగి టర్ఫ్ మీద కాఫీ బార్ రంగులో మెరిసిపోతూన్న ఆ పిల్ల పల్చటి తొడనట్టేసుకున్నాడు అశోక్… …దాంతో వెలకిలా పడిపోయింది స్వాతి… పట్టు కాస్త పైకి జరుపుతూ ఆ పిల్లని తనవైపు లాక్కున్నాడు … వాడి చేతి వేళ్ళా పిల్ల తొడమూలాల్ని…ఎక్కడె ..క్కడ కెలికాయో!… చేపపిల్లలా గిజగిజలాడిపోతూ కుడి కాలు ఝాడించింది స్వాతి…. తన వైపు దూసుకొస్తూన్న ఆ పిల్ల పాదాన్ని తప్పించుకోడానికనుకుంటా!…మా వైపు తన వీపుండేట్లు , ఓ సైడ్ కి తిరిగాడు అశోక్… … ఏంజరిగిందో మాకు కనిపించలేదుగానీ , స్వాతి చటుక్కున లేచి , మధ్య లైన్ దాటి మా ఆవిడకీ , దీప్తికీ హై-ఐవ్ లు కొట్టింది…చాటంత మొహంతో!… షార్ట్ ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని… ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో ఫీల్డ్ లోంచి మరోవైపెళ్లిపోయాడు అశోక్… | తెలుగు శృంగారం (60), తెలుగు శృంగార కథలు.

మూడో గేమ్ ఓడిపోయామని వేరే చెప్పక్కర్లేదుగా!… … తన వైపు చూసేసరికి …ఏమైయుంటుందో అర్థమైందిగా!?… అన్నాడు పీటర్ కొంటెనవ్వుతో… …ఏవుందీ?…వాళ్ళ మాడమ్ గాలి సోకిందేమో ఈ పిల్లకీ!… అని చిరిచిరలాడి … సెల్వన్!…అశోక్!…ఇట్రండి… అంటూ వాళ్ళకో ఆఙ్ఞ విసిరి , సుందూ!…ఇట్రా!… అంటూ మా ఆవిడ వైపు ఓ రెండడుగులేసి ఆగిపోయాను , ధుమలాడుతూ… …ఏంటీ!?… అంటూ బైటికి ఉబుకుతూన్న స్థనాల్ని బ్రాసియర్ లోపలికి సర్దుకుంటూ, నా దగ్గరకొచ్చింది మా ఆవిడ… ఏంటా ఆటాడే పధ్ధతీ?… మగాళ్లనైనా చూడకుండా … ఎక్కడ పడితే…అక్కడ…వేళ్ళు దూర్చీడం , తన్నీడమేనా?!… అన్నాను ఘాటుగా… …మమ్మల్ని…ఎక్కడ పడితే…అక్కడ…పట్టీసీసుకుంటే…తడిమీసీస్తే… ఊరుకుంటామేంటీ?… అని జవాబిచ్చింది , ఇంకాస్త ఘాటుగా!… ఛీ!…సిగ్గు బిడియాలొదిలీశారు మీ ఆడాళ్ళు!… చూపిస్తామాగు!!… అంటూ మా ఆవిడ వైపు తర్జని (… చూపుడు వేలు…) బెదిరింపుగా ఆడించి , విసురుగా వెనక్కి తిరిగాను…. …చూపించండి…ఏం చూపిస్తారో!!… అంటూ నిర్లక్ష్యంగా తలెగరేసి వెనక్కి తిరిగింది మా ఆవిడ… …కోపంతో జేవురించిన మొహంతో … సెల్వన్!…అశోక్!…ఇట్రండి… అంటూ గట్టిగా అరిచాను… …ఇక్కడే ఉన్నాం సార్!… అంటూ ఓ అడుగు నా వైపేసి , ఆగిపోయారు…తలలు దించుకుని… … వాట్నలా పట్టుకున్నారేంటీ?… అన్నాను … | తెలుగు శృంగారం (60)