Skip to content

నా భార్య మోసం – నా మడ్డ ఆవేశం – 8 | తెలుగు శృంగారం

ఒక కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చేయడానికి వచ్చడనుకోలేదు.. ఇది చూసి నేను ఎందుకు తట్టుకోవాలి ఓ దేవుడా నన్ను ఈ భూమి మీద నుంచి తీసుకెళ్లి స్వామి అని ఏడుస్తూ నా రెండు చేతులు పట్టుకొని తన ముఖానికి కొట్టుకుంటే విలవిల్లాడుతున్నారు.. ఆయన అకస్మాత్తుగా నా కాళ్ళ మీద పడి అయ్యో దేవుడా ఇలా జరిగిందే ఏం చేయాలి.. బాబు నేను నీకు మాటా ఇస్తున్నా ఇంకా నుండి వాడు నీ భార్య ముఖం కూడా చూడడు అలా జరిగితే నా తల మీ ఇంటి గుమ్మం ముందు ఉంటుంది అది మీరు చూస్తారు.. ఏడ్చి ఏడ్చి నా ముఖం ఆవేదనతో కుదించుకుపోయింది.. నేను ఆయన్ని నిస్సారమైన స్వరంతో వేడుకుంటూ నాకు తండ్రి లేడు నిన్ను నా తండ్రిగా భావించి ఒక మాట అడుగుతున్నా.. నా భార్య చేసిన ఈ వికారపు పని మనకు తెలుసు అని ఆమెకు ఈ జన్మకు తెలియకూడదు.. | తెలుగు శృంగారం (30)
ఒకవేళ ఆమెకు తెలిస్తే మరుక్షణం ఉరి వేసుకుంటుంది..
ఆమె ఇంతకుముందెప్పుడూ ఇలా చేయ లేదు.. ఈ మధ్య వయసు బలహీనపడి ఇలా చేసింది.. ఈ బాధను భరించి జీవించగలిగే మానసిక బలం నాకు ఉంది కానీ తనకు ఆ శక్తి లేదు..
ఆయన కన్నీటి కళ్ళతో నన్ను చూశాడు ఆయన ఇంకా ఎక్కువగా కన్నీళ్లు కారుస్తూ ఎందుకు నువ్వు నా కొడుకా పుట్టలేదు..
ఆ దౌర్భాగ్యంనీ కన్నందుకు నేను సిగ్గు ఈ క్షణమే చచ్చిపోయాను.. అంటూ వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోయాడు.
ఆకాశం నుండి చిన్నగా చినుకులు రాలడం మొదలయ్యాయి.. బరువెక్కిన గుండెతో నేను నా కారు వైపు నడిచా.. నేను ఇంటికి వెళ్ళలేదు తిరిగి దుకాణానికి వెళ్ళాను..
మీరు ఇంటికి తిరిగి రాక ముందే నేను ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే ఆమె ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లడానికి కారణం చెప్పాల్సి ఉంటుంది .. అందుకు ఆమె ఆందోళన చెందా వచ్చు.. అందుకే ఆ రాత్రి చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి తిరిగి వెళ్లాను ఆ రాత్రి కూడా నాకు నిద్ర శత్రువు అయ్యింది.

నా భార్య మోసం – నా మడ్డ ఆవేశం – 1 | తెలుగు శృంగారం

ఇంకా మీదట జీవితంలో నాకు రాబోయే కష్టాలు వాటిమీద నేను చేయాల్సిన పోరాటాల గురించి ఆలోచించా నా జీవితం నాకు ఎప్పుడూ బలమైన ప్రత్యర్థిగా నిలబడింది.
నా జీవితంలో ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా అది ఎప్పుడూ అంత సులభంగా పోలేదు ప్రతిసారి నేను విజయం సాధించడానికి చాలా కష్టంతో కూడిన పోరాటం చేయాల్సి వచ్చేది.. మీరా నాకు ద్రోహం చేసినప్పటికీ పిల్లలకు మంచి తల్లి.. మీరా తన అక్రమ సంబందపు చాటు శృంగారం తరువాత నా పక్కన ప్రశాంతంగా నిద్రపోతోంది..
ఆమె ఈ వ్యభిచారపు ప్రవర్తనకు నేను ఆమెను ఒక్కదాన్నే నిందించలేను..
నా జీవితంలో విజయాల కొసం విజయాలు సాధించడం కోసం పూర్తిగా మునిగిపోయా.. ఇంకా నాకు అద్భుతమైన అందమైన భార్యను నిర్లక్ష్యం చేశా ఆమె ఈ దుర్భలత్వా పరిస్థితి కి నేను ఒక కారణం. | తెలుగు శృంగారం (30)

అందువల్ల దీనికి సమాన బాధ్యత నాది కూడా ఉంది.
నేను ప్రభును కలవాలి కలిసి ఈ వ్యవహారాన్ని ముగింపు పలకాలి అనుకుని నిర్ణయించుకున్నా నాకు అనుకూలంగా ఉన్న ఒకే ఒక విషయం ప్రభు మీరా ఇద్దరూ నన్ను చాలా గౌరవంగా చూస్తున్నారు.
అలాగే మీరా ఇకమీదట ఒంటరితనంతో బాధపడకూడదని నిర్ణయించుకున్న … నెమ్మదిగా ఆ రాత్రి గడిచి నా ఆలోచనలతో తెల్లవారుజాము అయింది కోడి కూతతో మారో రోజు మొదలు కాబోతుంది.
నేను దుకాణంలో బిజీగా ఉండగా ఒక పిల్లవాడు.. పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు అయ్యా ప్రభు అన్నయ.. శిథిలమైన భవనం దగ్గర ప్రభు అన్నయ్య మిమ్మల్ని కలవాలని కోరారు అని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు.
ఇది నేను కాస్త ఆలోచించి నేను నా దుకాణాన్ని పనివాళ్ల అప్పగించి ఇంకా కారులో తొందరగా భవనం వైపు నడిపించాను..
భవనం యదవిధిగా ఒంటరిగా నిర్మానుష్యంగా ఉంది నేను లోపలికి వెళ్ళాను..
నేను కొన్ని స్తంభాలు దాటిన తర్వాత ప్రభు నేల మీద కూర్చుని ఒక స్తంభానికి వాలుతూ కూర్చుని ఉన్నాడు..
అతను ఎలా ఉన్నాడంటే చూసిన నేను ఆశ్చర్యపోయా ఒక్కరోజులో ఎంతో ఆ మనిషి దారుణంగా మారిపోయాడు
జుట్టు చెదిరిపోయి దుమ్ము ధూళితో పూర్తిగా అపరిశుభ్రంగా మారి ముఖం మీద దెబ్బలతో మట్టి కొట్టుకు పోయి చెమటతో తడిసిన చొక్కా అక్కడక్కడా చినిగిపోయి నేను చూసిన వ్యక్తి ఇతడేనా అనిపించే లాగా ఉన్నారు..
నేను చిన్నగా ప్రభు అని పిలిచాను.. అతను లేచి స్తంభం గోడకు చతికిల బడుతూ.. నాకు అభిముఖంగా ముఖం చేసి కూర్చున్నాడు.. ఏడ్చి ఏడ్చి అతని ముఖం వాపు వచ్చినట్లుంది.
ప్రభు నన్ను చూసి శరత్ అంటూ ఏడుస్తూ విలవిల్లాడుతూ నా కాళ్ళ మీద పడ్డాడు.
శరత్….. గట్టిగా ఏడుస్తూ ఆ మురికి నేలమీద పడి నా కాళ్లు పట్టుకుని ఎంతో దుఃఖంతో కళ్ళ నీళ్ళతో, నా వైపు చూస్తూ అన్ని తెలిసి కూడా ఆ బాధను మీరు ఎలా భరించగలిగే గారు.
ఓ దేవుడా ఆ చండాలపు పని మీ కళ్ళతో చూశారా ఒకవేళ నేను నీకు సొంత సోదరుడిని అయినా ఇలాంటి పని చేసినందుకు నన్ను చంపి పారేస్తున్నారే.. శరత్ ఈ బాధ నేను భరించలేను నన్ను చంపేయండి నన్ను చంపేయండి శరత్ నన్ను చంపేయండి నాకు ఈ భూమ్మీద జీవించడానికి అర్హత లేదు మీరు నా కుటుంబం మంచిని ఆలోచించారు కానీ నేను కామానికి లోనే జంతువుల ప్రవర్తించాను. | తెలుగు శృంగారం (30)
నా పాదాలు పట్టుకొని ఏడుస్తూ నా స్నేహితుని నిస్సహాయంగా చూసి నేను అతని భుజాలు పట్టుకొని పైకి లేపి పక్కన కూర్చో బెట్టుకున్నా.. ప్రభు ఈ విషయంలో నీ తప్పు ఇంకామీరా తప్పు మాత్రమే లేదు కొంత వరకు నాకు బాగం ఉంది..
ప్రభు గట్టిగా అరుస్తూ లేదు శరత్ నీ తప్పు లేదు మీరా తప్పు అసలే లేదు ఆమె అలా అంత సులభంగా లొంగిపోయే వ్యక్తి కాదు..
మీరా అందం చూసి నా నైతిక విలువలు విడిచి గుడ్డివాని చేసి ప్రతిరోజు ఆమెను వెన్నంటి వెంటాడి ఆమె ఒంటరితనాన్ని మంచితనాన్ని దుర్బలత్వంని ఆసరా చేసుకుని ఆ పరిస్థితిని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ నేను ఆమెను లొంగదీసుకున్నా.. అలా చేసినందుకు మళ్లీ ప్రభు బిగ్గరగా ఏడుస్తూ.. నా తండ్రి నా పుట్టుకనే అవమానించి తిడుతూ కొడుతూ మీ అమ్మ నావల్ల నిన్ను కనలేదు నువ్వు ఎవరికి పుట్టావో.. నాకే గనుక పుట్టి ఉంటే నువ్వు ఇలాంటి నీచమైన పనులు చేయవు అన్నాడు..
ఓ దేవుడా ఆ మాటలు విని ఇంకా నేనెందుకు బ్రతికే ఉన్నాను అనిపిస్తుంది అని ప్రభు ఏడుస్తూ బిగ్గరగా అరిచాడు..
నేను మౌనంగా అతని వైపు చూస్తూ ఉన్నా, నాకే ఇప్పుడు ఒకరి ఓదార్పు అవసరం .. నేను ఇప్పుడు అతన్ని ఎలా ఓదార్చ గలను ప్రభు తన బాధను కొనసాగిస్తూ.. శరత్ నేను రేపు మా మామయ్య కూతురిని వివాహం చేసుకోబోతున్నాను..
నా ముసలి తల్లిదండ్రులు చివరి రోజులు వారితో గడపాలని నిర్ణయించుకుని ఇక్కడే ఉన్నా కానీ నేను నీకు చేసిన ద్రోహానికి నేను తిరిగి ఇక్కడ మళ్ళీ కాలు పెట్టాను ఒకవేళ నా తల్లిదండ్రి చనిపోయిన కూడా చూడ్డానికి రాను ఇదే నాకు నేను వేసుకుంటుంన్నా శిక్ష… నేను తిరిగి మళ్లీ విదేశాలకు వెళ్తున్న నేను నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నా నా శవాన్ని కూడా ఇక్కడికి రానివ్వను.. | తెలుగు శృంగారం (30)
అతను ఒక క్షణం నా వైపు చూసి దయచేసి మీరు ఎప్పుడునన్ను క్షమించకండి అని అనకండి అది కలలోనైనా నాలాంటి పనికిరాని నిజమైన జంతువుకి మీలాంటి మంచి వ్యక్తి యొక్క క్షమాపణలు కూడా అర్హుడు కాదు..
జీవితంలో క్షమించరాని బాధను నా తల్లిదండ్రులకు కలిగించాను నా తండ్రి అతడు చనిపోయాక అతని దేహాన్ని చూడటానికి కూడా నాకు అనుమతి ఇవ్వలేదు అతని అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనడానికి కూడా నిషేధించాడు నన్ను చివరికి కొడుకుగా ధర్మమైన తలకొరివి పెట్టడం కూడా తనకు ఇష్టం లేదన్నాడు
శరత్ ఇంకా నేను వెలుతున్న కానీ ఒక్కమాట
ఇంకా నుండి మీరా ఇలా ప్రవర్తించాదు
ఇంకా నుండి మీకు ద్రోహం చేయదు
ఆమె నిన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తుంది
నాకు తెలుసు ఆమె చేసిన ఈ పనికి మీరా ఎంతో అపరాధ భావంతో బాధపడుతూ ఉండేది
దయచేసి తనని అవమానించిన వద్దు అంతే …
అతను లేచి తొందరగా వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయాడు
రెండు వారాల తరువాత ఒక రోజు మీరా నన్ను అడిగింది మీ స్నేహితుడు నీకు చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుని ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయాడటా అని..
ఎవరికి తెలుసు అతనికి ఏ విధమైన కష్టాలు ఉన్నాయో అన్నాను.. మీరా నన్నే చూస్తూ నిలబడింది నిస్తేజంకంగా.. ఒక శుక్రవారపు రోజు మీరాతో పిల్లలను తయారు చేయండి అలాగే మీరు కూడా సిద్ధంగా ఉండండి..
మనం గుడికి వెళ్లిన తర్వాత బయట ఎక్కడైనా విందు చేద్దాం నేను మీరాతో అలా చెప్పి నా బట్టలు మార్చుకోవడానికి గదిలోకి వెళ్లాను..
పూలమ్మే ఆవిడ అరుపులతో ఆ వీధిలో ఆమె వచ్చినట్లు గ్రహించాను ఆమె నా ఇంట్లో వాకిలి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మా పూలు తెచ్చాను మీకు ఎంతో ఇష్టమైన గులాబీ పూలు కూడా తెచ్చాను ఇవ్వమంటారా ఆ తర్వాత నా భార్య గొంతు …
లేదు ఇప్పటి నుండి నాకు మల్లె పూలు మాత్రమే ఇవ్వండి గులాబీ పూలు చిరాకు ఇంకా తలనొప్పి కలిగిస్తున్నాయి ఇకనుండి అవి వద్దు అంది…. అ… ఒక ముగింపు.. | తెలుగు శృంగారం (30), తెలుగు శృంగార కథలు.