Skip to content

నా భార్య మోసం – నా మడ్డ ఆవేశం – 3 | తెలుగు శృంగారం

ఒక రోజు నేను కొంచెం ముందుగానే దుకాణం నుండి బయలుదేరాను దుకాణం యొక్క ఖాతాల బుక్స్ ఇంకా తాళాలు లాక్ చేసి పనివాడు ఇంటికి తెచ్చి ఇస్తాడు.. ఇంటికి వెళ్లే దారిలో నా మోటార్ బైక్ అటూ ఇటూ తిరగడం మొదలుపెట్టింది నేను బైక్ ఆపి చూసుకుంటే ముందు టైర్ పంచర్ అయింది. అదృష్టం కొద్దీ మెకానిక్ షాప్ పక్కనే ఉండడంతో బైక్ అక్కడే చేర్చాను.. బైక్ మెకానిక్ అబ్బాయి బండి ఇక్కడేవదిలేయండి అన్న రిపేర్ చేసి పెడతాను ఉదయం తీసుకోండి అన్నాడు నేను సరే అని అతనికి చెప్పి ఇంటికి నడవడం ప్రారంభించాను.. అలా నా ఇంటి వెనుక ఉన్న స్కూల్ చేరుకున్నాను ఇప్పుడు నేను నా ఇల్లు చేరుకోవడానికి రెండు మార్గాలు ఒకటి స్కూల్ మైదానం చుట్టూ తిరిగి ఇంటికి చేరుకోవడం లేదా స్కూల్ మైదానంలో నడుస్తూ చేరుకోవడం. నేను స్కూల్ మైదానంలో నడుస్తూ వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు. | తెలుగు శృంగారం (25)

అప్పుడు సమయం రాత్రి 7:00 గంటలు సాధారణంగా స్కూల్ మైదానంలో జనం ఎవరూ ఉండరు నేను చిన్నగా పాఠశాల మైదానంలో నడుస్తూ వెన్నెల వెలుతురులో అటూ ఇటూ చూస్తూ వెలుతురు ఉన్నా.. దూరంగా చెట్టు కింద ఎవరో నిలబడి ఉన్నట్లు గమనించి చూడగలిగా.. మరి కాస్త దగ్గరగా వెళ్ళే సరికి అక్కడ ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు ఉన్నట్లు గమనించా.. అతను పక్కన ఆపిన మోటార్ బైక్ మీద వాలి ఉన్నాడు ఆమె అతనికి కొంచెం దగ్గరగా నిలబడి ఉంది ఆమె… ఆ సమయంలో వారు నన్ను గమనించి స్థితిలో లేరు.. నేను నడుచుకుంటూ వారిని చేరుకున్న.. చివరికి వారు నన్ను గమనించారు.. ఇప్పుడు వారు ఎవరో నేను గుర్తించగలిగాను.. అక్కడ నిలబడి ఉంది మీరా ప్రభులు.. ఇద్దరు నన్ను చూసి రాయిలా నిలబడిపోయారు.. మీరా అయితే షాక్ తగిలినట్లు నిలబడి ఉంది.
మొదట ప్రభు తెరుకుని శరత్ వదినా గారు గుడి నుండి తిరిగి వస్తూ నేను ఇక్కడ నిలబడి ఉండటం చూసి నాతో పలకరింపుగా మాట్లాడుతున్నారు..

నా భార్య మోసం – నా మడ్డ ఆవేశం – 4 | తెలుగు శృంగారం

నాకు ఇది ఒక మామూలు విషయంగా అని అనిపించింది.. కానీ మీరా ముఖం పాలిపోయినట్లు అనిపించింది.. నేను మీరాను చూస్తూ మీరా పిల్లలు ఎక్కడ అని అడిగాను.
మీరా వాళ్లు ఇప్పటిదాకా ఇక్కడే ఉన్నారు పక్కింటి ప్రమీల గారు వస్తే వాళ్లింటికి వెళ్లారు ఆడుకోవడానికి.. మీరా గొంతు ఎందుకో స్థిరంగా లేదు అనిపించింది నాకు.. ఎందుకు శరత్ నువ్వు ఇంటికి నడిచి వస్తున్నావు అని ప్రభు అడిగాడు.
నేను నా మోటార్ బైక్ పంచర్ సంగతి చెప్పాను.. అయితే శరత్ నా మోటార్ బైక్ తీసుకుని వెళ్లు వదిన గారితో నేను మళ్లి రేపు ఇంటికి వచ్చి తీసుకుంటాను అన్నాడు అతడి గొంతులో ఇలాంటి అస్తిత్వము లేదు అపరాధ భావం లేదు..
ఇది నాకు ఒక మామూలు విషయమే ఎందుకంటే మీరా తరచుగా ఈ దారి గుండానే గుడికి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటుంది.. ప్రభు కూడా పోగా తాగడానికి ఇక్కడికి వస్తుంటాడు.. ఇక్కడ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది నిర్మలమైన గాలి వీస్తుంది.. | తెలుగు శృంగారం (25)
అదీకాక ప్రభు నేను చదువుకున్న పాఠశాల ప్రభు మనసు బాగాలేనప్పుడు సాధారణంగా ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాడు ప్రభువు మన శాంతి పొందడానికి తనను తాను శాంత పరుచుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాడు
నేను బైక్ మీద కూర్చుని నా వెనుక మీరా కూర్చున్నప్పుడు మీరా గుండె చప్పుడు నేను బాగా వినగలిగాను..
నేను ప్రభు బండి ఇంటిముందు పెడుతున్నప్పుడు..  నా పిల్లలు పక్కింటి ప్రమీల గారి ఇంటి నుండి నా ఇంటివైపు పరిగెత్తుకు రావడం.. మీరా ఇంటి తలుపు తెరవడం వారు ఇంట్లోకి వెళ్లి వారి మామూలు ఆటలాడుకోవడం మీరా వంటా గదిలోకి వెళ్లింది.
మీరా ఇప్పుడు ఉన్న స్థితి నేను నాకు బాగా అర్థం చేసుకోగలను ఆమె నిజంగా భయపడింది.. నేను వెళ్లి ఆమె దగ్గరగా నిలబడ్డాను తన కళ్ళు కన్నీటి తో నిండి ఎర్రబడి ఉన్నాయి. తను ఏడుస్తూ ఉంది..
ఏం పిచ్చి దానా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ప్రభుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నవాని నేను కోప్పడతాను అనుకుంటున్నావా నువ్వు మాట్లాడింది ప్రభు తోనేగా అతను నా స్నేహితుడు కూడా అందులో తప్పేముంది. | తెలుగు శృంగారం (25)
మీరా తల నా చాతీ మీద అనిపించింది.. మీరా భయపడ్డవా
మీరా……….. అవును
నేను మీరా ను గట్టిగా కౌగలించుకుని చిన్నగా నవ్వాను తన అమాయకపు ప్రవర్తన చూసి దాని తరువాత మీరా మామూలు స్థితికి చేరుకుంది..
ప్రభు తన పని తాను చేసుకుంటూ అప్పుడప్పుడు ఇంటికి వచ్చి వెళుతున్నాడు..
అలా ఉండగా జనవరి 7మీరా పుట్టిన రోజు, సాధారణంగా మీరా పుట్టిన రోజు జరుపుకోదు.. ఈ రోజు మీరా ఇంట్లో కొన్ని రకాల స్వీట్లు చేసింది ఈ రోజు ఉదయాన్నే గుడికి కూడా వెళ్లింది..
మీరా పిల్లలను బడికి పంపినా తరువాత నేను తన దగ్గరకి వెళ్లి ఒక ముద్దు ఇచ్చాను ప్రేమతో తను చిరునవ్వు తో స్వీకరించింది..
ఆ రోజు ఉదయం నాకు యదావిధిగా సాగింది, సాయంత్రమే దుకాణం నుండి ఇంటికి రోజు కంటే ముందే వచ్చాను. అప్పటికే ప్రభు ఇంటికి వచ్చి పిల్లలతో ఆడుకుంటున్నాడు. నేను స్నేహపూర్వకంగా చిరునవ్వుతో పలకరించాలి.. ప్రభు నాతో ఈ రోజు మా వదినగారి పుట్టిన రోజు అని ఎందుకు చెప్పలేదు..
నేను మిమ్మల్ని విందు భోజనం అడుగుతాను అనే కదు, లేదు ప్రభు మీరా ఎప్పుడూ పుట్టిన రోజు పెద్దగా జరుపుకొదు…
మీరా మా ఇద్దరికీ వంటగది నుండి వస్తూ కాఫీ తెచ్చింది.. మీరా మాట్లాడుతూ చూడండి ఎంత చెప్పినా వినకుండా వెళ్లి చీర సెంట్ బాటిల్ లాంటివి కొన్నాడు అంది..
ఆమె మా ఇద్దరికీ కాఫీ కప్పులు ఇస్తున్నప్పుడు, నేను ప్రభును అడిగాను..ఇవన్నీ ఎందుకు ప్రభు అని..
మీరు మాట్లాడకండి శరత్ గారు వదినా గారు మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు మరియు ఇంట్లో మీ కోసం చాలా చేస్తారు..
ప్రతిగా మనం కూడా ఇలా చేయకపోతే అది సరైనది కాదు.. అది కాక మా వదినా గారు అద్భుతమైన కాఫీ ఇచ్చినందుకు నేనుచాలా రుణపడి ఉన్నాను..
మీరా చిన్న చిరునవ్వుతో లోపలికి వెళ్లిపోయింది..
నేను స్నానం చేయడానికి వెళ్ళాను. నేను తిరిగి వచ్చేటప్పటికి, మీరా ఇంకా ప్రభు హాల్ మధ్యలో ఒకే సోఫాలో కూర్చున్నారు.
మీరా జుట్టుకు గులాబీ రంగు పూలు పెట్టుకుని ఉంది పూలు అమ్మే ఆవిడా సాధారణంగా సాయంత్రం పూట వచ్చి మీరా పూలు ఇచ్చి వెళ్తుంది ఆమె ఇప్పుడే వచ్చి పోయి ఉండాలి అనుకున్నా… నేను అతని వైపు చూసి ఏమిటి ఇంకా విషయాలు అని అడిగాను. | తెలుగు శృంగారం (25)
బుజ్జి వివాహం కోసం చీరలు కొనడానికి వారు సిటీకి వెళుతున్నారు అని మీరా చెప్పింది.. ఎందుకు ప్రభు మా దుకాణంలో దొరకవని అంతా దూరం వేెలుతున్నారా, మీరా నేను అదే అడిగాను మీరు అదే అన్నారు అంది మీరా.. లేదు శరత్ పెళ్లి కొడుకు తరుపు వారు సిటీలో కొనాల్సిందే అని పట్టుబట్టారు అన్నాడు..
కొద్ది సేపు మాట్లాడుకున్నాక ప్రభు తన ఇంటికి బయలుదేరి వెళ్లిపోయాడు..
అతను వెళ్లి పోగానే మీరా ఇంటిలోపలికి వెళ్లింది..
నేను కాసేపు ఉండి బయటపని ఉంటే వెళ్లలానుకున్నాను బండి తీసి కాస్త ముందుకు వెళ్లేసరికి రోజు పూలు అమ్మే ఆవిడా ఇప్పుడు పూలమ్మా పూలు అంటూ అరుస్తూ నా ఇంటికి అమ్మేందుకు వస్తుంది..
మొదటిసారి నా మనసులో అసౌకర్యమైన భావన ఏర్పడింది..
మరుసటిరోజు ప్రభు సిటీకి వెళ్లాడు కానీ నా మనసులో గందరగోళం మొదలైంది నామనసులో కల్లోలన్నీ తగ్గించుకోవడానికి నేను ఉదయాన్నే ఆ దేవుడి గుడిని ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది గుడిలో నాకు ప్రశాంతతా లభించింది నా గందరగోళ ఆలోచనలు ఆ గుడిలో నాకు ఒక దారికి వచ్చాయి
నేనేందుకు ఇంకో రకంగా ఆలోచిస్తున్నా ఒకవేళ ప్రభు మీరా కోసం పువ్వులు కోని తెచ్చుంటే అందులో తప్పేంటి..
అతను మీరా పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొని ఉండవచ్చు..
ప్రభు ఒకవేళ తప్పు ఉద్దేశంతో కొన్నట్లు అయితే లేదా మీరా తప్పు ఉద్దేశంతో తీసుకుంటే మీరా ఎందుకు నా ముందు పెట్టుకుని ఉండేది మీరా దాచడానికి ప్రయత్నించేది కధ నేను ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను. | తెలుగు శృంగారం (25)
అని నన్ను నేనే మనసులో తిట్టుకున్నాను ఈ అనవసరమైన గందరగోళానికి ఎందుకు గురయ్యాను
నేను ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్న ఈ బాధ ఎవరి వల్లా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేను ఎవరిని అనుమానిస్తున్నారు నా కష్టాలు అన్నిటికి అండగా నిలిచిన నా భార్య మీరానా …
నేను దుకాణానికి వెళ్లాను కాసేపు గడిచాక నా పనివాడిని దుకాణాన్ని అప్పగించి నేరుగా ఇంటికి వెళ్లాను అప్పటికి సమయం 11:00 గంటలు ఆ సమయానికి ఇంటికి వచ్చిన నన్ను చూసి మీరా ఆశ్చర్యపోయింది
మీరా మాట్లాడే లోపు ఆమె పెదవులను నా పెదవులతో కలిపేసా నేను మీరా ను నేరుగా పడకగదిలోనీ మంచానికి తీసుకెళ్లాను.. మీరా నేను పగటి పూట శృంగారం చేసి చాలా ఏళ్లు గడిచింది ఆమె శృంగారంలో దూకుడుగా ఉండదు.. ఆమె స్వభావం లాగే నెమ్మదిగా నిదానంగా ఉంటుంది.. నేను కూడా అలాగే ఓపికతో ప్రశాంతంగా ఉంటాను.. కానీ ఈ రోజు నేను మంచం మీద దూకుడుగా ప్రవర్తిస్తున్న… కొన్ని క్షణాల్లో మీరా ఒంటిమీది దుస్తులు నేలకు చేరాయి.. | తెలుగు శృంగారం (25), తెలుగు శృంగార కథలు.