Skip to content

అక్క పూకుకి ఎక్కింది తిక్క, దానికి పగులుతుంది పక్కా – 1 | తెలుగు శృంగారం

తెలుగు శృంగారం (14) : చందుని అడుగు అన్ని విపులంగా చెప్తాడు…. అంతలోపు మేము టీ రెడీ చేసి తిస్కోస్తము..” అంటూ భారతి, వర్దిని కిచెన్ లోకి వెళ్లారు. “హే చందు…ప్లీజ్ …చెప్పు….ఎం ఆట అది…నాకు కూడా నెర్పించొఛుకద…” అంది నా పక్కన వొచ్చి కూర్చుంటూ. “నేర్చుకుంటావా….”అన్నాను తన కళ్ళలోకి చూస్తూ. “హ…exciting గా ఉంది….వాళ్ళు బాగా ఉంటుంది అని చెప్పారు కదా….”అంది అమాయకంగా. “ఆల్రెడీ నీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను….”అన్నాను నవ్వును బిగపట్టి. “ఇంట్రడక్షన్ ఆఅ …నాకా…ఎప్పుడు…..”అంది అయోమయంగా ప్రవల్లిక. “సరిగా గుర్తు తెచ్చుకో…..”అన్నాను. తను కాసేపు అలోచించి “ఉహు….ఏమి గుర్తు రావడంలేదు…..ప్లీజ్ నువ్వే చెప్పు….” అంది pleasing గా . నేను నవ్వుతు తన చేయి పట్టుకొని, “అప్పుడే మర్చిపోయావ…..నైట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను కదా..”అన్నాను తన కళ్ళలోకి చూస్తూ. “నైట్….ఇంట్రడక్షన్ ఆఅ………”అంటూ కాసేపు అలోచించి, “చీఈఈఈఈ…………గేమ్ అంటే ఆదా……….”అంది బుగ్గలు ఎర్రగా అవుతుంటే. నేను తనను నా వైపు లాక్కొని, లిప్ మీద కిస్ పెట్టాను.

“ఓయి…. వొదులు…. ఏంటి ఇది…. ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ…” అంది నన్ను వొదిలించుకొని. నేను మళ్లి దెగ్గరకు లాక్కోపోతుంటే. “ఓయి.. ఆగాగు.. ఒకటి clarify చేయి….. ఇదంతా వాళ్ళతో కూడా చేసావా…..” అంది నా కళ్ళలోకి చూస్తూ. అవును అన్నట్టుగా కళ్ళతోనే చెప్పాను. తను దూరం జరుగుతూ “సిగ్గు లేదా….. అవును అని ఒప్పుకోవడానికి….” అంది నా వైపు చూస్తూ. “సిగ్గు ఏముంది….చేసిందే చెప్పాను కదా….ఓహ్ నీ దెగ్గర hide చెయల్సిన్దా..”అన్నాను. “వీళ్ళతో నే ఆపావా….ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా…. పర్లేదు చెప్పు నేను డైజెస్ట్ చేసుకుంటాను లే…” అంది నా కళ్ళలోకి చూస్తూ.

| తెలుగు శృంగారం (14)

“నువ్వు డైజెస్ట్ చేస్కున్న చేస్కోక పోయిన కూడా నేను నిజమే చెప్తాను…..” అన్నాను తన వైపు నవ్వుతు చూస్తూ. “ఐన అవన్నీ ఇప్పుడు అవసరమా….”అన్నాను తన చేతి ని మళ్లి పట్టుకొని. ఈ సరి అలాగే ఉంచింది చేతిని. “అల అని కాదు…..జస్ట్ తెలుసుకుందాము అని…..పర్లేదు చెప్పు….మా మమ్మీ ని కూడా చేసావు కదా….” అంది నా కళ్ళలోకి deep గా చూస్తూ.

కంత్రీ పూకుకి గుణపాఠం … జగజ్జంత్రి మడ్డతో – V | తెలుగు బూతు కథలు

“నీ కెందుకు వొచ్చింది ఆ అనుమానం….” అన్నాను నేను కూడా తన కళ్ళలోకి deep గా చూస్తూ. “నేను గెస్ చేశాను….చెప్పు….”అంది. “ఎం చెప్పాలి….”అన్నాను తన చేతిని నొక్కుతూ. “అదే…మా మమ్మీ ని కూడా……”అని ఆపేసింది. “హ….మీ మమ్మీ నే కాదు, మీ తులసి పిన్ని ని, సంధ్య పిన్ని ని కూడా …..”అన్నాను స్తిరంగా. “అమ్మో…..అందర్నా…..” అంది ఆచర్యంగా. అవును అన్నట్టుగా చూసాను.

తను ఏమి మాట్లాడలేదు కాసేపు, “ఏంటి కోపం వొచ్చింద….” అన్నాను మెల్లిగా చేతిని నలుపుతూ.

| తెలుగు శృంగారం (14)

తను దీర్గంగా నిట్టూర్చి “లేదు లే….నువ్వేమి హైడ్ చేయకుండా చెప్పావు కదా…అది నాకు నచ్చింది….ఐన వాళ్ళు ఇష్టపడే నీతో ఒప్పుకున్నారు కదా…..నువ్వేమి బలవంతం చేయలేదు కదా….ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్ళవి….” అంది. “అమ్మో…నువ్వు పైకి కనపడవు కాని…బానే ఉంది నీకు సెంటిమెంట్….” అన్నాను తలను విదిల్చి. తను నవ్వింది. హమ్మయ్య అనుకున్నాను. ఇంతలో టీ తీస్కొని వొచ్చారు ఇద్దరు. “ఎంట అక్క …..చెప్పాడా ఆట గురించి….” అంది ఆపుకోకుండా భారతి టీ ప్రవల్లిక కు ఇస్తూ. టీ తీస్కొని భారతి చెవి పట్టుకొని “హా…చెప్పాడు….మీకు ఇప్పటి నుండే కావాలా ఇవన్ని….”అంది ప్రవల్లిక.

“స్స్స్…హా..వొదులక్క….కాస్త ముందు వెనక…ఎప్పుడైనా తెలుస్కోవాల్సిందే కదా….అబ్బ నొప్పిగా ఉంది అక్క వొదులు…”అంది భారతి. “అన్ని వీడికే ఇచ్చేస్తే మీ ఆయనకేమి ఇస్తావ్ …”అంది చెవిని వొదిలెస్తు ప్రవల్లిక. “హా ఈ రోజుల్లో ఫ్రెష్ ఎవరు దొరుకుతున్నారు…..ఛాన్స్ దొరికితే అందరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు…..రేపు మనకు రాబోయే వాళ్ళు కూడా అంతో ఇంతో ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళే ఉంటారు….”అంది మధ్యలో కల్పించుకొని వర్దిని. “బాగా ముదిరిపోయారు…..ఇది తమరి చలవే నా…..” అంది నా వైపు చూస్తూ ప్రవల్లిక. | Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.

“ఇది మరీ బాగుంది….మధ్యలోకి నన్నెందుకు లాగుతారు…..” అన్నాను టీ తాగడం ఆపి. “నిన్ను లాగకపోతే ఇంకెవరిని లాగాలి…అందర్నీ వరసపెట్టి ……”అంటూ ఆపేసింది మధ్యలో ప్రవల్లిక. “వరసపెట్టి ..నేనేమి చేశాను….”అన్నాను అమాయకంగా పేస్ పెట్టి తనను చూస్తూ. “అబ్బ….ఎంత అమాయకంగా పేస్ పెట్టావు…..చెయల్సినవన్ని చేసి…..”అంది మొకం ఎర్రగా చేస్కొని ప్రవల్లిక. “అబ్బ…అక్క…ఇప్పుడు అన్ని తెలిసిపోయాయి కదా….వాట్ నెక్స్ట్….” అంది వర్దిని కల్పించుకుంటూ. “అర్ధం అయ్యిందే….మీ రందరూ ఇచ్చారు ..నేను ఒక్కదాన్నే మిగిలాను అనే కదా నీ వాట్ నెక్స్ట్ కి అర్ధం….” అంది గుంబనంగా ప్రవల్లిక.

“అమ్మో ఏమో అనుకున్నాను అక్క….నువ్వు కూడా తక్కువ దాని వేమి కాదు…..” అంది ప్రవల్లిక పక్కన కూర్చుంటూ భారతి. “హ…. మరీ….మీరందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ..నేను పతివ్రతల కూర్చోవాల…..?”అంది నవ్వుతు. “అదృష్టం అంటే నీదే రా…మూడు పువ్వులు…మొత్తం రాత్రి నీ ముందు ఉంది….” అంది వర్దిని నా పక్కన వొచ్చి కూర్చుంటూ. “ఏంటి ముగ్గురం ఒకే సరి నా….chiiiiiiiiiiiii….. అల ఏమి వొద్దు…..నాకు సిగ్గు…..” అంది మొఖాన్ని ఏర్ర్రగా చేస్కొని ప్రవల్లిక. “అదే బెటర్ అక్క నీకు….అసలే అనుబవం లేదు నీకు…..ఒక్క దానివే దొరికావో……చింపి చాట చేస్తాడు….”అంది మత్తుగా భారతి. “చింపి చాట నా ….దేన్నీ……” అంది అర్ధం కాక ప్రవల్లిక. “దీన్ని….”అంటూ భారతి, డ్రెస్ పైనుండి ప్రవల్లిక పూకు ని నొక్కింది. “చీఇ…………….సిగ్గులేకుండా ఏంటిది…..బాగా బరి తెగిన్చిపోయారు…..” అంది ప్రవల్లిక.

| తెలుగు శృంగారం (14)

“ఒరేయ్….మా సంగతేంటో కాని…ఒకసారి అక్కకి నీ దెబ్బ రుచి చూపించు….ముస్కోని కుర్చుంటది….”అంది వర్దిని. “అంతే అంటావా…..” అంటూ వర్దిని ఒక సన్ను పట్టుకున్నాను. “స్స్స్…అబ్బ….మొదలెట్టావ…..” అంది మత్తుగా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ వర్దిని. ఎం మాట్లాడాలో తెలియక ప్రవల్లిక మమ్మల్నే చూస్తుంది.

“ఫస్ట్ అక్క సంగతి చూడు…” అంది మత్తుగా వర్దిని, తన సన్ను ని పిసుకుతుంటే. నేను లేచి ప్రవల్లిక వైపు వొస్తుంటే. “హే .నాకేమి వొద్దు….మీరు మీరు చూస్కోండి….”అంది కంగారుగా ప్రవల్లిక.
నేను వెళ్లి తన పక్కన కూర్చున్నాను. ప్లీజ్ వొద్దు అన్నట్టుగా చూసింది నా వైపు. నేను నవ్వుతు తన చేయి పట్టుకొని దెగ్గరకు లాక్కొని భుజాల మీద చేతులు వేసి మెడ మీద ముద్దు పెట్టాను గట్టిగ. “ప్లీజ్ వొద్దు……వొదులు “అంది. నేను మెడ మీద నాలుకతో రాసి చుబుకం కొరికాను మెత్తగా. “స్స్స్…ప్లీజ్….వొద్దు…..నన్నేమి చేయకు….” అంది ముద్ద ముద్ద గా. నేను తన కళ్ళలోకి చూస్తూ కింది పెదవిని అందుకున్నాను నా పెదాలతో. మెల్లిగా రెండు పెదవుల మధ్య పెట్టుకొని చప్పరించాను తన పెదవిని. తను రెండు చేతులు తీసి నా బుజాల మీద వేసింది. నేను పేస్ మొత్తం పట్టుకొని పెదవిని మొత్తం నోట్లోకి లాక్కొని చికడం స్టార్ట్ చేశాను. తను మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంది. తనను లేపి అలాగే పైన కుర్చోపెట్టుకున్నాను మోకాళ్ళ మీద. కింది పెదవి వొదిలి పై పెదవిని తీస్కొని గట్టిగ చికాను. తను నా మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి గట్టిగ పట్టుకుంది. | తెలుగు శృంగారం (14)