Skip to content

గౌనులో పెట్టడం కష్టం.. చీర అయితేనే ఇష్టం – 3 | తెలుగు బూతు కథలు

🐎 తెలుగు బూతు కథలు (92) : “కరెక్ట్ గా జ్ఞాపకం చేశారు గాని మంచి రసపట్టులో వదిలేసారు”

“ఇందులో రసపట్టేముంది గానీ..అమెరికా పిల్ల సంగతి చెప్పండి”

“ఏముంది అమెరికా అమ్మాయికి తొడల వరకూ గౌనుంటుంది. పోతే తొడల మధ్య ‘అది’ ఉంటుందని ముందె చెప్పాగా?”

“అదేదో అందరికీ ఉండేదేగదా?”

“ఉంటుంది .ఉంటుంది గాని వాళ్లెప్పుడూ దాన్ని నున్నగా ఉంచుకుంటారు.”

“ఏం నునుపో పాడోగానీ నేను కూడా ఈ వేళే గీసానని చెప్పాగా?”

“కరెక్ట్ కరెక్ట్ .అంతవరకూ మీరు అమెరికా పిల్ల కిందే లెక్క. ఇక అసలు విషయంలోనే చూడాలి”

“అసలు విషయం ఏమిటి?”

“ఏముంది ఈ పాడు రైలు మూడుగంటలు లేటయ్యిందని మనం ఈ ప్లాట్ ఫామ్ మీద అనవసరంగా నిలబడ్డామా?… “అనవసరం ఏముంది.రైలు గురించేగా”… “దేని గురించయినా రోజులో మూడుగంటలు వేస్టే గదా మనిద్దరికీ .ఇదే అమెరికాలో అయితే ఏం చేసేవారో తెలుసా?”… “చెప్పండి..మీరే” … “రైలు మూడుగంటలు లేటని తెలియడం తడవు .నాలాంటి వాడు మీదగ్గరకొచ్చి ‘మిస్ మేరీ! అలా తోటలోకి పోయివద్దాం రా!’ అంటాడు”

గౌనులో పెట్టడం కష్టం.. చీర అయితేనే ఇష్టం – 2 | తెలుగు బూతు కథలు

“నా పేరు మేరి కాదుగా.” నా పేరు మేరి కాదుగా.”

“అబ్బ.,..మాటవరసకి అన్నానులే…వెంటనే ఆ పిల్ల తన మొత్త వయ్యారంగా ఊపుకుంటూ తోటలోకి వెళ్లిపోతుంది.”

“అవునూ.తోటలోకి దేనికి? మామిడికాయల దొంగతనానికా?”

“ఛి ఛీ ..నా మూడ్ అంతా పాడు చేస్తున్నారు..దొంగతనానికి కాదు”

“మరి దేనికి?”

“ప్రేమించుకోడానికి”… “దానికి తోట కావాలా?”… “మరి నలుగురిలో చేసుకుంటే అందరూ చూస్తారుగా ..ముందు చెప్పనివ్వండి.తోటంతా ఖాళీగా దట్టంగా ఉంటుంది, ఎవరూ ఉండరు” … “మరి తోటమాలో.?” “అబ్బ! వాడప్పుడే బీడీ కాల్చుకోడానికి కొట్టుదగ్గరకెళ్లుంటాడు”… “అమెరికాలో బీడీలు తాగుతారా”… “అబ్బ! బీడీ కాకపోతే చుట్ట.నన్ను చెప్పనిస్తారా.,లేదా?”… “చెప్పండి”

“వెంటనే అమ్మాయిని అబ్బాయి బలంగా ముద్దుపెట్టుకుంటాడు”… “వాడి మీసం పిల్లకి గుచ్చుకోదూ” … “నాన్ సెన్స్..అమెరికన్లకి నాలాగా మీసాలుండవు”… “ఆ తర్వాత పిల్లని మామిడి చెట్టుకి ఆనుకుని నిలబడమంటాడు” 🐎 తెలుగు బూతు కథలు (92), తెలుగు కామ కథలు.

“నిలబడుతుందా?”

“దివ్యంగా.”

“చెట్టుకి చీమలుంటేకుట్టవూ?”… “అబ్బబ్బా! అవతల రైలొచ్చే టైమయింది. నన్ను చెప్పనిస్తారా.లేదా?”… “చెప్పండి”… “ముందు అమ్మాయి గౌను నడుము వరకూ హుక్స్ విప్పి ఆ రెండూ పట్టుకుని నలుపుతాడు.ఆ పిల్లవి కూడ మీకులాగే ఉంటాయి అందంగా,ఎర్రగా”… “నావెప్పుడు చూసారూ..?”… “చెప్పనిస్తారా,లేదా?”… “కోప్పడకండి” …. “ముచికలు నలుపుతుంటే అమ్మాయి మూలుగుతుంది”… “నొప్పి పుట్టినందువల్లనేమో?” …. “అబ్బా!నొప్పీ కాదు, పాడూ కాదు…హాయి.సుఖం. వెంటనే వాడు రెండింటినీ వదిలేసి గౌను బొడ్డువరకూ ఎత్తేస్తాడు. పిల్ల పట్టుకుంటుంది…ఆ లోపల అరటి బోదెల్లాంటి తొడలు చూస్తాడు”

“మరి డ్రాయరో, ఏదో ఉంటుందన్నారూ.?” ….. “అదే ..ఉంటుంది.వెంటనే వాడు డ్రాయర్ని కిందకి లాగేస్తాడు. ఎర్రగా, నున్నగా కనబడుతుంది”…. “ఏమిటి ? డ్రాయరా?” … “ఛి ఛీ డ్రాయర్ లాగేసాడుగా .మీకిందాక చెప్పాను..అదీ .దాని అందాన్ని కాసేపు తినేసాలా చూస్తాడు”….. “రాబందు లాగానా”… “ఎంతమాత్రం కాదు..ముందు అలా చూడాలి” … “రూలా?” ….. “అవును. ఆ తర్వాత ఆ ఎత్తు మీద చెయ్యి వేసి పాముతాడు”…. “ఇదీ రూలేనా?”… “రూలే,.ఆ తర్వాత రెండువేళ్లతో సపోట పిక్కని పట్టుకుంటాడు”… “నొప్పెట్టదూ?”

“పెట్టదు, పైగా హాయిగా ఉంటుంది..ఆ తర్వాత ముచికని రెండు వేళ్లతో నలుపుతుంటే కాళ్లు బాగా విడదీస్తుంది”… “అప్పటివరకూ ముడుచుకుని ఉండిందా?” …. “ఓహ్హ్..ఇంకా బాగా విడదీసిందన్నమాట…వాడు వెంటనే మోకాళ్లమీద ఆమె తొడల ముందు కూచుండిపోతాడు”… “పాపం కాళ్లు లాగుంటాయి కదా?”… “ఎంతమాత్రం కాదు.కానీ మధ్యలో అడ్డుపడకూడదు’”…. “పడను” … “వాడు తన తలను ఆమె తొడల్లోకి దూర్చేస్తాడు” … “దేనికీ?”

“దేనికేముంది ఆ అందాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తడానికి..తర్వాత నాలుక లోపలికి దూర్చేస్తాడు”… “వాడికి ‘అది’ లేదేమో” … “ఉంది..ఉంది” … “మీరు చూసారా?”… “చెప్పనిస్తారా ..చంపమన్నారా?”.. “చెప్పండి”

“నాలుక లోపలికంటా దూర్చి పిల్లి పాలు తాగినట్టు, ఆడించేస్తుంటాడు తలని.”… “ఛి ఛీ” …. “ఛి ఛి కాదు గాని అసలు సుఖమంతా అక్కడే ఉంది.ఇక అమ్మాయి తట్టుకోలేక తన మొత్త బాగా ముందుకు జరుపుతుంది” “ఒంటికి పొయ్యడానికేమో..” … “ఛత్ .కాదు..కసితో.ఆ పిల్ల కూడా మెలికలు తిరిగిపోతూ రెండు చేతుల్తో అతని తలని గట్టిగా పట్టుకుని….నాకు బాగా ఎక్కిపోయింది ..లేచి తోసెయ్ అంటూ బాగా పంగ విడదీసి చెట్టుకానుకుని నిలబడుతుంది. వెంటనే కుర్రాడు తన డ్రాయర్ కిందకి లాగేస్తాడు. లేచి నిక్కబొడుచుకుని లావుగా తొండమంత ఉంటుంది” …. “మీరు చూసారా?”… “ఠట్.అది అంతే.దాన్ని చూడగానే పిల్ల గుప్పెటతో దాన్ని పట్టుకుని ఇంత లావుది ఎలా తోస్తావ్ అంటుంది”

“పోనీ తిరిగిచ్చెయ్యొచ్చుగా”…. “నో.ఎంత లావుపాటిదయినా, ఆ సమయంలో ఎక్కించుకుతీరుతుంది.”

“రూలా ?”… “అవును రూలే…అప్పుడా కుర్రాడు ..పెట్టుకో అంటాడు.ముందు నోటితో ఆయిలింగ్ చేసాడు కదా .మెత్తగా ఎక్కిపోతుంది”… “వాడు పెట్టడా?”…. “పిల్లయితే సరిగ్గా కన్నంలో దూర్చుకుంటుంది కదా?”

“అయితే వాడికి చత్వారమన్నమాట”…. “ఛి ఛీ .అది రూలు..చేసేటప్పుడు ఆడది పెట్టుకుంటేనే అందం, ఆ పిల్ల దాన్ని తన దాంట్లో దూర్చుకుంటుంది. కుర్రాడు ఒక్కటే తోపు తోస్తాడు”…. “అలా ఒక్కటే తొయ్యాలా”….. “ఎంతమాత్రం కాదు.ముందు తోపుకి లోపలికి దూసుకుపోతుంది.ఆ తర్వాత వాడు ఆ పిల్ల నడుం పట్టుకుని స్పీడుగా ఊగుతుంటాడు” … “స్పీడుగా అంటే?”… “స్పీడుగా అంటే ..జోరుగా అన్నమాట.ఆ ఊపుకి పిల్ల ఊగిపోతుంది..ఆనుకున్న చెట్టు కూడా ఊగిపోతుంది”

“కొంపదీసి ఆ ఊపుడికి మామిడికాయలు రాలి మీదపడతాయేమో”

“కాయలే కాదు చెట్టు పడిపోయినా సరే ఆ సమయంలో వాళ్లు పట్టించుకోరు”

“చెట్టు విరిగిపోతే తోట వాడు వస్తాడు కదా?”

“వాడు బీడీ కాలుస్తుంటాడు..రాడు..ఇక చివరిలో ఇద్దరూ ఊగిపోయి ఒకర్నొకరు కౌగలించుకుని ఉండిపోతారు”

“ఇక ఊగరా?”

“ఇద్దరికీ అయిపోయిందిగా.ఇక ఊగరు”

“అయిపోవడం అంటే?”

“అబ్బా! చివర్లో ఇద్దరూ చెరొక లీటర్ కార్చుకుంటారన్నమాట..ఆ తర్వాత ఇద్దరూ తృప్తిగా లేచి బట్టలు వేసుకుని వెళ్లిపోతారు.లేదంటే ఇంకా కావాలి అనుకుంటే ఇంకొంచం సేపు ఉండిపోతారు”

“ఛీ ఛీ”

“ఛీ ఛీ ఏమిటి?”

“అదేదో కార్చుకున్నారన్నారు కదా..కడుక్కోరా మరి?”

“అదా.అమ్మాయి చేతిగుడ్డతో తుడిచేసుకుంటుంది”

“మళ్లీ దానితోటే ముక్కు చీదుకుంటుంది పాపం!!” “ఛి ఛీ.పారేస్తుంది ..అలా మూడుగంటల్లో రెండు మూడు సార్లు కార్చుకుంటారు..”

“మరి రైలో?”

“అది తర్వాత వస్తే ఎక్కిపోతారు..ఇంతకీ ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే మనిద్దరం అలా తోటలోకి పోయి

‘అమెరికన్ ఆట’ ఆడుకొచ్చేద్దాం రండి..త్వరగా”

“తోటలో నక్కలవీ ఉంటాయి”

“అబ్బా! అవతల రైలొచ్చే టైం అయిపోతుంది తొరగా పదండి”

“అక్కడ నేనూ చీర బొడ్డు వరకూ ఎత్తి నిలబడాలా?”

“ఓ.యెస్స్.అలా నిలబడితే మీరెంత బాగుంటారో..”

“ఉండండి..మరి మీరు కూడా వాడిలా చేస్తారా?”

“వాడిలా ఏంటి? వాడి బాబులా చేస్తాను”

“బాబులా వద్దు,,,అచ్చం వాడిలా”

“సరే..అచ్చం వాడిలాగే ”

“అంటే మీరూ నా తొడల మధ్య తల దూరుస్తారా?” “ఎందుకు దూర్చనూ.పదండి..పది నిమిషాల్లో పని ముగించుకొద్దాం”

“వస్తాగాని”

“ఉమ్..మ్..మ్ ఏమిటి?”

“ఎంతిస్తారూ?”

“ఏమిటి ఇవ్వడం?”

“తెలీనట్టడుగుతారేం..డబ్బు..”

“డబ్బా?”

“ఎందుకలా ఆశ్చర్యపోతారు..తొరగా చెప్పండి.రైలు రాకముందే ఆడించుకొచ్చేద్దాం”

“మరి డబ్బంటున్నారూ.”

“మరి డబ్బివ్వకుండా తేరగానా?”

“అమెరికా అమ్మాయి పుచ్చుకోదు కదండీ?”

“దాని సంగతి నాకనవసరం..చూడండి..సిగ్నల్ కూడా ఇచ్చేసారు ..ఈ బేరం తొరగా తేల్చుకుంటే తొరగా రావచ్చు”

“రావచ్చు సరే.బేరం అంటున్నారేంటి?”

“ఇండియా అమ్మాయిని కదా దీన్ని బేరమనే అంటాను.అది రూలు ..వింటారా?

“చెప్పండి”

“మీరు చెప్పిన పనులన్నీ మా సుందరమ్మ కంపెనీలో గత పదేళ్లుగా చేస్తూనే ఉన్నారు..”

“కంపెనీయా?”

“కంపెనీ అంటే తెలీదా? అమెరికా తెలుసన్నారుగా”

“తెలుసు తెలుసు..అమ్మాయిలు డబ్బిస్తే పడుకుంటారట అక్కడ.”

“ఒఠ్టి పడుకోవడమే కాదు, వొంగోవడం, కూచ్చోవడం, వెనక నుంచి, ముందు నుంచి, ఒకళ్లదొకళ్లు నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ . చాలా రకాలు..పోతే మీరు ఇప్పటివరకు చెప్పిన అమెరికా ఆటకయితే మా కంపెనీలో ఓ రేటుంది”

“రేటా?”

“అవును రేటే…డైరెక్ట్ గా తోసెయ్యడమయితే రెండొందలే గాని, పాడు సిగరెట్లు కాల్చే మీ నోరుని దూరుస్తున్నారుగా దానికి ఎక్స్ ట్రా మరో వంద..చూడండి.పర్స్ లో మొత్తం మూడొందలు ఉంటే పదినిమిషాల్లో తిరిగొచ్చేద్దాం”

“మరి అమెరికా అమ్మాయి…”

“అప్పనంగా తోయించుకుందని వెధవ కథ చెబుతావా. నేను ఇండియా దాన్ని ..నువ్వూ ఇండియా వాడివే కాబట్టి డబ్బిచ్చి తీరాలి ..చెప్పండి తొరగా.. నావి దానికంటె పెద్దగా ఉంటాయి. నా మొత్త మరీ పెద్దది.. ఇక పది సంవత్సరాలు కంపెనీలో ఉన్నానేమో.. పూ.. గాలి కొట్టిన దానిలా ఉబ్బి ..అందంగా.. నున్నగా. అదేమిటి వెళ్లిపోతున్నారు.. ఏమండోయ్ మిమ్మల్నే… వదిలింది శని. కథ చెప్పి కానిచ్చేద్దామనుకున్నాడు.. మన సీనియారిటీ సంగతి తెలీదు ,,పాపం.” 🐎 తెలుగు బూతు కథలు (92), తెలుగు కామ కథలు.