Skip to content

గౌనులో పెట్టడం కష్టం.. చీర అయితేనే ఇష్టం – 2 | తెలుగు బూతు కథలు

🐎 తెలుగు బూతు కథలు (91) : “ఆగదూ మరి …గంట నుంచి నా చెవిలో రొట్టె, దిమ్మ అని జోరీగలా రొద పెట్టే బదులు అసలు పేరు చెబితే ఇంత గొడవ జరక్కపోనుగా….ఉమ్ మ్ మ్ …ఇంతకీ ఆ షేపు సంగతేంటంట..”

“షేపు గాదు ..షేవు”

“ఏదో పాడు. ఇంతకీ ఏంటట ..అది”

“ఏముంది మా మగాళ్లం రోజూ నున్నగా గడ్డం ఎలా గీసుకుంటామో …వాళ్లు కూడా దాన్ని ఎప్పుడూ నున్నగా ఉంచుకుంటారు”

“ఈ మాత్రం దానికి అమెరికా వెళ్లాలా ..నా మట్టుకు నేను వారానికొకసారి తీసేస్తా! ఈ సారి ప్రయాణం గదా అని పొద్దుటే తీసేసా”

“అబ్బా! ఎంత అదృష్టవంతుణ్ని!!”

“బావుంది, నాది గీసుకుంటే మీకు అదృష్టమేంటట?”

“అలా తీసిపారెయ్యకండి, మీ మొత్త సైజుని బట్టి అది దాదాపు రెండు అరచేతులంత ఉండొచ్చు…అవునా?”

“దాదాపు అంతే కాని మధ్యలో మొత్త సైజు ఏమిటి?”

“అంటే మీ వెనక పిర్రల సైజుని బట్టి ముందుది ఎంతుంటుందో చెప్పొచ్చు”

“బానే ఉంది వెధవ లెక్క,ఇంతకీ అదృష్టం అన్నారు అదేంటి ?
“అదే వస్తున్నా….మీరు పొద్దుట గీసానంటున్నారుగా …”

“తొమ్మిది గంటలకనుకుంటా”

“ఎప్పుడో ఒకప్పుడుగాని ఇప్పుడది ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? నున్నగా, ఎత్తుగా, అందంగా……”

గౌనులో పెట్టడం కష్టం.. చీర అయితేనే ఇష్టం – 1 | తెలుగు బూతు కథలు

“అదేమయినా ముక్కా లేక కన్నా… అందంగా ఉండడానికి”

“వాటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయింది, ఆ స్వర్గాన్నలా తేలిగ్గా తీసిపారెయ్యకూడదు”

“ఏమిటో మీ మాటలు గాని, ఆ అమెరికా పిల్లదాని సంగతి చెప్పారుగాదు”

“వస్తున్నా..వస్తున్నా…అమెరికా అంతా ఫ్రీ లవ్…మనలా బోడి కట్టుబాట్లుండవు”

“అంటే?”

“సపోజ్ మీరూ నేనూ ఈ పాడు దరిద్రగ్గొట్టు దేశం గాక అమెరికాలో ఉన్నామనుకోండి”

“నేను కూడా గౌనెయాలా పాడు”

“ఒద్దు ..ఒద్దు మీరు చీరలో అయితేనే పిటపిటలాడుతుంటారు”

“పిటపిటలాడటమంటే”

“చావొచ్చింది మీతో, మీ మొత్త గంపంత ఉంటుంది, దాని మధ్యది రెండు అరచేతులంత ఉంటుంది,

అది చాలా టైట్ గా ఉంటుంది”

“టైట్ గా ఉండడం దేనికి?”

“టైట్ గా ఉంటే బాగుంటుంది”

“ఎవరికి” 🐎 తెలుగు బూతు కథలు (91), తెలుగు కామ కథలు.

“మాకు”

“మీకన్నీ బానే ఉంటాయిగాని అమెరికా గొడవేంటి”

“అదే…..మీ పిటపిటలూ, మీ సైజూ వూహించుకుంటూ మీ దగ్గరకొస్తాను”

“ఊహించుకోవడం దేనికి?”

“మా మగాళ్లమంతా అలానే వూహించుకుంటాం”

“అలాగే ..అంటే ఎలాగని అడుగుతున్నా”

“చావొచ్చిపడింది మీతో..”

“అయితే వొద్దు లెండి”

“అమ్మమ్మా…మీకిది పూర్తిగా చెప్పకపోతే నాపని ఆగిపోదూ,ఉమ్c మ్ మ్ …ఆడాళ్లని ఎలా ఊహించుకుంటారని అడిగారు కదూ… వినండి, మీలాంటి పిటపిటలాడే ఆడది ..ఎవరో ఎందుకు ..మీరే అనుకుందాం”

“సరే..కానివ్వండి”

“సరే..మీరు రోడ్డుమీద వయ్యారంగా మీ ఎత్తు పిర్రలు ఊపుకుంటూ వస్తుంటారు……”

“నా పిర్రలు అంత ఎత్తుగా ఉంటాయా?”

“ఎత్తుగా అని ఈజీగా అనకండి, మీ సీటు …అదే మీ పిర్రలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. నేను మీ వెనకాలే

నడుస్తున్నాననుకోండి..నా చూపులన్నీ మీ జాకెట్ మీదో, మీ కాలి చెప్పుల మీదో ఉండవు…ఆ

పిర్రలే చూస్తూ అలాగే మిమ్మల్ని అమాంతం వెనకాల నుంచి కౌగలించుకుని, మీ పిర్రలకి నా తొడలు గట్టిగా అదిమిపెట్టి మీ సంకల్లోంచి నా రెండు చేతులూ ముందుకి పోనిచ్చి మీ జాకెట్లో ఉన్న రెండిటినీ నలుపుతూ ….. అఫ్కోర్స్ …లోపల బ్రాసరీ ఉంటుందనుకోండి…”

“బ్రాసరీయా …ఛి..ఛీ నాకు మాచెడ్డ చిరాకు బాబూ! ఊపిరి సలపకుండా ఎందుకూ వాటిని కట్టుకోవడం?”

“ఎందుకేమిటి వాలిపోయి ఉండకుండా నిటారుగా నిలబడి ఉండడానికి”

“ఏమిటి నిలబడి ఉండడం?”

“అవే…మీ జాకెట్లో ఉన్న రెండు బంతులూ”

“బంతులా? వాటికి కూడా మారుపేర్లున్నాయా? పాడు”

“ఎందుకు లేవు,బంతులు, బంగినపల్లి మామిడిపళ్లు, ఇంకా మరీ కొట్టొచ్చినట్లు పెద్దగా కనిపించేవాటికి కొబ్బరి బొండాలు….”

“మీ తలకాయ కాదూ! వెధవ పేర్లు మీరూనూ…”

“సారీ..మీకు మారుపేర్లంటే అసహ్యం అనుకుంటే అవే మీ స….”

“బావుంది…అసలు మావి మీ కళ్లకి కొట్టొచ్చినట్లు కనబడ్డం దేనికీ”

“గొప్ప పాయింటడిగారు, రోడ్డు మీద ఓ ఆడది …ఆడదేమిటి మీరే ఎదురుగుండా నడిచి వస్తున్నారనుకోండి…”
“అస్తమానమూ నడకేనా, పోనీ కాసేపు రిక్షా కాని, ఆటో కాని ఎక్కితేనో”

“కొంప మునిగిపోద్ది! వినండి ..ఎదురుగుండా మీరు నడిచి వస్తుంటే నా చూపులన్నీ మీ ఒంటిమీద ఎక్కడుంటాయో తెలుసా?”

“నాకేం తెలుసూ…”

“అయితే వినండి..నా చూపులు అందమయిన మీ మొహంలో కలువరేకుల్లాంటి మీ కళ్ల మీదుండవు…సంపెంగలాంటి ముక్కుమీద ఉండవు.. దాని కింద లక్కపిడతలాంటి ముద్దొచ్చే మీ ఎర్రటి పెదాలమీదుండవు….”

“మరి”

“నా చూపులన్నీ మీ మెడకింద ఆ ఎత్తుపాటి జాకెట్ మీదే ఉంటాయి”

“మెడ కిందంటే …మెడలో ఏమయినా గొలుసూ గట్రా ఉంటే లాక్కుపోవడం కోసం అంతేనా?”

“అబ్బా! నా మూడ్ అంతా చెడగొడుతున్నారు…మీ నగల గురించి కాదు..మీ జాకెట్ గురించి నేను చెప్తుంటే….”

“టైలరేమో మీరు .. అందుకే బంగారం లాంటి మొహాన్ని వదిలేసి జాకెట్ వంక చూడడం”

“రామచంద్ర ప్రభూ! టైలర్ని కాదు రసికుడ్ని…పచ్చి రసికుడ్ని…అందుకే జాకెట్ వంక చూస్తాను..మరొక విషయం
ఏ యుగంలోనూ ఏ కవి నాకొడుకూ చెప్పని నగ్నసత్యం ఒకటి చెప్పేస్తున్నా..వినండి”

“సరే కానివ్వండి”

“మగాడిని ముందుగా ఆకర్షించేవి …మీ జాకెట్లోంచి కనబడే ఆ రెండే”

“జాకెట్లోంచి ఎలా చూస్తారు …ఎక్స్-రే కళ్లా మీవి ?”

“ఆ అదృష్టం ఏ మగాడికీ లేదు గానీ, ముందు మాత్రం వాటిమీద పడతాయి కళ్లు. అవి గుండ్రంగా,ఎత్తుగా, నిక్కబొడిచినట్లు కనబడ్డంతో అమాంతం జాకెట్ విప్పి చూస్తే బంగారపు రంగులో బంగినపల్లి మామిడి పళ్లలా ఉన్న …మీ రెండింటినీ.”

“బంగారపు రంగంటే .నల్లగా తారుడబ్బాలా ఉన్న ఆడదానివి కూడా బంగారపు రంగులోనే ఉంటాయా?” .. “అబ్బబ్బ..మూడ్ దిగిపోయింది నాకు. నల్లదాని గురించి కాదు.,..మీగురించి చెప్తున్నా. అమాంతం మీ రెండింటినీ రెండు చేతులనిండా తీసుకుని నలుపుతుంటే ఎలా ఉంటుందా అని ఊహిస్తాం..” “స్తాం..అంటున్నారు. మీరొక్కరే కాకుండా మిగతా మగాళ్లంతా కూడా ఇలాగే ఊహిస్తారంటారు.”

“డెఫినెట్ గా! ఈ విషయం ఢంకా మోగించి మరీ చెబుతా..కాదన్న నాకొడుకెవడన్నా ఉంటే ఇలా రమ్మనండి..నాకొడుకుది కాలో, చెయ్యో తీసేస్తాను.”

“కాళ్లూ చేతులవరకెందుకండీ బాబు”

“అంతే మరి…నాకసలే కోపం ఎక్కువ..”

“అంటే కొంపదీసి నా కాళ్లు కూడా తీసేస్తారా ఏం ?”

“ఛ,ఛ ఎంతమాటన్నారు..మీ కాళ్లు తియ్యడమా?..అసలు కాళ్లా అవి ?”

“మరి”

“అరటి బోదెలు”

“తాడి చెట్టన్నారు కాదు”

“ఈమాటా నేనంది కాదు..కాళిదాసంతటి మహాకవి ఆడదాని తొడల్ని అరటి బోదెలతో పోల్చాడు తెలుసా?”

“కాస్త పిచ్చేమో వాడికి”

“అమ్మమ్మా! మీరు కాళిదాసుని పట్టుకుని కుక్కన్నా నాకభ్యంతరం లేదు గాని నాకు మాత్రం మీ తొడలు అరటి బోదెలే.ఆ రెండింటిని నా భుజాలమీద అటొకటి ఇటొకటి వేసుకుని ..”

“నా తొడలు మీ భుజాలమీద వేసుకోడం దేనికీ ..నేనేం కుంటిదాన్నా ఏం?”

“అమ్మతల్లో అంత మాట అని నా మూడ్ పాడుచెయ్యొద్దు”

“మూడా పాడా.అసలు నా తొడలు తీసుకెళ్లి మీ భుజాల మీద వేసుకోవడం దేనికి.నన్నేమయినా కాలువ దాటించాలా?”

“భగవంతుడా…మీరెదో అమెరికా అమ్మాయి అనుకుని తొడలు భుజాల మీద వేసుకుని చెయ్యడం గురించి చెప్పొస్తే మీరెమో కాలువా.గోదారీ అంటున్నారు.”

“సరే అనను..చెప్పండి”

“అదే ..భుజాలమీద వేసుకుని ఊపుతుంటే కిందనుంచి టపా టపామని రీ-రికార్డింగ్ లా సౌండ్ వస్తుంటే..”

“టపా టపా ఏమిటి? ఇదేమయినా టపాకాయల పండగా?”

‘”ఛి ఛీ.ఇక మీకు చెప్పేబదులు రైలు కింద బుర్రెట్టి చచ్చిపోవడం మంచిది”

“రైలెప్పుడొస్తుందో?”

“అంటే ఇంతసేపూ కష్టపడి వాగిన నేను రైలు కిందపడి చచ్చిపోతే మీరు మాత్రం ఏమీ పట్టనట్లు ‘ఝాం’

అని రైలెక్కి వెళ్లిపోదామనా? నేనొప్పుకోను”

“ఏమిటి ఒప్పుకోకపోవడం?”

“అదే ..మీరు రైలెక్కి వెళ్లిపోవడం”

“టికెట్ కొన్న తర్వాత ఎక్కి తీరాలిగా ..మీకు టికెట్ లేనట్లుంది.అందుకే రైలెక్కడం మాని బుర్రెడతానంటున్నారు”,

“అబ్బా! నువ్వొప్పుకోవాలేగాని, నా తల వెధవ రైలు కింద పెట్టడం దేనికీ.మీ తొడల మధ్య దూరి చచ్చిపోతాను”

“నాతొడల మధ్య చావడానికి ఏముందని అక్కడ? ”

“అమ్మా!ఏముందని నెమ్మదిగా అడుగుతున్నారా..”

“అంటే చివరికి నా రెండు తొడలూ రైలు పట్టాలన్నమాట.ఇంతకు ముందు అవేవో అరటిబోదెలో,ఆలమందలో అన్నారు .”

“నా ఖర్మ ఆ కాళిదాసుగాడు చెప్పాడు కాబట్టి అన్నా”

“వాడెవడు నాతొడలు రైలుపట్టాలనడానికి వెధవ వర్ణన”

“సరే సరే వాడి గొడవలా వదిలి మనం ఎక్కడికొచ్చాం?”

“ఎక్కడివరకూ రావడం ఏమిటి ? అసలు రైలు ఎక్కితేగా”

“అబ్బబ్బ రైలు గొడవ కాదు ..మన తొడల గొడవ”

“పాడు తొడల గొడవలాఉంచి అదేదో అమెరికా అమ్మాయో, ఏదో అన్నారు..అది చెప్పండి” 🐎 తెలుగు బూతు కథలు (91), తెలుగు కామ కథలు.